Quay lại

Current Ratio là gì? Tỷ số thanh toán ngắn hạn có nghĩa gì?

Tác giả: Phạm Thu Phương

Để tạo ra được lợi nhuận thì cần phải kinh doanh, để bắt đầu kinh doanh thì cần có vốn, vốn có thể là nguồn tài chính có được từ các khoản vay ngân hàng hoặc các khoản vay ngoài khác. Chính vì vậy thuật ngữ Current ratio ra đời là tỷ số hiện hành cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của một công ty đang ở một mức độ nào? Current là gì? Nếu bạn cũng đang có thắc mắc chung với những câu hỏi tương tự thì hãy cùng tham khảo bài viết ngay sau đây. 

Việc làm Tài chính

1. Giải nghĩa thuật ngữ Current Ratio là gì? 

Current ratio được định nghĩa trong tiếng Anh Cambridge có nghĩa là sự đánh giá về khả năng của một công ty cho việc thanh toán các chi ví và thực hiện các thanh toán trong tương lai gần. Tỷ số thanh toán là một phép tính được tính theo công thức với thương số là tỷ lệ tài sản chia cho số bị chia là tỷ số nợ của một công ty. 

Công thức này có thể được viết dưới dạng như sau: CR = CA/CL

Giải nghĩa thuật ngữ Current Ratio là gì? 

Trong đó, CR là viết tắt của Current ratio, CA là  viết tắt của Current Assets - Số tài sản hiện có của một công ty, CL là viết tắt của Current liabilities - Số tiền nợ hiện hành. Sau khi thực hiện được phép tính trên bạn sẽ có được kết quả đó chính là tỷ số thanh toán của một công ty. Vậy tỷ số thanh toán cho thấy được điều gì? Tại sao lại phải phân tích tỷ số thanh toán? Bạn sẽ được giải đáp trong phần thông tin dưới đây. 

Current ratio có thể được dịch ra với nhiều tên gọi khác nhau như: Tỷ số thanh toán hiện hành, tỷ lệ thanh toán hiện thành, tỷ lệ thanh toán ngắn hạn, tỷ số thanh toán hiện thời,...Tuy nhiên bạn có thể hiểu đây là một tỷ số về khả năng thanh toán của các công ty. 

Tuyển chuyên viên phân tích tài chính

2. Current ratio cao hay thấp ảnh hưởng đến công ty như thế nào? 

Thực tế cho thấy khi kết quả của tỷ số về khả năng thanh toán hiện hành càng cao thì đồng nghĩa với việc khối lượng tài sản của công ty này càng lớn. Kéo theo việc khả năng chi trả các khoản nợ đối với công ty này càng cao. Ngược lại nếu tỷ số khả năng thanh toán hiện thành càng thấp thì đồng nghĩa với việc khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty đó càng thấp. 

Cụ thể nếu tỷ số thanh toán >1 là một dấu hiệu tốt cho các công ty. Nếu Current Ratio <1 thì đồng nghĩa với việc khả năng thanh toán được khoản nợ của công ty sẽ trở nên khó khăn hơn. 

Dựa theo công thức tính tỷ số khả năng thanh toán hiện hành có thể lấy một ví dụ cụ thể như sau để có thể giải thích: 

Current ratio cao hay thấp ảnh hưởng đến công ty như thế nào? 

Ví dụ: Một công ty A có tổng số tài sản hiện hành là 600$ và tổng số nợ hiện hành đó là 300$. Vậy tỷ số thanh toán của công ty này được tính theo công thức là: Current ratio  = Current Assets / current liabilities = 600/ 300 = 2 >1 điều này có nghĩa khối lượng tài sản của công ty A đang gấp đôi so với khoản nợ hiện hành kia. Vì vậy khả năng chỉ trả cho khoản nợ hiện hành kia là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Một công ty B có số tài sản hiện hành đó là 200$ mà có số nợ hiện thành lên đến 800$ 200/800 = 0.25 <1 điều này có nghĩa số tài sản hiện hành của công ty B đang nhỏ hơn so với số tiền nợ hiện hành và chỉ chiếm 0,25% so với tổng số tiền nợ. Đây là một dấu hiệu không tốt cho công ty B trong quá trình thực hiện việc chi trả các khoản nợ sẽ trở nên khó khăn hơn. 

