Quay lại

Notify party là gì? Vi hành tìm hiểu về Notify party trên cảng biển

Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết - 05/03/2020

Đường biển là một trong những loại hình vận chuyển hàng hóa phổ biến tại Việt Nam sau đường bộ. Có nhiều bộ phận và các bên tham gia vận chuyển đường biển hoặc vận đơn hàng không cho một lô hàng. Các bên liên quan được liệt kê trên vận đơn bao gồm Shipper, Consignee và Notify party. Và trong nội dung bài viết hôm nay timviec365.vn sẽ tập chung tìm hiểu để biết Notify party là gì cùng với đó là một vài so sánh để thấy rõ sự khác biệt giữa Shipper, Consignee và Notify party. Vậy bạn đọc hãy dành chút thời gian cùng vi hành với timviec365.vn nhé! 

Việc làm Logistic

1. Notify party là gì? 

“Notify party” dịch sang tiếng Việt là “Bên thông báo”

“Notify party” dịch sang tiếng Việt là “Bên thông báo” – một bộ phận tham gia vào hoạt động vận chuyển hàng hóa (Transportation) trên đường biển. Notify party được hiểu là tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của người hoặc công ty sẽ được thông báo trước hoặc khi hàng hóa (Cargo) đến cảng biển. Tùy thuộc vào loại vận đơn được phát hành, Notify party có thể là người mua hoặc người nhận hàng thực tế tại cảng biển hoặc Notify party cũng có thể là người môi giới hải quan hoặc đại lý giao nhận. Trong một số trường hợp khác thì Notify party lại là một thương nhân hoặc nhà môi giới hàng hóa. Cụ thể: 

- Người nhận hàng thực tế trong trường hợp vận đơn được ký theo đơn đặt hàng (D/O

- Đại lý giao nhận là bên được người nhận hàng chỉ định để sắp xếp nhận, thông quan và giao hàng 

- Thương nhân hoặc nhà môi giới hàng hóa là người môi giới giao dịch/giao hàng và theo dõi trực tiếp lô hàng 

- Các chủ thế khác có lợi ích trong việc biết đến và giao hàng (Delivery) và có thể có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp trong hệ thống.

Tuyển dụng chuyên viên Logistics

Trách nhiệm của Notify party là nhận thông báo hàng đến từ hãng tàu và thực hiện các bước tiếp theo như đã sắp xếp

Thông báo hàng cập bến được chuyển đến bên thông báo bởi hầu hết các hãng hàng hóa trước hoặc khi hàng đến cảng cuối, còn người vận chuyển và giao nhận không có nghĩa vụ cung cấp thông báo. Thông báo đến chứa thông tin quan trọng yêu cầu bên thông báo nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan và kiểm tra hàng thực tế với số hàng đã đặt hoặc hàng thông báo được giao cả về số lượng và chất lượng. Theo quy định thông báo này chỉ được gửi đến bên thông báo và các chủ đơn hàng sẽ không gửi thông báo đến bất kỳ bên nào khác không được đề cập trên vận đơn đường biển. 

Để tránh sự chậm trễ thông báo nhận hàng khi hàng đã đến cảng và phí lưu trữ không cần thiết có thể phát sinh do thông tin Notify party không được chính xác, đặc biệt là những thông tin có thể liên hệ đã được cung cấp và ghi trên tài liệu. Vì vậy thông tin về Notify party là rất quan trọng trong quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Trong nhiều trường hợp nếu thông tin Notify party bị sai việc kinh doanh của cả hai bên sẽ bị ảnh hưởng. Đối với bên nhận sẽ không có hàng bán, còn bên giao họ sẽ phải tìm cách  lấy thông tin chính xác để giao được hàng và hoàn thành giao dịch. 

Trách nhiệm của Notify party là nhận thông báo hàng đến từ hãng tàu và thực hiện các bước tiếp theo như đã sắp xếp của đại lý là làm thủ tục hải quan để làm thủ tục thông quan và nếu hàng hóa được bảo hiểm theo LC để theo dõi về việc nhận hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không nhận được đầy đủ hoặc có lỗi xảy ra trong quá trình vận chuyển hoặc lỗi do nhà sản xuất. 

>> Xem thêm: SI là gì

Việc làm Xuất - nhập khẩu

2. Mối quan hệ giữa Consignee và Notify party là gì? 

Mối quan hệ giữa Consignee và Notify party là gì? 

