Quay lại

Automation test là gì? Xu hướng thiết yếu trong ngành IT phần mềm

Tác giả: Nguyễn Nhung - 16/12/2019

Automation test là gì? Nó có nghĩa là Kiểm thử phần mềm - một kỹ thuật Tự động trong việc sử dụng phần mềm. Nó là một quá trình tự động hóa của một quy trình thủ công. Giống như kiểm tra hồi quy, kiểm thử Tự động hóa cũng được sử dụng để kiểm tra ứng dụng theo quan điểm tải, hiệu năng và ứng suất.

Việc làm IT phần mềm

1. Định nghĩa về Automation test

Định nghĩa về Automation test

Automation test được hiểu là kiểm thử phần mềm, đây là cuộc kiểm tra cần thiết nhằm cung cấp cho các bên liên quan về những thông tin về chất lượng của sản pẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử. Đây là việc làm it tập trung vào thay thế những hoạt động thủ công của còn người bằng các hệ thống hoặc thiết bị giúp nâng cao hiệu quả. Automation test sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một cách nhìn độc lập, một quan điểm vể phần mềm được kiểm thử để từ đó có đươc những đánh giá, hiểu rõ được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Automation test được ứng dụng khá rộng, không chỉ giới hạn thực hiện trong một chương trình mà ứng dựng với mục đích đi tìm các lỗi phần mềm mà còn là quá trình phê chuẩn và xác minh. Automation test đáp ứng được mọi phát triển phần mềm, mọi yêu cầu hướng dẫn khi thiết kế là những điểm nổi bất trong Automation test, không những thế kiểm thử phần mềm còn thực hiện công việc đúng như kỳ vọng và nó còn có thể triển khai được với những đặc tính tương tự, khả năng đạp ứng tốt.

Viêc Automation test được thực hiện bất cứ lúc nào trong quá trình phát triển phần mềm và tùy thuộc vào từng phương pháp, việc kiểm thử đươc thực hiện liên tục trong quá trình thực hiện xây dựng phần mềm. 

Xem thêm: Tốp 5 các vị trí công việc trong ngành IT có thù lao cao nhất!

Việc làm IT phần mềm tại Hà Nội

2. Cách tiếp cận khung trong tự động hóa

Khung tự động hóa thử nghiệm là một hệ thống tích hợp đặt ra các quy tắc tự động hóa của một sản phẩm cụ thể. Hệ thống này tích hợp các thư viện chức năng, nguồn dữ liệu thử nghiệm, chi tiết đối tượng và các mô-đun (modular) tái sử dụng khác nhau. Các thành phần này hoạt động như các khối xây dựng nhỏ cần được lắp ráp để thể hiện một quy trình kinh doanh. Khung này cung cấp cơ sở của tự động hóa thử nghiệm và đơn giản hóa nỗ lực tự động hóa.

Ưu điểm chính của một khung các giả định, khái niệm và công cụ cung cấp hỗ trợ cho kiểm thử phần mềm tự động là chi phí thấp để bảo trì. Nếu có thay đổi đối với bất kỳ trường hợp thử nghiệm nào thì chỉ cần cập nhật tệp trường hợp thử nghiệm và Tập lệnh trình điều khiển và tập lệnh khởi động sẽ giữ nguyên. Lý tưởng nhất, không cần cập nhật các tập lệnh trong trường hợp thay đổi ứng dụng.

Chọn đúng khung / kỹ thuật kịch bản giúp duy trì chi phí thấp hơn. Các chi phí liên quan đến kịch bản thử nghiệm là do nỗ lực phát triển và bảo trì. Cách tiếp cận của kịch bản được sử dụng trong quá trình tự động hóa thử nghiệm có ảnh hưởng đến chi phí.

2.1. Các kỹ thuật khung / kịch bản khác nhau thường được sử dụng:

Các kỹ thuật khung / kịch bản khác nhau thường được sử dụng:
 • Tuyến tính (mã thủ tục, có thể được tạo bởi các công cụ như những công cụ sử dụng bản ghi và phát lại)
 • Có cấu trúc (sử dụng các cấu trúc điều khiển trong khi các điều kiện / câu lệnh của)
 • Điều khiển dữ liệu (dữ liệu được duy trì bên ngoài các kiểm tra trong cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc cơ chế khác)
 • Định hướng từ khóa
 • Lai (hai hoặc nhiều mẫu trên được sử dụng)
 • Khung tự động hóa Agile

2.2. Khung kiểm tra chịu trách nhiệm:

 • Xác định định dạng để thể hiện sự mong đợi
 • Tạo một cơ chế để nối vào hoặc điều khiển ứng dụng đang thử nghiệm
 • thực hiện các bài kiểm tra
 • Kết quả báo cáo

