Quay lại

Một số nguyên tắc của việc quản lý tài sản công tại bệnh viện

Tác giả: Hồng Nguyễn

Quản lý tài sản công tại bệnh viện là quản lý về cơ sở vật chất cũng như nguồn lực quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cho xã hội giúp vào việc đảm bảo, nâng cao tự chủ tài chính của những đơn vị. Về luật quản lý tài sản sử dụng và khai thác có hiệu quả tài sản công tại nhiều lĩnh vực và trong đó có lĩnh vực y tế. Cùng timviec365.vn tìm hiểu vể nguyên tắc về quản lý tài sản công tại bệnh viện và những thông tin liên quan.

1. Những quy định chung về quản lý tài sản công tại bệnh viện

Một số quy định chung về việc quản lý tài sản công tại bệnh viện

1.1. Điều 1 quy định về mục đích

Thực hiện hiện thống nhất trong việc quản lý về tài sản tại bệnh viện để đảm bảo tuân thủ theo những quy định của pháp luật cũng như hướng dẫn dưới người có thẩm quyền.

Những quy định chung về quản lý tài sản công tại bệnh viện

Khai thác và sử dụng đảm bảo được hiệu lực, tiết kiệm trong hiệu quả kinh tế dưới việc quản lý , sử dụng tài sản của nhà nước. Bên cạnh đó phát huy quyền làm chủ với tập thể, dân chủ công khai trong quá trình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Ngoài ra còn tăng cường công tác tự kiểm tra cũng như giám sát nội bộ.

1.2. Điều 2 về việc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là ai

Phạm vi điều chỉnh : Quy chế này được quy định về trách nhiệm cũng như thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng cũng như mua sắm, tiếp nhận sửa chữa, thu hồi thanh lý tài sản công trong bệnh viện nói chung.

Đối tượng được áp dụng là các phòng khoa của Bệnh viện, cán bộ, công viên chức và người lao động làm việc tại Bệnh viện.

1.3. Điều 4 về tải sản công

Tài sản công quy định trong quy chế là tài sản được Nhà nước giao cho các cơ quan quản lý và sử dụng hay do đầu tư xây dựng, mua sắm từ các nguồn vốn ngân sách trong nhà nước và các nguồn kinh phí khác. Cũng có thể là do các tổ chức hay cá nhân trong, ngoài nước biếu tặng , đóng góp.

1.3.1. Tài sản cố định 

Bao gồm nhà cửa và các vật kiến trúc là các khối nhà làm việc hành chính, các công trình cảnh quan, các khối nhà chuyên môn. Phụ trợ tại bệnh viện như máy móc, thiết bị hay dụng cụ sử dụng cho công tác chuyên môn. May móc hay trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại như xe cứu thương hay xe chở rác. Hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị dụng cụ dùng trong công tác quản lý và một số tài sản cố định khác.

Quy định chung về tài sản cố định tại bệnh viện

1.3.2. Tài sản cố định vô hình

Bao gồm giá trị về quyền sử dụng đất, giá trị phần mềm ứng dụng trong việc quản lý bệnh viện hay công thông tin hoạt động của bệnh viện

1.3.3. Tài sản là công cụ lâu bền

Bao gồm các công cụ, dụng cụ trong phòng họp, làm việc, các khoa hoặc phòng điều trị.

1.3.4. Hình thức trong khai thác nguồn lực tài chính từ các tài sản công 

Hình thức trong khai thác nguồn lực chính từ các tài sản công

- Giao lại quyền sử dụng tài sản công

- Cấp cho quyền khai thác tài sản công.

- Cho thuê tài sản công.

- Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng về tài sản công.

- Sử dụng tài sản công vào trong mục đích kinh doanh, liên doanh hoặc liên kết.

- Sử dụng tài sản công vào việc thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước.

- Bán và thanh lý đi các tài sản công không dùng đến

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật đề ra

2. Các nguyên tắc sử dụng và quản lý tài sản công tại bệnh viện

Thứ nhất mọi tài sản của bệnh viện đều phải được phân công, được giao, được phân cấp thẩm quyền rõ ràng về trách nhiệm cho từng khoa, phòng quản lý và cá nhân sử dụng.

