Quay lại

Net sale là gì? Câu chuyện về “net sale” trong doanh nghiệp

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng

Bạn bắt đầu làm quen với hoạt động kinh doanh, nhưng bạn chưa nắm rõ được các khái niệm chuyên ngành và các vấn đề trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp như: Net Sale là gì? Net salary là gì? Gross Margin là gì? Doanh thu thuần của doanh nghiệp là gì? Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp là gì? Và các vấn đề liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp.

Việc làm Tài chính

1. Net Sale là gì?

Net Sale là một cụm từ trong tiếng anh được sử dụng cho chuyên ngành kinh tế, “Net Sale” trong chuyên ngành kinh tế có thể hiểu là doanh số ròng, doanh thu ròng, doanh thu thuần, mức bán ròng của một doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh tế để sinh lợi nhuận từ hoạt động kinh tế đó.

Net sale là gì?

Doanh thu ròng của một doanh nghiệp có thể hiểu đơn giản là một khoản tiền thu về sau khi đã trừ đi hết các khoản chi phí bỏ ra trước đó. Nếu doanh thu này bằng không thì chính tỏ việc công ty đó đang hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nhưng nếu con số của doanh thu doanh sau khi trừ đi tất cả các chi phí mà lớn hơn 0 thì chứng tỏ được rằng doanh nghiệp đó đang kinh doanh có lại và tạo ra được lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Nếu như doanh thu thu về so với mức cho phí họ bỏ ra ban đầu là âm thì công ty đó đang có dấu hiệu của việc kinh doanh thất bại cần thay đổi ngay phương thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất để không thua lỗ và có thể dẫn đến sự phá sản của doanh nghiệp.

Net Sale cũng có thể sử dụng đồng nghĩa với nó là Revenue có nghĩa là thu nhập để chỉ thu nhập ròng của một các nhân theo đó sẽ biết được tổng thu nhập một tháng hàng hàng năm của họ là bao nhiêu và con lại bao nhiêu sau khi trừ đi các khoản chi tiêu cho cuộc sống của họ, khoản còn lại có thể coi là khoản dôi ra để tiết kiệm.

* Cách tính Net Sale trong doanh nghiệp

Trong tiếng anh công thức tính Net sale là “Net Sale Formula”. Cách tính của Net Sale cũng rất đơn giản theo công thức như sau: 

Doanh thu ròng = (tổng thu nhập qua các hoạt động của doanh nghiệp thu về) – (tổng chi phí chi tiêu cho các giao dịch của doanh nghiệp bỏ ra). Cách tình này thường được sử dụng để tính doanh thu của công ty theo tháng, theo định kỳ, theo quý hoặc theo năm

Xem thêm: Cách tính doanh thu thuần

2. Net Salary là gì?

2.1. Khái niệm Net Salary là gì?

Net Salary là nói đến mức lương ròng. Vậy mức lương ròng là gì? Mức lương ròng là số tiền mà người lao động nhận được từ doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã trừ đi một khoản cho quỹ tiết kiệm thuế, cùng với các khoản khấu trừ khác từ tổng lương và số lượng bạn nhân được mang về sau khi bị trừ đi của bạn chính là mức lương hàng tháng bạn nhận được từ doanh nghiệp đó chính là mức lương ròng. Và khi trừ đi các khoản khấu trừ đó thì tất nhiên mức lương ròng bạn nhận được là thấp hơn so với tổng lương. Cũng có trường hợp là nhận được mức lương ròng so với tổng lương là bằng nhau khi mức thu nhập bạn được trả từ doanh nghiệp chưa đến mức bạn phải đóng thuế, hoặc thuế thu nhập của bạn là không đáng kể. Ở Việt Nam thì với mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân của công dân Việt Nam là từ 9 triệu đồng 1 tháng trở lên sẽ phải đóng thuế thu nhập như vậy, nếu mức lương của bạn dưới con số đó thì lương bạn nhận là là bằng với tổng lương của bạn.

Net sale là gì? cách tính bản lương của nhiên viên trong doanh nghiệp

2.2. Cách tính bảng lương cho nhân viên trong doanh nghiệp

* Căn cứ để tính lương 

Để tính được lương hàng tháng cho nhân viên bán hàng cần có những yêu cầu sau:

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công hàng ngày về việc đi làm của bạn có đầy đủ không, đi làm ngày nào vầ bao nhiêu ngày 1 tháng.

