Quay lại

Kế toán quản trị là gì? Giữ lấy cơ hội việc làm với các con số!

Tác giả: Hạ Linh - 24/12/2019

Nếu bạn thích theo dõi thu nhập và chi phí của một doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng muốn giữ một vị trí có trách nhiệm và quyền hạn. Kế toán quản trị có thể là một vị trí tuyệt vời dành cho bạn. Nhưng kế toán quản trị là gì? Nó có vai trò gì đối với doanh nghiệp? Vị trí này cần những kỹ năng phẩm chất nào và bạn có thể nắm lấy cơ hội để trở thành một kế toán quản trị hay không?

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Hiểu đúng khái niệm về kế toán quản trị là gì?

Hiểu đúng khái niệm về kế toán quản trị là gì?

Những thắc mắc về khái niệm kế toán quản trị là gì dường như đang được đông đảo độc giả của timviec365.vn mong mỏi. Khái niệm về kế toán quản trị đang “làm khó” chúng ta, bởi đôi khi chúng ta chỉ thường nghe những thuật ngữ chung chung và thân thuộc như là kế toán.

Kế toán quản trị tiếng Anh là gì? Đó là cụm từ Management Accounting. Hiểu một cách đơn giản thì kế toán quản trị chính là việc thực hành xác định, đo lường, phân tích, giải thích và truyền đạt thông tin tài chính cho các nhà quản lý để theo đuổi các mục tiêu chung của tổ chức. Nó thay đổi từ kế toán tài chính vì mục đích dự định của kế toán quản trị là hỗ trợ người dùng nội bộ công ty đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

Theo IMA (Viện kế toán quản trị) định nghĩa: Kế toán quản trị là một nghề liên quan đến việc hợp tác trong việc đưa ra quyết định quản lý, đưa ra kế hoạch và hệ thống quản lý hiệu suất, cung cấp chuyên mô về báo cáo tài chính và kiểm soát để hỗ trợ quản lý trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược của tổ chức. Tóm lại, có thể hiểu kế toán quản trị là việc xem xét các sự kiện xảy ra trong nội bộ và xung quanh một doanh nghiệp trong khi xem xét nhu cầu của doanh nghiệp. Từ đó, dữ liệu và sự ước tính xuất hiện.

2. Kế toán quản trị so với kế toán tài chính

Kế toán quản trị so với kế toán tài chính

Khi tìm hiểu khái niệm kế toán quản trị là gì, bạn cũng sẽ có sự so sánh nó đối với kế toán tài chính. Vậy sự khác biệt ở đây là gì? Kế toán quản trị chỉ được sử dụng bởi đội ngũ nội bộ của tổ chức. Và đây là điều duy nhất làm cho nó khác với kế toán tài chính. Thông tin kế toán quản trị nhằm mục đích giúp các nhà quản lý trong tổ chức đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt. Trong khí kế toán tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin tài chính cho các bên ngoài tổ chức.

Kế toán tài chính phải tuân theo các tiêu chuẩn nhất định. Chẳng hạn như các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Tất cả các công ty được tổ chức công khai được yêu cầu hoàn thành báo cáo tài chính theo GAAP như một điều kiện tiên quyết để duy trì trạng thái giao dịch công khai của họ.

Bởi vì kế toán quản trị không dành cho những đối tượng bên ngoài, nó có thể được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu của người thực hiện dự định. Điều này cũng có thể thay đổi đáng kể theo công ty hoặc thậm chỉ là theo bộ phận trong một công ty. Ví dụ: các nhà quản lý trong bộ phận sản xuất có thể muốn xem thông tin tài chính của họ dưới dạng phần trăm đơn vị được sản xuất trong kỳ. Giám đốc bộ phận nhân sự có thể quan tâm đến việc xem biểu đồ tiền lương của nhân viên trong một khoảng thời gian. Kế toán quản trị có thể đáp ứng nhu cầu của hai bộ phận bằng cách cung cấp thông tin ở bất kỳ định dạng nào có lợi nhất cho nhu cầu cụ thể đó.

