Quay lại

Đòn bẩy tài chính? Bạn có thật sự hiểu rõ về nó không?

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Linh

Đòn bẩy tài chính, hay phương pháp huy động vốn từ các khoản vay, hiện đang là sự lựa chọn được giới đầu tư bất động sản rất ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, ngay cả khi người mua có thể “dư sức” dùng 100% vốn tự có bởi những ưu thế “độc tôn” của các khoản vay vốn bất động sản có sẵn. Để biết thêm thông tin mời bạn cùng timviec365.vn đi tìm hiểu vấn đề.

Việc làm Tài chính

1. Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính được hiểu đơn giản là mức độ sử dụng vốn vay trong tổng nguồn vốn của cá nhân / doanh nghiệp nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên tài sản hay một cổ phần thường có. 

Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính chính là sự kết hợp giữa số nợ phải trả và vốn của chủ sở hữu tài sản trong công việc điều hành chính sách tài chính của doanh nghiệp. Đòn bẩy tài chính sẽ rất lớn đối với các doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu đang có. Ngược lại đòn bẩy tài chính sẽ thấp khi tỷ trọng nợ phải trả nhỏ hơn tỷ trọng của vốn sở hữu.

Để hiểu rõ hơn về đòn bẩy tài chính hãy xem xét một bài toán mà chúng tôi đưa ra như sau:

Doanh nghiệp A đầu tư 100.000$ để thu mua 10 mảnh đất – Doanh nghiệp A không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Doanh nghiệp B đầu tư 100.000$ vốn của mình và đi vay thêm 200.000$ để thu mua 30 mảnh đất – Doanh nghiệp B có sử dụng đòn bẩy tài chính. Như vậy doanh nghiệp B có thể kiểm soát khu đất trị giá 300.000$ chỉ bằng 100.000$ tiền vốn của mình

Nếu giá trị bất động sản tăng lên 20% và họ bán đất đi. Khi đó

- Doanh nghiệp A lãi 20.000$ từ vốn 100.000$ của mình (tương đương với mức lợi nhuận 20%)

- Doanh nghiệp B lãi 60.000$ từ vốn 100.000$ của mình (tương đương với mức lợi nhuận 60%)

Như vậy, ta thấy trong trường hợp này với Đòn bẩy tài chính Doanh nghiệp B đã có mức lợi nhuận gấp 3 lần Doanh nghiệp A

Đòn bẩy tài chính được sử dụng trong nhiều trường hợp

Nếu giá trị bất động sản giảm xuống 10% và họ bán đất đi. Khi đó

- Doanh nghiệp A lỗ 10.000$ từ vốn 100.000$ của mình (tương đương với mức lỗ 10%)

- Doanh nghiệp B lỗ 30.000$ từ vốn 100.000$ của mình (tương đương với mức lỗ 10%) 

Như vậy trong trường hợp này với Đòn bẩy tài chính Doanh nghiệp B cũng thất thu hơn Doanh nghiệp A tới 3 lần

2. Mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng đòn bẩy tài chính

Khi đã sử dụng đòn bẩy tài chính thì doanh nghiệp hay cá nhân đó sẽ phải chấp nhận rủi ro mà nó đem lại. Và kết quả đem lại chỉ có một trong hai:

- Giá trị tài sản có xu hướng gia tăng sẽ dẫn tới lợi nhuận của chủ sở hữu khi lãi suất tiền vay nhỏ hơn tốc độ gia tăng giá trị tài sản.

Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng gì?

- Giá trị tài sản có xu hướng giảm sẽ dẫn tới sự mất mát lớn về tiền mặt của chủ sở hữu.

