Quay lại

Nhân khẩu học là gì? Ý nghĩa nhân khẩu học đối với xã hội?

Tác giả: Phạm Thu Phương

Nhân khẩu học là gì? Ý nghĩa của nhân khẩu học là gì? Dùng nhân khẩu học để làm gì? Vai trò như thế nào đối với các ngành nghề kinh doanh và đời sống xã hội?

Để cụ thể hóa điều đó bằng các phân tích chi tiết bằng việc trả lời cho các câu hỏi trên chúng ta hãy cùng tham gia thỏa thuận vấn đề này trong bài viết sau đây nhé! Tôi tin rằng bạn sẽ không ngờ được tác dụng siêu ưu việt của nhân khẩu học trong đời sống thực tế hằng ngày đâu!

 

Tìm việc làm online

1. Nhân khẩu học là gì?

Khái niệm nhân khẩu học được hiểu theo hướng như sau: Nhân khẩu học chính là một phân ngành nhỏ của xã hội học được tao ra nhằm mục đích nghiên cứu thống kê về số cá thể của một loài, đặc biệt trong đó có loài người. Bản chất của nhân khẩu học là mọ ọt ngành khoa học mà có thẻ áp dụng chung cho bất kỳ quần thể dân số nào dựa trên sự thay đổi về mặt không gian và thời gian dẫn đến sự khác biệt nhất định về đặc điểm, tính chất của các nhân khẩu đó về số lượng sinh, tử, già hóa và cái chết.

Nhân khẩu học là gì?

việc phân tích nhân khẩu học bao gồm các công việc phân tích theo các phạm trù sau: Phạm vi, sự phân bố dân cư, sự thay đổi về mặt không gian và thời gian cũng như cấu trúc của các nhân khẩu đó.

Bên cạnh đó, tiêu chí để phân tích cũng là một vấn đề đáng được quan tâm ở đây để dựa trên các tiêu chí như: Giáo dục, quốc tịch, tôn giáo, dân tộc. Người nghiên cứu tìm kiếm, hay cụ thể là trong thực tế đối với ngành kinh doanh họ có thể dễ dàng phân loại, hạng khách hàng là các đối tượng nhân khẩu học của họ từ đó có những hướng phát triển dự án mới phù hợp với thị hiếu khách hàng dựa vào việc phân tích và thống kê nhân khẩu học.

Nhân khẩu học cũng là một phương tiện cho thấy sự phát triển của dân số theo thời gian đã có sự thay đổi như thế nào. Qua đó cũng cho ta thấy được mối quan hệ giữa nhân khẩu học trong quá trình kinh tế ,văn hóa xã hội, sinh học có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến dân số.

Từ những khái niệm thông tin về nhân khẩu học như trên ta có thể biết được các thông tin về không chỉ số lượng, đặc điểm, trình độ, tính chất, cấp bậc, sở thích của các đối tượng được khai thác thông tin từ những thống kê trong nhân khẩu học. Thêm vào đó, hiểu theo nghĩa rộng hơn thông qua nhân khẩu học bạn cũng thế biết được tỷ suất sinh, tử, và tỷ suất di cư của dân số trong một  vùng, đất nước, hay thậm chí là thế giới.

Việc làm nhân viên kinh doanh

2. Các phương pháp nghiên cứu nhân khẩu học

Có 3 phương pháp nghiên cứu nhân khẩu học bao gồm:

- Định tính

- Định lương

- Và cuối cùng là  định tính

Các phương pháp nghiên cứu nhân khẩu học

2.1. Phương pháp định lượng trong nhân khẩu học được hiểu như thế nào?

Dựa theo khoa học xã hội và khoa học tự nhiên mà ta có thể hiểu khái niệm định tính như sau: Định lượng là một phương pháp khoa học nghiên cứu dựa trên những điều tra thực nghiệm qua những điều quan sát được bằng các con số thống kê và tính toán một cách có hệ thống hoặc dựa trên các kỹ thuật máy tính.

Trong phương pháp định lượng này lại bao gồm các phương pháp khoa học nhỏ hơn trong việc thống kê nhân khẩu học như sau:

-  Phương pháp dựa trên các mô hình, giả thuyết, lý thuyết

-  Các công cụ và các phương pháp đo lường

-  Kiểm nghiệm thực thu thập các số liệu thực nghiệm

-  Xây dựng mô hình và kết hợp các số liệu dựa trên các mô hình đó

-  Phương pháp sử dụng các số liệu thống kê

Phương pháp định lượng trong nhân khẩu học được hiểu như thế nào?