Xem ngay: Việc làm nhân viên tester

2.3. Kiểm tra giao diện tự động

Kiểm tra giao diện tự động

Giao diện tự động hóa thử nghiệm là các nền tảng cung cấp một không gian làm việc duy nhất để kết hợp nhiều công cụ kiểm tra và khung để thử nghiệm Hệ thống / Tích hợp ứng dụng đang được thử nghiệm. Mục tiêu của Giao diện tự động hóa thử nghiệm là đơn giản hóa quá trình ánh xạ các kiểm tra theo tiêu chí kinh doanh mà không cần mã hóa theo cách của quy trình. Giao diện tự động hóa thử nghiệm được dự kiến sẽ cải thiện hiệu quả và tính linh hoạt của việc duy trì các kịch bản thử nghiệm.

Tiết lộ: Lương công nghệ thông tin có thực sự cao như lời đồn?

2.4. Kiểm tra mô hình giao diện tự động

Kiểm tra giao diện tự động bao gồm các mô-đun cốt lõi sau:

 • Công cụ giao diện
 • Giao diện môi trường
 • Kho lưu trữ đối tượng
 • Công cụ giao diện

Các công cụ giao diện được xây dựng trên đỉnh của Môi trường giao diện. Công cụ giao diện bao gồm một trình phân tích cú pháp và một trình chạy thử. Trình phân tích cú pháp có mặt để phân tích các tệp đối tượng đến từ kho đối tượng sang ngôn ngữ kịch bản lệnh thử nghiệm cụ thể. Người chạy thử thực thi các tập lệnh kiểm tra bằng cách sử dụng khai thác kiểm tra. 

2.5. Kho đối tượng

Kho đối tượng là tập hợp dữ liệu đối tượng UI / Ứng dụng được ghi lại bởi công cụ kiểm tra trong khi khám phá ứng dụng đang thử nghiệm.

Xem thêm: CakePHP là gì? Blog cẩm nang cho người mới bắt đầu

2.6. Xác định ranh giới giữa khung tự động hóa và công cụ kiểm tra

Xác định ranh giới giữa khung tự động hóa và công cụ kiểm tra

Các công cụ được thiết kế đặc biệt để nhắm mục tiêu một số môi trường thử nghiệm cụ thể, chẳng hạn như Windows, Unix và các công cụ tự động hóa web, v.v. Công cụ đóng vai trò là tác nhân thúc đẩy cho quá trình tự động hóa. Tuy nhiên, khung tự động hóa không phải là một công cụ để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, mà là cơ sở hạ tầng cung cấp giải pháp trong đó các công cụ khác nhau có thể thực hiện công việc của họ một cách thống nhất. Điều này cung cấp một nền tảng chung cho các kỹ sư tự động hóa.

Có nhiều loại khung khác nhau. Chúng được phân loại trên cơ sở thành phần tự động hóa mà chúng tận dụng. Đó là:

 • Kiểm tra dựa trên dữ liệu
 • Kiểm tra hướng mô-đun
 • Kiểm tra dựa trên từ khóa
 • Thử nghiệm lai
 • Thử nghiệm dựa trên mô hình
 • Kiểm tra dựa trên mã
 • Phát triển hành vi lái xe

2.7. Kiểm tra cái gì

Các công cụ kiểm tra có thể giúp tự động hóa các tác vụ như cài đặt sản phẩm, tạo dữ liệu thử nghiệm, tương tác GUI, phát hiện sự cố (xem xét các tác nhân phân tích hoặc bỏ phiếu được trang bị các phép thử), ghi nhật ký lỗi, v.v., mà không nhất thiết phải tự động kiểm tra theo kiểu kết thúc.

Người ta phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu phổ biến khi nghĩ đến tự động hóa thử nghiệm:

 • Độc lập nền tảng và hệ điều hành
 • Khả năng điều khiển dữ liệu (Dữ liệu đầu vào, Dữ liệu đầu ra, Siêu dữ liệu)
 • Báo cáo tùy chỉnh (Truy cập cơ sở dữ liệu DataBase, báo cáo tinh thể)
 • Dễ dàng gỡ lỗi và đăng nhập
 • Kiểm soát phiên bản thân thiện - tệp nhị phân tối thiểu
 • Mở rộng & Tùy chỉnh (API mở để có thể tích hợp với các công cụ khác)
 • Trình điều khiển chung (Ví dụ: trong hệ sinh thái phát triển Java, PHP, Nodejs có nghĩa là Ant hoặc Maven và các IDE phổ biến). Điều này cho phép các bài kiểm tra tích hợp với quy trình làm việc của nhà phát triển.
 • Hỗ trợ chạy thử không giám sát để tích hợp với quy trình xây dựng và chạy hàng loạt. Máy chủ tích hợp liên tục yêu cầu này.
 • Thông báo email như tin nhắn bị trả lại
 • Hỗ trợ môi trường thực thi phân tán (giường thử nghiệm phân tán)
 • Hỗ trợ ứng dụng phân tán (SUT phân tán)