Thông thường, những doanh nghiệp có hệ số nợ bằng không sẽ gần như không có Đòn bẩy tài chính. Như vậy, ta thấy Đòn bẩy tài chính đặt trọng tâm vào hệ số nợ. Khi Đòn bẩy tài chính cao, chỉ cần một thay đổi nhỏ về lợi nhuận trước lãi vay và thuế cũng có thể làm thay đổi với một tỷ lệ cao hơn về tỷ suất lợi nhuận vốn của chủ sở hữu. Nghĩa là vốn tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần thường) rất nhạy cảm khi lợi nhuận trước lãi vay và thuế biến đổi.

Xem xét Đòn bẩy tài chính có thể rút ra một vài nhận xét như:

- Thứ nhất, ở mỗi mức lợi nhuận có trước lãi vay và số thuế khác nhau thì dĩ nhiên mức ảnh hưởng của Đòn bẩy tài chính cũng có sự khác nhau.

- Thứ hai, mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính cũng được xem là một trong những thước đo mức độ rủi ro tài chính của mỗi doanh nghiệp. 

Việc làm Tài chính tại Hà Nội

3. Khái niệm điểm cân bằng ROE

 Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều phương án huy động vốn khác nhau với các hệ số nợ khác nhau, thì người ta thường xác định điểm cân bằng ROE, nó có nghĩa là đi xác định EBIT để cân bằng ROE giữa hai phương án huy động vốn khác nhau.

Các khái niệm liên quan đến đòn bẩy tài chính

 Kết quả tính ra sẽ có ý nghĩa trong việc so sánh với EBIT được kỳ vọng để quyết định lựa chọn phương án huy động vốn có sử dụng Đòn bẩy tài chính phù hợp nhất.

Tuyển chuyên viên tài chính

4. Các nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

- Tổng nợ / Tổng tài sản

Thông thường, hệ số nợ trên tổng tài sản sẽ là thước đo lường mức độ sử dụng nợ vay của doanh nghiệp để tài trợ cho tổng tài sản, tức trong tổng tài sản hiện tại của doanh nghiệp được tài trợ có khoảng bao nhiêu phần trăm là nợ vay.

Hệ số nợ trên số tổng tài sản thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Mục đích vay, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, quy mô và loại hình của doanh nghiệp. Để biết được tỷ số này cao hay thấp có thể so sánh với tỷ số trung bình trong ngành.

Các chỉ số trong đòn bẩy tài chính

 - Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ trên số vốn chủ sở hữu sẽ phản ánh quy mô tài chính của doanh nghiệp, qua đó sẽ cho ta biết về tỷ lệ nợ và vốn mà chủ sở hữu mà doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động của mình. Và tất nhiên, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là một trong những tỷ lệ đòn bẩy tài chính thông dụng nhất hiện nay.

-  Số tổng nợ / (Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu)

Hệ số nợ trên vốn cung cấp cho các nhà đầu tư về sức mạnh tài chính, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào sở hữu hệ số nợ trên vốn cao hơn so với mức bình quân thì doanh nghiệp đó đang có tình hình tài chính không khả quan.

- Số tổng tài sản bình quân / Vốn chủ sở hữu bình quân

 Hệ số thể hiện vốn vay và vốn chủ sở hữu qua một thời kỳ. Tỷ số này thấp thể hiện khả năng tự chủ tài chính nhưng cũng cho thấy doanh nghiệp chưa tận dụng được tốt Đòn bẩy tài chính.       

- Hệ số chi trả lãi vay (chính là EBIT / Chi phí lãi vay)

 Hệ số cho biết mức độ lợi nhuận trước thuế và lãi vay đảm bảo khả năng trả lãi của doanh nghiệp. Chỉ số < 1 chứng tỏ doanh nghiệp không có khả năng trả lãi vay.

Việc làm Tài chính tại Hồ Chí Minh

5. Những nguyên nhân khiến doanh nghiệp sử dụng Đòn bẩy tài chính

- Nhằm duy trì các hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường sẽ sử dụng nợ vay với mục đích là bù đắp sự thiếu hụt vốn và sau đó là mong muốn gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần sẵn có.

Vì sao các doanh nghiệp phải sử dụng đòn bẩy tài chính?

