Quay lại

Quản lý rủi ro tài chính - cách thức hạn chế rủi ro tài chính

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

Những rủi ro tài chính xảy ra sẽ để lại rất nhiều hậu quả nặng nề tới doanh nghiệp, chính vì vậy các doanh nghiệp đều đặt nặng vấn đề quản trị rủi ro tài chính. Vậy quản trị rủi ro tài chính là gì? Cách để quản trị rủi ro tài chính như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc cho bạn!

Việc làm Tài chính

1. Bạn đã biết quản trị rủi ro tài chính là gì?

Quản lý rủi ro tài chính được hiểu là một quá trình để đối phó với những bất ổn do thị trường tài chính gây ra. Nó liên quan đến việc đánh giá các rủi ro tài chính mà một tổ chức phải đối mặt và phát triển các chiến lược quản lý phù hợp với các ưu tiên và chính sách nội bộ. Giải quyết các rủi ro tài chính một cách chủ động có thể cung cấp cho tổ chức một lợi thế cạnh tranh. Nó cũng đảm bảo rằng ban lãnh đạo, nhân viên vận hành, các bên liên quan và ban giám đốc nhất trí về các vấn đề rủi ro chính.

Bạn đã biết quản trị rủi ro tài chính là gì?

Quản lý rủi ro tài chính đòi hỏi tổ chức phải đưa ra quyết định về những rủi ro có thể chấp nhận được so với những rủi ro không. Chiến lược thụ động không hành động là mặc nhiên chấp nhận mọi rủi ro. Các tổ chức quản lý rủi ro tài chính bằng cách sử dụng nhiều chiến lược và sản phẩm khác nhau. Điều quan trọng là phải hiểu các sản phẩm và chiến lược này hoạt động như thế nào để giảm rủi ro trong bối cảnh các mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của tổ chức.

Các chiến lược quản lý rủi ro thường liên quan đến các công cụ phái sinh. Các công cụ phái sinh được giao dịch rộng rãi giữa các tổ chức tài chính và trên các sàn giao dịch có tổ chức. Giá trị của các hợp đồng phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, kỳ hạn, quyền chọn và hoán đổi, được tính từ giá của tài sản cơ bản. Các giao dịch phái sinh dựa trên lãi suất, tỷ giá hối đoái, hàng hóa, vốn chủ sở hữu và chứng khoán thu nhập cố định, tín dụng và thậm chí cả thời tiết.

Các sản phẩm và chiến lược mà những người tham gia thị trường sử dụng để quản lý rủi ro tài chính cũng giống như những chiến lược được các nhà đầu cơ sử dụng để tăng đòn bẩy và rủi ro. Mặc dù có thể lập luận rằng việc sử dụng rộng rãi các công cụ phái sinh làm tăng rủi ro, nhưng sự tồn tại của các công cụ phái sinh cho phép những người muốn giảm thiểu rủi ro có thể chuyển nó cho những người tìm kiếm rủi ro và các cơ hội liên quan của nó.

Các chiến lược quản lý rủi ro

Khả năng ước tính khả năng xảy ra tổn thất tài chính là rất thấp. Tuy nhiên, các lý thuyết tiêu chuẩn về xác suất thường thất bại trong phân tích thị trường tài chính. Rủi ro thường không tồn tại một cách riêng biệt và sự tương tác của một số rủi ro có thể phải được xem xét để phát triển hiểu biết về cách thức phát sinh rủi ro tài chính. Đôi khi, những tương tác này rất khó dự đoán, vì cuối cùng chúng phụ thuộc vào hành vi của con người.

Quản lý rủi ro liên quan đến việc hiểu và quản lý các rủi ro mà tổ chức phải đối mặt trong nỗ lực đạt được các mục tiêu của mình. Những rủi ro này thường sẽ đại diện cho các mối đe dọa đối với tổ chức - chẳng hạn như nguy cơ thua lỗ nặng hoặc thậm chí phá sản. Quản lý rủi ro theo truyền thống liên kết chính nó với việc quản lý rủi ro của các sự kiện có thể gây thiệt hại cho tổ chức.