2.2. Phương pháp định tính

Khác với mục đích của phương pháp định lượng là nhằm có được một  con số cụ thể chính xác nhất về số lượng thì định tính là phương pháp được thực hiện nhằm mục đích có được một lượng thông tin về sự hiểu biết sâu sắc về tính cách và các hành vi của con người cũng như nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến hành vi đó là gì?

Nếu phương pháp định lượng  trả lời cho câu hỏi bao nhiêu? Thì phương pháp định tính này lại đi trả lời cho câu hỏi tại sao? Thế nào? Và như thế nào? Điều này có nghĩa dựa và tính chất đặc điểm của con người sau đó dựa và số lượng được hỗ trợ từ phương pháp định lượng ta có thể dễ dàng đưa ra phương hướng cụ thể để giải quyết vấn đề một  cách triệt để nhất có thể.

Phương pháp định tính

Các phương pháp trong định tính trong thực tế có rất nhiều phương pháp khác nhau cụ thể như sau:

-  Phương pháp sử dụng các loại câu hỏi phù hợp nhất dưới sự kiểm soát nhất định đến các đối tượng cần điều tra nhân khẩu

-  Phương pháp nghiên cứu về sự tương tác xã hội đối với môi trường sống của các đối tượng  nhân khẩu người mà sống trong chính nền văn hóa của họ để xem sự hiểu biết về chính nơi họ sinh sống và văn hóa của họ như thế nào cũng là một ví dụ điển hình cho phương pháp này.

Phương pháp chọn lọc thông tin một cách có căn cứ dựa trên hồ sơ, sơ yếu lý lịch, phỏng vấn…

-  Phương pháp  mô tả chủ quan về một sự kiện hay một sự vật hiện tượng. Bằng cách này có thể biết góc nhìn cá nhân của một người về một sự vật hiện tượng nào đó. Qua đó cũng nói nên được cá tính hay tính cách của họ một phần nào đó.

-  Phương pháp lựa chọn phạm vi nghiên cứu một con người cí thể thông qua nghề nghiệp ,đạo đức, từ đó có thể đưa ra được các đánh giá về các giá trị mà họ cống hiến cho một lĩnh vực cụ thể nào đó. Hay nói cách khác đây chính là phương pháp định tính thông qua cách làm việc của một người.

-  Phương pháp định tính thông qua giao tiếp và cách để lấy các ý kiến của các đối tượng nhân khẩu học

-  Nghiên cứu về các vấn đề đạo đức tư đó có thể suy ra được tính trách nhiệm, sự thực hiện nghĩa vụ, quyền được sử dụng như thế nào

-  Xác định các tôn giáo tín ngưỡng và quan điểm về tôn giáo như thế nào

-  Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển, nền tảng, điều kiện phát triển của một cá thể trong quá khứ cho đến hiện tại.

-  Thu nhập các dữ liệu cá nhân có liên quan đến âm thanh, hình ảnh, liên quan đến hai yếu tố nghe và nhìn và thu thập thông tin từ một cá thể qua cách tiếp cận và quan điểm của họ sau khi thực hiện hành động trên

-  Sử dụng kinh nghiệm cá nhân đã có và áp dụng trong quá khứ để có thể áp dụng với môi trường hay tình huống trong hiện tại một cách tốt nhất.

2.3. Phương pháp dân tộc ký

đây là một phương pháp nghiên cứu theo kiểu truyền thống để thu thập thông tin về một con người với các thông tin như văn hóa xã hội bằng nhiều cách khác nhau trong đó có hỏi đáp, phỏng vấn, quan sát để dựa vào đó có thể đánh giá định tính được một người nào đó.

Từ 3 phương pháp cơ bản trên ta có thể thấy được sự bao quát trong quá trình đi nghiên cứu nhân khẩu học từ việc thống kê các số liệu, đến định hình cả tính cách thông qua rất nhiều các phương pháp nhánh nhỏ khác nhau trong đó mà ta có thể đưa ra được kết luận về các đặc điểm tính cách, tính chất, nguyên nhân hình thành của không chỉ phần nhỏ cá nhân mà còn đôi với phần lớn dân số.

Phương pháp dân tộc ký

Thông qua  việc đi tìm hiểu về các phương pháp này mà ta cũng có thể thấy được tầm quan trọng của nghiên cứu nhân khẩu học không chỉ trong một đời sống xã hội mà nó còn có ảnh hưởng nhất định đến ngành nghề của một con người nói riêng và chính vì thế đây cũng là một dữ liệu quan trọng trong việc khai thác, tạo dựng mối quan hệ và tìm kiếm nguồn khách hàng nói riêng trong kinh doanh hay trong marketing. Và đó cũng chính là nội dung của phần tiếp theo trong bài

