Quay lại

Phụ cấp hạ sĩ quan quân đội bao gồm những gì? Phụ cấp có cao không?

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về mức phụ cấp hạ sĩ quan quân đội, cùng với đó, cùng xem những quyền lợi mà một người hạ sĩ quan có trong và sau khi nhập ngũ là gì nhé!

Trong Điều Luật Công an nhân dân 2018, Hạ sĩ quan được cho là những chiến sĩ nghĩa vụ là công dân Việt Nam, họ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, được phong cấp bậc làm như Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, Binh nhất và Binh nhì.

Ngày hôm nay, hãy cùng nhau xem qua một số những vấn đề liên quan đến Hạ sĩ quan, từ cấp bậc, quyền lợi, nghĩa vụ, và phụ cấp của phụ cấp hạ sĩ quan quân đội là gì bạn nhé!

1. Thông tin chung về hạ sĩ quan quân đội

Hạ sĩ quan quân đội là bộ phận thuộc lực lượng vũ trang nhân dân như cảnh sát, công an, quân đội, của một quốc gia có chủ quyền, vậy hạ sĩ quan có quân hàm như thế nào, hãy cùng xem nhé!

Thông tin chung về hạ sĩ quan quân đội

1.1. Hạ sĩ quan là gì, quân hàm của hạ sĩ quan 

Quân hàm và chức vụ của Hạ sĩ quan sẽ có những quân hàm như sau:

- Đối với những chiến sĩ: Binh nhất, Binh nhì;

- Đối với phó tiểu đội trưởng: Hạ sĩ, Binh nhất;

- Đối với Tiểu đội trưởng: Trung sĩ, hạ sĩ 

- Đối với Phó Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng: Thượng sĩ, Trung sĩ.

Như vậy, đối với những vị trí trong quân đội như phó tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, thì sẽ được phong quân hàm là Hạ sĩ.  Bên cạnh đó, việc phong chức, giáng chức, thăng chức và tước cấp bậc quân hàm, bổ nhiệm các chức vụ, giáng chức hay cách chức của hạ sĩ quan, binh sĩ là do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

1.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của hạ sĩ quan quân đội

1.2.1. Về phần trách nhiệm của Hạ sĩ quan quân đội

Không chỉ đối với hạ sĩ quan quân đội, khi đã trở thành một Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp dưới trực thuộc quyền lợi và mệnh lệnh mà mình đã đưa ra hay thực hiện những nhiệm vụ cấp trên khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Về phần trách nhiệm của Hạ sĩ quan quân đội

Ngoài ra, hạ sĩ quan quân đội cần làm nhiệm vụ chỉ huy, quản lý, và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ mà đơn vị đã giao cho theo chức trách của mình. 

1.2.2. Về phần nghĩa vụ của Hạ sĩ quan quân đội

- Đối với tất cả những chiến sĩ, sĩ quan trong quân đội nói chung và hạ sĩ quan trong quân đội nói riêng sẽ có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, đứng lên để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ nhân dân và tham gia vào công cuộc xây dựng Đất nước

- Luôn luôn gương mẫu chấp hành những quy định của Đảng và Nhà nước giao cho, đồng thời vận động mọi người cùng làm theo những chỉ thị, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.

 Về phần nghĩa vụ của Hạ sĩ quan quân đội

- Luôn luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu và hy sinh, đứng lên để giữ vững nền độc lập và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ nhân dân và tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển Đất nước giàu mạnh và phát triển.

- Tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, cố gắng học tập và rèn luyện theo tư tưởng và đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương sáng trong các hoạt động của Cơ quan và đoàn thể. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định, điều lệnh, và giữ gìn những bí mật quốc gia, quân sự.

- Cố gắng trau dồi và giữ gìn những đạo đức cách mạng, cố gắng học tập và rèn luyện theo đường lối tổ chức, nâng cao vốn kiến thức của bản thân để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Xem thêm: Cách tính phụ cấp công vụ

2. Những quyền lợi của một hạ sĩ quan quân đội có

2.1. Chế độ chính sách với Hạ sĩ quan tại ngũ

2.1.1. Chế độ nghỉ phép đối với Hạ sĩ quan tại ngũ

Đối với những Binh sĩ, hạ sĩ quan, những người đã nhập ngũ từ tháng 13 trở đi đều sẽ được nghỉ phép hàng năm, thời gian nghỉ phép sẽ là 10 ngày, không tính ngày đi và ngày về. Các cán bộ chiến sĩ sẽ được thanh toán tiền tàu tiền xe, và tiền phụ cấp đi đường khi trở về quê. 

Chế độ chính sách với Hạ sĩ quan tại ngũ

Đối với những hạ sĩ quan và Binh sĩ là học viên của các học viện và nhà trường trong và ngoài Quân đội, thời gian học là một năm trở lên sẽ có thời gian nghỉ hè để về quê với gia đình. Đối với thời gian nghỉ hè giữa hai năm học sẽ được tính là thời gian nghỉ phép và học viên sẽ được trả tiền tàu, tiền xe và phụ cấp đi đường khi về quê.

