Quay lại

CTO là gì? Mô tả công việc giám đốc công nghệ đầy đủ chi tiết

Tác giả: Hà Ngọc Ánh - 13/08/2020

Giám đốc Công nghệ - Chief technical officer (CTO) là người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Hiểu rõ về mô tả công việc giám đốc công nghệ giúp bạn nắm chi tiết hơn về những công việc mà họ thực hiện cũng như sẵn sàng cho một JD tuyển dụng thu hút ứng viên nhất. 

Giám đốc công nghệ (CTO) là vị trí vô cùng hấp dẫn. Một CTO sẽ chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến công nghệ, vị trí này cũng thường bị nhầm lẫn với giám đốc công nghệ thông tin CIO. Cùng tìm hiểu chi tiết công việc giám đốc công nghệ là gì cùng mô tả công việc để hiểu rõ hơn về vị trí công việc này bạn nhé!

Việc làm IT phần mềm

1. Sơ lược về công việc giám đốc công nghệ - CTO là gì?

Giám đốc công nghệ - Chief technical officer thường được viết tắt là CTO, là người chịu trách nhiệm cao nhất trong doanh nghiệp về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ nói chung trong đó bao gồm cả những vấn đề về công nghệ thông tin.

Sơ lược về công việc giám đốc công nghệ

Gần như mọi doanh nghiệp lớn đều có ít nhất một giám đốc công nghệ, và nếu doanh nghiệp đó là một tập đoàn lớn, vô cùng lớn họ có thể có nhiều hơn một giám đốc công nghệ cho doanh nghiệp mình. Giám đốc Công nghệ là người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của doanh nghiệp, họ lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, giám sát và đánh giá việc tiếp thu và ứng dụng công nghệ cũng như hỗ trợ mọi hoạt động của nhân viên liên quan đến vấn đề công nghệ. Họ cũng phối hợp phát triển và thực hiện kế hoạch tổng thể về công nghệ của, đồng thời tiến hàng điều phối, tổ chức và giám sát quá trình làm việc của nhân viên, đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật về phần mềm, công nghệ giáo dục và sử dụng các hệ thống hay tính toán ngân sách cho các hoạt động phát triển công nghệ thông tin.   

Giám đốc công nghệ (CTO) cũng trực tiếp làm việc, cộng tác với nhân sự bên trong và bên ngoài ví dụ như những quản trị viên khác, những nhà cung cấp phần cứng, phần mềm, nhà tư vấn, kiểm toán viên, cơ quan công quyền, thành viên cộng đồng, … nhằm mục đích triển khai, phát triển hay duy trì các chính sách về công nghệ.

CIO là gì?

Tùy theo quy mô và mục đích của một công ty, mà tầm quan trọng của giám đốc công nghệ hoàn toàn có thể khác nhau. Công ty càng lớn thì vai trò của họ càng lớn, đồng thời cũng sẽ có các nhiều các giám đốc công nghệ chuyên phụ trách những mảng chuyên biệt. Với tư cách là giám đốc công nghệ, công việc của bạn có thể bao gồm tính toán cơ sở hạ tầng của vận động kỹ thuật, quản lý nhóm Chuyên Viên CNTT, theo dõi công nghệ để đạt được yêu cầu định hướng, loại bỏ rủi ro bảo mật , tăng sự hài lòng của người tiêu dùng và bảo trì hoạt động hệ thống.

Giám đốc công nghệ chỉ là một trong chức danh và đôi khi họ được gọi là giám đốc công nghệ thông tin (CTO). Một giám đốc công nghệ thường làm việc trực tiếp với giám đốc tài chính, giám đốc điều hành CEO cùng rất nhiều vị trí quản lý cấp cao khác. Nhìn chung, giám đốc công nghệ là một công việc vô cùng hấp dẫn thu hút người tìm việc. Một vị trí mà không phải ai cũng có thể ngồi vào được. Vậy cụ thể mô tả công việc của giám đốc công nghệ như thế nào?

Tìm hiểu: Chi tiết về lương giám đốc tại đây!

2. Mô tả công việc giám đốc công nghệ đầy đủ - chi tiết nhất cho bạn

2.1. Giám đốc công nghệ thực hiện các chỉ đạo chung về công nghệ doanh nghiệp

Nhìn chung, vai trò cơ bản, quan trọng nhất của giám đốc công nghệ đó là thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ thông tin. Cụ thể, học sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phát triển các liên lạc với các nguồn kinh doanh và các nhóm hỗ trợ doanh nghiệp nhằm mục đích trợ cấp cho việc tiếp thu công nghệ mới bằng cách kêu gọi và nhận tài trợ, phần cứng, phần mềm, chuyên môn về công nghệ thông tin.