Việc làm kế toán - kiểm toán tại Hà Nội

3. Kế toán quản trị có tầm ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp?

Kế toán quản trị có tầm ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp?

Kế toán quản trị là gì? Nó bao gồm nhiều khía cạnh của kế toán, bao gồm chi phí sản phẩm, lập ngân sách, dự bảo và phân tích tài chính khác nhau. Có thể nói kế toán quản trị có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp.

Phù hợp với các vai trò khác trong các tổ chức hiện đại, kế toán quản trị có mối quan hệ báo cáo kép. Là đối tác chiến lược và cung cấp thông tin tài chính cũng như các hoạt động dựa trên các quyết định. Kế toán quản trị chịu trách nhiệm quản lý nhóm kinh doanh, đồng thời phải báo cáo mối quan hệ và trách nhiệm với tổ chức tài chính của công ty và tài chính của một tổ chức. Các kế toán quản trị hoạt động cung cấp bao gồm dự báo và lập kế hoạch, thực hiện phân tích phương sai, xem xét và giám sát chi phí vốn có trong doanh nghiệp là những người có trách nhiệm kép đối với cả tài chính và đội ngũ kinh doanh. Lý do quan trọng là kế toán quản trị có thể giúp những cá nhân với tư cách là chủ doanh nghiệp ra các quyết định đúng đắn như:

3.1. Đánh giá sản phẩm

Nếu doanh nghiệp đang xem xét phạm vi sản phẩm hiện tại của mình, kế toán quản trị sẽ cung cấp cho bạn tất cả các số liệu thống kê quan trọng về tài chính và kinh doanh để giúp bạn quyết định chính xác sản phẩm nào có lợi nhuận, sản phẩm nào không. Và cách khắc phục điều đó nữa. Hơn nữa, kế toán quản trị còn có thể cung cấp cho doanh nghiệp số liệu có giá trị để hiểu cách các quyết định họ đưa ra đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của một sản phẩm riêng lẻ.

3.2. Ra mắt sản phẩm mới

Nếu bạn đang tìm cách ra mắt sản phẩm mới, kế toán quản trị thậm chí còn quan trọng hơn. Kế toán quản trị có thể hỗ trợ ở mọi giai đoạn, từ lập kế hoạch ban đầu cho đến việc bắt tay vào thực hiện. Bằng cách phân tích chi tiết về khả năng sản xuất, cũng như một bức tranh chính xác về thị trường nói chung. Điều này rất quan trọng để tìm ra số tiền doanh nghiệp sẽ tính cho một sản phẩm mới, số lượng sản phẩm doanh nghiệp sẽ làm và liệu có đang để mang thêm nhân viên giúp giao hàng hay không?

3.3. Nhân sự

Nhân sự là một lĩnh vực khác, trong đó kế toán quản trị có thể rất có giá trị. Các quyết định xung quanh việc thuê nhân viên mới và thiết lập mức lương có thể là một vấn đề đau đầu thực sự. Kế toán quản trị có thể giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn bằng cách cho doanh nghiệp biết chính xác số chi phí doanh nghiệp có thể chi trả cho nhân sự và lợi nhuận doanh nghiệp có thể mong đợi cho khoản đầu tư vào nhân sự.

Vai trò của kế toán quản trị là gì? Nó có thể sẽ rất quan trọng trong các quyết định liên quan đến những gì doanh nghiệp giữ ở nội bộ công ty và những gì doanh nghiệp thuê ngoài. Có được sự cân bằng giữa các bên là rất quan trọng và có dữ liệu để thông báo quyết định là một cách tuyệt vời để giúp điều hướng những lựa chọn khó khăn này.

4. Vị trí kế toán quản trị làm gì?

Vị trí kế toán quản trị làm gì?

Công việc chi tiết của một kế toán quản trị cũng là khía cạnh cần tìm hiểu trong khái niệm kế toán quản trị là gì? Trên thực tế, kế toán quản trị làm việc cho các công ty đại chúng, doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan chính phủ. Họ cũng được gọi là kế toán chi phí, kế toán quản lý, kế toán công nghiệp,... nhưng tất cả họ đều thực hiện các chức năng tương tự trong một công ty. Chuẩn bị dữ liệu để sử dụng trong một công ty là một trong những tính năng giúp phân biệt kế toán quản trị với các loại công việc kế toán khác như kế toán công.

