Quay lại

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Các thông tin bổ ích liên quan

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng - 27/12/2019

Bạn có biết kiểm toán báo cáo tài chính là gì hay không? Trong kiểm toán báo cáo tài chính thì cần có những nội dung như thế nào? Đối tượng hướng đến của kiểm toán tài chính như thế nào? Các giai đoạn để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính như thế nào? Và tổ chất thể hiện một kiểm toán viên chuyên nghiệp là gì? Tất cả sẽ có trong bài viết này.

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Định nghĩa về kiểm toán báo cáo tài chính là gì trong ngành kiểm toán?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra báo cáo tài chính của nhân viên kiểm toán trong các đơn vị công ty, doanh nghiệp khác nhau và công bố các thông tin của kiểm toán độc lập. Kết quả thu được từ kiểm toán báo cáo tài chính là 1 bản báo cáo được kiểm toán viên chức thực sự công bằng và chuẩn xác trong quá trình sản xuất, trong công việc và hoạt động của doanh nghiệp. Tất các các vấn đề về tài chính của doanh nghiệp, công ty được trình bày cụ thể và chi tiết trong báo cáo tài chính và các công bố khác có liên quan đến tài chính. Khi báo cáo với cấp trên về tài chính của doanh nghiệp thì các kiểm toán viên sẽ báo cáo kèm theo bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoặc công ty.

Định nghĩa về kiểm toán báo cáo tài chính là gì trong ngành kiểm toán?

Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là để tăng thêm uy tín cho tình hình tài chính của doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng chính là phản ánh hiệu quả nhất về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm toán báo cáo tài chính cần có sự công khai và nộp báo cáo đến các đơn vị như sau: Nộp báo cáo lên các cấp trên của bạn trong doanh nghiệp, nộp báo cáo tài chính lên cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan tài chính với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán viên kiểm toán báo cáo tài chính.

Không chỉ trong doanh nghiệp kinh doanh mới làm kiểm toán báo cáo tài chính mà trong trường hợp người cho vay yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính của các đối tượng mà họ cho vay, hoặc trong tín dụng thương mại, các ngân hàng cũng có thể thực hiện và yêu cầu khách hàng của mình phải báo cáo tài chính đã được kiểm toán với hộ trong thời gian được gia hạn trước của hai bên.

Kiểm toán ngày này không còn xa lạ với các công ty hay doanh nghiệp, tuy nhiên thì kiểm toán là một hoạt động phức tạp cần kết hợp kế toán với việc thực hiện theo một nguyên tắc nhất định và một chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được quy chuẩn. Thông qua việc kiểm toán mà tình trạng gian lận của các công ty cũng giảm đi tạo lực đẩy cho xã hội phát triển lãnh mạnh và bền vững hơn.

Kiểm toán viên tài chính độc lập là những người không thuộc biên chế của công ty bạn và không có cổ phần trong kết quả của bạn. Khi kết thúc cuộc kiểm toán, họ đưa ra ý kiến ​​về tính toàn vẹn của tài liệu của bạn. Kiểm toán viên tài chính có thể thực hiện kiểm toán bên ngoài hoặc kiểm toán nội bộ cho bạn, nhưng họ không được có cổ phần trong công ty của bạn.

Kiểm toán tài chính đào sâu vào tình hình tài chính của công ty, thăm dò hồ sơ kế toán, chính sách kiểm soát nội bộ, nắm giữ tiền mặt và các lĩnh vực tài chính nhạy cảm khác. Các tập đoàn giao dịch công khai thường xuyên phải chịu kiểm toán tài chính bên ngoài và ngay cả các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu tư nhân cũng có thể bị IRS hoặc cơ quan chính phủ khác kiểm toán tài chính bên ngoài. Biết cách thực hiện kiểm toán tài chính trên sổ sách của riêng bạn có thể giúp bạn chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán bên ngoài có thể, giữ cho hệ thống kế toán của bạn theo thứ tự và không khuyến khích gian lận và trộm cắp nội bộ.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì chính xác nhất?

Kiểm toán báo cáo tài chính cần thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất là cần tuân thủ đúng theo quy định ban hành của pháp luật về kiểm toán doanh nghiệp.

Thứ hai, khi làm kiểm toán báo cáo tài chính các kiểm toán viên cần tuân thủ đúng với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp là độc lập, khách quan và chính trực, có năng lực chuyên môn, là người có tính báo mật, tư cách nghề nghiệp và tính thận trọng.

Thứ ba, kiểm toán báo cáo tài chính cần tuân thủ đúng với chuẩn mực chuyên môn nghề nghiệp.

Thứ tư, trong công tác nghề nghiệp, thì các kiểm toán viên cần có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp để đảm bảo kiểm toán chi tiết nhất để gỡ những hoài nghi của mình.

Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán chi phí bảo hành chuẩn nhất theo thông tư

Việc làm kế toán - kiểm toán tại Hà Nội

2. Kiểm toán báo cáo tài chính trải qua những giai đoạn như thế nào?

Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính thì các kiểm toán viên sẽ trải qua 4 giai đoạn cụ thể và chi tiết dưới đây:

2.1. Lập kế hoạch

Quá trình kiểm toán tài chính bắt đầu bằng một kế hoạch liên quan đến phương pháp thu thập dữ liệu để hình thành ý kiến ​​về tình trạng tài chính của doanh nghiệp hoặc công ty. Thông qua các lên kế hoạch kiểm toán được vạch ra phù hợp với thực tế của từng doanh nghiệp hoặc công ty để thu thập một mẫu phản ánh tại một thời điểm cụ thể về tình hình tài chính của công ty hoặc doanh nghiệp. Các giao dịch tài chính và tài liệu sau đó được xem xét. Đáng chú ý là mẫu phải thể hiện sự tuân thủ với nguyên tác kiểm toán chuẩn.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì - giai đoạn của kiểm toán như thế nào?Nhãn

2.2. Kiểm soát nội bộ

Bước tiếp theo liên quan đến việc xem xét các kiểm soát nội bộ. Kiểm toán viên yêu cầu thông tin, xem xét kỹ hồ sơ và theo dõi các thủ tục tài chính đang hoạt động. Nếu không có các bước này, kiểm toán viên không thể đưa ra tuyên bố về tình trạng tài chính của công ty hoặc doanh nghiệp. Thông qua các chứng từ về tài chính và các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

2.3. Kiểm tra và phân tích các rủi ro

Kiểm tra là hoạt động xem các điều khiển nội bộ có hoạt động hay không. Kiểm toán viên yêu cầu thêm thông tin, trả lại cho công ty để kiểm tra thêm và xem cách các thủ tục tài chính được thực hiện. Nếu bằng chứng chứng minh sự tuân thủ quy chuẩn về kế toán doanh nghiệp, kiểm toán viên xác định rằng công ty phát hiện thành công và ngăn ngừa các lỗi. Thông qua việc kiểm tra này giúp công ty biết được lỗ hổng tài chính của mình ở đâu và biết được đang gian lận hay tài chính công ty là trong sạch.

Xác định các rủi ro về tài chính của công ty từ việc kiểm tra các giấy tờ và kiểm tra tài chính của doanh nghiệp. Thông qua việc đánh giá các rủi ro về tài chính để giúp cho doanh nghiệp có được các hướng đi đúng đắn của mình trong việc đầu tư, biết cách kiểm soát tài chính nội bộ để đảm bảo chức năng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định và phát triển.

Việc làm kế toán doanh nghiệp

2.4. Báo cáo

Bước cuối cùng trong kiểm toán tài chính liên quan đến việc đưa ra kết luận về cách công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán. Việc kiểm toán từ CPA cung cấp cho tổ chức một phê duyệt không đủ tiêu chuẩn, phê duyệt đủ điều kiện, từ chối trách nhiệm hoặc phát hiện bất lợi. Sự chấp thuận không đủ tiêu chuẩn được coi là kết quả tốt nhất và phát hiện bất lợi được coi là kết quả tồi tệ nhất. 

3. Kiểm toán báo cáo tài chính hướng đến đối tượng là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên kết hợp với các kế toán nội bộ trong doanh nghiệp tiến hành thu thập thông tin và chứng từ kiểm toán để đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra báo cáo. Vậy các chứng từ và các thông tin thu thập cụ thể là những gì? Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là các đối tượng cụ thể như sau:

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là gì và như thế nào?

Thứ nhất, bảng cân đối tài khoản của công ty hoặc doanh nghiệp.

Thứ hai, báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp được kế toán nội bộ cung cấp cho kiểm toán viên.

Thứ ba, bảng cần kế toán của bộ phận kế toán cung cấp.

Thứ tư, kết quả của hoạt động kinh doanh của công ty hoặc doanh nghiệp đó.

Thứ năm, các báo cáo về giao dịch lưu chuyển tiền tệ, tài chính của doanh nghiệp tính cả gián tiếp và trực tiếp.

Thứ sáu, thu thập các thông tin từ các bản thuyết minh báo cáo tài chính 

Tất cả các tài liệu trên được tổng hợp để thực hiện việc thu thập thông tin về tài chính, kinh doanh và sử dụng tài chính doanh nghiệp như thế nào, các khoản nợ của doanh nghiệp phải trả, tài sản ra sản, vốn đầu từ như thế nào, doanh thu bán hàng hàng tháng, giá vốn,… tất cả các kết quả của hoạt động kinh doanh đều được thu thập để kiểm toán minh bạch và công khai.

Xem thêm: Hướng dẫn áp dụng công thức tính thuế tncn excel.