Mô tả công việc giám đốc công nghệ đầy đủ - chi tiết nhất cho bạn

- Chỉ đạo các hoạt động của bộ phận nhằm duy trì các dịch vụ và thực hiện các chương trình hoặc quy trình mới nhằm mục đích cung cấp dịch vụ trong khung thời gian đã thiết lập và tuân thủ các yêu cầu liên quan đến công nghệ thông tin.

- Tạo điều kiện cho các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, … nhằm mục đích xác định các vấn đề, phát triển các đề xuất, hỗ trợ các nhân viên khác thực hiện các công việc về công nghệ nói chung. 

- Quản lý sự phát triển của khu vực toàn học khu và các mạng cục bộ nhằm mục đích đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển hiệu quả của tính toán năng suất cho giáo viên, nhân viên được phân loại  hỗ trợ các quản trị viên khác. 

- Theo dõi việc phân bổ ngân sách, chi tiêu, cân đối quỹ và các hoạt động tài chính liên quan nhằm mục đích đảm bảo rằng việc phân bổ là chính xác, các khoản thu được ghi nhận, các khoản chi phí nằm trong giới hạn ngân sách hoặc các thông lệ tài chính được tuân thủ.

Việc làm giám đốc công nghệ

Hoạt động CNTT

- Tham gia nhiều cuộc họp khác nhau (ví dụ: nội các, lãnh đạo, hội thảo, các ủy ban trong và ngoài huyện, các cơ quan cộng đồng và công cộng, hội thảo, hội nghị, v.v.) với mục đích truyền đạt và thu thập thông tin về nhiều đối tượng cần thiết để thực hiện  trách nhiệm hành chính của họ.

- Thực hiện các chức năng quản trị nhân sự (ví dụ: tuyển dụng, tư vấn, đào tạo, giám sát, đánh giá, cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp, v.v.) nhằm mục đích duy trì nhân sự cần thiết, nâng cao năng suất của nhân viên và đảm bảo đạt được các kết quả cần thiết của bộ phận.

- Chuẩn bị nhiều loại tài liệu tham khảo, trình bày, chính sách và hành chính (ví dụ: kế hoạch, ngân sách, yêu cầu tài trợ, báo cáo, phân tích, khuyến nghị, thủ tục, v.v.) nhằm mục đích ghi lại các hoạt động, yêu cầu và vấn đề;  cung cấp các tài liệu tham khảo đánh giá hoặc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Giám đốc công nghệ thực hiện các chỉ đạo chung về công nghệ doanh nghiệp

- Cung cấp khả năng lãnh đạo và hỗ trợ kỹ thuật cho mục đích thiết kế, phát triển và duy trì một hệ thống công nghệ hiệu quả, thống nhất và tích hợp đầy đủ.

- Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến công nghệ hiện tại và mới nổi (ví dụ: các chính sách liên quan, thông lệ hiện tại, yêu cầu về nhân sự, nguồn tài chính, v.v.) nhằm mục đích phát triển các chương trình, dịch vụ mới, đảm bảo chương trình tuân thủ các yêu cầu đã thiết lập, bảo mật thông tin chung hoặc đáp ứng  các yêu cầu.

Việc làm quản trị mạng

2.2. Giám đốc công nghệ nghiên cứu công nghệ mới thúc đẩy sự đổi mới CNTT doanh nghiệp

Giám đốc Công nghệ và đổi mới chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của CNTT-TT bao gồm nhưng không giới hạn ở Chiến lược và Kế hoạch, Quản lý Nhân viên, Trách nhiệm Ngân sách, Cơ sở hạ tầng, Quản trị Cơ sở dữ liệu và Tích hợp cũng như Bộ phận Trợ giúp CNTT-TT.

Vị trí này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các công cụ kỹ thuật số và thực tiễn tốt nhất vào chương trình giảng dạy và hệ thống hành chính. Đôi khi, họ vừa là nhà tư tưởng vừa là người thực hiện công việc trong thực tế, giám đốc hợp tác với các phòng ban còn lại thực hiện nhiệm vụ và công việc của mình. 

