Quay lại

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng quản lý tài sản một cách chi tiết nhất

Tác giả: Hồng Nguyễn

Bạn đang muốn tìm hiểu về hợp đồng quản lý tài sản và xem cách hướng dẫn sử dụng của nó như thế nào? Vai trò quan trọng ra sao? Đồng hành với timviec365.vn chúng tôi để giải đáp thắc mắc mong muốn của bạn.

1. Hợp đồng quản lý tài sản được hiểu như thế nào và cách sử dụng?

1.1. Như thế nào được gọi là hợp đồng quản lý tài sản?

Hợp đồng quản lý tài sản được hiểu là một văn bản thể hiện mối quan hệ giữa các bên chủ thể, thường sẽ là bên A và bên B, mục đích nhằm ghi nhận lại những thỏa thuận hoặc nội dung làm việc đã thống nhất.

Hợp đồng quản lý tài sản được hiểu như thế nào

1.2. Hướng dẫn cách sử dụng hợp đồng quản lý tài sản

Ngay sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng cơ bản đã được soạn thảo và qua các giao dịch tương tự, đã được bổ sung cũng như khắc phục rủi ro, sai sót ở những bản cập nhất trước kia và quan trọng là được áp dụng bởi quy định mới nhất của pháp luật.

Để có được một bản hợp đồng quản lý tài sản hoàn chỉnh thì bận cần có góp ý của các chuyên gia hoặc luật sư trong ngành phù hợp, nếu như tự thực hiện sẽ gây ra những sự rủi ro thiệt hại không như mong đợi. Còn đối với trường hợp doanh nghiệp vẫn muốn xây dựng hợp đồng này thì sau đây sẽ là một số hướng dẫn cho bạn cần chú  ý để bảo đảm tính pháp lý cho văn bản này.

- Đầu tiên là cần ghi đầy đủ danh sách những văn bản pháp luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị Định, Thông Tư, Quyết Định trong phần “Căn Cứ,..”

- Thứ hai là thông tin chi tiết của các Bên tham gia ký kết hợp đồng quản lý tài sản  vè tên gọi, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc, vị trí và chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hay CMND hoặc CCCD trong phần “Các bên A và bên B”.

- Thứ ba là những điều khoản được dự thảo và bổ sung bên trong hợp đồng trong phần “Tại mỗi điều khoản,..”

- Thứ tư là phần ghi ngày tháng.

- Thứ năm là nội dung hợp đồng phải có tối thiểu các điều khoản cơ bản về đối tượng hợp đồng là ai, thời gian thực hiện bao lâu, thời gian thanh toán, Quyền cũng như nghĩa vụ hai bên khi chấm dứt hợp đồng, vi phạm hợp đồng, khoản bồi thường và lời cam kết( Vấn đề bổ sung những điều khoản khác là có thể sẽ phụ thuộc và từng loại hợp đồng cũng như bối cảnh phù hợp).

Hướng dẫn cách sử dụng hợp đồng quản lý tài sản

- Thứ sáu là những bên tham gia hợp đồng ký tên ở phía cuối văn bản ( trong phần “Đại diện bên A và bên B ký và ghi rõ họ tên”).

- Thứ bảy là về hình thức hợp đồng có thể viết tay hoặc đánh máy, công chứng cũng có thể  có hoặc không.

1.3. Mẫu hợp đồng quản lý tài sản gồm những điều thỏa thuận cơ bản nào?

1.3.1. Điều 1 về Tài sản quản lý

- Bên A đồng ý thuê bên B tiến hành quản lý tài sản là... thuộc sở hữu của bên A trong khoảng thời gian bên A không sử dụng tài sản nói trên.

- Mô tả chi tiết về tài sản quản lý cụ thể là gì?...

1.3.2. Điều 2 về thời hạn quản lý tài sản

- Bên A sẽ thuê bên B tiến hành quản lý tài sản…. Trong vòng thời gian là….tháng liên tục bắt đầu từ ngày ký kết hợp đồng tức ngày.../.../...đến ngày…./…./…

- Thời hạn quản lý này có thể sẽ bị thay đổi theo thỏa thuận qua văn bản giữa các bên trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng hay trong một trường hợp bất khả kháng nào theo quy định của hợp đồng.

Hợp đồng quản lý tài sản gồm những điều thỏa thuận cơ bản nào

1.3.3. Điều 3 về chi phí quản lý và phương thức thanh toán

- Chi phí quản lý là …...đồng/tháng và bằng chữ:.......triệu đồng chẵn.

- Bên A sẽ thực hiện thanh toán tất cả các chi phí cho bên B bằng hình thức chuyển khoản/tiền mặt vào ngày… hàng tháng. Thông tin thanh toán của các bên là:

- Số tài khoản bên A:....

- Chủ tài khoản:.....

- Số tài khoản:.......

- Thuộc ngân hàng:....

- Thuộc chi nhánh:.....

- Số tài khoản bên B:

- Chủ tài khoản:.....

- Số tài khoản:....

- Ngân hàng;....

- Chi nhánh:.....

1.3.4. Điều 4 về Quyền và nghĩa vụ đối với bên A

Được thanh toán chi phí quản lý đầy đủ và đúng hạn, thanh toán chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản. Không chịu trách nhiệm bất kỳ hư hỏng, khấu hao tự nhiên của tài sản. Trực tiếp không được ủy quyền tiến hành tài sản. Giữ gìn và bảo quản tài sản quản lý giống như tài sản của chính bản thân mình. Thông báo định kỳ hàng tháng về tình trạng tài sản cũng như tình hình quản lý. Thông báo kịp thời về các hư hỏng cần sớm khắc phục, sửa chữa. Thực hiện những sửa chữa, bảo trì cũng như bảo dưỡng hư hỏng tài sản( Nếu có). Cuối cùng là bàn giao lại tài sản cho bên A khi đã hết hạn hợp đồng.