- Đòn bẩy tài chính vừa là công cụ thúc đẩy lợi nhuận sau thuế từ vốn của chủ sở hữu, vừa là công cụ kìm hãm sự gia tăng đó. Sự thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào sự không ngoan của chủ đầu tư khi quyết định lựa chọn cơ cấu tài chính, khả năng gia tăng lợi nhuận.

- Đòn bẩy tài chính còn như một “lá chắn thuế” được các doanh nghiệp sử dụng bởi khoản tiền lãi vay phải trả được coi là khoản chi phí hợp lý và được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Từ đó giúp số tiền thuế của doanh nghiệp ít đi và tăng lợi nhuận. 

* Một số lưu ý khi sử dụng đòn bẩy tài chính

Khái niệm về rủi ro tài chính: Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường sử dụng vốn vay một mặt nhằm bù đắp sự thiếu hụt vốn kịp thời, mặt khác nhằm hy vọng gia tăng tỷ suất lợi nhuận chủ sở hữu (hoặc thu nhập trên cổ phần) nhưng đồng thời nó cũng làm tăng thêm rủi ro cho doanh nghiệp, đó chính là rủi ro tài chính.

Rủi ro tài chính được xem là sự dao động hay sự biến thiên của tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (hoặc thu nhập trên cổ phần) và làm tăng thêm xác suất mất khả năng thanh toán khi doanh nghiệp sử dụng vốn vay và các nguồn tài trợ khác có chi phí cố định tài trợ.

Việc sử dụng vốn vay tạo ra khả năng cho doanh nghiệp tăng tỷ suất lợi nhuận vốn cho chủ sở hữu nhưng nó cũng làm cho tỷ suất lợi nhuận vốn của chủ sở hữu có thể có mức độ dao động lớn hơn.

Mặt khác, các doanh nghiệp sử dụng vốn vay làm nảy sinh các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán lãi vay cho các chủ nợ bất kể doanh nghiệp có đạt được mức độ lợi nhuận trước lãi vay và thuế là bao nhiêu, bên cạnh đó đồng thời doanh nghiệp phải có nghĩa vụ hoàn trả vốn gốc cho các chủ nợ đúng hạn như cam kết ban đầu

Một số lưu ý để sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả nhất

Vì vậy trước khi đầu tư Đòn bẩy tài chính thì các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư cần phải lưu ý những vấn đề sau:

- Khi chủ đầu tư thiếu định hướng rất dễ đưa doanh nghiệp tới tình trạng khủng hoảng hoặc chủ đầu tư tính toán sai khiến việc mua bán khó khăn dẫn tới thực trạng ngưng đọng vốn, thậm chí nếu không xoay sở kịp có thể mất hết vốn.

- Việc chọn lựa vốn phải hết sức thận trọng, nếu vay vốn với lãi suất cao thì lợi nhuận sẽ giảm, đồng thời nếu gặp rủi ro thì việc lãi suất cao sẽ khiến nhà đầu tư điêu đứng.

Tìm kiếm việc làm

 Hiện các nhà đầu tư đang sử dụng Đòn bẩy tài chính như một chất kích thích với một kỳ vọng rằng tỷ suất sinh lời trên tài sản cao hơn lãi suất vay nợ, có thể đem lại những lợi nhuận rất cao song vẫn tiềm ẩn những rủi ro. Và nếu thành công, lợi nhuận đem lại sẽ rất cao cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, dùng Đòn bẩy tài chính như một “con dao hai lưỡi”, lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro. Vì vậy doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng Đòn bẩy tài chính.

Quản trị tài chính là gì?

Cơ bản thì nếu bạn muốn hiểu rõ và sử dụng có hiệu quả nhất đòn bẩy tài chính thì bạn nên tìm hiểu trước về quản trị tài chính là gì? Bạn có thể tham khảo bài viết quản trị tài chính là gì ở link phía dưới. 

                                                 Quản trị tài chính là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-