Quay lại

Cách tính phụ cấp thu hút, thời gian phụ cấp thu hút như thế nào?

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Phụ cấp thu hút là chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại nơi đặc biệt khó khăn. Hãy cùng xem cách tính phụ cấp thu hút như thế nào nhé!

Phụ cấp là những khoản chính sách được chi trả đồng thời cùng với tiền lương của những người lao động, đây là khoản tiền được dành để hỗ trợ cho những người lao động làm việc ở những nơi đặc biệt khó khăn nhằm giúp cho người lao động cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình. 

Hôm nay, hãy cùng timviec365.vn đón xem cách cách tính phụ cấp thu hút như thế nào và thời gian nhận phụ cấp thu hút như thế nào bạn nhé!

1. Những đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút

Những đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút là những đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, những người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, các đơn vị của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, những người đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền ban hành, những người đang công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn bao gồm:

- Các  cán bộ, công chức, viên chức, trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, và các tổ chức Chính trị- xã hội từ trung ương đến cấp xã;

Những đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút

- Những người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, được quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP vào ngày 29/11/2018 của Chính phủ đã sửa đổi và bổ sung;

- Những người làm việc trong chỉ tiêu, biên chế, trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để hoạt động được quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP vào ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP vào ngày 13/4/2012 của Chính phủ đã sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP vào ngày 21/4/2010;

- Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, những lao động hợp đồng được hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

-  Các sĩ quan và hạ sĩ quan được hưởng lương, công an, công nhân và các lao động hợp đồng, những người được hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước thuộc Công an nhân dân; 

- Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu. 

2. Thời gian được hưởng phụ cấp thu hút

Những thời gian được tính hưởng những phụ cấp thu hút bao gồm các trường hợp sau:

- Những trường hợp đến và công tác tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn từ tháng 3/2011 trở về trước, hiện nay vẫn đang công tác tại những vùng đó sẽ được hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

Thời gian được hưởng phụ cấp thu hút

- Đối với những trường hợp đến công tác tại những nơi có điều kiện kinh tế, hoàn cảnh khó khăn sau tháng 3/2001 thì sẽ được hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó thì quy định về thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn chính là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Thời gian làm việc trong các cơ quan và tổ chức, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội;

Thời gian làm việc trong Bộ Công an, Quân đội, và cơ yếu.

Lưu ý rằng nếu trong trường hợp thời gian bị đứt quãng mà chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì cá nhân đó sẽ được cộng dồn. 

Thời gian làm việc trong các cơ quan và tổ chức, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội

Cách tính thời gian thực tế có thể được tính theo hai cách sau đây:

- Tính thời gian theo tháng: Nếu bạn có từ hơn nửa tháng làm việc tại tại các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì sẽ được tính theo cả tháng, và ngược lại thì sẽ không tính phụ cấp;

- Tính thời gian theo năm: Thời gian tính dưới 3 tháng thì sẽ không tính là làm việc tại nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn, nếu từ đủ từ 3 đến 6 tháng thì sẽ được tính bằng nửa năm công tác, còn nếu 6 trở lên tháng thì sẽ được tính bằng 1 năm công tác. 

Bạn cần phải lưu ý rằng thời gian mà bạn làm việc, công tác hay học tập tại những vùng không có điều kiện cực kỳ khó khăn từ 1 tháng trở lên, thời gian bị tạm chỉ công tác, bị tạm giam, tạm giữ, hay thời gian nghỉ không lương liên tục từ 1 tháng trở lên,..Đối với những trường hợp như vậy thì sẽ không tính vào thời gian làm việc thực tế làm việc tại những vùng đặc biệt khó khăn. 

Tóm lại, cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc tại những nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn sẽ có thời gian hưởng phụ cấp thu hút trong vòng 5 năm (đủ 60 tháng).

