Quay lại

[Tìm hiểu] Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc công ty cổ phần

Tác giả: Hồng Nguyễn - 30/12/2020

Hiện nay, hình thức hoạt động công ty cổ phần đang rất phổ biến trên thị trường. Trong đó, những người đứng đầu quản lý điều hành các công ty này chính là Ban giám đốc. Vậy cụ thể chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc công ty cổ phần là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết sau để có câu trả lời các bạn nhé!

Việc làm quản lý - điều hành

1. Khái quát chung về Ban Giám đốc công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể hiểu đơn giản là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp lựa chọn để hoạt động và phát triển dựa trên sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần thì số vốn điều lệ sẽ được chi nhỏ thành nhiều phần bằng nhau và đây chính là các cổ phần. Theo đó, các cá nhân, tổ chức sở hữu công ty cổ phần thì sẽ được gọi là cổ đông.

Các cổ đông thuộc công ty cổ phần sẽ được cấp giấy chứng nhận sở hữu hay chính là cổ phiếu. Do đó, chỉ có các công ty cổ phần mới được phép phát hành cổ phiếu, giao dịch chứng khoán còn những công ty thuộc loại hình trách nhiệm hữu hạn thì sẽ không được phép có cổ phiếu.

Khái quát chung về Ban Giám đốc công ty cổ phần

Xét về cơ cấu tổ chức của các công ty cổ phần thì bao gồm có đại hội cổ đông, hội đồng quản trị và ban điều hành. Trong đó Ban Giám đốc sẽ thuộc ban điều hành, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thành viên trong Ban Giám đốc sẽ do hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc cũng có thể thuê ngoài và chịu sự quản lý, giám sát trực tiếp của hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Giám đốc thường sẽ không quá 5 năm, sau đó có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Và trong Ban Giám đốc thì sẽ có nhiều vị trí chức vụ khác nhau như là Giám đốc, Phó Giám đốc, việc làm giám đốc các bộ phận, chi nhánh,… Vậy cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc công ty cổ phần hiện nay là gì? Cùng tìm kiếm đáp án trong phần 2 của bài viết nhé!

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc công ty cổ phần

Về chức năng của Ban Giám đốc trong công ty cổ phần thì nhìn chung là duy trì, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở tất cả các bộ phận, chi nhánh, làm sao để doanh nghiệp ngày càng đi lên, vững mạnh và đạt được vị trí cao trên thị trường. Tuy nhiên, đối với từng vị trí khác nhau sẽ đảm nhiệm công việc và có vai trò khác nhau. Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Giám đốc công ty cổ phần sẽ như sau:

2.1. Đối với vị trí Giám đốc

Giám đốc là người có quyền lực cao nhất trong Ban Giám đốc của công ty cổ phần hiện nay. Tùy vào quy mô hoạt động của các công ty mà sẽ có sự phân cấp vị trí, chức vụ. Thường các công ty lớn thì sẽ có cả 2 vị trí là Tổng Giám đốc và Giám đốc. Còn một số công ty hoạt động với quy mô nhỏ hơn thì sẽ chỉ có đến vị trí Giám đốc là cao nhất trong ban điều hành.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc công ty cổ phần

Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc sẽ bao gồm:

Đưa ra quyết định về hoạt động kinh doanh của công ty

Đảm nhận vai trò cấp cao trong công ty cổ phần, một trong số những nhiệm vụ quan trọng nhất của Giám đốc chính là xây dựng, tiến hành triển khai, thực thi các chiến lược kinh doanh, nhằm thúc đẩy nhanh chóng quá trình hoạt động và gia tăng lợi nhuận cho công ty. Đây có thể là đưa ra quyết định về các phương án đầu tư, các kế hoạch phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho công ty,…

Giám đốc của công ty cổ phần còn có nhiệm vụ là tổ chức thực hiện, giám sát quá trình thực hiện các chiến lược để đảm bảo mang lại hiệu quả tài chính tốt nhất và giảm bớt các chi phí cho công ty.

Ngoài việc đưa ra quyết định cho các chiến lược cụ thể thì Giám đốc cũng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo các chỉ đạo từ hội đồng quản trị.