+ Đối với các trường hợp tính lương theo sản phẩm, hoặc theo lượng khóa công việc thì lương sẽ phụ thuộc và số phiếu xác nhận sản phẩm, hoặc xác nhận hoàn thành công việc được giao với doanh nghiệp.

+ Dựa vào quy chế lương thưởng theo quy định của doanh nghiệp và thường được trao đổi khi kí kết hợp đồng lao động.

+ Dựa theo mức lương tối thiểu vùng được nhà nước quy định và doanh nghiệp buộc phải trả lương cho người lao động bằng mức lương đó hoặc hơn chứ không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu quy định cho vùng.

+ Tỷ lệ của việc trừ các khoản chi phí theo lương như đóng bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập.

* Hình thức trả lương

Thường được trả theo  thỏa thuận khi ký kết hợp đồng giữa hai bên như: Trả lương theo khoảng thời gian nhất định, tiền lương trả theo sản phẩm, hoặc tiền lương trả theo số lượng khoán công việc.

* Cách tính lương

+ Cách tính lương theo thời gian như thỏa thuận trong hợp đồng (thường là 1 tháng và trả và ngày cố định được đề cập khi ký kết hợp đồng.

Lương tháng = ((Lương + phụ cấp)/ số ngày đi làm theo quy định) * Số ngày bạn đi làm thực tế 

hoặc lương tháng của một doanh nghiệp thường tính như sau:

Lương tháng = ((Lương + Phụ cấp) / 26 ngày) * Số ngày đi làm thực tế

+ Cách tính lương theo hình thức trả lương khoán sản phẩm cũng được trả theo mức khoán sản phẩm đã thỏa thuận khi ký kết hợp đồng giữa người lao động và người chủ thuê lao động.

Lương khoán = Mức lương khoán sản phẩm * Tỷ lệ hoàn thành sản phẩm được khoán

+ Cách tính lương theo sản phẩm. Đây là cách các doanh nghiệp tính lương theo số lượng và chất lượng hoàn thành công việc.

Lương sản phẩm = Đơn giá của sản phẩm * Số lượng sản phẩm được hoàn thành

* Bảng mức lương tối thiểu vùng năm 2019

+ Vùng I, mức lương tối thiểu là 4.180.000 đồng/ tháng

+ Vùng II, mức lương tối thiểu là 3.710.000 đồng/ tháng

+ Vùng III, mức lương tối thiểu là 3.250.000 đồng/ tháng

+ Vùng IV, mức lương tối thiểu là 2.920.000 đồng/tháng    

3. Doanh thu thuần và lợi nhuận thuần của doanh nghiệp là gì?

Net sale là gì? Doanh thu thuần và lợi nhuận thuần là gì?

3.1. Doanh thu thuần của doanh nghiệp là gì?

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về doanh thu thuần. Ta có thể hiểu doanh thu thuần của doanh nghiệp là như sau:

+ Doanh thu thuần của doanh nghiệp cũng có thể hiểu là khoản doanh thu của doanh nghiệp thu lại từ công việc sale sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, các khoản chiết khấu thương mại khi có giao dịch xảy ra, giảm giá hàng bán ra cho khách so với mức giá chung ban đầu đưa ra, doanh thu của số hàng hóa bị khách hàng trả lại.

+ Doanh thu thuần của doanh nghiệp cũng có thể hiểu là doanh thu trước thuế thu nhập của doanh nghiệp phải đóng cho chi cục thuế của nhà nước.

+ Cũng có người định nghĩa doanh thu thuần là doanh số thu được từ việc bán hàng và cung cấp các hoạt động và dịch vụ hàng hóa đơn thuần cho khách hàng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

+ Nhiều người còn hiểu doanh thu thuần của một doanh nghiệp là số tiền chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.

Qua rất nhiều những định nghĩa trên ta có thể tổng hợp lại và khẳng định rằng: Doanh thu thuần là một khoản thu nhập của công ty từ việc bán hàng và các hoạt động kinh doanh của công ty sau khi trừ các các khoản phí như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, hàng hóa bị trả lại, chiết khấu hàng hóa.