Trong trường hợp nếu các công ty này có tỷ số thanh toán quá cao cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại cho cho thấy rằng công ty đang bị mất cân bằng về việc sử dụng tài sản trong việc chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn, thêm nữa khả năng thu hồi, quản lý và sử dụng các loại tài sản của công ty này cũng chưa cao. 

Current ratio cao hay thấp ảnh hưởng đến công ty như thế nào? 

Tài sản hay tài sản ngắn hạn của công ty có thể tồn tại ở dạng hàng tồn kho và các cổ phiếu và được quy ra thành tiền mặt. Nhưng trong thực tế con số tổng tài sản đó chỉ là con số đại diện và không bao gồm số tiền mặt được thu hồi. Chính vì vậy mà khi tỷ lệ thanh toán hiện hành quá cao cũng không phải là dấu hiệu tốt cho một doanh nghiệp. 

Thêm một trường hợp nữa cho thấy rằng tổng tài sản của doanh nghiệp cao không có nghĩa là khả năng chi trả cho các khoản nợ của doanh nghiệp tốt. Bởi tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể bao gồm cả tiền vốn vay dài hạn và tiền trả trước cho người bán. Đó là những khoản tiền được liệt kê trong tổng số tài sản hiện hành của một công ty dưới dạng không bao gồm tiền mặt. 

Điều này có nghĩa trong trường hợp nếu tỷ số thanh toán hiện hành của một công ty cao, tỷ số tài sản hiện hành cao nhưng  chưa chắc khả năng về tài chính của công ty này tốt. Bởi ngoài việc thanh toán cho tỷ số nợ ngắn hạn, công ty còn phải thanh toán cho các khoản nợ cho việc vay vốn đầu tư mà được liệt kê vào danh sách tài sản hiện hành trước đó. 

Current ratio cao hay thấp ảnh hưởng đến công ty như thế nào? 

Như vậy có thể đưa ra được một kết luận rằng: Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn hay không thì phụ thuộc phần lớn vào tài sản được chuyển đổi thành tiền mặt để chi trả cho các khoản tiền nợ ngắn hạn đó. 

Khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố tài sản thanh toán ngắn hạn hiện hành cao hay thấp và được chuyển đổi thành tiền mặt cụ thể như thế nào? Thông thường dựa theo phép tính về tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn như trên thì có thể thấy trường hợp kết quả của tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn bằng 2 là tỉ số tốt nhất cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc tất cả các công ty đều có tỷ số thanh toán ngắn hạn = 2 là tốt. Bởi mỗi doanh nghiệp kinh doanh một ngành nghề/ lĩnh vực khác nhau nên không thể so sánh và áp dụng một công thức chung đối với tất cả các doanh nghiệp được. 

Việc làm Tài chính tại Hà Nội

3. Ý nghĩa của việc phân tích tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn 

Việc phân tích tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn của một công ty là một việc làm vô cùng quan trọng trong việc tổng hợp, thống kế và so sánh kết quả, phản ánh tình hình tài chính của công ty đang ở mức độ như thế nào qua các thời kỳ hoạt động của công ty. 

Bên cạnh đó, đây cũng chính là yếu tố để các nhà phân tích có thể có được kết quả một cách khách quan nhất về khả năng tài chính của một công ty thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó quyết định đến việc đầu tư vào công ty hay không? Hoặc các công ty với tỷ số khả năng thanh toán hiện hành với kết quả như thế nào thì mới có thể vay vốn ngân hàng. 

 Ý nghĩa của việc phân tích tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn 

Tỷ khả năng thanh toán ngắn hạn cũng là một con số báo hiệu cho thấy khả năng sử dụng tài sản của công ty đang ở mức an toàn hay báo động? Từ đó công ty có thể tự huy động thêm vốn nếu tỷ số dưới 1 để có thể kịp thời thanh toán các khoản tiền nợ ngắn hạn, tránh để các trường hợp rủi ro có thể xảy ra. 

Việc làm Tài chính tại Hồ Chí Minh

4. Sự kết hợp phân tích giữa Current Ratio và Quick Ratio 

Thực tế cho thấy rằng tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn chưa thực sự phản ánh được chính xác về tình khối lượng tài sản hiện hành của một doanh nghiệp. Chính vì vậy thuật ngữ Quick Ratio - tỷ số thanh toán nhanh xuất hiện nhằm mục đích phân tích được khả năng thanh toán bằng tiền mặt và giá trị tài sản hiện hành của một công ty. 

