Quay lại

Mã số thuế là gì, cấu trúc và cách phân loại mã số thuế

Tác giả: Hồng Nguyễn

Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều người chưa hiểu rõ hết về mã số thuế cũng như cấu trúc và vai trò của nó. Hôm nay timviec365.vn sẽ giúp bạn đọc giải đáp những băn khoăn, thắc mắc cơ bản nhất về khái niệm mã số thuế là gì và cách phân loại ra sao.

1. Mã số thuế là gì và phân loại

1.1. Mã số thuế được hiểu là gì?

Mã số thuế được viết tắt là MST được hiểu là một dãy số bao gồm 10 hay 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người tiến hành đăng ký thuế trước khi thực hiện công tác bắt đầu hoạt động kinh doanh, sản xuất hay khi có phát sinh thêm nghĩa vụ đối với ngân sách của nhà nước. Những đối tượng phải tiến hành đăng ký thuế để được cấp mã số thuế bao gồm đối tượng tiến hành đăng ký thuế để thông qua cơ chế một cửa liên thông cùng với đối tượng tiến hành đăng ký thuế trực tiếp cùng với cơ quan thuế đã được quy định tại thông tư số 150/2020/TT-BTC vào ngày 3/2/2020.

Mã số thuế là gì

1.2. Cấu trúc và phân loại

1.2.1. Cấu trúc mã số thuế

Dãy số N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 - N11N12N13 thì trong đó hai chữ số đầu tiên N1N2 được hiểu là phần khoảng của mã số thuế. Bảy chữ số tiếp theo từ N1 đến N9 được quy định đúng theo một cấu trúc đã được xác định tăng dần trong khoảng từ 0000001 cho đến 9999999. Tiếp theo chữ số N10 là chữ số để kiểm tra và ba chữ số N11N12N là một dãy số thứ tự từ 001 cho tới 999. Dấu gạch ngang là thế hiện ký tự phân tách riêng nhom 10 chữ số đầu với nhóm 3 chữ số cuối cùng.

Cấu trúc mã số thuế

1.2.2. Cách phân loại mã số thuế

Mã số thuế bao gồm 10 chữ số được dùng trong cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hay hợp tác xã có tư cách pháp nhân hay các tổ chức không có tư cách pháp nhân tuy nhiên trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế, đại diện thêm hộ kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân khác sau đó gọi là đơn vị độc lập. Mã số thuế bao gồm 13 chữ số kèm dấu gạch ngang được sử dụng để phân tách riêng 10 số đầu và 3 số cuối dùng được dùng cho đơn vị phụ thuộc và những đối tượng khác.

Cách phân loại mã số thuế

Theo đó thì đối tượng nộp thuế là hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh cũng như cá nhân khác theo quy định là được cấp mã số thuế 10 chữ số cho người đại diện bên hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân và cấp mã số thuế gồm 13 chữ số cho những địa điểm kinh doanh của hộ cá nhân kinh doanh. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức kinh tế, tổ chức khác thực hiện theo quy định của nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân hay không có tư cách pháp nhân tuy nhiên trực tiếp phát sinh thêm nghĩa vụ thuế và tự chịu trách nhiệm về tất cả nghĩa vụ thuế trước pháp luật cấp thêm mã số thuế 10 chữ số.

Bên cạnh đó là những đơn vị phụ thuộc đã được thành lập căn cứ theo quy định của pháp pháp luật dành riêng cho đối tượng nộp thuế nêu trên nếu như phát sinh nghĩa vụ thuế hay trực tiếp khai thuế, nộp thuế được cấp mã số thuế bao gồm 13 chữ số. Nhà thầu hay nhà thầu phụ nước ngoài cũng sẽ được quy định đăng ký nộp thuế đúng theo nhà thầu trực tiếp với cơ quan thuế sẽ được cấp mã số thuế bao gồm 10 chữ số theo mỗi hợp đồng.

Phân loại mã số thuế ra sao

Đối với trường hợp nhà thầu nước liên danh cùng với những tổ chức kinh tế Việt Nam để thực hiện kinh doanh tại đất nước Việt Nam căn cứ vào cơ sở đồng thầu cùng những bên tham gia liên danh thành lập tại ban điều hành liên danh, tiến hành thực hiện về hạch toán kế toán, có tài khoản ngân hàng và chịu trách nhiệm về phát hành hóa dpdn cũng như tổ chức kinh tế tại Việt Nam, tham gia liên danh để chịu trách nhiệm hạch toán chung cũng như chia lợi nhuận cho nhiều bên tham gia liên danh thì được hỗ trợ cấp mã số thuế gồm 10 chữ số để kê khai và nộp thuế cho bên hợp đồng thầu.

Đối với trường hợp nhà thầu hay nhà thầu phụ bên nước ngoài có văn phòng riêng tại Việt nam và được bên ta kê khai, khấu trừ nộp thuế thay về thuế nhà thầu thì nhà thầu hay nhà thầu phụ nước ngoài được cấp một mã số thuế gồm 10 chữ số để kê khai toàn bộ những nghĩa vụ khác tại Việt nam và hỗ trợ mã số thuế cho bên ta.