* Cách tính doanh thu thuần của một doanh nghiệp trên thị trường như sau:

Doanh thu thuần = tổng doanh thu của doanh nghiệp – phí chiết khấu bán hàng – giảm giá cho khách hàng – các khoản thuế gián thu

Doanh thu thuần của công ty sao khi trừ đi các khoản chi phí đó sẽ tạo ra lợi nhuận trước thuế. Để biết doanh thu của doanh nghiệp có lợi nhuận hay không thì cần lấy doanh thu thuần trừ thêm khoản thuế doanh nghiệp khi kinh doanh nữa thì sẽ biết doanh nghiệp đó kinh doanh có lợi nhuận hay không.

3.2. Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp là gì? 

Bất kể một doanh nghiệp nào khi hình thành và đi vào hoạt động đều với mục đích là qua việc kinh doanh của công ty tại lĩnh vực kinh doanh công ty xác định, hoạt động kinh doanh có công ty tạo ra lợi nhuận là cái đích mà bất kỳ công ty nào cũng đều hướng tới. Vậy lợi nhuận thuần của doanh nghiệp là gì?

Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp là nguồn lợi nhuận thu về từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thu được, qua việc hoạt động kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đó. Lợi nhuận thuần của một doanh nghiệp là chỉ tiêu để phản ánh hiệu quả của các công tác trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong một thời gian xác định, được theo dõi và báo cáo cùng với việc tính toán dựa trên cơ sở tính toán của các khoản chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ đi các chi phí khi hoạt động kinh doanh, và nó bao gồm cả giá thành của sản phẩm hàng hóa giữa các thời kỳ cũng có sự chênh lệch về giá cả sản phẩm.

* Công thức tính lợi nhuận thuần của doanh nghiệp như sau:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần của doanh nghiệp – (Giá vốn của hàng hóa + Chi phí phát sinh khi bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp) 

Cũng có thể tính theo công thức sau:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần của doanh nghiệp – Giá thành của toàn bộ sản phẩm, hay dịch vụ của doanh nghiệp tiêu thụ được trong 1 khoảng thời gian xác định.

Lợi nhuận thuần chưa thực sự là lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp. lợi nhuận của doanh nghiệp được tính là lợi nhuận sau thuế. Tức là khoản lợi nhuận thu về sau khi trừ đi thuế của doanh nghiệp cần đóng cho chi cục thuế. Lợi nhuận của doanh nghiệp được tính như sau:

Lợi nhuận của doanh nghiệp = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp – Chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp. (Nếu sau khi trừ đi thuế >0 thì doanh nghiệp đó kinh doanh có lãi; và ngược lại nếu doanh nghiệp đó lợi nhuận thuần sau khi trừ đi thuế <0 tức là doanh nghiệp đó đang thua lỗ cần có những biện pháp khắc phục ngay).

4. Gross Margin là gì?

4.1. Khái niệm Gross Margin là gì?

Gross Margin là cụm từ tiếng anh để nói về biên lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào. Là chỉ số quan trọng khi xét đến lợi nhuận của doanh nghiệp, nó đại diện cho khả năng sinh lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đây là chỉ số cho thấy được số lãi công ty thu về trong một khoảng thời gian nhất định. Là sự chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn ban đầu.

Net sale là gì? Gross Margin là gì?

4.2. Vai trò của Gross Margin là gì?

Việc tính biên lợi nhuận gộp cho từng sản phẩm của doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp so sánh được sự đóng góp của từng sản phẩm và toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, thể hiện dưới dạng phần trăm để dễ xem.

Biên lợi nhuận gộp càng cao thì khả năng sinh lợi nhuận của doanh nghiệp là rất tốt. Việc tính biên lợi nhuận giữa các sản phẩm là tiền đề cho việc thiết lập về chính sách giá cho các sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh.

Là cơ sở để đàm phán giá cả với bên bán vật liệu cho công ty để công ty hoạt động bình thường.

 4.3. Công thức tính Gross Margin

+ Biên lợi nhuận gộp được tính theo công thức như sau:

Biên lợi nhuận gộp = Doanh thu của doanh nghiệp sau thuế - Chi phí cho nguyên vật liệu

+ Công thức tính lợi nhuận gộp cận biên (%) như sau:

Tỷ lệ gộp cận biên = (Lợi nhuận gộp/ doanh thu bán hàng) * 100%

Qua những chia sẻ của timviec365.vn sẽ giúp bạn hiểu được Net Sale là gì? Và các vấn đề có liên quan đến Net Sale.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-