Quay lại

Câu trả lời cho đặc điểm phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp?

Tác giả: Hồng Nguyễn

Đặc điểm phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp là gì và có hình thức ra sao bạn đã có câu trả lời chưa? Còn chần chừ gì nữa mà không theo dõi ngay bài viết sau đây của timviec365.vn để cùng tìm hiểu thêm về nội dung bạn đang quan tâm này nhé!

1. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp được hiểu ra sao?

Lợi nhuận cho doanh nghiệp ở đây được hiểu là một khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trừ đi giá thành tất cả sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ cũng như thuế theo đúng quy định của pháp luật đề ra. Sau một quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất thì doanh nghiệp sẽ thu lại được một khoản lợi nhuận nhất định và thực hiện phân phối doanh thu đó..

Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

Phân phối lợi nhuận sẽ không chỉ là phân chia về một số tiền lãi một cách đơn thuần không thôi mà còn và vấn đề giải quyết tổng hợp những mối quan hệ về kinh tế. Vấn đề phân phối chính xác, đúng đắn thì sẽ trở thành một động lực thúc đẩy cho sự phát triển về kinh doanh sản xuất, tạo nên cho doanh nghiệp thêm điều kiện có thể tiếp tục cùng với công việc kinh doanh của bản thân.Phân phối lợi nhuận tức sau thuế có mục đích chủ yếu là tái mở đầu tư để mở rộng về năng lực hoạt động, kinh doanh bảo toàn cũng như phát triển vốn của cơ quan, doanh nghiệp, bên cạnh đó là khuyến khích cho người lao động nhằm nâng cao thêm hiệu quả hoạt động kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp.

2. Một số cách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

2.1. Các nguyên tắc trong phân phối lợi nhuận

Sau khi đã tiến hành những hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thu về được một số lợi nhuận. Ngay thời điểm này thì nhà quản trị đã phải đóng một vai trò hết sức quan trọng về vấn đề định hướng, phân chia số lợi nhuận trong đó. Để có thể đảm bảo một cách công bằng và hợp lý trong sự phân chia lợi nhuận của cơ quan, doanh nghiệp cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau như:

- Giải quyết hài hòa về các mối quan hệ giữa lợi ích của những chủ thế, trong đó bao gồm Nhà nước, doanh nghiệp cũng như người lao động, đầu tiên cần phải hoàn thiện nghĩa vụ tài chính cùng với nhà nước ( phải nộp thuế TNDN) đầy đủ, kịp thời, tránh trường hợp trốn thuế hoặc lậu thuế.

- Doanh nghiệp sẽ cần phải dành phần lợi nhuận thích đáng để có thể để xử lý và giải quyết những nhu cầu sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó là chú trọng trong vấn đề đảm bảo lợi ích những thành viên trong doanh nghiệp, hài hòa giữa những lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài khác.

Nguyên tắc trong phân phối lợi nhuận

2.2. Hình thức phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước

2.2.1. Trình tự phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận của một doanh nghiệp trong nhà nước sẽ được bù đắp lỗ năm trước theo một quy định của Luật thuế thu nhập trong doanh nghiệp, họ trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, sau đó nộp thuế thu nhập cho doanh nghiệp, phần còn lại lợi nhuận còn được phân phối theo một thứ tự nhất định sau:

- Chia lãi cho những bên đã góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã  được ký kết (nếu có).

- Bù đắp các khoản lỗ của những năm trước đó đã hết hạn được trừ vào trong lợi nhuận trước thuế theo đúng quy định đã cho.

- Lợi nhuận còn lại chính là sau khi trừ đi những khoản quy định trong khoản 1, khoản 2 đã đề ra.

- Trích khoảng 10% vào trong quỹ dự phòng tài chính, khi số dư quỹ bằng khoảng 25% vốn điều lệ thì sẽ không được trích nữa.

- Trích lập những quỹ đặc biệt bắt nguồn từ lợi nhuận sau thuế theo đúng tỷ lệ đã được nhà nước quy định cùng với công ty đặc thù mà pháp luật quy định được trích lập tại đó.

Trình tự phân phối lợi nhuận

- Các số còn sót lại sau khi đã được lập những quỹ tại những điểm được nêu ra trong khoản này được phân phối theo chính xác tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu từ tại công ty và vốn công ty, doanh nghiệp tự huy động bình quân trong một năm.

- Vốn công ty hay doanh nghiệp tự huy động vì phát hành trái phiếu, tín phiếu hay vay của những tổ chức, cá nhân trong cũng như ngoài nước, công ty cần tự chịu trách nhiệm hoàn trả về cả gốc lẫn lãi cho những người vay theo đúng cam kết, trừ đi những khoản vay có bảo lãnh của bộ tài chính, Chính Phủ, khoản vay được hỗ trợ lãi suất.

- Phần lợi nhuận mà đã được chia chính xác theo đúng vốn nhà nước đầu tư được sử dụng để tái đầu tư bổ sung trong vốn nhà nước trong công ty. Trường hợp này sẽ không cần thiết bổ sung về vốn nhà nước trong công ty, đại diện chính là chủ sở hữu quyết định trong việc điều động về quỹ tập trung để đầu tư vào những công ty hay doanh nghiệp khác. Thủ tướng Chính Phủ đã có quyết định thanh lập ra quỹ này.

Lợi nhuận sẽ được chia theo vốn tự huy động có trình tự phân phối như sau:

- Trích tối thiểu là 30% vào trong quỹ đầu tư phát triển của công ty.

