Quay lại

Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá kế toán cần nắm bắt

Tác giả: Vũ Bích Phượng - 02/02/2021

Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái là một phương pháp quan trọng giúp kế toán tính toán ra được sự chênh lệch phát sinh trong tất cả các cuộc giao dịch thực tế hoặc là sự chênh lệch khi quy đổi ngoại tệ sang tiền tệ trong nước theo những mức độ tỷ giá khác nhau. Một người kế toán viên được yêu cầu nghiệp vụ là cần phải biết cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Việc làm kế toán

Nếu như bạn mới bước chân vào nghề kế toán thì có lẽ nhiệm vụ tính toán mức chênh lệch tỷ giá này sẽ được tiến hành thực hiện không mấy suôn sẻ. Nhưng đây lại là một nghiệp vụ quan trọng sẽ gắn bó suốt cuộc đời sự nghiệp của mỗi kế toán viên vậy nên để hoàn thành công tác hạch toán tỷ giá này một cách hiệu quả thì bạn đừng bỏ lỡ những chia sẻ trong bài viết này nhé.

1. Nắm bắt nguyên tắc về chênh lệch tỷ giá

Để hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái chuẩn xác, người kế toán viên cần phải hiểu rõ các nguyên tắc của việc chênh lệch tỷ giá là gì. Kiến thức này được thể hiện rất rõ trong các chương trình đào tạo nghiệp vụ kế toán cũng như trong quá trình hành nghề. Ở thời điểm mới bước chân vào nghề thì bạn cần thiết phải điểm lại những kiến thức đã học được về nguyên tắc chênh lệch tỷ giá.

Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

Ngay sau đây, Bích Phượng sẽ cùng bạn “ôn lại bài cũ” qua những dòng thông tin chia sẻ bên dưới.

- Doanh nghiệp cần phải xem đồng thời những yếu tố sau trong sổ kế toán: tiền mặt, tiền được gửi trong Ngân hàng, Khoản cần thu, tiền đang chuyển, khoản phải trả.

- Toàn bộ những khoản chênh lệch về tỷ giá sẽ được nhìn nhận ngay ở trong doanh số đạt được nếu như có lãi hay chi phí tài chính nếu như bị thua lỗ ngay ở thời điểm phát sinh.

Trong trường hợp những doanh nghiệp có vốn điều lệ 100% của Nhà nước, ở giai đoạn trước hoạt động, nếu có thực hiện các công trình dự án mang tính trọng điểm tầm cỡ quốc gia, phục vụ cho những mục đích, nhiệm vụ ổn định nền kinh tế tầm vĩ mô, đảm bảo an ninh quốc phòng và được phân bố trong hoạt động tài chính, doanh thu, chi phí tài chính, được phản ánh tại TK 413 thì khoản chênh lệch tỷ giá này sẽ được tiến hành hoạt động dựa trên nguyên tắc riêng, đó là:

+ Khoản lỗ của tỷ giá lũy kế sẽ được phân bố một cách trực tiếp thông qua TK413 để vào chi phí tài chính.

+ Khoản lãi của tỷ giá lũy kế cũng được phân bố trực tiếp từ TK413 nhưng đi vào doanh thu của hoạt động tài chính

+ Thời gian phân bố của các khoản trên sẽ tiến hành dựa trên quy định mà luật pháp ban hành, áp dụng với những loại hình doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Nhà nước. Đối với số phân bố khoản lỗ trong mỗi kỳ cụ thể ở mức tối thiểu đảm bảo không được nhỏ hơn lợi nhuận trước khi nộp phí thuế và trước thời điểm phân bố. Khi đã phân bố khoản lỗi thì đồng nghĩa với việc lợi nhuận ghi trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế sẽ ghi giá trị bằng 0.

Xem thêm: Mẫu bảng cân đối kế toán ngân hàng mới nhất hiện nay

Nghiệp vụ hạch toán tỷ giá chênh lệch

- Các đơn vị doanh nghiệp cần đánh giá về tiền tệ gốc ngoại tệ trong từng khoản mục theo tỷ giá thực tế ở mọi thời điểm khi bản Báo cáo tài chính được lập. Những đơn vị dùng đến công cụ tài chính làm biện pháp dự phòng trường hợp xảy ra rủi ro hối đoái thì đều không được tiến hành đánh giá lại những khoản liên quan đến tiền tệ (vay, nợ).

- Những tài khoản chênh lệch về tỉ giá thì không được phép vốn hóa vào các tài sản đang dở dang.

Việc làm kế toán tài chính

2. Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ

Thực hiện tuân thủ Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán về chênh lệch tỉ giá hối đoái nếu là khoản phát sinh thì sẽ được hạch toán như sau:

- Khi mua tài sản cố định, các hàng hóa, vật tư, các dịch vụ khác mà cần thanh toán bằng ngoại tệ thì người thực hiện cần ghi như sau:

Tính tỉ giá chênh lệch phát sinh

Đây là những tỷ giá thực tế được giao dịch ngay trong ngày.