2. Quản trị rủi ro tài chính và một số lưu ý bạn nên biết!

Các tổ chức phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau. Chúng bao gồm rủi ro liên quan đến môi trường kinh doanh, luật và quy định, hiệu quả hoạt động, danh tiếng của tổ chức và rủi ro tài chính.  Những rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động tài chính của một doanh nghiệp - về bản chất là rủi ro mất mát tài chính (và trong một số trường hợp là lợi nhuận tài chính) - và dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng bao gồm rủi ro tiền tệ, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro dòng tiền và rủi ro tài chính. Mức độ quan trọng của những rủi ro này sẽ khác nhau giữa các tổ chức. Một công ty hoạt động quốc tế sẽ chịu nhiều rủi ro tiền tệ hơn một công ty chỉ hoạt động trong nước;  một ngân hàng thường sẽ chịu nhiều rủi ro tín dụng hơn hầu hết các công ty khác, ...

Quản trị rủi ro tài chính và một số lưu ý bạn nên biết!

Người ta thường cho rằng động lực chính của sự thay đổi là một loạt các thảm họa tài chính quy mô lớn và đáng kể về kinh tế. Trong cùng thời kỳ, các nhà quản lý công ty cũng ngày càng nhận ra tiềm năng của việc quản lý rủi ro hiệu quả để gia tăng giá trị cho tổ chức, và ngôn ngữ quản lý rủi ro đã bắt đầu thấm nhuần ngôn ngữ kinh doanh hàng ngày.  Do đó, hiện nay việc xem xét các tác động rủi ro của nhiều vấn đề ra quyết định kinh doanh, chẳng hạn như đưa ra các lựa chọn về ngân sách, lựa chọn giữa các kế hoạch hoạt động, và xem xét các đề xuất đầu tư. Báo cáo rủi ro và công bố rủi ro cũng ngày càng trở nên quan trọng vì các bên liên quan muốn biết thêm về những rủi ro mà tổ chức của họ đang phải gánh chịu.

Đương nhiên, có sự khác biệt lớn về mức độ nguồn lực dành cho quản lý rủi ro giữa các tổ chức có quy mô khác nhau. Tại một điểm cuối của thang đo, chức năng quản lý rủi ro có thể được thực hiện bởi một nhà vô địch rủi ro duy nhất hoặc một nhà quản lý rủi ro bán thời gian. Ở đầu kia của thang đo, có thể tìm thấy một bộ phận quản lý rủi ro chuyên dụng do một giám đốc rủi ro đứng đầu có một ghế trong hội đồng quản trị. Nhưng bất kể chức năng quản lý rủi ro chuyên dụng của tổ chức có thể lớn hay nhỏ, quan điểm hiện tại của quản lý rủi ro là mọi người trong tổ chức đều có trách nhiệm quản lý và kiểm soát các rủi ro mà tổ chức phải chịu. 

Nguồn lực dành cho quản lý rủi ro

Mặc dù quản lý rủi ro chủ yếu quan tâm đến việc quản lý rủi ro giảm giá - rủi ro xảy ra các sự kiện xấu - điều quan trọng là phải đánh giá cao rủi ro đó cũng có mặt trái.  Mặt trái này liên quan đến việc khai thác các cơ hội nảy sinh trong một thế giới không chắc chắn, chẳng hạn như cơ hội kiếm lợi nhuận từ thị trường mới hoặc dòng sản phẩm mới. Quản lý rủi ro do đó, quan tâm đến cả sự tuân thủ - nghĩa là, kiểm soát các rủi ro mặt trái có thể đe dọa việc đạt được các mục tiêu chiến lược - và với hiệu suất - chẳng hạn như các cơ hội để tăng lợi nhuận tổng thể của doanh nghiệp. Theo cách này, quản lý rủi ro được liên kết chặt chẽ với việc đạt được các mục tiêu của tổ chức và liên quan đến việc quản lý rủi ro tăng cũng như rủi ro giảm.