 Sự kết hợp phân tích giữa Current Ratio và Quick Ratio 

Tỷ số thanh toán nhanh ra đời nhằm bổ trợ cho việc tính toán số tài khoản có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhằm loại bỏ các loại tài sản lưu động như ký quỹ, cổ phiếu, hoặc các loại hàng hóa vẫn còn tồn kho. Dưới đây chính là công thức để có thể tính tỷ số thanh toán nhanh như sau: 

Quick ratio/ Tỷ số thanh toán nhanh =  Tổng số tài sản về tỷ lệ khả năng thanh toán bằng tiền mặt/ tỷ số nợ ngắn hạn = Tỷ số tài sản ngắn hạn - hàng hóa tồn kho - phụ phí trả trước/ tỷ số nợ ngắn hạn. 

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng công thức sau đây để tính tỷ số thanh toán nhanh đó là:  Tỷ số thanh toán nhan = tiền và các khoản TĐT - các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn(cổ phiếu, chứng khoán,...) + các khoản phải thu(tiền hàng hóa đã nhập về và bán nhưng chưa nhận lại được vốn và doanh thu).

Tỷ số thanh toán nhanh với kết quả dao động trong khoảng từ 0,5 cho đến 1 được đánh giá là con số khả quan đối với doanh nghiệp trong việc thanh toán nhanh các khoản nợ. Tỷ số thanh toán nhanh với con số < 0,5 có nghĩa doanh nghiệp đang trong tình trạng khó khăn trong về tình hình tài chính và nguy cơ có thể xảy ra đó là: Thu hồi vốn từ các bên liên quan, xử lý khối lượng hàng tồn kho, bán các loại tài sản để có thể trả nợ các khoản nợ ngắn hạn một cách đúng hạn. 

Tỷ số thanh toán nhanh quá cao cũng không phải là một tín hiệu đáng mừng bởi số tiền lưu động hoặc số tiền phải thu về lớn, vì vậy mà khả năng thanh toán đúng hạn của  các doanh nghiệp là không cao. 

Sự kết hợp phân tích giữa Current Ratio và Quick Ratio 

Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ số thanh toán nhanh này đó chính là các khoản tiền đầu tư tài chính và số tiền nợ ngắn hạn lớn hay nhỏ? Phép chia này sẽ cho ra một kết quả để có thể phản ánh được rằng công ty có thanh toán nhanh với các khoản nợ ngắn đúng hạn được hay không? Khả năng thanh toán và tình hình tài chính của công ty đó đang ở mức nào? Tốt hay xấu? 

Một số lưu ý đối với việc sử dụng công thức tính tỷ số thanh toán nhanh này đó là: 

- Tỷ số này cho thấy được khả năng thanh toán hiện hành về mặt tài chính được quy đổi ra tiền mặt = số tài sản là tiền mặt của công ty. Điều này có nghĩa là các loại tài sản khác như hàng tồn kho hay các khoản đầu tư tài chính không được tính vào công thức này. 

- Tỷ số thanh toán nhanh chỉ nên áp dụng trong trường hợp khi doanh nghiệp cần phải thanh toán số tiền nợ ngắn hạn trong thời gian gần nhất để tìm ra con số tài sản cụ thể, và tính các phương án tiếp theo cho việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn nếu tỷ số thanh toán nhanh quá thấp. 

Sự kết hợp phân tích giữa Current Ratio và Quick Ratio 

Việc sử dụng tài chính của doanh nghiệp như thế nào? Khả năng sử dụng tài sản và thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn của các công ty ra sao? Tất cả đều được thể hiện một phần thông qua việc phân tích tài chính với các công thức và sự kết hợp các công thức có liên quan khác với nhau. 

Việc làm

Như vậy, thông qua bài viết Current ratio là gì? hy vọng các bạn đã trả lời được các câu hỏi đầu bài. Để tìm hiểu thêm các bài viết về các lĩnh vực liên quan các bạn có thể truy cập timviec365.vn để tìm hiểu thêm các bài viết có liên quan các bạn nhé

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Để biết thêm các bài viết có liên quan đến ngành tài chính - kế toán các bạn có thể tham khảo thêm bài viết đầu tư tài chính ngắn hạn là gì ngay sau đây. 

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-