Quay lại

Công ty quản lý tài sản là gì? Vai trò của công ty quản lý tài sản

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Hẳn bạn đã nghe qua công ty quản lý tài sản rồi đúng không? Tuy nhiên, không phải ai cũng biết công ty quản lý tài sản là gì? Công ty này hoạt động ra sao? Vai trò của công ty quản lý tài sản trong nền kinh tế của nước ta hiện nay là gì? Cùng timviec365.vn tìm hiểu về định nghĩa, vai trò cũng như một số thông tin về công ty quản lý tài sản qua bài viết dưới đây nhé!

1. Định nghĩa công ty quản lý tài sản là gì?

Công ty quản lý tài sản (gọi là Asset Management Company – AMC trong tiếng Anh) là công ty chuyên hoạt động về xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế ngày càng hiệu quả và phát triển một cách hợp lý hơn. Đây có thể coi là công ty đặc thù, thành lập dưới cái tên trách nhiệm hữu hạn và hoàn toàn thuộc về Nhà nước 100%. Nhà nước chịu trách nhiệm về tất cả vốn điều lệ của công ty này và do Ngân hàng Nhà nước quản lý, giám sát, thanh tra.

Khái niệm công ty quản lý tài sản

Hiện nay, tại Việt Nam có một số công ty quản lý tài sản như Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam (viết tắt VAMC) hoạt động chính thức từ năm 2013; Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam,...

Để có thể quản lý tài sản dễ dàng, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm quản lý tài sản chuyên nghiệp để hỗ trợ quản lý tài sản tại công ty, doanh nghiệp của mình.

2. Hoạt động và vai trò của công ty quản lý tài sản

2.1. Công ty quản lý tài sản hoạt động như thế nào?

Hầu hết các công ty quản lý tài sản đều có chung hoạt động trong việc thu hồi các khoản nợ xấu, đòi nợ cũng như xử lý tài sản đảm bảo; Thu mua nợ xấu từ những tổ chức tín dụng; Tư vấn, môi giới mua cùng bán nợ tài sản; Tổ chức các cuộc bán đấu giá tài sản; Bảo lãnh cho các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân vay vốn tín dụng; Cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp, cá nhân, điều chỉnh các điều kiện trả nợ, chuyển các khoản nợ thành các vốn góp, vốn cổ phần cho khách hàng vay nợ…

Công ty quản lý tài sản hoạt động dựa trên việc thu hồi nợ xấu

Ngoài ra, các công ty quản lý tài sản còn quản lý các nợ xấu đã thu mua và kiểm tra, giám sát những tài sản có liên quan đến nợ xấu, kể cả những hồ sơ, tài liệu liên quan đến nợ xấu cùng tài khoản đi vay.

2.2. Vai trò của công ty quản lý tài sản trong nền kinh tế

Công ty quản lý tài sản có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác xử lý nợ xấu, giúp các tổ chức chính phủ có thể quản lý được các khoản nợ xấu, đảm bảo xử lý được hiệu quả nợ xấu trong các khuôn khổ liên quan đến những quy định của pháp luật. Thông thường, các công ty quản lý tài sản có 2 vai trò chính:

2.2.1. Là công cụ đặc biệt dùng để xử lý nợ xấu

Vai trò đầu tiên, công ty quản lý tài sản là công cụ giúp cho Nhà nước dễ dàng xử lý, quản lý được nợ xấu, cũng như đảm bảo được việc phát triển bền vững của các công ty tín dụng. Các hoạt động của những công ty này sẽ không dựa trên mục đích lợi nhuận.

Công cụ đắc lực trong việc xử lý các khoản nợ xấu

Công ty quản lý tài sản giúp cho các tổ chức tín dụng duy trì các tỷ lệ nợ xấu, đảm bảo cho các tổ chức đó luôn ở dạng bền vững và ổn định, cụ thể là dưới 3% trên tổng mức dư nợ.

Ngoài ra, các công ty này sẽ phối hợp với các quản lý tài sản theo khuôn khổ trong pháp luật quy định hiện hành. Các hoạt động như cơ cấu nợ, bán nợ giúp các doanh nghiệp ngày một phát triển hơn, các hoạt động sản xuất kinh doanh có thể phục hồi.

2.2.2. Là trung tâm thúc đẩy sự phát triển thị trường nợ

Vai trò thứ hai của công ty quản lý tài sản là trung tâm thúc đẩy cho thị trường nợ phát triển, dựa trên các nền tảng pháp lý như mua và bán nợ tùy theo giá trị trên thị trường.

Giúp nền kinh tế thị trường ngày một phát triển

Các công ty sẽ kinh doanh các dịch vụ mua bán nợ và tài sản, cung cấp các thông tin nợ xấu ở nước ta, quản lý các tài khoản nợ xấu đã mua cũng như giám sát các tài khoản liên quan đến nợ xấu.