Nợ TK 635 – tỷ giá lỗ.

Theo tỷ giá ghi sổ kế toán

Xem thêm: Tìm hiểu nội dung cơ bản của chính sách thuế hiện hành

Có TK 515 – Lãi tỷ giá

- Khi mua tài sản cố định, hàng hóa, vật tư, dịch vụ từ phía nhà cung cấp nhưng chưa thành toán, nếu như nhận nợ hoặc vay nợ bằng ngoại tệ thì người thực hiện cần dựa vào những giao dịch thực tế của ngày giao dịch mà ghi tương tự như gợi ý sau:

Hướng dẫn hạch toán khi bên mua nợ nhà cung cấp

- Khi ứng tiền ngoại tệ trước cho bên bán để có thể mua tài sản cố định, dịch vụ, hàng hóa, vật tư thì cần thực hiện các công tác ghi chép chi tiết, chính xác như sau:

- Kế toán cần phản ánh rõ ràng số tiền ngoại tệ đã ứng ra trường cho bên bán dựa trên cơ sở của tỷ giá thực tế ngay tại thời điểm ứng tiền. Lúc này, hãy ghi như sau:

Ghi chép khi ứng tiền trước cho bên bán để mua vật tư, dịch vụ, hàng hóa

+ Các hàng hóa, vật tư, dịch vụ, tài sản có giá trị hàng hóa tương đương với số tiền ngoại tệ đã ứng cho phía người bán thì nhân viên kế toán khi hạch toán tỷ giá chênh lệch cần ghi như sau:

Kế toán viên tiến hành tỉ giá chênh lệch trong trường hợp ứng tiền trước

+ Trường hợp còn có nợ, kế toán viên ghi chép dựa vào thực tế ở thời điểm phát sinh tứ ngày tiến hành giao dịch. Ghi tương tự như trường hợp ngay trên, nhưng áp dụng cho thực tế của ngày giao dịch.

- Khi nợ được thanh toán bằng ngoại tệ, các loại nợ bao gồm: nợ vay, nợ nội bộ, nợ trả cho người bán, nợ thuê tài chính,… thì kế toán hãy ghi chép hạch toán như sau:

Hạch toán khi trả nợ bằng ngoại tệ

- Trong điều kiện có doanh thu hay nguồn thu nhập khác phát sinh bằng ngoại tệ thì dựa vào tỷ giá giao dịch trong ngày giao dịch, kế toán viên cần ghi chép các khoản như sau:

Hạch toán các khoản phát sinh bằng ngoại tệ

- Nếu nhận tiền ngoại tệ trước từ phía bên mua, kế toán cần đảm bảo yêu cầu phản ánh rõ ràng, cụ thể số tiền đã nhận đó đúng theo tỷ giá giao dịch ở thời điểm nhận và ghi vào sổ kế toán như sau:

Nợ các TK 111, 112 hoặc Nợ các TK 1112, 1122

Có TK 131 (Phải thu từ khách hàng)

Đồng thời, áp dụng trong trường hợp cần phải chuyển giao lại các dịch vụ, hàng hóa, vật tư, tìa sản cho bên mua, kế toán cần phải thực hiện đảm bảo đúng theo nguyên tắc sau đây:

+ Doanh thu, thu nhập tương ứng với số ngoại tệ đã ứng trước, cần ghi:

Nợ TK 131

Có các TK 511, 711

+ Doanh thu, thu nhập chưa được có tiền, kế toán viên cũng cần ghi các khoản Nợ, khoản Có tương tự như trên.

- Thu tiền nợ bằng ngoại tệ, kế toán cũng cần phải ánh đầy đủ các khoản Nợ, Có như sau:

Thu nợ bằng ngoại tệ

Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ khá phức tạp và khó nắm bắt. Vì vậy, người kế toán viên cần phải hết sức thận trọng mỗi khi tiến hành hạch toán. Hãy đọc thật kỹ các nội dung trên và ghi nhớ chúng trong trí não của mình một cách thuần thục để không bị nhầm lẫn khi hạch toán tỷ giá chênh lệch bạn nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn viết hóa đơn theo hợp đồng hot nhất 2021

Hạch toán tiếng Anh là gì?

Hạch toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng của người kế toán viên. Vậy bạn đã hiểu hết được giá trị của thuật ngữ này hay chưa, hạch toán là gì? Người kế toán cần phải vận dụng được những kiến thức nghiệp vụ nào trong quá trình sử dụng hạch toán, đặc biệt là trong trường hợp, đơn vị của bạn đòi hỏi những kiến thức tiếng Anh chuyên ngành về hạch toán thì buộc bạn phải nắm rõ hạch toán tiếng Anh là gì. Vì thế, hãy dành chút thời gian để tìm hiểu về thuật ngữ này thông qua bài viết dưới đây bạn nhé.

Hạch toán tiếng Anh là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-