Là một trong những bên liên quan trên vận đơn đường biển, Consignee có nghĩa là “Người nhận hàng” là một người có quyền nhận giao hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển được ghi trên vận đơn. Consignee là một bộ phận quan trong trong chuỗi vận chuyển và là người hoặc công ty được phép nhận hàng hóa hợp pháp trong vận đơn. Một lý giải dễ hiểu về Consignee – người nhận hàng trong trường hợp người gửi gửi một mặt hàng đến người nhận thông qua dịch vụ giao hàng, người gửi là người gửi hàng, người nhận là người nhận hàng và người giao hàng là người chuyên chở. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp người nhận hàng không phải người nhận mà người nhận hàng chính là chủ thể chịu trách nhiệm tài chính để có được lô hàng đó. 

Trong thực thế Consignee – Người nhận hàng và Notify party – Bên thông báo có mối quan hệ đặc biệt dù có ký kết hợp đồng hay không. Cụ thể: 

- Consignee đặt hàng hoặc đặt hàng của người gửi hàng còn Notify party giao nhận DEF. Trong trường hợp này mối quan hệ giữa Consignee và Notify party có thể là người giao nhận hàng hóa tại thời điểm hàng đến và đã được ủy quyền nhận, thông quan và giao hàng cho người nhận cuối cùng sau khi nhận được vận đơn đã chứng thực 

- Consignee đặt hàng hoặc đặt hàng của người gửi hàng còn Notify party là một công ty nào đó thì mối quan hệ giữa Consignee và Notify party trong trường hợp này có thể là người nhận cuối cùng đang được thông báo về sự xuất hiện của lô hàng. Một số người mua đang chờ xác nhận này để họ có thể trả cho người bán sau đó xác nhận vận đơn cho họ để phát hành 

Consignee có nghĩa là “Người nhận hàng” khác với Notify party

- Consignee đặt hàng của Ngân hàng còn Notify party giao nhận DEF: Mối quan hệ giữa Consignee và Notify party trong trường hợp này có thể là người giao nhận hàng hóa tại thời điểm đến được ủy quyền nhận, thông quan và giao hàng cho người nhận cuối cùng. 

- Consignee đặt hàng của Ngân hàng còn Notify party là một công ty thì mối quan hệ giữa Consignee và Notify party có thể là người nhận cuối cùng đang được thông báo về việc sắp đến cảng biển của một lô hàng. Sau khi nhận được thông báo này, người mua sẽ trả cho ngân hàng phát hành (ngân hàng của người nhận hàng) các khoản phí theo hợp đồng mua bán và nhận vận đơn gốc được chứng thực để thông quan hàng hóa. 

- Consignee là một công ty còn Notify party là giao nhận DEF: Mối quan hệ giữa Consignee và Notify party trong trường hợp này có thể là người giao nhận hàng hóa tại thời điểm đến được ủy quyền nhận, thông quan và giao hàng cho người nhận cuối cùng.

- Consignee là một công ty còn Notify party giống như người nhận hàng: Trường hợp này được sử dụng khi không có thông báo cụ thể nhưng chỉ có thể được sử dụng nếu có địa chỉ đầy đủ của người nhận hàng

- Consignee là một cá nhân còn Notify party là giao nhận DEF: Mối quan hệ giữa Consignee và Notify party trong trường hợp này có thể là người giao nhận hàng hóa tại thời điểm đến được ủy quyền nhận, thông quan và giao hàng thay mặt cho người nhận

- Consignee là một cá nhân còn Notify party cũng là một các nhận thì mỗi quan hệ giữa Consignee và Notify party trong trường hợp này có thể là người nhận cuối cùng thực tế và trong trường hợp lô hàng được đặt bởi một cá nhân, có thể giống như người giao hàng 

- Consignee là một cá nhân còn Notify party giống như người nhận hàng: Trường hợp này được sử dụng khi không có thông báo cụ thể nhưng chỉ có thể được sử dụng nếu có địa chỉ đầy đủ của người nhận hàng

>> Xem thêm: LCL là gì

Việc làm Logistic tại Hà Nội

3. Một số điểm khác biệt cơ bản giữa Consignee và Notify Party 

Khác biệt cơ bản giữa Consignee và Notify Party 

- Giao hàng 

+ Notify party: Không thể yêu cầu hàng hóa từ hãng vận chuyển theo lô hàng đường biển 