Đưa ra quyết định về hoạt động kinh doanh của công ty

Thực hiện nhiệm vụ cố vấn chiến lược cho chủ tịch

Giám đốc là người đứng đầu ban điều hành, do đó họ sẽ là người hiểu rõ nhất các hoạt động của công ty. Bởi vậy mà nhiệm vụ của họ sẽ còn là tư vấn, cố vấn các chiến lược hoạt động cho chủ tịch, giúp chủ tịch có thể nhìn nhận chính xác nhất về thị trường hoạt động của lĩnh vực và tương lai của công ty như thế nào. Toàn bộ những ý kiến đóng góp này sẽ được đúc rút ra từ những phân tích báo cáo tài chính hay các dự đoán của Giám đốc về hoạt động của công ty.

Xây dựng, quản lý cơ cấu tổ chức công ty

Không chỉ quản lý, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh mà cơ cấu nhân lực của công ty cũng thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc. Tuy nhiên, họ sẽ không quản lý trực tiếp và nắm rõ được toàn bộ nhân viên từ cấp thấp – cấp cao trong công ty mà chỉ tập trung vào xây dựng đội ngũ lãnh đạo để học chỉ đạo và quản lý đội ngũ nhân viên cấp thấp hơn. Giám đốc có thể đưa ra các ý kiến, đề xuất về quản lý nhân sự cho bộ phận liên quan để đảm bảo cho quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức công ty được hiệu quả.

Xây dựng, quản lý cơ cấu tổ chức công ty

Ngoài ra, Giám đốc cũng có trách nhiệm bổ nhiệm hay miễn nhiệm, cách chức, thuyên chuyển công tác đối với các vị trí chức vụ trong công ty, từ quản lý cấp cao đến nhân viên cấp thấp thuộc tầm hạn quản trị.

Xây dựng, duy trì các mối quan hệ hợp tác với khách hàng, đối tác

Với những khách hàng thông thường thì Giám đốc sẽ không cần ra mặt, tuy nhiên với một số đối tác lớn, quan trọng thì họ sẽ cần phải làm việc trực tiếp thì mới đủ quyền lực, khả năng thuyết phục khách hàng. Do đó, trách nhiệm của họ còn bao gồm cả việc làm sao để xây dựng và duy trì được các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác kinh doanh, từ đó tạo điều kiện để công ty có thể mở rộng quy mô, tăng sự uy tín, khẳng định thương hiệu trên thị trường.

2.2. Đối với vị trí Phó Giám đốc

Với vị trí Phó Giám đốc thì tùy vào từng công ty sẽ có các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung họ sẽ cần thực hiện những công việc hỗ trợ cho Giám đốc quản lý doanh nghiệp như sau:

Chức năng, nhiệm vụ đối với Phó Giám đốc

- Quản lý nhân sự: Nhiệm vụ của Phó Giám đốc bao gồm phân công, quản lý, bố trí, đôn đốc các nguồn lực, đội ngũ nhân sự theo quy định của công ty. Họ còn có trách nhiệm đào tạo, đánh giá và tổ chức khen thưởng cho nhân viên, tham gia vào quá trình phỏng vấn một số vị trí lãnh đạo, dẫn dắt và phát triển đội ngũ nhân sự theo yêu cầu của công ty. Giám đốc sẽ là người đưa ra đề xuất cho việc xây dựng cơ cấu các phòng ban, gửi lên Giám đốc phê duyệt và ban hành các quy chế về văn hóa công ty.

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất, hỗ trợ cho các bộ phận, điều phối về ngân sách và lập kế hoạch để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh được hiệu quả. Phó Giám đốc sẽ cần trao đổi với Giám đốc, thảo luận về các vấn đề để đưa ra quyết định quản lý chính xác, phù hợp.

- Lập các kế hoạch sản xuất và tổ chức thực hiện theo đúng quy trình và các đơn đặt hàng được giao. Đưa ra các phương pháp để duy trì, cải thiện chất lượng, giảm các tỷ lệ sai sót, hỏng hóc và làm tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất trong công ty.

- Đối với vị trí Phó Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh thì sẽ cần lập các kế hoạch, triển khai hoạt động kinh doanh, cập nhật tình hình buôn bán sản phẩm, dịch vụ, theo dõi sát sao các vấn đề liên quan đến kinh doanh.

Phó Giám đốc làm công việc gì?

- Ngoài ra, Phó Giám đốc kế hoạch, phát triển còn đảm nhiệm các vấn đề về phân tích dòng công việc, phân bổ nhiệm vụ cho nhân viên, điều hành các chương trình đào tạo cấp phòng, lập các kế hoạch về kiểm soát hành chính, ngân sách, dự án đặc biệt, nghiên cứu nâng cao hiệu quả của hoạt động công ty.

