Quay lại

Annuity là gì? Những thông tin quan trọng cần tìm hiểu về annuity

Tác giả: Vũ Thoa - 31/01/2020

Bạn biết thế nào là annuity ? Những thông tin liên quan đến annuity sẽ giúp ích gì cho bạn trong cuộc sống và trông công việc kinh doanh ? Hãy cùng khám phá những điều thú vị về annuity thông qua bài viết để hiểu rõ hơn về annuity là gì nhé.

Việc làm Tài chính

1. Giới thiệu về Annuity

Annuity là gì?

Xã hội của con người đang càng ngày càng phát triển với rất nhiều lĩnh vực để đầu tư hơn, tuy nhiên họ cũng cần phải tính toán số tiền mình bỏ ra và số tiền mình thu được trong tương lai có chênh lệch với nhau nhiều không. Để xác định được giá trị tương lai của một số tiền rất khó khăn cùng một số tiền nhưng trong khoảng thời gian hiện tại và tương lai thì giá trị của chúng lại hoàn toàn khác nhau do sự biến đổi của dòng tiền tổng quát.

Thời giá tiền tệ, bao gồm hiện giá và giá trị tương lai, là khái niệm cốt lõi trong các lý thuyết và mô hình quản trị tài chính công ty. Thời giá tiền tệ thì có thời giá tiền tệ của một số tiền và thời giá tiền tệ của một dòng tiền… Dòng tiền có thể là một chuỗi gồm các khoản thu hoặc chi đều hoặc không đều nhau xảy ra qua các thời điểm khác nhau. Nói một cách đơn giản, thời giá tiền tệ là giá trị của đồng tiền ở một điểm thời gian hay một thời điểm nào đó. Như vậy, thời giá tiền tệ gắn liền với thời gian và giá trị.

Xét về thời gian, dĩ nhiên có rất nhiều thời điểm khác nhau nhưng nhìn chung khi bàn đến thời điểm người ta chia ra thành ba thời điểm đó là quá khứ, hiện tại và tương lai.Tuy nhiên, trong tài chính người ta thường quan tâm đến hiện tại và tương lai hơn là quá khứ. Nó làm cho dòng tiền tổng quát sẽ có nhiều biến đổi về giá trị hiện tại và tương lai.

Giới thiệu thông tin về annuity là gì
Việc làm Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư

2. Khái niệm, định nghĩa về Annuity là gì?

Theo từ điển tiếng Anh dịch nghĩa Annuity có nghĩa là tiền góp hằng năm, tiền trợ cấp, tiền trả cho một đối tượng hàng năm. Khi sử dụng từ Annuity trong nhiều trường hợp khác nhau thì chúng sẽ mang ý nghĩa gắn liền với các trường hợp đó, ví dụ:

 • Sử dụng trong môn toán tin thì từ này có nghĩa là niên khoản.
 • Sử dụng trong ngành cơ khí thì từ này có nghĩa là trợ cấp hằng năm.
 • Sử dụng trong ngành kỹ thuật chung thì từ này có nghĩa là niên khoản
 • Sử dụng trong lĩnh vực chứng khoán thì từ này có nghĩa là niên kim.
 • Sử dụng trong lĩnh vực kinh tế tài chính thì từ này có nghĩa là niên kim.

Thường thì người ta sử dụng từ Annuity nhiều trong lĩnh vực kinh tế và chứng khoán, chính vì thế mà trong bài viết này chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa vào tìm hiểu niên kim đối với lĩnh vực kinh tế và chứng khoán.

Khái niệm annuity là gì?

Theo như phân tích trên đây thì chúng ta có thể hiểu Annuity có nghĩa là trái phiếu đồng tiền hay còn gọi là niên kim, là trái phiếu có đặc điểm: Mỗi năm, người sở hữu niên kim sẽ được nhận một số tiền là như nhau qua các năm. Loại dòng niên kim này có thời hạn cố định và được gọi với cái tên là “trái phiếu đồng niên cố định”. Nếu trong trường hợp dòng niên kim hàng năm không cố định (không có thời hạn) thì sẽ được gọi là trái phiếu vĩnh viễn.

Dòng tiền tổng quát (dòng niên kim) là dòng tiền tổng quát đúng với mọi dòng tiền (kể cả đối với trường hợp dòng tiền đơn giá trị). Khi đó các giá trị bất kỳ của dòng tiền gắn với các thời điểm cụ thể hay tạo thành các dòng tiền không đồng bộ (không đều nhau – uneven/irregular cash flow).