Thay vào đó, bạn sẽ ghi lại và phân tích để xem xét nội bộ, giúp các công ty lập ngân sách và hoạt động tốt hơn. Bạn có thể giúp công ty lựa chọn và quản lý các khoản đầu tư của mình cũng với các nhà quản lý khác trong công ty. Kế toán quản trị là một vị trí quản lý rủi ro, ngân sách, nhà hoạch định, chiến lược gia và người ra quyết định. Họ làm công việc giúp chủ sở hữu, người quản lý hoặc ban giám đốc của công ty đưa ra quyết định.

Là kế toán quản trị, bạn có thể sẽ giám sát các kế toán viên cấp thấp xử lý các nhiệm vụ kế toán cơ bản của công ty, như ghi lại thu nhập và chi phí, theo dõi các khoản nợ thuế và sử dụng các dữ liệu này để lập báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán. Một kế toán quản trị sẽ phân tích các dữ liệu cơ bản này và đưa ra các dự báo, ngân sách, đo lường hiệu suất và kế hoạch, sau đó trình bày cho quản lý cấp cao để hỗ trợ trong việc ra quyết định hoạt động.

Một kế toán quản trị cũng có thể xác định các xu hướng và cơ hội để cải thiện, phân tích và quản lý rủi ro, sắp xếp tài trợ và tài trợ cho hoạt động, giám sát và thực thi tuân thủ. Họ cũng có thể tạo và duy trì hệ thống tài chính của công ty và giám sát các kế toán viên cũng như bộ xử lý dữ liệu của công ty. Kế toán quản trị cũng có thể có một lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn như thuế hoặc ngân sách.

Việc làm chuyên viên kế toán

5. Ai có thể trở thành một kế toán quản trị?

Vai trò của kế toán quản trị vượt xa những con số khủng hoảng và đòi hỏi một bộ kỹ năng khác với những kỹ năng được sử dụng bởi kế toán tài chính truyền thống. Kế toán quản trị sử dụng dữ liệu tài chính của các tổ chức được thu thập từ các hệ thống thông tin và báo cáo kế toán để cung cấp đầu vào cho các quyết định kinh doanh quan trọng. Thay vì chỉ đơn giản là giữ bảng cân đối và báo cáo tài chính, kế toán quản trị phải sử dụng sự sáng tạo, khả năng lãnh đạo và kiến thức về bức tranh toàn cảnh để xác định rủi ro và cơ hội kinh doanh, cũng như đề xuất những giải pháp.

Giờ đây khi bạn đã hiểu hoàn toàn kế toán quản trị là gì? Bạn có mong muốn đạt được vị trí này hay không? Và nếu có, hãy so sánh những điều kiện bạn có với những điều kiện sau đây để xem xem mình có đủ đáp ứng yêu cầu của vị trí hấp dẫn này không nhé!

5.1. Khả năng phân tích

Khả năng phân tích

Mặc dù số lượng khủng hoảng không phải là trọng tâm duy nhất của công việc kế toán quản trị. Những kế toán viên này vấn làm rất nhiều phép tính toán học để hỗ trợ các báo cáo nội bộ. Ví dụ, kế toán quản trị thu thập dữ liệu định lượng từ bảng cân đối kế toán, báo cáo thu thập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đo lường hiệu suất cho các hoạt động kinh doanh khác nhau.

Bằng cách phân tích doanh thu và chi phí trong các hoạt động kinh doanh, kế toán quản trị có thể xác định cách lập ngân sách và chi tiêu để tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm chi phí. Những kế toán viên này cũng có thể sử dụng dữ liệu tài chính để giúp dự báo các yêu cầu tài chính cho các sáng kiến hoạt động được phê duyệt.