Tóm lại, cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc tại những nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn sẽ có thời gian hưởng phụ cấp thu hút trong vòng 5 năm (đủ 60 tháng)

Đối với những cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân dân, được hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân đang công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, sẽ không được hưởng các khoản phụ cấp chi phí trong những trường hợp, thời gian sau đây: 

- Đang trong thời gian đi công tác, làm việc và học tập không có ở những vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó từ 1 tháng trở lên;

- Những người đang trong thời gian nghỉ việc, được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội chiếu theo Quy định của pháp luật về BHXH;

-  Đang trong thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Trường hợp bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, giam giữ, tạm giam cũng sẽ không nhận được phụ cấp thu hút trong thời gian đó. 

Lưu ý đối với những trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưu, hoặc di chuyển đến công tác những vùng không có điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội thì sẽ thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính phụ cấp công vụ

3. Cách tính phụ cấp thu hút như thế nào?

Phụ cấp thu hút được chiếu theo Nghị định 76/2019/2019/NĐ-CP về mức phụ cấp thu hút được quy định với các tính như sau:

Mức hưởng phụ cấp thu hút = 70% mức lương + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 Trong đó thì:

- Mức lương mà người lao động hiện đang được hưởng sẽ được tính theo công thức: Mức lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

- Mức lương cơ sở: Vào thời điểm hiện tại, mức lương cơ sở đang ở mức là 1,49 triệu đồng/ tháng chiếu theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, còn từ ngày 1/7/2020 trở về sau, thì mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/ tháng chiếu theo Nghị quyết 86/2019/QH14.

Cách tính phụ cấp thu hút như thế nào?

- Hệ số: Phần hệ số được căn cứ vào các ngạch công chức cụ thể, sẽ được hưởng những hệ số khác nhau, hệ số cụ thể của từng ngạch sẽ được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. 

Phụ cấp đối với chức vụ lãnh đạo, được chiếu theo quy định tại Thông tư 02/2005/TT-BNV thì phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ được tính toán theo công thức sau đây:

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo = Mức lương cơ sở x Hệ số

Cũng tương tự với mức lương hiện hưởng thì hệ số của phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũng sẽ căn cứ vào từng chức vụ cụ thể và được ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Đối với phụ cấp thâm niên vượt khung, theo Thông tư 04/2005/TT-BNV thì mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được tính theo công thức như sau:

Mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung = 5% mức lương của bậc lương cuối cùng.

Từ năm 4 trở đi thì mỗi năm đủ hai tiêu chuẩn để có thể hưởng phụ cấp thâm niên thì sẽ được tính hưởng thêm 1%.

Như vậy những đối tượng công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn chỉ được hưởng phụ cấp thu hút với thời gian thực tế làm việc tại nơi này không quá 05 năm (60 tháng).

Mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung = 5% mức lương của bậc lương cuối cùng.

Để có thể tính lương một cách chuẩn xác và hiệu quả, hiện nay phần mềm tính lương đã ra đời cho phép người sử dụng tự định nghĩa được các tham số, thiết lập công thức, nhập các hệ số, mức thưởng, mức lương vào trong phần mềm một cách linh hoạt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, phần mềm tính lương còn có thể tính toán chi tiết các loại lương trong danh mục các loại lương tương tự, cung cấp các chức năng tiện ích như làm lệnh chuyển khoản, gửi phiếu lương qua email, in phiếu cho người lao động và rất nhiều những tính năng khác nhau mà phần mềm tính lương hiện có. 

Vậy là hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề mà rất nhiều người làm việc lại những khu vực có điều kiện và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn muốn biết đó là cách tính phụ cấp thu hút. Hy vọng bài viết sẽ giải đáp được những vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Tham khảo: Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung chuẩn nhất

Cách tính lương bình quân khi nghỉ hưu

Nếu bạn đang không biết lương trung bình khi nghỉ hưu của bạn là bao nhiêu thì có thể tham khảo qua bài viết dưới đây để nắm được thông tin nhé:

Cách tính lương bình quân khi nghỉ hưu

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-