Tuyển chuyên viên quản lý rủi ro

3. Những rủi ro tài chính mà tổ chức thường gặp cùng ví dụ minh họa cho bạn

Rủi ro tài chính tạo ra khả năng xảy ra tổn thất do không đạt được mục tiêu tài chính. Rủi ro phản ánh sự không chắc chắn về tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá hàng hóa, giá cổ phiếu, chất lượng tín dụng, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận tài chính của tổ chức. Các rủi ro tài chính này không nhất thiết phải độc lập với nhau. Ví dụ, tỷ giá hối đoái và lãi suất thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và sự phụ thuộc lẫn nhau này cần được ghi nhận khi các nhà quản lý đang thiết kế hệ thống quản lý rủi ro.

Những rủi ro tài chính mà tổ chức thường gặp cùng ví dụ minh họa cho bạn

3.1. Rủi ro về thị trường

Rủi ro thị trường: Đây là những rủi ro tài chính phát sinh do những tổn thất có thể xảy ra do sự thay đổi của giá thị trường hoặc tỷ giá trong tương lai.  Sự thay đổi giá thường liên quan đến lãi suất hoặc biến động tỷ giá hối đoái, nhưng cũng bao gồm giá của hàng hóa cơ bản quan trọng đối với doanh nghiệp.

Ví dụ:

Gã khổng lồ bánh kẹo, Cadbury Schweppes, đã nhận ra trong báo cáo thường niên năm 2007 rằng họ có khả năng chịu rủi ro thị trường do thay đổi tỷ giá hối đoái, đặc biệt là đồng đô la Mỹ. Hơn 80% doanh thu của nhóm được tạo ra bằng các đơn vị tiền tệ khác với đồng bảng Anh.  Rủi ro này được quản lý bằng cách sử dụng kết hợp tài sản và nợ phải trả (doanh thu và khoản vay), cùng với chuyển tiếp tiền tệ và hoán đổi.

3.2. Rủi ro về tài chính, thanh khoản và dòng tiền

Rủi ro về tài chính, thanh khoản và dòng tiền: Rủi ro tài trợ ảnh hưởng đến khả năng nhận được nguồn tài chính liên tục của một tổ chức. Một ví dụ rõ ràng là sự phụ thuộc của một công ty vào khả năng tiếp cận tín dụng từ ngân hàng của nó. Rủi ro thanh khoản đề cập đến sự không chắc chắn liên quan đến khả năng của một công ty trong việc nới lỏng vị thế với chi phí ít hoặc miễn phí, và cũng liên quan đến việc có đủ vốn để đáp ứng các cam kết tài chính khi chúng đến hạn. Rủi ro dòng tiền liên quan đến sự biến động của dòng tiền hoạt động hàng ngày của công ty.

Rủi ro về tài chính, thanh khoản và dòng tiền

Ví du:

Các ngân hàng thường áp đặt các giao ước trong các hợp đồng cho vay của họ (ví dụ: cam kết duy trì xếp hạng tín dụng) và khả năng tiếp cận tín dụng phụ thuộc vào việc tuân thủ các giao ước này. Việc không tuân thủ sẽ gây ra nguy cơ bị từ chối tiếp cận tín dụng hoặc cần phải thực hiện hành động (và các chi phí liên quan) để khôi phục xếp hạng đó.

Ví dụ, báo cáo thường niên năm 2005 của Swisscom AG cho thấy công ty đã ký một loạt thỏa thuận cho thuê thuế xuyên biên giới với US Trusts, trong đó các phần của mạng di động của họ được bán hoặc cho thuê trong tối đa 30 năm, sau đó cho thuê lại. Các điều khoản cho thuê bao gồm cam kết của Swisscom AG để đáp ứng xếp hạng tín dụng tối thiểu. Tuy nhiên, vào cuối năm 2004, việc hạ cấp của các tổ chức xếp hạng đã khiến xếp hạng tín dụng của công ty xuống dưới mức quy định tối thiểu. Do đó, Swisscom AG đã phải chịu chi phí 24 triệu Franc Thụy Sĩ để khôi phục xếp hạng đó.