4. Trong bản báo cáo kiểm toán cần những nội dung gì?

Trong bản báo cáo kiểm toán tài chính của doanh nghiệp hoặc công ty chưa có quy định cụ thể và bắt buộc nào về những nội dung cần đề cập trong kiểm toán báo cáo tài chính. Tuy nhiên, trong bản báo cáo tài chính kiểm toán phổ biến nhất hiện nay thường có những nội dung như sau:

Kiểm toán bá cáo tài chính là gì - nội dung bên trong cần có gì?

Thứ nhất, trong bản báo cáo kiểm toán cần có tiêu đề của báo cáo và số hiệu bản báo cáo. Các số hiệu của báo cáo tài chính được ghi cụ thể và liên tục cho doanh nghiệp được kiểm toán để tiện lợi cho việc theo dõi tài chính của doanh nghiệp.

Thứ hai, cần có người nhận báo cáo kiểm toán có thể là hội đồng quản trị của doanh nghiệp, giám đốc, tổng giám đốc, hoặc các nhà đầu tư,…Người nhận bản báo cáo kiểm toán sẽ tùy thuộc vào mục đích kiểm toán của doanh nghiệp, công ty đó.

Thứ ba, phần giới thiệu mở đầu của bản báo cáo, thống báo về bản báo báo này đã được kiểm toán, ngày lập, cung cấp thông tin về số trang của báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính được kiểm toán như thế nào và niên độ kiểm toán?

Thứ tư, nội dung về trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán. Đây chính là mục để doanh nghiệp kiểm toán cam kết và trung thực và hợp lý trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo các chuẩn mực ngành kế toán Việt Nam hiện nay.

Thứ năm, nội dung về trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc kiểm toán báo cáo tài chính và kết quả bạn đề cập đến trong bản báo cáo.

Thứ sáu, nội dung về ý kiến kiểm toán, bạn có thể sử dụng 1 trong 4 dạng ý kiến như dạng chấp nhận toàn phần, dạng ngoại trừ, dạng trái ngược, hoặc dạng từ chối việc đưa ra ý kiến. Trong phần nội dung này cần đưa ra một đoạn vấn đề cần nhấn mạnh và một đoạn có đề cập đến các vấn đề khác.

Thứ bảy, trong bản báo cáo kiểm toán không thể thiếu được ngày lập báo cáo kiểm toán.

Thứ tám, trong bản báo cáo cần có tên của công ty hoặc doanh nghiệp kiểm toán, người ký báo cáo kiểm toán để chứng thực báo cáo.

Đó là tám nội dung chính cần có trong báo cáo kiểm toán cần có.

Việc làm nhân viên kế toán

5. Sự chuyên nghiệp của một kế toán viên thể hiện ở các khía cạnh nào?

Để trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp ngoài việc kỹ năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng kiểm toán tại Hà Nội hay bất cứ đâu thì bạn còn cần phải có rất nhiều các yếu tố khác kết hợp để tạo được hiệu quả tốt nhất cho công việc của mình và thể hiện được tác phong chuyên nghiệp của một nhân viên kiểm toán như sau:

Sự chuyên nghiệp của kế toán viên ở đâu - kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

+ Một kiểm toán viên chuyên nghiệp luôn quan tâm đến trang phục của mình khi làm việc, gọn gàng lịch sự, nhã nhặn.

+ Kỹ năng giao tiếp cần đạt chuẩn và khả năng giao tiếp tốt là điều mà một kiểm toán viên chuyên nghiệp cần có.

+ Kỹ năng kế toán – kiểm toán là một kỹ năng quan trọng và quyết định rất nhiều đến kết quả công việc của bạn có hiệu quả hay không.

+ Kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là các kỹ năng về sử dụng các phần mềm kế toán phục vụ cho việc kiểm toán – kế toán được đảm bảo tốt nhất.

+ Kỹ năng tiếng Anh, đọc hiểu và có thể giao tiếp tiếng Anh là một kỹ năng cần thiết trong xu thế hội nhập với quốc tế hiện nay. 

+ Luôn có tinh thần sẵn sàng đi công tác bất cứ lúc nào và có thể làm việc ngoài giờ. Khả năng chịu áp lực công việc tốt và biết cách điều tiết hài hòa giữa công việc với cuộc sống để đảm bảo cả hai đều tốt đẹp.

Qua chia sẻ về kiểm toán báo cáo tài chính là gì giúp bạn hiểu được các thông tin cần thiết về kiểm toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Có được thông tin về đối tượng của kiểm toán kế toán, biết được các giai đoạn để hình tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính. Bên cạnh đó bạn còn biết sự chuyên nghiệp của một kế toán viên thể hiện ở các khía cạnh như thế nào. Hy vọng các thông tin trong bài sẽ là các thông tin bổ ích và thiết thực với bạn.

Xem thêm: Chi phí lãi vay là gì? Thông tin liên quan đến chi phí lãi vay.

 

Tìm việc

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-