Xem thêm: Quy trình quản lý tài sản của doanh nghiệp tại Việt Nam

3. Quyền và nghĩa vụ của công ty quản lý tài sản là gì?

3.1. Công ty quản lý tài sản có những quyền hạn nào?

Công ty quản lý tài sản có rất nhiều quyền hạn, bao gồm:

- Có quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng bán nợ, khách hàng vay, cần có nghĩa vụ trả nợ cho bên đảm bảo và các các nhân, tổ chức liên quan cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu về các hoạt động của các khách hàng cho vay, bên bảo đảm và bên có nghĩa vụ trả nợ. Đưa ra các thông tin về tài khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo đã bán cho công ty quản lý tài sản.

Quyền hạn của công ty quản lý tài sản

- Tham gia vào quá trình cơ cấu lại khách hàng vay sau khi thu mua, góp vốn cổ phần tại khách hàng vay.

- Đề nghị các tổ chức tín dụng bán các khoản nợ xấu cho công ty.

- Nhận các tài sản đảm bảo và thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ cho các bên đảm bảo, thu giữ các tài sản để xử lý, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị các cá nhân, cơ quan nhà nước liên quan hoàn tất các thủ túc, hồ sơ pháp lý để phối hợp, đảm bảo và hỗ trợ trong quá trình thu hồi, xử lý nợ, tài sản bảo đảm.

- Công ty quản lý tài sản trở thành bên nhận các đảm bảo, thực hiện những công việc như đăng ký giao dịch dựa trên các hợp đồng bảo đảm cho bên đảm bảo.

- Giám sát và kiểm tra các tổ chức tín dụng đang hoạt động được công ty ủy quyền.

Giám sát cùng với kiểm tra các tổ chức tín dụng

- Đề nghị những cơ quan đăng ký các giao dịch để đảm bảo việc thực hiện đăng ký giao dịch có liên quan đến tài sản bảo đảm trong nợ xấu, do các công ty quản lý tài sản thu mua nhưng chưa đăng ký được giao dịch bảo đảm.

- Các công ty này sẽ không cần thay đổi bên nhận bảo đảm bên trong hợp đồng đã đăng ký từ trước khi mua lại các khoản nợ xấu từ tổ chức và các tín dụng bán nợ và ngược lại.

- Có thể được thu một số tiền theo tỷ lệ do ngân hàng nhà nước quy định trước đó sau khi đã thống nhất cùng với bộ tài chính trên số dư của trái phiếu cuối kỳ đó mà công ty này đã thu mua bằng trái phiếu đặc biệt của mình.

Ngoài ra, công ty quản lý tài sản còn có một số quyền khác đảm bảo được quy định của pháp luật.

3.2. Công ty quản lý tài sản có nghĩa vụ gì?

Công ty quản lý tài sản cần đảm bảo được các nguồn vốn do Nhà nước giao cho và phát triển chúng. Hàng năm, công ty cần thực hiện việc kiểm toán.

Công ty quản lý tài sản có những nghĩa vụ nhất định

Bên cạnh đó, các công ty quản lý tài sản có nghĩa vụ chịu trách nhiệm giải trình các hoạt động của mình trước công chúng, cơ quan nhà nước. Và các công ty này cần thực hiện ký hợp đồng với mua bán quyền đòi nợ về giao dịch đảm bảo theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các công ty quản lý tài sản sẽ thực hiện một số nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đề ra.

Như vậy, hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu được công ty quản lý tài sản là gì và vai trò, nhiệm vụ quan trọng của công ty quản lý tài sản. Công ty quản lý tài sản có vai trò rất quan trọng trong việc xử lý các khoản nợ xấu, tránh tình trạng nợ xấu xảy ra quá nhiều, giữ vững được nền kinh tế nước ta ngày một ổn định và phát triển hơn nữa.

Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Quản lý tài sản trí tuệ hiện nay vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Các cá nhân, tổ chức cần có biện pháp quản lý tài sản trí tuệ đối với các cá nhân nội bộ và đăng ký xây dựng quyền bảo hộ cho đối tượng sở hữu tài sản. Click vào bài viết dưới đây để biết được các lợi ích của việc quản lý tài sản trí tuệ cũng như các biện pháp để xây dựng được tài sản trí tuệ hiệu quả.

Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Quản lý tài sản trí tuệ hiện nay vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Các cá nhân, tổ chức cần có biện pháp quản lý tài sản trí tuệ đối với các cá nhân nội bộ và đăng ký xây dựng quyền bảo hộ cho đối tượng sở hữu tài sản. Click vào bài viết dưới đây để biết được các lợi ích của việc quản lý tài sản trí tuệ cũng như các biện pháp để xây dựng được tài sản trí tuệ hiệu quả.

Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-