3. Phân loại dòng niên kim (Annuity)

Phân loại dòng niên kim (annuity là gì?

Dòng niên kim được chia làm 2 loại chính, đó là “dòng niên kim cố định” và “dòng niên kim thả nổi”.

 • Dòng niên kim cố định (Fix Annuity): Những công ty phát hành dòng niên kim cố định sẽ cần phải thực hiện những khoản thanh toán cố định cho người giữ dòng niên kim trong các kỳ hạn của hợp đồng thỏa thuận. Khi người được hưởng tiền dòng niên kim qua đời thì số tiền này sẽ được chấm dứt. Khi đó, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành tính toán và chi trả cho công ty phát hành cả gốc lẫn lãi.
 • Dòng niên kim thả nối (Variable Annuity): Các công ty phát hành dòng niên kim sẽ chỉ chịu trách nhiệm chi trả một khoản tối thiểu, khoản còn lại sẽ được thay đổi phụ thuộc vào lợi nhuận của doanh nghiệp, dựa vào các khoản tiền đóng hàng năm của người được thụ hưởng dòng niên kim. Khi đó, người thụ hưởng sẽ được phép đầu tư vào một lĩnh vực đầu tư đa dạng. Lợi nhuận của việc đầu tư đó sẽ quyết định tới các khoản thành toán hằng năm mà họ được thụ hưởng.

Bên cạnh đó, dòng niên kim cũng được phân loại thành các phần nhỏ như sau:

Dòng niên kim đều cuối kỳ (ordinary annuity): Dòng tiền đều cuối kỳ là các khoản tiền nhận hoặc trả chỉ xảy ra vào cuối mỗi thời kỳ. Dòng tiền đều đầu kỳ (Annuity due). Dòng tiền đều đầu kỳ là dòng tiền mà các khoản thu hoặc chi xảy ra ở đầu mỗi kỳ hạn. Dòng tiền đều vô hạn (Perpetuity) là dòng tiền đều vô hạn là các khoản thu, chi xảy ra ở cuối kỳ có giá trị bằng nhau và  không bao giờ chấm dứt

Phân loại dòng niên kim annuity là gì?

Ví dụ:

Bạn cho thuê một căn nhà, người thuê sẽ thanh toán tiền nhà vào cuối mỗi năm với mức giá thuê là 50  triệu đồng/năm thì số tiền đó sẽ được gọi là dòng tiền đều cuối kỳ.

Nếu bạn yêu cầu người thuê nhà thanh toán vào đầu mỗi năm số tiền 50 triệu đồng/năm thì số tiền đó sẽ được gọi là dòng tiền đều đầu kỳ.

Nếu bạn không cho thuê mà bán căn nhà trên và mua cổ phiếu ưu đãi của 1 công ty hưởng cổ tức cố định 50 triệu đồng/năm và giả sử công ty này tồn tại mãi mãi dòng tiền đều vô hạn.

Mô tả quy ước cách phân loại dòng tiền như sau:

Loại dòng tiền: -0------1-----2----

Dòng thời gian: --------n-1-------n-----

Dòng tiền tổng quát: được ký hiệu bằng các ký hiệu CF0, CF1, CF2, CF(n-1), CFn

Dòng tiền cuối kỳ: Số tiền tương ứng.                    

Dòng tiền đều đầu kỳ: Số tiền tương ứng.       

Dòng tiền đều vô hạn: Số tiền tương ứng.            

Dòng tiền không đều (Uneven or mixed cash flows): là loại dòng tiền bao gồm các khoản giá trkhông bằng nhau xảy ra qua một số thời kỳ nhất định. Loại dòng tiền này phổ biến trong thực tế hơn so với dòng tiền đều. Hầu hết doanh thu, chi phí và lợi nhuận của một doanh nghiệp đều có dạng dòng tiền này.

Mô tả:

Loại dòng tiền: -0--------1-------2----                                         

Dòng thời gian: --------n-1-------n---

Dòng tiền tổng quát: CF0, CF1, CF2, CF(n-1), CFn

Dòng tiền không đều: 

4. Giá trị hiện tại và tương lai của dòng tiền đa giá trị

Giá trị của dòng niên kim annuity là gì?

Trong thực tiễn một đồng tiền ở hiện tại luôn có giá trị cao hơn so với một đồng trong tương lai, một đồng tiền ở tương lai luôn có giá trị cao hơn cao một đồng tiền ở tương lai xa, do nhiều nguyên nhân như: tiết kiệm hoặc dùng tiền đó để đầu tư tài chính, quản lý tài chính, lạm phát, rủi ro kinh doanh… dòng tiền có giá trị theo thời gian.

