Quay lại

Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát đầy đủ và chi tiết nhất

Tác giả: Phạm Thu Phương

Để đảm bảo chất lượng công trình được thực hiện đúng theo như hợp đồng xây dựng đã được ký kết giữa các bên tham gia, và để đảm bảo cho chất lượng công trình xây dựng luôn được thực hiện một cách tốt nhất thì việc tư vấn giám sát công trình xây dựng được tổ chức thường xuyên, định kỳ để có thể theo dõi một cách sát sao tiến trình phát triển của công trình thi công đó. Vậy mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát bao gồm những nội dung gì? Và được thực hiện như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo thông tin trong bài viết sau. 

1. Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát được thực hiện theo thông tư 04 của BXD 

Theo thông tư 04 của Bộ Xây Dựng ban hành từ năm 2019 bao gồm các thông tin sửa đổi và bổ sung thêm thông tin đối với thông tư số 26 năm 2016 về ngành quản lý xây dựng và bảo trì đối với các công trình xây dựng. Nội dung của tư vấn giám sát bao gồm các nội dung chính như sau: 

Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát được thực hiện theo thông tư 04 của BXD 

1.1. Báo cáo của tư vấn giám sát được thực hiện trong những trường hợp nào? 

Căn cứ theo thông tin được sửa đổi tại điều 4, tư vấn giám sát công trình xây dựng chính là người phải thực hiện việc lập báo cáo và đảm bảo các nội dung được trình bày trong mẫu báo cáo mang tính chính xác cao đến chủ đầu tư công trình xây dựng. Mẫu báo cáo của tư vấn giám sát được thực hiện trong các trường hợp như sau: 

Căn cứ theo khoản a, tại điều 4 của thông tư 04 thì mẫu báo cáo của tư vấn giám sát được quy phân chia ra làm hai loại đó là báo cáo theo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn. Trong đó, chủ đầu tư có quyền quyết định đến loại hình và thời điểm lập báo cáo. Nội dung của mẫu báo cáo được thực hiện theo đúng quy định tại phụ lục 5, theo mẫu số 04 của thông tư 04. 

Báo cáo của tư vấn giám sát được thực hiện trong những trường hợp nào? 

Mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng còn được lập trong trường hợp khi cần nghiệm thu kết quả công trình xây dựng đối với từng giai đoạn, nghiệm thu gói thầu và các hạng mục của các công trình xây dựng. Nội dung của mẫu báo cáo này được thực hiện theo mẫu báo cáo số 05 tại phụ lục V, thông tư số 04. 

Xem ngay: Việc làm giám sát công trình

1.2. Giám sát trưởng có nghĩa vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện báo cáo giám sát tuần? 

Trong các mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng giám sát trưởng chính là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chủ đầu tư để thực hiện các công việc quản lý xây dựng, điều hành việc thực hiện giám sát các công trình thi công xây dựng theo đúng quy định của pháp luật với các nội dung được quy định rõ trong điều 26, khoản 1, nghị định số 46 năm 2015 của chính Phủ. 

Bên cạnh đó giám sát trưởng còn thực hiện các công việc có liên quan đến nguồn nhân lực với công việc chính là phân công nhiệm vụ, theo dõi và thúc đẩy các giám sát viên thực hiện theo đúng khối lượng công việc đã được giao. 

Giám sát trưởng có nghĩa vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện báo cáo giám sát tuần? 

Khi trực tiếp giám sát các công trình xây dựng giám sát trưởng cần thực hiện việc giám sát và đồng thời ký duyệt các biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao mặt bằng đối với các công trình xây dựng. Kiểm tra các bản vẽ và thực tế khi thi công các công trình xây dựng đối với công việc của nhà thi công xây dựng. 

Ngoài ra, họ còn chịu trách nhiệm trong việc nghiệm thu hoặc từ chối nghiệm thu đối với các công trình xây dựng và các giai đoạn hoàn thành. Và gửi thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư về lý do không nghiệm thu công trình, hạng mục công trình xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình xây dựng không thể tránh khỏi những rắc rối và vướng mắc có thể xảy ra. Chính vì vậy, giám sát trưởng chính là người đứng ra giải quyết các vấn đề có liên quan để giúp cho quá trình thực hiện, thi công công trình xây dựng trở nên thuận tiện hơn. 