- Hỗ trợ Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan khác khi cần thiết.

Xem thêm: Cập nhật bản mô tả công việc giám đốc điều hành đầy đủ nhất

3. Quyền hạn của Ban Giám đốc công ty cổ phần

Là những người đứng đầu trong ban điều hành một công ty cổ phần, thành viên trong Ban Giám đốc sẽ có những quyền hạn nhất định tùy thuộc vào từng công ty cũng như bối cảnh khác nhau.

Đối với Giám đốc, vì là người đứng đầu và nắm toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, do đó họ có quyền đưa ra các quyết định liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng ngày mà không cần phải thông qua hội đồng quản trị.

Quyền hạn của Ban Giám đốc công ty cổ phần

Quyền hạn của Giám đốc được áp dụng trong rất nhiều khía cạnh khác nhau như là kinh doanh, đầu tư, hoạt động chung trong công ty, quản lý nhân sự, có quyền tuyển dụng hay thay thế các vị trí nhân viên cấp dưới, trừ những người thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị.

Còn đối với Phó Giám đốc thì cũng sẽ có một số quyền hạn về điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Với chức năng chính là hỗ trợ cho Giám đốc nên họ có thể thay thế cấp trên chỉ đạo thực hiện khi Giám đốc vắng mặt. Tuy nhiên, mọi công việc, quyền hạn của họ đều sẽ cần thông qua và gắn liền với Giám đốc.  

Bạn đọc có thể xem thêm: Hàng ngàn, CV xin việc cho mọi ngành nghề, đáp ứng mọi yêu cầu tìm việc làm của người lao động

4. Những phẩm chất cần có để trở thành thành viên Ban Giám đốc công ty cổ phần

Trở thành thành viên trong Ban Giám đốc một công ty cổ phần chắc chắn là ước mơ của rất nhiều người hiện nay. Tuy nhiên, đây là những vị trí lãnh đạo cấp cao và tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm cũng sẽ rất khắt khe. Không phải ai mong muốn là cũng có thể đạt đến những vị trí này mà bên cạnh trình độ, năng lực chuyên môn tốt còn cần đảm bảo đáp ứng một số phẩm chất cơ bản sau:

- Là người có tầm nhìn xa trông rộng, có khả năng phán đoán tốt để có thể dự đoán, xây dựng các chiến lược, kế hoạch hiệu quả cho công ty.

- Làm việc ở trong Ban Giám đốc công ty cổ phần thì cần phải có sự sáng tạo, đổi mới, tư duy chiến lược phù hợp với từng thời đại. Những người chỉ đi theo một lối mòn, giữ mãi tư duy cũ, lỗi thời chắc chắn sẽ không thể làm việc được ở các vị trí lãnh đạo cấp cao này.

Những phẩm chất cần có của Ban Giám đốc công ty cổ phần

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý tốt, kỷ luật, nghiêm khắc khi cần thiết để duy trì và phát triển công ty có nề nếp, chuyên nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán, thuyết phục đỉnh cao bởi công việc của họ sẽ cần thường xuyên sử dụng kỹ năng này khi làm việc với khách hàng, cấp trên hay cả nhân viên cấp dưới. Hơn nữa, việc giao tiếp tốt kết hợp kỹ năng lãnh đạo cũng sẽ giúp cho Ban Giám đốc có thể đưa ra các lý lẽ sâu sắc, thuyết phục nhân viên cấp dưới nghe theo.

- Ban Giám đốc công ty cổ phần cần phải là người có khả năng đánh giá, nhìn nhận và tìm kiếm nhân tài tốt, biết trọng dụng người tài, đào tạo ra đội ngũ nhân viên giỏi cho công ty.

Hy vọng rằng những thông tin mà timviec365.vn cung cấp trên đây sẽ giúp cho bạn đọc nắm rõ về chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc công ty cổ phần như thế nào. Từ đó phấn đấu để đạt được đến vị trí lãnh đạo cấp cao trong công ty nhé!

Tiết lộ bản mô tả công việc giám đốc nghệ thuật mới nhất

Giám đốc nghệ thuật là vị trí mơ ước của rất nhiều người. Vậy bạn đã nắm rõ được công việc của giám đốc nghệ thuật là gì chưa? Nếu chưa thì cùng cập nhật ngay trong bài viết dưới đây nhé!

 Mô tả công việc giám đốc nghệ thuật

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-