Các nguyên tắc sử dụng và quản lý tài sản công tại bệnh viện

Thứ hai là những tài sản của bệnh viện phải được khai thác, quản lý, bảo dưỡng cũng như sửa chữa thống kê kế toán đầy đủ về hiện vật, giá trị. Các tài sản có nguy cơ chịu về rủi ro cao do thiên tai hỏa hoạn hay nguyên nhân bất khả kháng được quản lý về tài chính thông qua bảo hiểm theo quy định pháp luật

Thứ ba là tài sản của bệnh viện phục vụ trong công tác quản lý cũng như cung cấp dịch vụ công, đảm bảo về an ninh được sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, đối tượng, chế độ theo quy định của pháp luật.

Thứ tư vấn đề khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản của bệnh viện cần phải tuân theo về cơ chế thị trường hiệu quả, minh bạch, công khai và đúng theo pháp luật

Thứ năm vấn đề quản lý và sử dụng tài sản tại bệnh viện phải được thực hiện công khai, đảm bảo thực hành một cách tiết kiệm, phòng chống lãng phí và tham nhũng.

Thứ sáu là việc sử dụng quản lý tài sản, sử dụng tài sản của bệnh viện được giám sát, kiểm tra, thanh tra trong mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy hồ sơ tài sản cần được bảo quản cũng như lưu trữ theo quy định. Đối với trương hợp hồ sơ chưa bàn giao cho bộ phận bảo quản cũng như lưu trữ chung trong việc quản lý thì cá nhân, các khoa, phòng cần được phân công theo chức năng phải chịu trách nhiệm trong việc bảo quản, lưu trữ.

Xử lý vi phạm pháp luật về trường hợp quản lý, sử dụng tài sản công sai trái

Tại bệnh viện nào có các đối tượng cơ qua, tổ chức vi phạm pháp luật về sử dụng, quản lý tài sản công thì  sẽ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước thì sẽ phải bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với người đứng đầu có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm, liên đới chịu trách nhiệm nếu như để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại bệnh viện; cũng tùy theo mức độ vi phạm, tính chất vi phạm sẽ có hình thức riêng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản IT

3. Một số thông tin khác về quản lý tài sản công tại bệnh viện

3.1. Mua thêm tài sản công tại bệnh viện

Vấn đề mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động trong bệnh viện được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như :

Tài sản cần được sử dụng cho mục đích chung hoặc còn thiếu so với mức và tiêu chuẩn đã được quy định ban đầu

Một số thông tin khác về quản lý tài sản công tại bệnh viện

Trong quá trình thực hiện mua sắm thì phương thức mua được áp dụng theo quy định Nhà nước đề ra. Bên cạnh đó còn không được bố trí ngân sách cũng như nhà nước để mua sắm tài sản công chỉ sử dụng vào mục đích kinh doanh hay cho thuê phục vụ lợi ích cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định vì là vi phạm pháp luật.

3.2. Bảo hiểm tài sản công ra sao

Bảo hiểm tài sản công được hiểu là cung cấp sự đền bù thiệt hại về mặt tài chính dành cho chủ sở hữu. Bên cạnh đó Nhà nước đại diện sở hữu tài sản công hoặc hoạt động bảo hiểm có ý nghĩa to lớn trong việc quản lý hay sử dụng tài sản công trong cơ quan chức năng. Tài sản công có ý nghĩa quan trọng để các cơ quan Nhà nước hay tổ chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình tác động trực tiếp đến an sinh xã hội

Bảo hiểm đối với tài sản công

Bảo hiểm tài sản công là thực sự cần thiết trước thực trạng tài sản công phải đối mặt với nhiều rủi ro. Việc đưa bảo hiểm tài sản công vào những quy định pháp luật cũng là một trong những giải pháp giúp cho Nhà nước có cơ chế chủ động trong vấn đề dự toán ngân sách hàng năm

Nội dung vừa rồi timviec365.vn đã tổng hợp lại và chia sẻ cho bạn đọc những thông tin để tham khảo về các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản công tại bệnh viện. Nếu như còn thắc mắc nào cần giải đáp thì hãy để bình luận lại dưới bài viết này, chúng tôi sẽ hồi đáp lại trong bài viết lần sau.

Tài sản công là gì?

Bạn đang muốn tìm hiểu xem tài sản công là gì? Hãy nhấp chuột ngay trong bài viết ngay bên dưới!

Tài sản công là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-