+ Consignee: Có thể yêu cầu hàng hóa và được ghi là người nhận hàng 

- Tiêu đề hàng hóa: 

+ Notify party: Không có liên quan đến tiêu đề hàng hóa 

+ Consignee: Xác định cách tiêu đề hàng hóa sẽ được giao từ người gửi đến người nhận hàng nếu vận đơn được phát hàng, có thể thương lượng hoặc không ghi tên 

- Tùy chọn so với bắt buộc: 

+ Notify party: Có thể được lựa chọn không nhất thiết cố định một chủ thể 

+ Consignee: là bắt buộc hoặc được ủy quyền nhận hàng.

Việc làm Xuất - Nhập khẩu tại Hồ Chí Minh

>> Xem thêm: Operationg Staff là gì

4. Sự khác biệt giữa Shipper, Consignee và Notify party là gì? 

Shipper – Người giao hàng

Dù vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài hay vận chuyển hàng hóa thương mại trong nước thì các bên tham gia vào toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa đường biển vẫn vậy. Mỗi bộ phận lại đảm nhận trách nhiệm khác nhau nhưng cùng chung mục đích hoàn thiện quy trình vận chuyển hàng hóa hiệu quả từ nhà sản xuất đến người dùng cuối cùng. 

Để đảm bảo cho quá trình vận chuyển không xảy ra sai sót, điều quan trọng không chỉ bạn hiểu từng bước thực hiện trong một công đoạn mà còn phải hiểu cả vai trò và trách nhiệm của mỗi bên. Các bên liên quan được liệt kê trên vận đơn bao gồm Shipper – người giao hàng, Consignee – người nhận hàng và Notify party – bên thông báo đôi khi thường bị nhầm lẫn với nhau. Nếu tình trạng này xảy ra đối với người ghi thông tin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giao nhận hàng hóa dẫn đến phát sinh những rủi ro không đáng có. Vậy hãy cùng phân biệt 3 đối tượng này nhé! 

- Shipper – Người giao hàng: Có thể là bên nhà sản xuất hoặc một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển là bên chịu trách nhiệm đóng gói và chuẩn bị tất cả hàng hóa được gửi cũng như xử lý tất cả các tài liệu và giấy tờ cần thiết. Các giấy tờ bao gồm: Giấy phép vận chuyển hàng hóa, kiểm tra các ngoại tệ và hạn chế hải quan để ngăn chặn các vấn đề trong quá trình thông quan tại cảng xuất phát và cảng cập bến cuối cùng 

Consignee chịu trách nhiệm về tài chính để sở hữu lô hàng đó

- Consignee – Người nhận hàng: Là người chịu trách nhiệm về tài chính để sở hữu lô hàng đó. Đây có thể là một cá nhân hoặc một công ty trừ khi có hướng dẫn khác, chẳng hạn bên nhận hàng thức tế là cá nhân/ tổ chức được “người nhận hàng” trên vận đơn ủy quyền và có giấy xác nhận ủy quyền 

- Notify party – Bên thông báo: Là người được liên lạc khi lô hàng chuẩn bị cấp bến hoặc đã cấp bên. Notify party có thể là người mua, đại lý vận chuyển hoặc bất kỳ thực thể nào khác đảm nhận trách nhiệm sắp xếp thông quan tại điểm cảng hàng cập bến. 

Hiện nay lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển đang hoạt động rất sôi nổi trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh phát triển các loại sản phẩm hàng hóa để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Vì thể nhu cầu nhân lực cũng như cơ hội việc làm dành cho người lao động trong lĩnh vực này đang rất rộng mở. Đây sẽ là điều kiện rất tốt để người lao động tìm kiếm việc làm và định hướng nghề nghiệp phù hợp với bạn thân và nhu cầu của xã hội trong tương lai. 

Tìm việc làm

Trên đây là toàn bộ thông tin về Notify party là gì mà timviec365.vn đã tìm hiểu cung cấp tới độc giả. Hy vọng những nội dung trong bài viết là hữu ích và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin bạn đang tìm kiếm. Và nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc làm trong ngành Vận tải – lái xe hay Giao thông vận tải – thủy lợi – cầu đường thì hãy truy cập ngay timviec365.vn để nhận được những thông báo tuyển dụng hấp dẫn tại đây nhé!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-