Họ thường được ví là một nhà tư tưởng chiến lược với các kỹ năng giao tiếp, tổ chức và giao tiếp cá nhân, đồng thời có sự nhiệt tình và đáng tin cậy để tạo ra và duy trì động lực hướng dẫn sử dụng công nghệ một cách thích hợp trong làm việc, sản xuất, học tập và giảng dạy.  Giám đốc giám sát bộ phận CNTT và hướng dẫn, hỗ trợ, cố vấn, giám sát và đánh giá các thành viên trong nhóm CNTT để đảm bảo rằng mỗi người trong số họ đóng vai trò là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và tạo ra một môi trường chia sẻ kiến thức và mục đích giữa các nhóm CNTT.

 Giám đốc Công nghệ và Đổi mới giám sát các cơ hội phát triển của nhân viên để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân viên vì nó liên quan đến việc tích hợp công nghệ vào các chương trình học.

Ngoài, ra họ còn:

- Phát triển và thực hiện tầm nhìn chiến lược về việc sử dụng công nghệ trong cả hệ thống học thuật và cơ sở hạ tầng

- Hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch chiến lược doanh nghiệp. 

- Duy trì kiến thức và truyền đạt các kết quả nghiên cứu và dự báo hiện tại liên quan đến việc sử dụng hiệu quả trong công nghệ trong sản xuất - công việc, công nghệ giáo dục, cùng những công nghệ tiên tiến khác.

Giám đốc công nghệ nghiên cứu công nghệ mới thúc đẩy sự đổi mới CNTT doanh nghiệp

- Cung cấp thông tin hiện tại, tiên tiến để hỗ trợ việc ra quyết định về công nghệ học thuật và hành chính

- Loại bỏ hiện trạng để triển khai các ứng dụng công nghệ mới, các phương pháp hay nhất và hỗ trợ việc phát triển và ứng dụng công nghệ mới. 

- Giám sát tất cả các khía cạnh hành chính của các chương trình và dịch vụ công nghệ bao gồm triển khai cơ sở hạ tầng và bảo trì, hỗ trợ các nhà quản lý và nhân viên hỗ trợ trong việc sử dụng phần cứng và thiết bị và quản lý

- Đánh giá hiệu suất của nhân viên bộ phận CNTT và giám sát đào tạo và hỗ trợ để tăng cường đóng góp của công nghệ trong quá trình làm việc.  

Tải ngay bản mô tả công việc giám đốc công nghệ chi tiết, đầy đủ nhất tại đây: Tải xuống ngay

Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

3. Yêu cầu cơ bản mà giám đốc công nghệ cần đáp ứng 

3.1. Yêu cầu về kỹ năng, kiến thức và khả năng của họ

Một giám đốc công nghệ sẽ phải đáp ứng được những yêu cầu phức từ cơ bản đến phức tạp về kỹ năng, về kiến thức và cả trình độ chuyên môn cần thiết của họ: 

- Đầu tiên là yêu cầu về khả năng và trình độ năng lực mà một giám đốc công nghệ cần có. Đó là họ đạt được những yêu cầu để thực hiện nhiều nhiệm vụ kỹ thuật, phức tạp cao với nhu cầu thường xuyên nâng cấp kỹ năng để đáp ứng các điều kiện công việc thay đổi. Các năng lực cụ thể dựa trên kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt các chức năng của công việc bao gồm: vận hành thiết bị văn phòng tiêu chuẩn bao gồm sử dụng các ứng dụng phần mềm thích hợp; lập kế hoạch và quản lý các dự án, chương trình; giám sát các hoạt động tài chính của chương trình; phát triển các mối quan hệ làm việc hiệu quả; chuẩn bị và duy trì hồ sơ chính xác; và quản lý các chính sách và thủ tục nhân sự.

Yêu cầu về kỹ năng, kiến thức và khả năng của họ

- Phải là người có kiến thức về công nghệ cao chuyên sâu, viết tài liệu kỹ thuật, đồng thời phải thuyết trình nó một cách thuyết phục để thực hiện các hành động mong muốn;  và phân tích các tình huống để xác định vấn đề và rút ra kết luận. Các năng lực cụ thể dựa trên kiến thức cần thiết để thực hiện tốt các chức năng của công việc bao gồm: luật, quy tắc, chính sách và quy định thích hợp; các quy trình nhân sự; thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn; thế hệ hiện tại và các ngôn ngữ lập trình mới nổi; công nghệ mạng và hệ điều hành.

Việc làm IT phần mềm tại Hồ Chí Minh​

- Khả năng cần có: thường được yêu cầu để lên lịch cho một số hoạt động, cuộc họp hoặc sự kiện;  thu thập, đối chiếu, phân loại dữ liệu; và xem xét nhiều yếu tố khi sử dụng thiết bị. Cần có sự linh hoạt để làm việc với những người khác trong nhiều hoàn cảnh;  làm việc với dữ liệu sử dụng các quy trình đã xác định nhưng khác nhau; và sử dụng thiết bị trong nhiều điều kiện khác nhau cho nhiều mục đích.  