3.3. Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng: Rủi ro tài chính liên quan đến khả năng vỡ nợ của một bên đối ứng. Rủi ro tín dụng thường phát sinh do khách hàng không thanh toán được hàng hóa được cung cấp theo hình thức tín dụng. Rủi ro tín dụng về cơ bản tăng lên khi một công ty phụ thuộc nhiều vào một số lượng nhỏ các khách hàng lớn đã được cấp quyền tiếp cận với một số lượng đáng kể tín dụng. Tầm quan trọng của rủi ro tín dụng khác nhau giữa các lĩnh vực và cao trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, nơi cho vay ngắn hạn và dài hạn là cơ bản đối với hoạt động kinh doanh.

Rủi ro tín dụng

Một công ty cũng có thể chịu rủi ro tín dụng của các công ty khác mà nó có liên quan nhiều.  Ví dụ, một công ty có thể bị lỗ nếu một nhà cung cấp hoặc đối tác chính trong liên doanh gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng để tiếp tục kinh doanh.

Ví dụ 1:

Amazon, nhà bán lẻ trực tuyến toàn cầu, chấp nhận thanh toán hàng hóa theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, phiếu quà tặng, séc ngân hàng và thanh toán khi giao hàng.  Khi phạm vi các phương thức thanh toán tăng lên, thì rủi ro tín dụng của công ty cũng tăng theo.  Tuy nhiên, mức độ hiển thị của Amazon tương đối nhỏ vì nó chủ yếu yêu cầu thanh toán trước khi giao hàng, và do đó khoản trợ cấp cho các tài khoản đáng ngờ chỉ lên tới 40 triệu đô la vào năm 2006, so với doanh thu thuần là 10,711 triệu đô la.

Ví dụ 2:

Ngân hàng Northern Rock của Vương quốc Anh cung cấp một ví dụ điển hình về một công ty không thể chống chọi với rủi ro tài chính.  Mô hình kinh doanh của nó phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các cấp lớn vay bán buôn. Nhưng vào cuối năm 2007, nguồn vốn này cạn kiệt trong cuộc “khủng hoảng tín dụng” phát sinh từ cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn của Hoa Kỳ.  Không có khả năng tiếp cận các khoản vay từ các ngân hàng thương mại khác, Northern Rock đã không thể tiếp tục giao dịch nếu không có các khoản vay khẩn cấp từ Ngân hàng Trung ương Anh để thu hẹp khoảng cách thanh khoản. Tuy nhiên, ngay cả các khoản vay khẩn cấp khổng lồ cũng không thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào ngân hàng, và Chính phủ Anh cuối cùng cảm thấy buộc phải quốc hữu hóa nó.

Việc làm Tài chính tại Hồ Chí Minh

Ngân hàng Northern Rock

4. Tại sao phải quản lý rủi ro tài chính?

Các công ty có thể hưởng lợi từ quản lý rủi ro tài chính theo nhiều cách khác nhau, nhưng có lẽ lợi ích quan trọng nhất là bảo vệ khả năng của công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Bằng cách làm cho các bên liên quan an toàn hơn, một chính sách quản lý rủi ro tốt sẽ giúp khuyến khích các nhà đầu tư cổ phần, chủ nợ, người quản lý, người lao động, nhà cung cấp và khách hàng trung thành với doanh nghiệp. Nói tóm lại, thiện chí của công ty được củng cố theo mọi cách đa dạng và cùng tăng cường. Điều này dẫn đến một loạt các lợi ích phụ trợ:

- Danh tiếng hoặc "thương hiệu" của công ty được nâng cao vì công ty được coi là thành công và ban lãnh đạo của công ty được coi là có năng lực và đáng tin cậy.

- Quản lý rủi ro có thể làm giảm sự biến động của thu nhập, giúp báo cáo tài chính và thông báo cổ tức phù hợp và đáng tin cậy hơn.