Giá trị hiện tại hay còn được gọi tắt là hiện giá, chính là giá trị của một số tiền hay một dòng tiền được quy về thời điểm hiện tại và bằng cách nhân giá trị của nó với thừa số chiết khấu của dòng tiền.

Giá trị tương lai chính là giá trị của một số tiền hay một dòng tiền được quy về một thời điểm nào đó trong tương lai bằng cách nhân giá trị của nó với thừa số giá trị tương lai của dòng tiền.

Tính giá trị dòng tiền theo lãi suất đơn:

Tính theo lãi suất đơn thì không có nhiều ý nghĩa trong thực tiễn thường dùng trong các nghiệp vụ tài chính ngắn hạn.

Ví dụ trường hợp dòng tiền tổng quát sẽ được tính bởi các thông số sau: PV, i, n, PVn.

Trong đó:

 • PV: Giá trị của một số tiền ở thời điểm hiện tại.
 • i: Lãi suất của kỳ hạn tính lãi.
 • n: Số kỳ hạn lãi.
 • PVn: Giá trị tương lai của số tiền PV tại thời điểm n.

Tính giá trị dòng tiền theo lãi suất kép:

Các doanh nghiệp thường áp dụng các phương pháp tính lãi này bởi vì: phương pháp này giúp phản ánh một cách chính xác hơn về mức chi phí tài chính của dòng tiền, phương pháp này cũng thường được dùng cho các nghiệp vụ tài chính dài hạn.

Ví dụ như trường hợp dòng tiền tổng quát sẽ được tính bằng các thông số bao gồm: PV, i, n, PVn

Trong đó:      

 • PV: Giá trị của một số tiền ở thời điểm hiện tại
 • i: Lãi suất của kì hạn tính lãi
 • n: Số kì hạn lãi
 • PVn: Giá trị tương lai của số tiền PV tại thời điểm n

Tính theo giá trị hiện tại và tương lai của dòng tiền đều sẽ được tính với các giá trị như sau:

Dòng tiền đều cuối kỳ: Dòng tiền cuối kỳ sẽ được tính khi dòng tiền phát sinh cuối mỗi thời kỳ là : CF1=CF2=…= Giá trị tương lai và hiện tại sẽ được xác định.

Dòng tiền đều đầu kỳDòng tiền đầu kỳ sẽ được tính so với cuối kỳ các khoản tiền trong đầu kỳ xuất hiện sớm hơn.

Dòng tiền đều vô hạnDòng tiền đều vô hạn sẽ được tính với giá trị thu nhập hàng năm của công cụ này có tính chất cố định và vô hạn.

Qua những phân tích đã được nêu trên đây thì chúng ta có thể thấy được dòng tiền là dòng thu nhập hoặc chi phí làm thay đổi tài khoản tiền mặt của một doanh nghiệp trong một thời làm thay đổi tài khoản tiền mặt của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định. Vì thế, ta thấy trong sản xuất hay kinh doanh thì một phân tích tài chính không thế bỏ qua là phân tích dòng tiền, bao gồm dòng tiền tổng quát và biến đổi.Từ đó sẽ cho ta thấy được sức mạnh, khả năng linh hoạt trong tài chính cũng như triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp.

Phân tích dòng tiền nhằm xác định các giá trị tương đương theo các quan điểm khác nhau. Tài chính doanh nghiệp và quá trình hoạt động của doanh nghiệp đó cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính doanh nghiệp. Trong quá trình đó sẽ làm phát sinh và tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao gồm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với các hoạt động đầu tư, các hoạt động kinh doanh thường xuyên hằng ngày.

Cũng bởi vì dòng tiền tệ của doanh nghiệp được lưu chuyển trong quá trình hoạt động kinh doanh, các hoạt động đầu tư và tài chính nên khi phân tích chỉ tiêu về tỷ trọng của dòng tiền thu vào trong từng hoạt động, người ta thường tính toán riêng cho hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và các hoạt động tài chính khác. Như vậy, chúng ta có thể thấy dòng tiền tổng quát đúng với mọi dòng tiền (kể cả là dành cho trường hợp dòng tiền đơn giá trị). Khi đó các giá trị bất kỳ của dòng tiền sẽ gắn với các thời điểm hay thời gian cụ thể.

Như thế, qua những thông tin từ bài viết trên đây thì các bạn cũng đã nắm được annuity là gì rồi. Hy vọng bài viết sẽ khiến các bạn hài lòng và giải đáp được những thắc mắc của mình về dòng tiền niên kim.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-