1.3.5. Điều 5 về quyền và nghĩa vụ đối với bên B

Sẽ được thông báo định kỳ hàng tháng về tình trạng tài sản kèm theo tình tình quản lý. Thông báo kịp thời về các hư hỏng cần sớm khắc phục, sửa chữa. Quyết định các thời điểm, thời hạn cũng như phương thức sửa chữa, khắc phục tài sản hư hỏng nếu có. Thanh toán chi phí đầy đủ trong việc quản lý tài sản đúng hạn, Cam kết tính xác thực về các loại tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản quản lý. Bàn giao tài liệu và tài sản cũng như giấy tờ liên quan cho bên B tại thời điểm ký kết hợp đồng diễn ra.

1.3.6. Điều 6 về xử lý vi phạm hợp đồng

Bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại trực tiếp phát sinh từ những hành vi vi phạm của mình, thiệt hại được xác định theo nguyên tắc:

- Những khoản chi phí phải trả để chứng minh thiệt hại thực tế.

- Những khoản chi phí để khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm.

- Những khoản thu nhập hay lợi nhuận bị mất đi bởi hành vi vi phạm.

Xử lý vi phạm hợp đồng

Bên cạnh trách nhiệm bồi thường về thiệt hại thì bên vi phạm cũng phải chịu phạt vi phạm theo những mức phạt:

- Phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán chi phí quản lý:.... Đồng.

- Phạt vi phạm nghĩa vụ bản giao về tài sản quản lý: ...Đồng.

- Phạt về vi phạm trong nghĩa vụ quản lý tài sản:....Đồng.

- Phạt về vi phạm trong nội dung của hợp đồng:.... Đồng.

1.3.7. Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp có sự kiện bất khả kháng xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được cũng không thể khắc phục được dù đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết trong sự khả năng cho phép. Đối với trường hợp này thì bên bị ảnh hưởng phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bên còn lại biết, muộn nhất sẽ là 7 ngày kể từ thời điểm ghi nhận sự kiện bất khả kháng đó. Bên bị ảnh hưởng nếu có hành vi vi phạm trong hợp đồng thì bắt buộc phải chứng minh hậu quả của bất khả kháng. Nếu như chứng minh được thì bên bị ảnh hưởng không phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

1.3.8. Điều 8 về giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp

Mọi mâu thuẫn, tranh chấp có liên quan đến hợp đồng đều sẽ được giải quyết qua hòa giải, thương lượng giữa các bên. Trong khoảng thời gian là 45 ngày kể từ ngày phát sinh ra tranh chấp mà các bên không hòa giải, không thương lượng được thì một trong số các bên đó có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Giải quyết tranh chấp mâu thuẫn

1.3.9. Điều 9 về việc chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

- Hết hạn hợp đồng mà cá bên lại không gia hạn.

- Hết hạn theo thỏa thuận thay đổi thời hạn hợp đồng qua văn bản.

- Một trong các bên mất tích hoặc chết.

- Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện theo hợp đồng.

- Hợp đồng quản lý tài sản sẽ có hiệu lực 18 tháng kể từ ngày ký kết.

- Hợp đồng sẽ gồm 4 trang được lập ra tương ứng với số lượng các bên tham gia ký hợp đồng, mỗi bên giữ một bản.

- Đính kèm theo hợp đồng là bản sao có chứng thực những tài liệu, giấy tờ,..

Thời gian hiệu lực hợp đồng

Đối với trường hợp có thỏa thuận thay đổi nội dung của hợp đồng này thì thỏa thuận cần được lập thành văn bản phụ lục hợp đồng và có chữ ký của tất cả các bên. Những phụ lục và tài liệu giấy tờ đi kèm hợp đồng được coi là bộ phận không thể bỏ qua và có giá trị pháp lý như các điều khoản được ghi nhận trong hợp đồng này.

Xem thêm: Bật mí về nghiệp vụ quản lý tài sản trong doanh nghiệp

2. Ý nghĩa của hợp đồng quản lý tài sản

Quản lý tài sản là một dịch vụ khá phổ biến ví dụ như quản lý nhà cửa, xe cộ,.. Mạng lưới dịch vụ này phát triển tạo thêm điều kiện cho nhân dân sinh hoạt hàng ngày giảm bớt đi sự rủi ro cũng như mất mát và bảo đảm sự an toàn cho tài sản. Trong cuộc sống ngày nay, quan hệ quản lý tài sản giữa các bên mang đặc điểm riêng không cần đền bù cần được động viên.

Tuy vậy thì cũng cần điều chỉnh bởi pháp luật và được xác định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, trách nhiệm dân sự khi tài sản đó bị hư hỏng hay mất mát do lỗi của bên quản lý. Từ đó cần nâng cao ý thức trách nhiệm của bên quản lý tài sản, hạn chế các trường hợp lạm dụng tín nhiệm để sử dụng cũng như chiếm đoạt tài sản một cách trái phép.

Vừa rồi timviec365.vn chúng tôi đã hướng dẫn bạn về điều khoản khi muốn sử dụng hợp đồng quản lý tài sản một cách chi tiết. Hy vọng rằng bạn sẽ có thể nắm bắt và lập ra một bản hợp đồng thật hoàn chỉnh và đầy đủ theo quy chuẩn để không gặp rủi ro hay bất lợi trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Bạn đang muốn tìm hiểu về quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, hãy cũng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây!

Quản lý tài sản trí truệ trong doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-