- Thu nhập ổn định hơn cũng có xu hướng giảm các khoản nợ thuế trung bình.

- Quản lý rủi ro có thể bảo vệ dòng tiền của công ty.

- Một số nhà bình luận cho rằng quản lý rủi ro có thể làm giảm chi phí vốn, do đó nâng cao giá trị kinh tế tiềm năng gia tăng cho một doanh nghiệp.

- Công ty có vị thế tốt hơn để khai thác các cơ hội (chẳng hạn như cơ hội đầu tư) thông qua xếp hạng tín dụng được cải thiện và khả năng tiếp cận tài chính an toàn hơn.

- Công ty có vị thế mạnh hơn để giải quyết các vấn đề về sáp nhập và mua lại. Nó cũng có vị thế mạnh mẽ hơn để tiếp quản các công ty khác và chống lại các cuộc đấu thầu tiếp quản thù địch.

Tại sao phải quản lý rủi ro tài chính?

- Công ty có chuỗi cung ứng được quản lý tốt hơn và lượng khách hàng ổn định hơn.

Những lợi ích này cho thấy khó có thể tách rời các tác động của quản lý rủi ro tài chính với các hoạt động rộng lớn hơn của doanh nghiệp. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả các bên trong tổ chức nhận ra và hiểu cách họ có thể tạo ra hoặc kiểm soát rủi ro tài chính.  Ví dụ, nhân viên trong bộ phận tiếp thị có thể được đào tạo về cách giảm thiểu rủi ro tài chính thông qua cách tiếp cận của họ để định giá và xem xét khách hàng.  Tương tự, các chính sách mua có thể tạo ra rủi ro tài chính, ví dụ, tạo ra rủi ro đối với biến động tỷ giá hối đoái.  Do đó, điều quan trọng là phải thiết lập một khuôn khổ tích hợp để quản lý tất cả các rủi ro tài chính.

Việc làm Tài chính tại Hà Nội

5. Các cách để quản trị rủi ro tài chính

Các tổ chức phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có thể được quản lý bằng cách sử dụng một khuôn khổ chung. 

5.1. Chuyển giao cho bên thứ ba quản trị.

Chuyển giao rủi ro bao gồm việc trả tiền cho bên thứ ba để tiếp quản rủi ro giảm, trong khi vẫn giữ khả năng tận dụng rủi ro tăng. Ví dụ: một quyền chọn tạo cơ hội trao đổi tiền tệ với tỷ giá đã thỏa thuận trước, được gọi là giá thực hiện. Nếu tỷ giá hối đoái tiếp theo trở nên có lợi, người nắm giữ sẽ thực hiện quyền chọn, nhưng nếu tỷ giá hối đoái tiếp theo là bất lợi, người nắm giữ sẽ để nó mất hiệu lực. Do đó, quyền chọn bảo vệ người nắm giữ khỏi rủi ro giảm trong khi vẫn giữ được lợi ích có thể có của rủi ro tăng. Nhân tiện, lưu ý rằng tính linh hoạt cao hơn của các công cụ chuyển rủi ro thường đi kèm với chi phí lớn hơn.

Các cách để quản trị rủi ro tài chính

Ưu và nhược điểm của các phản ứng khác nhau sẽ được thảo luận sâu hơn trong bối cảnh của từng loại rủi ro tài chính khác nhau, nhưng sẽ rất hữu ích ở giai đoạn này nếu nhận ra rằng có nhiều lựa chọn khác nhau.

5.2. Thực hiện kiểm soát rủi ro

Sau khi lựa chọn một phản ứng rủi ro, giai đoạn tiếp theo là thực hiện nó và giám sát tính hiệu quả của nó liên quan đến các mục tiêu cụ thể.  Việc thực hiện bao gồm việc phân bổ trách nhiệm quản lý các rủi ro cụ thể, và nền tảng là tạo ra một văn hóa nhận thức rủi ro, trong đó quản lý rủi ro được lồng ghép trong ngôn ngữ tổ chức và phương pháp làm việc.