Tìm việc làm IT tại tphcm

Kiểm tra cái gì

3. Xu hướng của automation test

Xu hướng phát triển phần mềm đang phát triển là việc sử dụng các khung kiểm thử đơn vị, chẳng hạn như khung xUnit (ví dụ, JUnit và NUnit) cho phép thực hiện các thử nghiệm đơn vị để xác định xem các phần khác nhau của mã có hoạt động như mong đợi trong các trường hợp khác nhau hay không. Các trường hợp thử nghiệm mô tả các thử nghiệm cần được chạy trên chương trình để xác minh rằng chương trình chạy như mong đợi.

Tự động hóa thử nghiệm, chủ yếu sử dụng thử nghiệm đơn vị, là một tính năng chính của lập trình cực đoan và phát triển phần mềm linh hoạt, trong đó nó được gọi là phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) hoặc phát triển thử nghiệm đầu tiên. Kiểm tra đơn vị có thể được viết để xác định chức năng trước khi mã được viết. Tuy nhiên, các thử nghiệm đơn vị này phát triển và được mở rộng khi tiến trình mã hóa, các vấn đề được phát hiện và mã phải chịu sự tái cấu trúc. Chỉ khi tất cả các thử nghiệm cho tất cả các tính năng được yêu cầu vượt qua thì mã được coi là hoàn thành.

 Những người đề xuất lập luận rằng nó tạo ra phần mềm đáng tin cậy hơn và ít tốn kém hơn mã được kiểm tra bằng cách khám phá thủ công.  Nó được coi là đáng tin cậy hơn vì độ bao phủ mã tốt hơn và vì nó được chạy liên tục trong quá trình phát triển thay vì một lần vào cuối một chu kỳ phát triển thác nước. Nhà phát triển phát hiện ra lỗi ngay lập tức khi thực hiện thay đổi, khi nó ít tốn kém nhất để sửa. Cuối cùng, tái cấu trúc mã sẽ an toàn hơn khi sử dụng thử nghiệm đơn vị; chuyển đổi mã thành một hình thức đơn giản hơn với ít sao chép mã hơn, nhưng hành vi tương đương, ít có khả năng đưa ra các khiếm khuyết mới khi mã được cấu trúc lại được bao phủ bởi các thử nghiệm đơn vị.

Một số tác vụ kiểm thử phần mềm (như kiểm tra hồi quy giao diện cấp thấp mở rộng) có thể tốn nhiều công sức và thời gian để thực hiện thủ công. Ngoài ra, một cách tiếp cận thủ công có thể không phải lúc nào cũng hiệu quả trong việc tìm ra các loại khiếm khuyết nhất định. Tự động hóa thử nghiệm cung cấp một khả năng để thực hiện các loại thử nghiệm này một cách hiệu quả.

Xu hướng của automation test

Khi các bài kiểm tra tự động đã được phát triển, chúng có thể được chạy nhanh và lặp lại. Nhiều lần, đây có thể là một phương pháp hiệu quả để kiểm tra hồi quy các sản phẩm phần mềm có tuổi thọ bảo trì dài. Ngay cả các bản vá nhỏ trong suốt vòng đời của ứng dụng cũng có thể khiến các tính năng hiện có bị hỏng, hoạt động tại thời điểm sớm hơn.

Trong kiểm thử tự động, kỹ sư kiểm thử hoặc người đảm bảo chất lượng phần mềm phải có khả năng mã hóa phần mềm vì các trường hợp kiểm thử được viết dưới dạng mã nguồn khi chạy sản xuất đầu ra theo các xác nhận là một phần của nó. Một số công cụ tự động hóa thử nghiệm cho phép tác giả thử nghiệm được thực hiện bằng từ khóa thay vì mã hóa, không yêu cầu lập trình. Hiện nay, nhu cầu tìm việc làm IT tại tphcm có liên quan đến Automation test, việc làm Tester là khá nhiều và đừng quên cv tester nhé, hy vọng những chia sẻ về Automation test hữu ích với các Bạn quan tâm. Chúc Bạn thành công.

Bài viết tham khảo: CCNA là gì? Liệu nhất thiết phải cần có CCNA hay không?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-