Quay lại

Chi tiết phân loại các loại tài sản của doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Tú Anh

Tài sản của doanh nghiệp được biểu hiện dưới rất nhiều hình thái khác nhau. Có rất nhiều căn cứ để phân loại tài sản. Vậy thì chúng ta sẽ có các loại tài sản của doanh nghiệp như thế nào? Nội dung bài viết sau sẽ giúp bạn khám phá những điều đó.

1. Tìm hiểu chung về tài sản của doanh nghiệp

Tài sản hiểu theo quy định của pháp luật đó là những vật có giá trị như tiền, các loại giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Những tài sản này có thể là là bất động sản hoặc động sản và chúng đang mang lại giá trị trong thời điểm hiện tại hoặc có thể tạo ra những giá trị trong tương lai.

Nếu đứng trên góc độ kinh tế học thì có thể hiểu tài sản chính là những nguồn lực nằm trong doanh nghiệp. Những nguồn lực này phải do doanh nghiệp nắm giữ và kiểm soát. Những tài sản đó sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp thu được những lợi ích trong tương lai.

Tìm hiểu chung về tài sản doanh nghiệp

Để một tài sản được coi là tài sản của doanh nghiệp thì nó phải đảm bảo có đầy đủ hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó chính là tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Và tiêu chí thứ hai đó là những tài sản này dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp chuẩn nhất

2. Việc phân loại đối với tài sản trong doanh nghiệp

Để có thể quản lý các loại tài sản một cách tốt nhất, doanh nghiệp cần thực hiện phân loại các tài sản. Hình thức phân loại phổ biến nhất được sử dụng để phân loại tài sản đó là phân loại theo hình thái biểu hiện của tài sản. Vậy thì theo hình thái biểu hiện chúng ta sẽ có tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

2.1. Với loại tài sản hữu hình của doanh nghiệp

Tài sản hữu hình được hiểu là những loại tài sản có biểu hiện hình thái vật chất. Những tài sản này sẽ do chủ tài sản nắm giữ nhằm phục vụ cho các mục đích của họ. Tài sản hữu hình sẽ có những biểu hiện cụ thể về hình thái như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà cửa, thiết bị truyền dẫn, thiết bị sản xuất, đất đai, công trình khác. Tài sản hữu hình có những đặc tính vật lý và có thể mang ra trao đổi.

Tài sản hữu hình bao gồm 2 loại đó là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp là những tài sản có thời gian sử dụng ngắn thường là dưới 12 tháng và trong quá trình sử dụng thường xuyên thay đổi hình thái. Tài sản ngắn hạn bao gồm những loại tài sản như sau:

Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

- Các tài sản tương đương với tiền và tiền

Những khoản tiền này thường bao gồm tiền mặt, tiền đang chuyển khoản, kho bạc, tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền như chứng khoán, vàng bạc, đá quý có thời gian đáo hạn trong vòng 3 tháng.

- Các khoản liên quan đến việc đầu tư tài chính ngắn hạn

Đây là những khoản đầu tư bên ngoài có thể kể đến như cho vay ngắn hạn, các khoản vốn góp liên doanh ngắn hạn, các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Những khoản này đều được mang đi đầu tư với mục đích sinh lời và có thời gian thu hồi nhanh.

- Những khoản tiền mà doanh nghiệp phải thu ngắn hạn

Những khoản này đều thuộc về doanh nghiệp tuy nhiên lại bị các tổ chức doanh nghiệp khác chiếm dụng. Đó có thể là các khoản nợ phải thu, trả trước cho người bán, các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải thu về thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Trong vòng 12 tháng doanh nghiệp phải có trách nhiệm thu đầy đủ các khoản này.

- Tài sản là hàng tồn kho của doanh nghiệp

Hàng tồn kho của doanh nghiệp

Hàng tồn kho thường chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng tài sản của cả doanh nghiệp. Đây là những tài sản vẫn đang trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đang được chờ để bán. Hàng tồn kho bao gồm hàng đang đi đường, công cụ dụng cụ, hàng gửi bán, thành phẩm, nguyên vật liệu và hàng đang đi đường.

- Còn lại là những tài sản ngắn hạn khác

Những tài sản này bao gồm các khoản ký cược ký quỹ ngắn hạn, các khoản phải trả ngắn hạn và các khoản ứng trước.

Tài sản dài hạn trong doanh nghiệp là những tài sản có thời gian luân chuyển và sử dụng dài.

