Quay lại

Cách hạch toán hàng nhập khẩu - Có khó như bạn nghĩ?

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Linh - 24/09/2020

Trong thời kỳ phát triển, nền kinh tế hay lĩnh vực kinh doanh cũng đòi hỏi phát triển, họ phải đa dạng các loại hàng hóa cung cấp cho khách hàng. Và chính xác là hiện nay mỗi công ty đều phải có người làm hạch toán hàng nhập khẩu. Vậy hạch toán hàng nhập khẩu là gì? Công việc này đòi hỏi cao không….? Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp qua bài viết này của timviec365.vn 

 
Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Khi nhập khẩu hàng hóa cần giấy tờ gì?

Thông thường, khi làm hồ sơ nhập khẩu công ty sẽ giao cho kế toán trực tiếp thực hiện các giấy tờ, thủ tục để làm hồ sơ nhập khẩu hàng hóa. 

Nhập khẩu hàng hóa cần chuẩn bị những gì?

Thực tế thì một bản hồ sơ nhập khẩu nên có các chứng từ như sau để xin nhập khẩu và sau đó giữ lại làm tư liệu cho công ty: 

- Đầu tiên, là tờ khai hải quan và các phụ lục đi kèm. Đây là loại loại giấy bắt buộc để được nhập khẩu từ nước ngoài vào. 

- Thứ hai, bạn cũng cần phải chuẩn bị một bản hợp đồng ngoại (Contract) trước khi nhập khẩu. 

- Thứ ba, kế toán sẽ phải nhận và giữ hóa đơn bên bán (Invoice) để lưu trữ trong công ty. 

- Thứ tư, bên cạnh đó họ cũng cần kiểm tra rõ ràng các loại giấy tờ khác của lô hàng như: giấy chứng nhận xuất xứ của sản phẩm, các giấy tờ đảm bảo chất lượng của sản phẩm là tốt, an toàn và là hàng nhập khẩu chính gốc có kiểm định rõ ràng. 

- Thứ năm, kế toán viên cần giữ các hóa đơn dịch vụ liên quan tới các hoạt động nhập khẩu như: bảo hiểm hàng hóa, giấy chứng từ vận tải quốc tế, vận tải nội địa, kiểm hóa, nâng hạ, THC, vệ sinh cont, phí chứng từ, lưu kho và các khoản phí khác nhau …..

- Thứ sáu, việc làm trước khi hạch toán hàng nhập khẩu là giữ các giấy tờ như thông báo nộp thuế, vì nó sẽ là căn cứ để xác thực việc lô hàng nhập khẩu này đã đóng thuế đầy đủ. 

Các giấy tờ liên quan đều do kế toán phụ trách cất giữ

Khi một doanh nghiệp mua hàng hóa nhập khẩu thì doanh nghiệp đó sẽ phải đóng thuế NK và thuế TTĐB. Thuế NK được hiểu là một loại thuế mà một quốc gia hay một vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu hàng. Và khi về tới cửa khẩu thì các công chức, cán bộ hải quan sẽ tiến hành kiểm tra số lượng hàng hóa xem có giống với tờ khai báo hay không, đồng thời các cán bộ hải quan cũng tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức tính thuế nhập khẩu đã được quy định ở trước đó. Và đây là loại thuế đặc biệt nên để hàng hóa được thông quan, lưu hàng trong nội địa thì doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuế NK thông thường. Thứ hai là thuế tiêu thụ đặc biệt, đây là loại thuế dùng để đánh vào các loại hàng hóa nhập khẩu thuộc dạng cao cấp hay xa xỉ ví dụ như thuốc lá, xì gà, rượu bia….. nếu nhập khẩu hàng hóa thuộc loại này thì sẽ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt còn nếu không thì chỉ cần nộp thuế NK là được. 

- Khi hạch toán hàng nhập khẩu sẽ cần giữ giấy nộp tiền vào NSNN / ủy nhiệm chi thuế để làm tư liệu lưu trữ. 

- Loại giấy tờ cuối cùng là lệnh chi ở đây tức là ủy nhiệm sẽ chi thanh toán các công nợ ngoại tệ của người bán. 

2. Cách hạch toán hàng nhập khẩu 

2.1. Cách xác định tỷ giá hàng hóa 

- Khi đối tác bắt buộc phải giao dịch bằng đồng ngoại tệ thì kế toán phải trực tiếp quy đổi ra đơn vị tiền là Việt Nam đồng để quy theo tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản với các nguyên tắc như: 

Hạch toán hàng nhập khẩu như thế nào?

Thứ nhất, tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu chính là tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi người phải nộp thuế đã mở tài khoản. 

Thứ hai, tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán các chi phí là tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại là nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh các giao dịch thanh toán ngoại tệ. 

- Với trường hợp phát sinh công nợ (được gọi là tài khoản 331). Đối với các trường hợp phải trả bằng ngoại tệ thì phải áp dụng phương thức sau đây: 

Khi xảy ra tình huống là phát sinh các khoản nợ mà bên mình phải trả cho người bán bằng tiền ngoại tệ thì kế toán phải quy đổi ra việt nam đồng theo tỷ giá giao dịch cụ thể tại chính thời điểm phát sinh trường hợp này. Nếu có trường hợp ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán thì khi có đủ điều kiện ghi nhận các tài sản hoặc chi phí thì bên có tài khoản 331 thì áp dụng tỷ giá ghi sổ thực tế chính xác với số tiền đã ứng trước đó. 

