Quay lại

Thông tin về mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành trong xây dựng

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Trong ngành xây dựng, hồ sơ quyết toán khối lượng công việc hoàn thành là điều không thể thiếu. Để tổng kết các chi phí công tác xây lắp trong ngành xây dựng, chủ nhà thầu hay các nhà đầu tư cần thực hiện lập hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành. Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng lập hồ sơ và vẫn còn nhiều khúc mắc về mẫu hồ sơ này? Vậy thì hãy theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành nhé!

1. Nội dung và yêu cầu trong mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành

1.1. Tìm hiểu quyết toán khối lượng hoàn thành là gì?

Trước tiên, bạn cần phải hiểu được khái niệm về quyết toán khối lượng hoàn thành và nội dung, yêu cầu cần có trong mẫu hồ sơ này, thì bạn mới có thể lập mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành dễ dàng. Qua đó, chúng ta cũng phân tích các nội dung trong mẫu hồ sơ này để bạn dễ dàng nhìn nhận và hình dung nhé!

Quyết toán khối lượng hoàn thành

Quyết toán khối lượng hoàn thành là việc thực hiện một bảng thống kê chi tiết và đầy đủ, diễn giải các khối lượng cần thực hiện trong quá trình xây dựng, đồng thời tổng hợp các khối lượng này để có thể chứng minh chi tiết công việc.

Vì vậy, quyết toán khối lượng hoàn thành là bước không thể thiếu trong quá trình tổng kết các chi phí cần sử dụng trong dự án công trình.

1.2. Nội dung của hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành theo mẫu 8B

Hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành theo mẫu 8B do Nghị định 11/2022/NĐ-CP ban hành, gồm có một số nội dung mà bạn cần lưu ý và thực hiện. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, hồ sơ tối thiểu để có thể thực hiện một bộ hồ sơ quyết toán với Kho bạc Nhà nước theo hai mẫu là 8A và 8B. Nội dung thủ tục và hồ sơ của mẫu này bao gồm:

- Bảng diễn giải khối lượng thực hiện: Trước tiên, bạn cần chuẩn bị một bảng diễn giải khối lượng thực hiện do Bộ xây dựng đưa ra, theo TT17/2019/BXD, để bạn có thể chứng minh các công việc mà mình đã thực hiện trong quá trình xây dựng chi tiết. Tuy nhiên, ban cần lưu ý rằng, bảng diễn giải cần phải có chữ ký của cả hai bên, bao gồm tư vấn giám sát hoặc các đơn vị có chức vụ tương đương và đơn vị thi công ký.

Bảng diễn giải khối lượng cần đủ chữ ký

- Tổng hợp khối lượng: Ở bước thứ hai, bạn cần thực hiện tổng hợp các khối lượng đã thực hiện theo đúng với mục hồ sơ dự thầu. Trước khi lên giá trị thanh toán, bảng này cần phải thực hiện các quá trình một cách bài bản và đầy đủ các thành phần ký tên.

Với biên bản này, ngoài giám sát thi công và đơn vị thi công ký tên, bạn cần phải bổ sung thêm thông tin về chủ đầu tư hay đơn vị tương đương mà bạn thực hiện ký hợp đồng. Trước khi đưa bảng này lên Kho bạc Nhà nước, những người này cần phải ký tên vào thì mới có tác dụng.

Do đó, từ các khối lượng thi công trên thực tế và đầu mục hồ sơ thanh toán được các bên liên quan ký vào theo quy định, nội dung đó sẽ coi như không hợp lệ nếu đưa sai mẫu và cần phải thực hiện lại. Vì vậy, để không mất thời gian, bạn cần thực hiện theo mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành.

1.3. Trước khi làm mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng thanh toán cần có yêu cầu gì?

Các đầu việc thanh toán bạn cần thực hiện các bản nghiệm thu và cùng đợt cần thực hiện bảng khối lượng nghiệm thu cùng với bảng giá trị thanh toán. Bạn cần làm các biên bản nghiệm thu công việc nếu thanh toán theo đợt. Còn nếu bạn thanh toán theo từng giai đoạn, ngoài biên bản nghiệm thu công việc thì bạn cần làm thêm các bản nghiệm thu theo từng giai đoạn cụ thể. Trong trường hợp thanh toán quyết toán, bạn cần lập nên một bảng tổng hợp các biên bản pháp lý liên quan đến quá trình thiết kế, chủ đầu tư, thiết bị hay bảo hành…

Xem thêm: Cách viết báo cáo hoàn thành công trình của đơn vị thi công

Yêu cầu trước khi làm hồ sơ

2. Hoàn thiện mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành

2.1. Trình tự đóng hồ sơ thanh toán

Bạn cần phải có thểm biên bản pháp lý kèm theo thì mới có thể hoàn thành bộ hồ sơ để quyết toán khối lượng hoàn thành công việc theo đúng trình tự. Để bạn đọc hình dung dễ hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn mẫu hồ sơ và các trình tự cần quyết toán khối lượng hoàn thành.