- Trích đối đa khoảng 5% lập quỹ trưởng ban quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty. Mức trích trong hoạt động một năm sẽ không vượt quá 500 triệu đồng đối với công ty có Hội đồng quản trị, số tiền khoảng 200 triệu đồng đối với công ty không có Hội đồng quản trị với có điều kiện trong tỷ suất lợi nhuận tiến hành trước thuế trên vốn của nhà nước tại công ty, doanh nghiệp phải bằng hay lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch.

- Số lợi nhuận còn lại sẽ được phân phối vào trong quỹ khen thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp, công ty. Mức trích vào trong mỗi quỹ sẽ do Hội đồng quản trị hay Giám đốc công ty khi không có Hội đồng quản trị được quyết định ngay sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công Đoàn của công ty, doanh nghiệp đó.

2.2.2. Đối với trường hợp doanh nghiệp khác

Về cơ bản thì điển hình vấn đề phân phối lợi nhuận sẽ như sau: Đối với doanh nghiệp tư nhân thì sau khi đã tiến hành nghĩa vụ đối với ngân sách của Nhà nước thì doanh nghiệp sẽ thực hiện những chi phí bất hợp lệ đã chi ra trong một kỳ vừa qua, số còn lại là toàn quyết quyết định của chủ doanh nghiệp đó.

Đối với những loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp dành thì sau khi tiến hành nghĩa vụ đối với ngân sách của nhà nước cũng như bù đắp các khoản chi phí đã được chi ra trong một kỳ thì phần lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện phân phối theo đúng điều lệ của công ty và là địa hội cổ đông hàng năm bao gồm:

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc là khoảng 5%, số dư quỹ này sẽ bằng 10% vốn điều lệ của công ty thì công ty sẽ không trích  nữa.

- Trích lập những quỹ tích lũy tái đầu tư.

- Chia cho tổ chức cho cổ động hay những thành viên góp vốn.

Tăng trưởng lợi nhuận

Vậy là chính sách tổ chức quyết định về mức phân phối tổ chức cho những cổ đông và phân phối lợi nhuận dự trữ. Nếu như tổ chức cao nào cũng có nghĩa là lợi nhuận mang lại tái đầu tư thấp cho nên trong quá trình phân phối lợi nhuận cần phải thiết lập rõ về tỷ lệ phần phối lợi nhuận hợp lý nhằm không ngừng nâng cao thêm giá trị của công ty, doanh nghiệp. tỷ lệ trích lập những quỹ do chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định căn cứ trên điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, công ty.

3. Phương pháp  giúp làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 

3.1. Chú trọng vào vấn đề tăng trưởng doanh thu

- Nâng cao, chú trọng thêm về sản phẩm, liên tục thay đổi hình ảnh, mẫu mã, hình thức để có thể phù hợp với thị hiếu của khách hàng, người tiêu dùng.

- Có những dịch vụ hỗ trợ trong quá trình bán hàng và sau bán hàng.

- Có những hình thức khuyến mãi cũng như chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán khi thật sự cần thiết, tiến hành quảng cáo và tiếp thị sản phẩm.

3.2. Giảm về chi phí trong sản xuất

- Hạ giá thành sản phẩm.

- Tiết kiệm chi phí

- Hạ đi giá thành mặt hàng, sản phẩm, tiết kiệm thêm chi phí.

- Tăng thêm hiệu quả để sử dụng vốn cố định, vốn lao động mục đích giảm chi phí trong giá thành mặt hàng, sản phẩm.

Giảm chi phí trong sản xuất

3.3. Tăng lợi nhuận cùng phần mềm quản lý hệ thống phân phối

Đối với nhà quản trị sẽ tạo chỉnh và phân công thêm MCP dành cho nhân viên kinh doanh một cách tiện lợi. Kiểm tra cũng như xét duyệt khách hàng mới, vị trí nhân viên bán hàng mục đích tối ưu hiệu suất bán hàng của họ. Theo dõi kiểm tra báo cáo bán hàng và lập mỗi KPI cho mỗi nhân viên bán hàng nhanh chóng, dễ dàng thông qua biểu đồ doanh số mà họ mang theo trong mỗi thời điểm. Không chỉ vật, tính năng mới nhất trong phần mềm  này chó phép cài đặt những chương trình huấn luyện hỗ trợ nhà quản lý có thể dễ dàng hơn trong vấn đề công việc của bản thân.

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối

Đối với nhà phân phối thì trang bị được những công cụ giúp đặt đơn hàng, quản lý trong hoạt động bán hàng. Dễ dàng kiểm kê về hàng tồn kho, báo cáo và công nợ. Tính được những khoản lợi nhuận từ từng đơn đặt hàng có thể đối chiếu một cách tự động với nhà cung cấp. Bên cạnh đó phần mềm còn tích hợp nhiều về quản lý hàng tồn kho, quản lý nhân sự hay PG để tạo ra một giải pháp tổng thể hỗ trợ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Thông tin mà timviec365.vn vừa chia sẻ hy vọng sẽ góp phần cho bạn đọc hiểu thêm về đặc điểm phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp cùng những kiến thức có liên quan. Nếu như bài viết này thật sự hữu ích đừng ngại ngần mà không like và share để trang web của chúng tôi ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn trong tương lai nhé, hẹn gặp lại mọi người trong nội dung thú vị lần sau.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận

Bạn đã biết công thức tính tỷ suất lợi nhuận ra sao hay chưa? Hãy cùng chúng tôi tham khảo trong nội dung bài viết ngay sau đây nhé!

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-