3. Nhân khẩu học trong đời sống thực tế được áp dụng như thế nào?

Nhân khẩu học như một danh bạ mà trong đó bạn có thể phân tích được số lượng các khách hàng với mục đích, sở thích, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh, thị thiếu,...ra sao? Thông qua các phương pháp phân tích nhân khẩu học như trên một cách rất rõ ràng cụ thể như trên. Lấy một ví dụ điển hình khi bạn vào một cửa hàng mua quần áo giờ đây hầu như bất cứ một cửa hàng nào họ cũng xin thông tin cá nhân khách hàng với nhiều mục đích khác nhau trong đó có mục đích thống kế khách hàng và phân tích nhu cầu khách hàng để từ đó xác định được các phương hướng để nhập các mặt hàng có xu hướng bán chạy theo số đông sở thích của khách hàng. Hay nói cách khách đó là một kiểu “bắt trend” chạy theo xu hướng đám đông để kinh doanh thu về lợi nhuận. Thông qua các thông tin cá nhân của khách hàng để họ có thể gửi các tin nhắn quảng cáo chương trình khuyến mại đến tận tay người tiêu dùng để cập nhập thông tin một cách chuẩn xác nhanh, gọn, nhẹ. Đó chẳng phải là họ đang áp dụng phương pháp phân tích nhân khẩu học vào trong marketing – quảng bá sản phẩm trong kinh doanh hay sao?

Nhân khẩu học trong đời sống thực tế được áp dụng như thế nào?

Hay trong việc kinh doanh khách sạn nhà hàng cũng là một ví dụ minh chứng rất rõ ràng cho việc áp dụng nhân khẩu học vào đây.

Cụ thể, ở các nước Á Đông việc chọn mặt gửi vàng hay xem trọng phong thủy trong kinh doanh trong đó có Việt Nam. Trong thực tế, để việc kinh doanh trở nên thuận thiện hơn, đặc biệt là việc kinh doanh khách sạn nhà hàng một công việc rất cần đến nguồn khách hàng và dịch vụ phát triển. “Đất lành chim đậu” là câu mà ta đã nghe rất nhiều những việc áp dụng nó thế nào để có được một kết quả như mong đợi thì chưa chắc ai cũng làm được.

Chính vì thế mà việc áp dụng cho việc phân tích nhân khẩu học cho việc chọn nơi kinh doanh khách sạn nhà hàng là vô cùng quan trọng. tại sao?

Việc xác định được đối tượng khách hàng cần phục vụ thông qua các yếu tố như: Thu nhập, độ tuổi, tín ngưỡng,tôn giáo, dân tộc, tình trạng hôn nhân và gia đình sẽ cho bạn được một kết quả rằng đối tượng khách bạn hướng đến là người như thế nào. Quá đó bạn cũng biết được thời gian khi cao điểm và thấp điểm của các đối tượng đó. Hơn thế nữa nếu khách sạn hay nhà hàng của bạn đáp ứng được nhiều hơn các yêu cầu của thị hiếu đám đông thì tất nhiên lượng bạn cũng có thể điều hành, duy trì được một lượng khách ổn định, từ đó tạo ra lợi nhuận cũng như thu nhập ổn định cho cae khách sạn và các nhân viên làm việc trong đó.

 Vì vậy một lần nữa ta có thể khẳng định được vai trò của nhân khẩu học trong đời sống xã hội, và đặc biệt là trong các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại và dịch vụ là điều vô cùng cần thiết.

Việc làm bảo hiểm

4. Nhân khẩu học đối với mạng xã hội

Đây cũng là một hình thức thu thập thông tin, dữ liệu người dùng thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter,…Tất cả các trang mạng xã hội này đều thu thập thông tin người dùng một cách rất chi tiết như tên, tuổi, quê quán, ngày, tháng, năm sinh, trường học, nơi làm việc,… và chính thông qua các trang mạng này chúng ta cũng có thể biết được không chỉ là các con số thống kê về nhân khẩu học mà còn đặc điểm tính các và các xu hướng của người dùng.

Nhân khẩu học đối với mạng xã hội

Ngoài giải trí ra, dựa vào các dữ liệu đó các nhà kinh doanh cũng có thẻ quản lý, kiểm soát được nhân viên bằng cách này hay cách khác. Hay thậm chí đây cũng là nơi để các nhà kinh doanh phân tích nhân khẩu học dựa trên dữ liệu mạng xã hội của khách hàng.

Nhân khẩu học là gì? ý nghĩa của nhân khẩu học đối với đời sống xã hội là gì? các bạn đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đầu bài chưa. Nếu vẫn còn đang thắc mắc ở một điểm bất kỳ nào đó thì hãy đọc lại bài viết này một cách kỹ càng hơn để hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề nhe! Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi bài viết này và hãy tiếp tục ủng hộ các bài viết mới nhất của timviec365.vn nhé!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-