Họ cũng cần có khả năng làm việc với nhiều cá nhân hoặc nhóm khác nhau; làm việc với nhiều loại dữ liệu; sử dụng nhiều loại thiết bị liên quan đến công việc. Giải quyết vấn đề được yêu cầu để phân tích vấn đề và lập kế hoạch hành động. Giải quyết vấn đề với dữ liệu yêu cầu diễn giải độc lập các hướng dẫn; và việc giải quyết vấn đề với thiết bị là rất quan trọng. Các năng lực cụ thể dựa trên khả năng cần thiết để thực hiện một cách thỏa đáng các chức năng của công việc bao gồm: thiết lập và duy trì các mối quan hệ làm việc hiệu quả;  thời hạn và lịch trình cuộc họp; thiết lập các ưu tiên; làm việc với nhiều dự án, thường xuyên bị gián đoạn và thay đổi ưu tiên công việc; làm việc với thông tin - dữ liệu chi tiết và duy trì hồ sơ chính xác; duy trì tính bảo mật; tạo điều kiện giao tiếp giữa những người có vị trí thường xuyên khác nhau.

Nữ giám đốc công nghệ 

3.2. Yêu cầu về bằng cấp – tiêu chuẩn thể chất và những năng lực khác

Một giám đốc công nghệ phải đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản về bằng cấp, thể chất sức khỏe cùng những yêu cầu đặc biệt khác. Cụ thể:

- Yêu cầu bằng cấp: họ phải có bằng cấp đáp ứng yêu cầu tuyển dụng tại thời điểm đó. Thông thường bằng cấp yêu cầu này là bằng cử nhân công nghệ hoặc công nghệ thông tin tại các trường đại học lớn. Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cùng những chứng chỉ công nghệ đi kèm khác. 

- Yêu cầu về thể chất - Các yêu cầu về thể chất được mô tả dưới đây đại diện cho những yêu cầu mà nhân viên phải đáp ứng để thực hiện thành công các chức năng thiết yếu của công việc này. Tuy nhiên, những ứng viên khuyết tật nếu có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng thì đều có cơ hội trở thành giám đốc công nghệ. 

- Kỹ năng quản lý, tổ chức và phối hợp đặc biệt với khả năng ưu tiên và kiểm soát một khối lượng công việc đòi hỏi cao đã được chứng minh và làm việc hiệu quả dưới áp lực đáp ứng thời hạn chặt chẽ.

- Kiến thức và hiểu biết về những thách thức khi làm việc trong môi trường quốc tế có được thông qua kinh nghiệm nghề nghiệp hoặc cá nhân.

- Kỹ năng CNTT xuất sắc trên Microsoft Office (Word, Excel và Powerpoint).

Việc làm IT phần mềm tại Hà Nội

Yêu cầu về bằng cấp – tiêu chuẩn thể chất và những năng lực khác

-  Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và nói tiếng Anh xuất sắc bao gồm kinh nghiệm đã được chứng minh trong các đề xuất thầu.

Giám đốc công nghệ là một công việc vô cùng hấp dẫn, là vị trí mà bất kỳ một nhân viên công nghệ thông tin hay kỹ thuật viên nào đều mong muốn đạt được vị trí này trong sự nghiệp của mình. Một giám đốc công nghệ không chỉ có tiền tài danh vọng mà họ còn được hưởng rất nhiều những chế độ ưu đãi hấp dẫn khác. Tuy nhiên, để trở thành một giám đốc công nghệ không phải là điều dễ dàng, bạn phải chuẩn bị cho mình kinh nghiệm, trình độ, năng lực cùng rất rất nhiều những kỹ năng cứng – mềm khác. Nhìn chung, bạn phải thật giỏi!

Tìm việc làm

Theo nghiên cứu mới nhất của tạp chí công nghệ hàng đầu thế giới thì 73% giám đốc công nghệ họ cảm thấy mức lương của họ đủ trang trải cuộc sống thoải mái của mình. Như vậy có thể thấy rằng con số này rất đáng mơ ước. Hy vọng rằng, những chia sẻ trên giúp bạn nắm rõ mô tả công việc của giám đốc công nghệ cùng những yêu cầu nghề nghiệp đi kèm cho mình. Và đừng quên truy cập timviec365.vn để tìm kiếm, chọn lựa công việc phù hợp nhất cho mình bạn nhé!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-