Phía bên nhà cung cấp tại nước ngoài theo như quy định đưa ra thì chưa có mã số thuế tại Việt Nam khi thực hiện đăng ký thuế trực tiếp cùng với cơ quan thuế sẽ được cấp mã số thuế 10 chữ số. Họ dùng mã số thuế đã được cấp trước đó để kê khai, nộp thuế hay cung cấp mã số thuế cho cá nhân, tổ chức tại Việt nam được phía nhà cung cấp tại nước ngoài ủy quyền hay hỗ trợ cho ngân hàng thương mại, tổ chức thêm cung ứng dịch vụ trung gian để thanh toán thực hiện khấu trừ hay nộp thay nghĩa vụ thuế, kê khai vào trong bảng kê, khấu trừ thuế bên nhà cung cấp ở bên nước ngoài tại Việt Nam.

Cá nhân cũng như tổ chức khấu trừ, nộp thay theo đúng quy định nhà nước đề ra để cấp mã số thuế 10 chữ số để kê khai, nộp thuế cho bên nhà thầu - nhà thầu phụ, nhà cung cấp nước ngoài, cá nhân hay tổ chức có hợp đồng hoặc là văn bản hợp tác kinh doanh. Nhà thầu - nhà thầu phụ nước ngoài được bên Việt Nam kê khai, nộp thay thuế cho bên nhà thầu theo quy định pháp luật nhà nước được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp thay của bên Việt Nam để tiến hành xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà thầu tại bên ta.

2. Quy định khi cấp mã số thuế ra sao?

Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hay tổ chức khác được cấp 1 mã số thuế duy nhất để dùng trong suốt cả một quá trình hoạt động từ khi đã đăng ký thuế cho tới khi chấm dứt được hiệu lực mã số thuế trong đó thì:

- Đối tượng nộp thuế có chi nhánh hay văn phòng đại diện, có đơn vị phụ thuộc trực tiếp tiến hành để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì sẽ được cấp mã số thuế phụ thuộc.

- Đối với trường hợp tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh cũng như đơn vị văn phòng đại diện phụ thuộc tiến hành việc đăng ký thuế theo một cơ chế liên thông kèm với đăng ký công ty, doanh nghiệp,đăng ký kinh doanh, đăng ký hợp tác xã thì mã số được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký công ty, doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và đồng thời là mã số thuế.

Cá nhận được hỗ trợ và cấp 1 mã số thuế duy nhất dùng trong suốt cả cuộc đời của đối tượng đó thì trong đó:

- Đối tượng phụ thuộc của cá nhân sẽ được cấp mã số thuế để giảm trừ đi gia cảnh cho đối tượng .đến nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho đối tượng phụ thuộc kèm theo đó là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh ra nghĩa vụ đối với ngân sách của nhà nước.

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân đều có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay được cấp mã số thuế nộp thay để tiến hành nộp thuế, khai thuế cho đối tượng nộp thuế.

- Mã số thuế đã cấp không được dùng để cấp lại cho đối tượng nộp thuế khác. Mã số thuế cơ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức khác sau khi đã thực hiện chuyển đổi về loại hình cho, tặng, bán, thừa kế sẽ được giữ nguyên.

- Mã số thuế cấp đến cho hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân là mã số thuế sẽ được tiến hành cấp cho cá nhân, đối tượng đại diện cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hay hộ kinh doanh.

Quy định cấp mã số thuế

3. Giới thiệu phần mềm quản lý hóa đơn 365

Phần mềm quản lý hóa đơn 365 bên chúng tôi có tính năng kiểm tra và rà soát về tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn về:

Tính hợp pháp của hóa đơn căn cứ vào thông tin từ hệ thống dành cho cơ quan thuế.

- Tính trạng, trạng thái hoạt động của người bán, kiểm tra xem người bán có xảy ra rủi ro về thuế hay là không, hóa đơn đã được báo phát hành hay chưa.

- Tính hợp lệ: về thông tin của người mua, người bán như mã số thuế, tên tuổi, địa chỉ,..

- Dữ liệu cũng sẽ được nhà quản lý tập trung lại trong phần mềm này, người sử dụng sẽ thuận tiện hơn trong việc tra cứu thông tin qua công cụ tìm kiếm nhà cung cấp, lọc theo thời gian hay mã đơn hàng bạn muốn được theo dõi.

Phần mềm quản lý hóa đơn

Vừa rồi bạn và mọi người đã được tham khảo qua nội dung mã số thuế là gì và cách phân loại mã số thuế? Hãy yêu thích và chia sẻ nội dung này nếu như nó thực sự mang lại thông tin hữu ích đến với bạn. Cuối cùng chúc độc giả của timviec365.vn thật nhiều sức khỏe và không quên theo dõi bài viết thường xuyên để không bỏ lỡ nhiều nội dung hấp dẫn nhé.

Hướng dẫn chi tiết thông báo khôi phục mã số Thuế !!!

Bạn đang muốn tìm hiểu về thông báo khôi phục mã số thuế là gì? Hãy cùng click vào ngay bài viết sau đây để tham khảo nhé!

Thông báo khôi phục mã số thuế

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-