Khi thanh toán nợ phải trả lại cho người bán (bên nợ là 331) bằng tiền ngoại tệ, người kế toán phải quy đổi giao dịch ra tiền việt nam đồng theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng chủ nợ. Với trường hợp chủ nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động cho các giao dịch của chủ nợ đó. Nếu trường hợp phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc cho người bán thì bên nợ tài khoản 331 phải áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế chính là tỷ giá bán của ngân hàng, nơi thường xuyên có giao dịch tại các thời điểm ứng trước đó. 

- Với tình huống xảy ra khi thanh toán: 

Khi hạch toán sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra

Khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng tiền ngoại tệ mà nếu tỷ giá trên sổ kế toán hay các tài khoản nợ phải trả nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán TK 111,112 thì ghi: 

Một: Nợ các TK 331…. (tỷ giá được ghi theo sổ kế toán) 

Hai: Nợ các TK 635 chính là chi phí tài chính (lỗ tỷ giá) 

Còn các TK 112 (định theo tỷ giá trên sổ kế toán hoặc tỷ giá mua $ của ngân hàng) 

Còn khi thanh toán nợ phải trả bằng tiền ngoại tệ nhưng nếu tỷ giá trên sổ kế toán trong các TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán của các TK nợ phải trả, ghi: 

Một: Nợ các TK 331…. (theo tỷ giá trên sổ kế toán) 

Hai: Có TK 515 chính là doanh thu hoạt động tài chính (chính là lãi tỷ giá) 

Ba: Có các TK 112 (định theo tỷ giá trên sổ kế toán hoặc tỷ giá mua $ của ngân hàng) 

Tuyển nhân viên kế toán

2.2. Cách hạch toán hàng nhập khẩu 

- Khi nhập khẩu hàng hóa, thiết bị thì kế toán phải phản ánh các giá trị của vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhập khẩu bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán (theo tỷ giá giao dịch trên thực tế), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường trong trường hợp cần phải nộp thì ghi như sau: 

Cách hạch toán hàng nhập khẩu nhanh nhất

Một: Nợ các TK 152, 153, 156, 211

Hai: Có TK 331 - đồng nghĩa phải trả cho người bán 

Ba: Có TK 3332 - là thuế tiêu thụ đặc biệt với một số hàng hóa 

Tư: Có TK 3333 - là thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) 

Năm: Có TK 33381 - là thuế bảo vệ môi trường 

Sáu: Có các TK như 111, 112, 331….

- Nếu thuế GTGT đầu vào của sản phẩm nhập khẩu được khấu trừ thì ghi như sau: 

Nợ TK 1331 - là thuế GTGT được nhập khấu trừ 

Có TK 33312 - là thuế GTGT hàng NK 

Khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước - căn cứ vào giấy nộp tiền của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước ta có: 

Nợ TK 33312 - chính là thuế GTGT hàng nhập khẩu 

Nợ TK 3332 - là loại thuế tiêu thụ đặc biệt (dành cho một số mặt hàng)

Nợ TK 3333 - là thuế xuất, nhập khẩu (cụ thể là chi tiết thuế nhập khẩu) 

Nợ TK 33381 - là thuế bảo vệ môi trường (không phải bắt buộc hoàn toàn) 

Ví dụ để hàng nhập khẩu về tới doanh nghiệp mà có phát sinh CPMH thì hạch toán như sau: 

Nợ các TK 156/152/153/211

Nợ TK 1331 (nếu có) 

Có các TK như: 1111/1121/331 

Việc làm Kế toán - Kiểm toán tại Hồ Chí Minh

2.3. Cách tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT với hàng nhập khẩu, thuế TTĐB

Giá tính thuế như sau: 

Cách tính các loại thuế 

- Trường hợp 1: Giá tính thuế chính là giá CIF: đây được xem là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải, cả phí bảo hiểm và người mua sẽ không phải trả thêm chi phí nào nữa trong trường hợp này. 

- Trường hợp 2: Giá tính thuế là giá FOB: đây là giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải, chưa có phí bảo hiểm và tất nhiên ở đây người mua sẽ phải trả thêm chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm cho hàng hóa. 

Tóm lại giá tính thuế được đúc kết như sau: Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí cho các loại bảo hiểm nếu có. 

Tìm việc làm nhanh

Như vậy bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về cách hạch toán hàng nhập khẩu, đòi hỏi của công việc này khá cao nên hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Và đừng quên theo dõi nhiều bài viết bổ ích từ timviec365.vn 

Cách hạch toán hàng khuyến mãi

Bài viết này đã chỉ cho bạn cách hạch toán hàng nhập khẩu, tuy nhiên mỗi phương thức hàng hóa lại có cách hạch toán khác nhau. Ví dụ nếu bạn muốn hạch toán hàng khuyến mãi thì bạn nên tham khảo bài viết ở link dưới đây: 

                           Cách hạch toán hàng khuyến mãi

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-