Quay lại

Bảng kê chi tiết thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

Tác giả: Trương Hồng Nhung

Căn cứ theo chính mức thu nhập của cá nhân mà mức thuế thu nhập sẽ có cách tính và thuế suất đi cùng khác biệt. Vậy nên để hiểu rõ về sự khác biệt đó, cách tính thuế từ nguồn thu thập hay đặc biệt là bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần thì cùng xem qua các quy định với bài viết dưới đây cùng timviec365.vn nhé.

1. Điều cần biết về việc tính thuế theo thuế suất toàn phần

Tuân thủ đúng với Điều 7 của Thông tư 111/2013/TT – BTC về tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương hay như tiền công là thu nhập tính thuế và tính thuế suất. Hay còn có cách gọi khác đó là số thuế thu nhập cá nhân sẽ cần nộp đúng quy định là “thu nhập tính thuế nhân x thuế suất”.

Như vậy có thể thấy được không chỉ là khoản thu nhập thu nhập từ tiền lương hay tiền công mới tính theo cách trên mà thu nhập cá nhân sẽ còn tính từ nhiều nguồn khác. Cụ thể như là: căn cứ khoản 4 Điều 10 Thông tư 11/2013/ TT- BTC có thu nhập từ vốn đầu tư, tại khoản 4 có thu nhập từ bản quyền, khoản 4 Điều 16 có thuế thu nhập từ thừa kế và thuế quà tặng,… theo kỳ kế toán quy định.

Điều cần biết về việc tính thuế theo thuế suất toàn phần

Dù là có các xác định giống nhau như nhau nhưng về mức thuế suất áp dụng sẽ khác biệt. Nếu là thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân cư trú khi ký hợp đồng trên 3 tháng cùng các nguồn thu nhập khác sẽ có sự cụ thể như sau:

- Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 111/2013/ TT – BTC sẽ có mức thuế về thu nhập cá nhân đối với mức thuế thu nhập từ tiền lương và tiền công cá nhân cư trú sẽ áp dụng bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất lũy tiến từng phần.

- Trường hợp về thuế thu nhập cá nhân mà đối với nguồn thu từ đầu tư vốn, bản quyền sẽ áp dụng bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.

Xem thêm: Các hàm excel thường dùng trong kế toán kho

2. Phân biệt về thuế tính theo thuế suất toàn phần

Dựa đúng theo thông tư 111/2013 đã ban hành thì biểu thuế suất toàn phần có thể phân biệt theo các tiêu chí sau.

- Thứ nhất, trường hợp áp dụng của bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần sẽ bao gồm các loại cụ thể dưới đây.

Phân biệt về thuế tính theo thuế suất toàn phần

+ Mức thu nhập từ việc đầu tư vốn

+ Mức thu nhập từ việc chuyển nhượng phần vốn góp

+ Mức thu nhập từ việc cung cấp bản quyền.

+ Mức thu nhập từ việc nhượng quyền thương mại.

+ Mức thu nhập từ việc cá nhân trúng thưởng.

+ Mức thu nhập từ việc từ việc thừa kế, nhận quà tặng,…

Thuế tính theo thuế suất toàn phần chỉ áp dụng một mức duy nhất

- Thứ hai là về bậc thuế sẽ chỉ áp dụng một mức duy nhất

+ Tính thu nhập từ việc đầu tư vốn sẽ là 5%

+ Tính thu nhập từ việc chuyển nhượng phần vốn góp sẽ là 20%

+ Tính thu nhập từ việc cá nhân trúng thưởng sẽ là 10%

+ Tính thu nhập từ việc thừa kế, nhận quà tặng cũng là 10%

- Thứ ba về cách tính thuế suất toàn phần

Trên thực tế vấn đề về việc tính thuế theo chính sách thuế để đem lại quyền lợi cho bản thân các cá nhân hay như chính phía người sử dụng luôn được quan tâm đặc biệt. Do đó mà cách tính cũng được chú ý tới và dưới đây sẽ là gợi ý nhanh cho bạn, thể hiện qua ví dụ chi tiết.

Phía anh A có trúng thưởng với trị giá là 100 triệu đồng, lúc này việc tính thuế thu nhập cá nhân sẽ là 90 triệu đồng. Bởi thu nhập tính thuế từ quà tặng được tính vượt trên 10% và anh B sẽ cần nộp là 90x10 = 9 triệu đồng thuế.

Xem thêm: Chi phí cơ hội là gì? Tại sao không nên bỏ qua chi phí cơ hội.

3. Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện về tính thuế suất toàn phần chính là mẫu 05-2/BK- QTT- TNCN được ban hành qua Thông tư 92/2015/TT - BTC vào ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính quy định như sau. Tức là cách thông tin mà bạn cần nắm chắc cho chính mình khi cung cấp giấy tờ xác nhận thanh toán thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

- Tên của thông tư là : “BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ SUẤT TOÀN PHẦN”. 

- Tiếp đó là cung cấp đủ về kỹ tính thuế vào năm bao nhiêu. 

- Sau đó là tên của người nộp thuế, kèm theo đó mã số thuế đầy đủ đã được cấp. 

- Tên của đại lý thuế là nếu có, kèm theo đó mã số thuế đầy đủ đã được cấp. 

Sau đó là việc cá nhân cần thực hiện kê khai một cách đầy đủ nhất theo bảng với đơn vị tiền đó là Đồng Việt Nam. 

Cột 1 của bảng kê chi tiết sẽ là STT.

Cột 2 là họ và tên cung cấp đầy đủ và chính xác nhất. 

Cột 3 sẽ là việc liệt kê về mã số thuế, đúng với mã số đã được quy định. 

Cột 4 sẽ là cung cấp đủ về số chứng minh nhân dân hoặc lựa chọn thay thế bởi hộ chiếu. 

Cột 5 là nơi mà cung cấp thông tin về cá nhân không cư trú. 

Cá nhân đưa ra lời cam đoan về các số liệu đã cung cấp về bảng kê

Cột 6 là đưa ra thông tin về mức xem xét thu nhập chịu thuế (viết tắt TNCT), cụ thể chi tiết hơn sẽ là: 

+ Tổng số về thu nhập cá nhân 

+ Sau đó là cung cấp về số thuế từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp và bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. 

+ Tiếp đó là thu nhập chịu thuế được giảm thuế và chia thành: làm việc tại khu kinh tế hoặc làm việc theo hiệp định. 

Cột 6 là việc cung cấp về số thể thu nhập đã nhận đã được khấu trừ cùng  bao gồm theo:

+ Tổng số về thu nhập cá nhân

+ Cung cấp về thu nhập chịu thuế từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp và bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. 

Cột 7 là cung cấp thông tin về số thuế thu nhập cá nhân được giảm do làm việc tại khu kinh tế.

Phần tiếp theo của mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần đó là việc cá nhân đưa ra lời cam đoan về các số liệu đã cung cấp của mình. Cũng như là đi kèm về việc sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu đó thể hiện về việc tin tưởng và minh chứng thực tế. Đây chính là yếu tố quyết định về việc cá nhân sẽ được nhận việc phê duyệt nhanh hay không trong vấn đề giải quyết thuế thu nhập cá nhân. 

Ngoài ra chúng ta còn nhận thấy về việc cuối các mẫu đơn sẽ luôn cần chú ý đến chữ kỹ và với bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế cũng vậy. Bạn sẽ cần đảm bảo cung cấp đủ về thông tin của ngân viên đại lý thuế (gồm họ tên, chứng chỉ hành nghề số) và chính thông tin về người nộp thuế là bạn hoặc người đại diện nộp thuế (ngày tháng năm làm đơn, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ kèm đóng dấu nếu có).

Việc làm kế toán thuế

4. Gợi ý về một số thông tư liên quan khác mà bạn cần tham khảo

Khi tìm hiểu về luật pháp và các văn bản liên quan về thuế thu nhập cá nhân thì ngoài việc chuẩn bị chi tiết về bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần thì bạn sẽ cần nắm chắc về một số thông tư sau đây: 

Gợi ý về một số thông tư liên quan khác mà bạn cần tham khảo

- Dựa theo thông tư số 11/2013/TT- BTC đã được ban hành vào ngày 15/8/2013. 

+ Dựa theo Thông tư Số 151/2014/TT- BTC ban hành vào ngày 10/10/2014. 

+ Căn cứ theo Thông tư Số 1456/2013/TT - BTC ban hành ngày 06/11//2013.

+ Cuối cùng là Thông tư Số 92/2015/TT - BTC ban hang f ngày 15/6/2015.

Mong rằng bài viết trên đây đã cung cấp tổng quát nhất về các thông tin có trong bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần để giúp bạn cung cấp đủ nhất khi thanh toán về thuế thu nhập cá nhân. 

Xem thêm: Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất cho kế toán 2021

[Giải đáp] Thư giải trình tiếng Anh là gì? Các thông tin hữu ích

Thư giải trình chắc chắn không còn xa lạ với nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh hoạt luật. Đặc biệt mẫu thư sẽ cung cấp các thông tin nhằm đảm bảo cho người nhận về nghĩa vụ tài chính hoặc hợp đồng với một bên khác, đừng bỏ qua tìm hiểu để mang lại quyền lợi cho mình nhé!

Thư giải trình tiếng Anh là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-