Vòng kiểm soát được khép lại khi tính hiệu quả của các kiểm soát rủi ro được đánh giá thông qua quá trình báo cáo và xem xét. Sau đó, điều này dẫn đến một quy trình đánh giá và xác định rủi ro mới.  Bản thân quá trình này có ba thành phần chính:

- Quá trình xem xét: Quá trình này phải bao gồm việc xem xét thường xuyên các dự báo rủi ro, xem xét các phản ứng của ban quản lý đối với các rủi ro đáng kể và đánh giá chiến lược rủi ro của tổ chức. Nó cũng nên bao gồm việc thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm để chỉ ra những thay đổi trọng yếu đối với những rủi ro mà tổ chức phải đối mặt.

- Báo cáo nội bộ cho hội đồng quản trị hoặc nhóm quản lý cấp cao: Điều này có thể bao gồm  xem xét chiến lược quản lý rủi ro tổng thể của tổ chức, và xem xét các quá trình được sử dụng để xác định và ứng phó với rủi ro cũng như các phương pháp được sử dụng để quản lý chúng. Nó cũng nên bao gồm việc đánh giá chi phí và lợi ích của các phản ứng rủi ro của tổ chức và đánh giá về tác động của chiến lược quản lý rủi ro của tổ chức đối với những rủi ro mà tổ chức phải đối mặt.

- Báo cáo bên ngoài: Các bên liên quan bên ngoài phải được thông báo về chiến lược quản lý rủi ro của tổ chức và được cung cấp một số dấu hiệu về hiệu quả hoạt động của tổ chức. Khuôn khổ quản lý rủi ro cơ bản này hiện có thể được áp dụng cho từng loại rủi ro tài chính khác nhau, đó là: rủi ro thị trường, tín dụng, tài chính, thanh khoản và dòng tiền.

Định lượng rủi ro tài chính thông qua: 

- Mức độ ưu tiên gắn liền với rủi ro, ví dụ như được thể hiện trên ma trận khả năng xảy ra và hậu quả.

Thực hiện kiểm soát rủi ro

- Khả năng xu hướng rủi ro của tổ chức.

Nói cách khác, các nhà quản lý cần biết quy mô rủi ro mà họ phải đối mặt trước khi có thể quyết định phản ứng. Ba cách tiếp cận thường được sử dụng để định lượng rủi ro tài chính là phân tích hồi quy, phân tích Giá trị rủi ro và phân tích hướng rủi ro có thể xảy ra. Sẽ rất hữu ích nếu bạn xem xét từng phương pháp sâu hơn để hiểu được điểm mạnh và điểm yếu tương ứng của chúng.

Tìm việc làm

Hy vọng rằng những chia sẻ trên đã giúp bạn nắm rõ những thông tin về quản trị rủi ro tài chính và các kiến thức hỗ trợ khác cho mình.

Quản trị rủi ro là gì? Yếu tố quan trọng để phát triển dài lâu

Để làm tốt quản trị rủ ro tài chính thì ngay từ đầu doanh nghiệp phải chúng trọng rất nhiều về quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro đang ngày càng trở nên cấp thiết và trở thành công cụ quan trọng trong quản trị kinh doanh để phát triển bền vững đối với mọi doanh nghiệp dù kinh doanh, hoạt động trong bất kỳ một lĩnh vực nào. Cùng tìm hiểu quản trị rủi ro là gì và tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong doanh doanh nghiệp qua bài viết dưới đây nhé!

Quản trị rủi ro là gì?

Để làm tốt quản trị rủ ro tài chính thì ngay từ đầu doanh nghiệp phải chúng trọng rất nhiều về quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro đang ngày càng trở nên cấp thiết và trở thành công cụ quan trọng trong quản trị kinh doanh để phát triển bền vững đối với mọi doanh nghiệp dù kinh doanh, hoạt động trong bất kỳ một lĩnh vực nào. Cùng tìm hiểu quản trị rủi ro là gì và tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong doanh doanh nghiệp qua bài viết dưới đây nhé!

Quản trị rủi ro là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-