5.2. Năng lực cho các quy trình kỹ thuật

Năng lực cho các quy trình kỹ thuật

Kế toán quản trị làm việc trong cả các tổ chức công chúng và tư nhân, đại diện cho một loạt các ngành công nghiệp. Mặc dù những kế toán viên này không được kỳ vọng là chuyên gia về các vấn đề kỹ thuật hay hoạt động, họ thường có kiến thức làm việc kỹ lưỡng về các hệ thống được xây dựng bởi các tổ chức của họ cũng như các quy trình sản xuất duy nhất được sử dụng bởi các công ty của họ.

Kiến thức này cho phép các kế toán quản trị tạo dự toán chi phí chính xác hơn trong các hoạt động dự báo. Kiến thức về quy trình sản xuất cũng cho phép kế toán viên soạn thảo kế hoạch chi tiêu sử dụng nguồn vốn sẵn có một cách hiệu quả nhất. Đầu vào từ kế toán quản trị có trình độ kỹ thuật và vận hành có thể hỗ trợ các nhà quản lý khác trong nỗ lực sử dụng năng lự và phân bổ tài sản tối ưu.

5.3. Kiến thức và nguyên tắc kinh doanh cơ bản

Kiến thức và nguyên tắc kinh doanh cơ bản

Kế toán quản trị sẽ có một thời gian khó khăn để làm công việc của họ nếu họ không có kiến thức thấu đáo về một loạt các chức năng kinh doanh như tài chính và kinh tế. Kế toán quản trị thường làm việc với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp trong vai trò từ vấn khi họ đánh giá danh mục đầu tư của công ty.

Những kế toán viên này sử dụng các nguyên tắc tài chính và kinh tế để phân tích giá trị của các khoản đầu tư tiềm năng. Họ có thể xác định và đề xuất các thương vụ mua lại có khả năng đưa tổ chức của họ đến gần hơn để đạt được các mục tiêu dài hạn. Kế toán quản trị cũng có thể xác định các khoản đầu tư rủi ro để tránh và khuyến nghị thoái vốn các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả dựa trên phân tích định lượng cũng như xu hướng thị trường.

Việc làm kế toán doanh nghiệp

5.4. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

Một trong những công cụ tuyệt vời nhất của kế toán quản trị là gì? Đó chính là khả năng thiết lập niềm tin với các bên liên quan khác nhau mà họ hỗ trợ. Do đó, các kế toán quản trị cần phải thể hiện đạo đức kinh doanh ở mức độ cao để những người ra quyết định của công ty biết rằng các đề xuất của họ không có thành kiến cá nhân hoặc chương trình nghị sự vì lợi nhuận cá nhân.

Kế toán quản trị cũng phải chứng minh khả năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tuyệt vời. Rất nhiều công việc của họ liên quan đến việc chắt lọc một lượng lớn dữ liệu định lượng thành các ảnh chụp nhanh chính xác và ngắn gọn về thông tin liên quan để sử dụng bởi một loạt các bên liên quan và người ta quyết định nội bộ.

6. Tìm kiếm cơ hội làm việc kế toán quản trị ở đâu?

Tìm kiếm cơ hội làm việc kế toán quản trị ở đâu?

Nếu tại mục 5, bạn đã thành công trong việc đối chiếu giá trị bản thân với các điều kiện để đáp ứng công việc của một kế toán quản trị. Giờ đây, bạn cần tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội với việc làm này, phải không nào?

Timviec365 - Địa điểm hoàn toàn có thể để bạn đặt niềm tin cho cơ hội việc làm kế toán quản trị. Dường như trong một “tâm bão” việc làm hiện nay, tìm được một địa điểm giúp bạn có những thông tin chính xác và chất lượng về tin tuyển dụng là một điều may mắn. Hãy truy cập timviec365.vn, tham khảo các thông tin việc làm kế toán tại Hà Nội hay tại nơi mà bạn mong muốn, tạo CV và ứng tuyển để nhận lấy cơ hội này bạn nhé!

Trên đây là toàn bộ thông tin về khái niệm kế toán quản trị là gì cũng như những chia sẻ về bí quyết để bạn có thể chạm đến cơ hội trở thành một kế toán viên! Với tầm ảnh hưởng của kế toán quản trị, hãy cố gắng đạt được nó trong tương lai nhé!

Tìm việc

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-