Muốn đóng hồ sơ thanh toán cơ bản, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu sau: Bìa hồ sơ, bảng nghiệm thu khối lượng (có thể chung bảng xác định khối lượng chung với tiền hành nghiệm thu), giá trị cuối có con dấu pháp lý và kèm theo bảng giá trị thanh toán Kho bạc dựa theo mẫu 8B. Các bảng đóng đầu tiên bên trên quyển thanh toán, bạn cần trình bày chuyên nghiệp, khoa học và bài bản.

Trình tự đóng hồ sơ thanh toán

2.2. Các thông tin cần có trong hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành

2.2.1. Trình bày các khối lượng nghiệm thu chi tiết

Tất cả các hồ sơ nghiệm thu cần thanh toán cần phải có bảng nghiệm thu khối lượng chi tiết, đây là thành phần bắt buộc. Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước chỉ cần bảng nghiệm thu khối lượng tổng theo đúng hợp đồng mà không cần nội dung này. 

Nói cách khác, quá trình thực hiện nghiệm thu khối lượng theo Thông tư của Bộ xây dựng, TT17/2019/BXD, lập một cách chi tiết và dùng trong tư vấn giám sát, đơn vị thi công hay các đơn vị thi công cùng nhau làm việc trực tiếp dưới hiện trường thi công. Bạn cần lập riêng thành một quyển nếu nội dung lớn và bạn có thể đóng luông vào cuối quyển thanh toán nếu như gói thầu nhỏ.

2.2.2. Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành bắt buộc

Đứng sau bảng giá trị tổng tiền là bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành, bảng này sẽ đứng trước bảng giá trị thanh toán 8B và chỉ gồm phần lũy kế khối lượng và phần khối lượng đến giai đoạn hiện tại.

Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành bắt buộc

Bắt buộc cả ba bên cần phải ký vào bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành gồm tư vấn giám sát hoặc đơn vị tương đương, đơn vị thi công và ban quản lý xây dựng hay các đơn vị tương đương đại diện cho chủ đầu tư. Các thông tin đã thực hiện về công trình phần nào cần có đủ trong bảng nghiệm thu, đó là phần mặt hay phần móng, phần thân hay phần mái…có lũy kế để đến thời điểm hiện tại, bên Kho bạc Nhà nước có thể biết được khối lượng cần thực hiện.

2.2.3. Bảng giá trị thanh toán

Trong mẫu hồ sơ này, bạn cần có bảng giá trị thanh toán 8B và 8B theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

- Bảng giá trị thanh toán 8B: Giá trị thanh toán theo hợp đồng cùng với giá trị thanh toán phát sinh tính đến thời điểm hiện tại cần phải được bố trí trong cùng một bảng. Do đó, để quyết định có phát sinh hay không phát sinh trong đợt thanh toán này, bạn cần phải xác định cách tính cùng với giá trị cần phải thực hiện thanh toán.

- Thanh toán theo mẫu 8A: Trong trường hợp, công trình xây dựng của bạn áp dụng với các khoản chi thường xuyên và chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia thì bạn cần sử dụng mẫu thanh toán 8A thay cho 8B.

Bảng giá trị thanh toán

Để quản lý đầu tư xây dựng dễ dàng và hiệu quả, đồng thời lập hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành dễ dàng, bạn nên sử dụng các phần mềm quản lý đầu tư xây dựng miễn phí, ví dụ như phần mềm quản lý đầu tư xây dựng 365. Chắc chắn các chức năng và tiện ích mà phần mềm này đem đến sẽ khiến bạn hài lòng.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được các thông tin về mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành trong quá trình xây dựng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các nội dung của hồ sơ để khi nộp lên Kho bạc Nhà nước sẽ được duyệt nhanh chóng. Đồng thời, trong hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành cần đầy đủ chữ ký của các bên tham gia vào quá trình xây dựng.

Nghiên cứu cơ hội đầu tư là gì

Trước khi thực hiện một dự án, không thể thiếu quá trình nghiên cứu đầu tư mới đảm bảo đem lại hiệu quả. Cùng tìm hiểu nghiên cứu cơ hội đầu tư là gì và các thông tin về nghiên cứu cơ hội đầu tư trong bài viết dưới đây!

Nghiên cứu cơ hội đầu tư là gì

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-