Đối với những trường hợp do trường hợp đặc biệt, đo yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu hay đang chiến đấu ở những nơi có địa hình khó khăn không thể giải quyết việc nghỉ phép, sẽ được thanh toán chế độ nghỉ phép bằng mức tiền thanh toán cho một ngày không nghỉ phép sẽ bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ ấy tại thời điểm không nghỉ phép.

Số ngày tối đa được thanh toán cho mỗi binh sĩ, hạ sĩ quan sẽ là 10 ngày. Binh sĩ và hạ sĩ quan sẽ không được thanh toán những khoản khác như: tiền xe, tiền tàu, phụ cấp đi đường, thời gian đó được tính là ngày đi đường.

Những bộ phận chịu trách nhiệm chính thức trong việc xem xét, quyết định các trường hợp thanh toán chế độ nghỉ phép tại đơn vị sẽ được Thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở lên chịu trách nhiệm. 

2.1.2. Những quyền lợi cơ bản khác 

Đối với Binh sĩ, Hạ sĩ quan quân đội sẽ được hưởng những quyền lợi cơ bản chính sau đây:

- Thứ nhất, được đảm bảo và cung cấp kịp thời, đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng về nguồn lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh, quân trang, tất cả được đảm bảo về chỗ ở, phụ cấp hàng tháng và các nhu cầu về tinh thần, văn hóa, tất cả đều phù hợp với tính chất của quân đội theo chế độ và tiêu chuẩn mà Chính phủ đã quy định.

Những quyền lợi cơ bản khác

- Thứ hai, Đối với các binh sĩ, hạ sĩ quan đến từ tháng thứ 19 trở đi sẽ được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện đang thưởng hàng tháng, và từ tháng thứ 25 trở đi, tất cả sẽ được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện đang được thưởng hàng tháng.

- Thứ ba, được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được cấp hoặc điều chỉnh nhà ở, đất xây dựng hay đất canh tác.

- Thứ tư, được ưu tiên mua vé khi đi lại bằng các phương tiện giao thông thuộc về các thành phần kinh tế.

- Thứ năm, từ năm hai trở đi sẽ được nghỉ phép theo Quy định của Chính phủ, bên cạnh đó, Hạ sĩ quan cũng sẽ được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác.

- Cuối cùng, sẽ được ưu đãi về bưu phí theo đúng như Quy định của Nhà nước đã đặt ra.

2.2. Phụ cấp hạ sĩ quan quân đội

Theo Thông tư số 79/ 2019/ TT-BQP, đối với mức phụ cấp mà quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được tính theo công thức như sau: 

Phụ cấp quân hàm = Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Trong năm 2021 đến ngày 1/7/2022, Nhà nước vẫn sẽ giữ nguyên mức tiền lương, phụ cấp hiện hành. Chính vì vậy, khoảng thời gian này, mức lương sẽ vẫn được áp dụng là 1,49 triệu đồng/ tháng chiếu theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

 Phụ cấp hạ sĩ quan quân đội

Đối với hệ số phụ quân hàm, bảng phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội được ban hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Mức phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội vào ngày 1/7/2022 như sau: 

- Đối với Thượng sĩ: Mức phụ cấp là: 1.043.000 VNĐ (Hệ số: 0,7)

- Đối với Trung sĩ: Mức phụ cấp là: 894.000 VNĐ (Hệ số 0,6)

- Đối với Hạ sĩ: Mức phụ cấp là: 745.000 VNĐ (Hệ số 0,5)

- Đối với Binh nhất: Mức phụ cấp: 670.000 VNĐ ( Hệ số: 0,45)

- Đối với Binh Nhì: Mức phụ cấp: 596.000 VNĐ (Hệ số: 0,4)

Hiện nay, đang có rất nhiều những tổ chức và Doanh nghiệp đang thực hiện đang thực hiện những phương pháp tính lương tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian, công sức và đồng thời đảm bảo tính chính xác trong công việc. 

Phần mềm tính lương online là một trong những giải quyết vấn đề đó. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm tính lương online trên thị trường, bạn có thể tham khảo thêm để giúp cho Doanh Nghiệp, Tổ chức và Công ty của mình hoàn tất việc tự động hóa, mang lại hiệu quả lâu bền cho Doanh nghiệp.

Vậy là hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những thông tin liên quan đến Hạ sĩ quan tại ngũ, những quyền lợi và nghĩa vụ của một Hạ sĩ quan. Đồng thời là những phụ cấp hạ sĩ quan quân đội được hưởng. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn những thông tin vô cùng bổ ích ngày hôm nay.

Dịch vụ tính lương

Dưới đây là bài viết về dịch vụ tính lương, mời bạn cùng xem với timviec365.vn tại đây:

Dịch vụ tính lương

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-