Giám sát trưởng cũng chính là người có quyền tiếp tục hoặc từ chối giám sát khi các bên tham gia không tuân thủ theo đúng quy định hoặc không làm đúng theo như hợp đồng đưa ra trước đó. 

Tin tuyển dụng: việc làm xây dựng

2. Nội dung chính của mẫu báo cáo tuần tư vấn giám sát bao gồm những gì? 

Trước khi tìm hiểu về cách viết mẫu báo cáo tư vấn giám sát công trình xây dựng thì nội dung chính trong mẫu báo cáo định kỳ, báo cáo tuần tư vấn giám sát sau đây chính là một trong những nội dung đáng quan tâm hơn cả. Vậy nội dung chính của mẫu báo cáo tư vấn giám sát bao gồm những nội dung như thế nào? 

Nội dung chính của mẫu báo cáo tuần tư vấn giám sát bao gồm những gì? 

2.1. Đánh giá về quy mô và công năng của công trình xây dựng 

Đánh giá về sự phù hợp của công trình xây dựng đối với sự tương quan giữa quy mô và công năng đối với giấy phép của công trình xây dựng. Bên cạnh đó, các yếu tố như thiết kế  công trình xây dựng, các chỉ dẫn về kỹ thuật, các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và thi công công trình xây dựng, các quy chuẩn và tiêu chuẩn cần đạt được đối với một công trình cũng sẽ được đánh giá trong mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng. 

2.2. Các đối tượng liên quan trực tiếp đến công trình xây dựng có trong hồ sơ cà hợp đồng xây dựng 

Đánh giá về mối tương quan giữa các nhà thầu thi công công trình xây dựng đối với nội dung có trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng. Mục nội dung này lại được chia nhỏ thành các khía cạnh như sau: 

- Đánh giá chung về chất lượng nguồn nhân lực thực chịu trách nhiệm chính trong việc thi công các công trình xây dựng theo như các điều khoản, quy định trong hợp đồng và căn cứ theo các quy định của pháp luật. Theo đó người chịu trách nhiệm chính bao gồm chỉ huy trưởng và các cán bộ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với các công trình xây dựng. 

 Các đối tượng liên quan trực tiếp đến công trình xây dựng có trong hồ sơ cà hợp đồng xây dựng 

- Đánh giá về sự phù hợp đối với các loại máy móc thiết bị tại công trường thi công xây dựng với hợp đồng xây dựng đã được ký kết trước đó. 

2.3. Đánh giá về khối lượng và tiến độ công việc của công trình xây dựng và mức độ hoàn thành

Mẫu báo cáo cần thực hiện được các nội dung là sự đánh giá về tiến độ thực hiện công việc trong quá trình thi công xây dựng và các công việc đã hoàn thành. Mẫu báo cáo định kỳ, cụ thể là mẫu báo cáo tuần ra đời nhằm mục đích theo sát tiến độ làm việc để có thể thấy được sự thay đổi và thấy được kết quả công việc đã được hoàn thành, sự tiến bộ theo đúng tiến trình đã được đặt ra trước đó. 

Khối lượng công việc đã được thực hiện và nghiệm thu cần được trình bày trong báo cáo để lấy đó làm căn cứ so sánh đối với tiến độ công việc chung cho cả công trình. Từ đó tìm ra được các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ làm việc. 

Đánh giá về khối lượng và tiến độ công việc của công trình xây dựng và mức độ hoàn thành

Bên cạnh đó, ở mục này báo cáo cũng cần thể hiện được cách thức tổ chức và biện pháp thi công cùng những thay đổi của các biện pháp thi công đó. 

Các thông tin về an toàn lao động từ việc đảm bảo việc về chất lượng đối với các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho các công trình xây dựng. Bên cạnh đó các thông tin như các khóa huấn luyện - kiểm tra về an toàn lao động cùng các thông tin về vi phạm và các vụ tai nạn lao động cũng sẽ được thống kê chi tiết về nội dung và số lượng cụ thể. 