Tài sản dài hạn của doanh nghiệp

Thông thường loại tài sản này sẽ có thời gian sử dụng trên 12 tháng. Và trong suốt quá trình kinh doanh loại tài sản này rất ít có biểu hiện thay đổi về hình thái giá trị. Tài sản dài hạn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ hao mòn dần trong quá trình sử dụng. Tài sản cố định bao gồm hai loại đó là tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Cả hai loại tài sản này đều phải thỏa mãn những yêu cầu về tài sản cố định.

Tài sản cố định hữu hình sẽ có biểu hiện cụ thể về trạng thái vật chất như là các thiết bị chuyên dùng cho quản lý, nhà cửa, máy móc thiết bị, vật truyền dẫn, cây lâu năm, các phương tiện vận tải truyền dẫn.

Ngoài ra tài sản dài hạn còn có các khoản đầu tư tài chính dài hạn, các khoản phải thu dài hạn, bất động sản đầu tư và những tài sản dài hạn khác.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn có thể kể đến như là đầu tư vào công ty con, đầu tư liên doanh liên kết, các khoản cho vay hay góp vốn liên doanh dài hạn. Những khoản đầu tư này thường có thời hạn thu hồi trong vòng từ 1 năm trở lên.

Các khoản phải thu dài hạn của doanh nghiệp thường có thời gian thu hồi từ 1 năm trở lên. Những khoản này đều đang bị các tổ chức khác chiếm dụng. Ví dụ như là khoản trả trước cho người bán dài hạn và các khoản phải thu khách hàng dài hạn.

Những tài sản dài hạn khác có thể kể đến như là ký cược, ký quỹ, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và những chi phí trả trước dài hạn.

 2.2. Doanh nghiệp và các loại tài sản vô hình 

Đối với tài sản cố định vô hình sẽ không có biểu hiện hình thái cụ thể. Nó chỉ thể hiện cho một lượng giá trị đã được chi trả để có quyền sử dụng hợp pháp đối với lượng giá trị đã được đầu tư đó.

Các loại tài sản vô hình của doanh nghiệp

Một số loại tài sản cố định vô hình có thể kể đến như là nhãn hiệu hàng hóa, phần mềm máy tính, bằng phát minh sáng chế, thương hiệu doanh nghiệp, giấy phép khai thác và chuyển nhượng, bản quyền, quyền sử dụng đất, kỹ năng quản lý, biểu tượng doanh nghiệp, bí quyết marketing.

Dù không có hình thái vật chất cụ thể nhưng tài sản vô hình vẫn xác định được giá trị. Chủ tài sản sẽ nắm giữ chúng để phục vụ cho những mục đích của mình. Những tài sản vô hình này có thể được thực hiện chuyển giao trong những giao dịch dân sự và được tính bằng tiền. Trong những tài sản vô hình đó có bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ.

Trong tài sản vô hình có bao gồm quyền tài sản. Quyền tài sản sẽ bao gồm tất cả các quyền về lợi tức và những quyền lợi khác của chủ sở hữu có liên quan. Khi làm chủ của tài sản vô hình đó người chủ sở hữu sẽ được hưởng một số những quyền lợi nhất định.

Quyền sở hữu tài sản sẽ bao gồm nhiều quyền năng.

Quyền sở hữu tài sản

Trong các giao dịch dân sự các quyền năng đó có thể được chuyển giao và từng quyền năng này có khả năng tách rời với quyền sở hữu. Một vài những quyền năng có thể được kể đến ở đây đó là quyền định đoạt, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng. Những lợi ích thu được từ quyền tài sản sẽ được gọi là tài sản thực.

Hiện nay để quá trình quản lý tài sản của doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả hơn thì cũng có rất nhiều phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp được tạo ra.

Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu về những phần mềm này và lựa chọn những phần mềm thích hợp với với đặc điểm cũng như tính chất của doanh nghiệp. Khi đó những tài sản trong doanh nghiệp được phân chia hợp lý và có thể được theo dõi thường xuyên để đảm bảo chúng luôn mang lại hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp.

Như vậy bạn đã biết được những thông tin về các loại tài sản trong doanh nghiệp rồi chứ? Việc phân biệt được chính xác các loại tài sản sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động quản lý tài sản. Từ đó doanh nghiệp sẽ có những phương án để sử dụng các tài sản một cách hợp lý mang lại hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân biệt tài sản và nguồn vốn

Sau khi đã tìm hiểu về các loại tài sản của doanh nghiệp timviec365.vn cũng khuyến khích bạn nên tìm hiểu thêm về việc phân biệt tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp. Bởi tài sản và nguồn vốn là biểu hiện hai mặt của một vấn đề mà chưa nhiều người hiểu rõ. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn biết thêm nhiều điều đấy.

Phân biệt tài sản và nguồn vốn

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-