Công tác thí nghiệm với các thông tin về số lượng và kết quả thí nghiệm cũng sẽ được thống kê một cách cụ thể trong các báo cáo. Công tác thí nghiệm phục vụ cho việc kiểm tra về chất lượng đối với các sản phẩm và vật liệu xây dựng. 

Báo cáo cần thể hiện rõ các công việc đã được nghiệm thu trong báo cáo tuần. Mọi thay đổi về thiết kế trong quá trình thực hiện công trình, những vấn đề còn tồn tại, các nguyên nhân gây chậm tiến trình, các sự cố gặp phải và cách khắc phục, và các biện pháp, giải pháp giải quyết các vấn đề còn tồn tại như trên. Và cuối cùng đó là các thông tin về đề xuất về các vấn đề như thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, nguồn nhân lực,...để việc thực hiện thi công công trình xây dựng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. 

Xem thêm: Việc làm tư vấn giám sát cầu đường

3. Cách trình bày mẫu báo cáo tuần tư vấn giám sát như thế nào? 

Tương tự như các mẫu báo cáo khác, về bố cục trình bày mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát có thể được chia ra làm ba phần đó là mở, thân và kết. Căn cứ theo mẫu báo cáo số 04 - mẫu báo cáo về việc giám sát định kỳ các công trình xây dựng thì phần mở đầu bao gồm các nội dung thông tin như sau: 

- Tên đơn vị hoặc các tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện giám sát công trình xây dựng được trình bày ở phí bên tay trái. 

- Quốc hiệu - Tiêu ngữ được trình bày ở phía bên tay phải

- Ngày tháng, năm - thời gian thực hiện mẫu báo cáo của tư vấn giám sát được trình bày ngay dưới phần Quốc hiệu - Tiêu ngữ. 

- Tên báo cáo: “ Báo cáo định kỳ về giám sát thi công công trình xây dựng và hạng mục công trình” 

- Kính gửi: Ghi rõ tên chủ đầu tư 

CV xây dựng

Cách trình bày mẫu báo cáo tuần tư vấn giám sát như thế nào? 

Đối với phần nội dung chính trong mẫu báo cáo của tư vấn giám sát công trình xây dựng bao gồm các mục nội dung đầy đủ và chi tiết như sau: 

Lời mở đầu trong mẫu báo cáo được trình bày như sau: Tên đơn vị thực hiện mẫu báo cáo + tên báo cáo + tên công trình/ hạng mục công trình thi công xây dựng + thời gian bắt đầu và kết thúc của tuần báo cáo. 

Nội dung chính trong mẫu báo cáo được thực hiện theo trình tự như trong mẫu báo cáo 04 tại phụ lục căn cứ theo thông tư 04 năm 2019 bao gồm 8 mục nội dung chính. Các phần nội dung chính cần được báo cáo trong mẫu báo cáo của tư vấn giám sát đã được trình bày chi tiết trong phần 2 của bài viết bạn có thể đọc lại phần nội dung này. 

Cách trình bày mẫu báo cáo tuần tư vấn giám sát như thế nào? 

Và phần kết - phần cuối cùng trong mẫu báo cáo đó chính là tên và chữ ký của giám sát trưởng để khẳng định độ xác thực về các nội dung trong mẫu báo cáo. 

Đó là toàn bộ nội dung trong mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát với các mục nội dung chính và cách trình bày cùng những lưu ý trong quá trình trình bày mẫu báo cáo hy vọng đã cung cấp đầy đủ thông tin đến các bạn, giúp cho việc thực hiện các mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng trở nên thuận tiện hơn.

Bạn có thể tải mẫu báo cáo của tư vấn giám sát tại liên kết ngay sau đây.
Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Thông tin tổng hợp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

Các vị trí công việc trong ngành xây dựng luôn gây sự thu hút đối với người lao động, vậy để có được có cơ hội làm việc thì cần phải đáp ứng được những điều kiện gì? Mời bạn cùng tham khảo bài viết chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng ngay sau đây.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-