Quay lại

Tìm hiểu và nắm bắt quy chế quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Tác giả: Nga Nguyễn

Quy chế quản lý tài sản trong doanh nghiệp là một loạt các quy định được doanh nghiệp ban hành dành cho hoạt động quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Vậy những quy chế nào thường được áp dụng vào quy trình quản lý tài sản doanh nghiệp?

1. Vai trò của việc đưa ra quy chế quản lý tài sản

Đối tượng phạm vi áp dụng quy chế quản lý tài sản doanh nghiệp là các bộ phận, phòng ban, các cá nhân làm việc cho doanh nghiệp. Tất cả nhân sự trong công ty cần phải thực hiện công việc tuân theo các quy chế quản lý tài sản mà doanh nghiệp đề ra.

Quy chế quản lý tài sản trong doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng

Mục đích của việc áp dụng quy chế quản lý tài sản là nhằm thực hiện các công tác bảo vệ, kiểm soát tài sản doanh nghiệp. Quy chế quản lý tài sản tạo ra các quy định trong tiến trình thực hiện thiết lập, thu mua, sử dụng, sửa chữa, xử lý và bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp.

Với những quy chế được đặt ra các phòng ban, cá nhân được bàn giao tài sản phải đảm bảo được quản lý sử dụng tài sản phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó mỗi cá nhân sẽ có quyền sử dụng tài sản cũng như có trách nhiệm giữ gìn tài sản chung cho doanh nghiệp.

Quy chế được ban hành sẽ giúp doanh nghiệp có được quy trình quản lý tài sản hiệu quả, tránh xảy ra các tình huống bất thường. Thông qua quy chế doanh nghiệp cũng dễ dàng trong việc hoạch định các kế hoạch quản lý tài sản và phổ biến những nội dung quan trọng về trách nhiệm của bộ phận cá nhân làm việc trong doanh nghiệp.

2. Những nội dung trong quy chế quản lý tài sản doanh nghiệp

Quy chế quản lý tài sản của mỗi doanh nghiệp có thể là khác nhau, tùy vào định hướng sử dụng và bảo vệ tài sản của mỗi đơn vị. Đối với các cơ quan nhà nước hay các đơn vị sự nghiệp công lập thì quy chế sẽ được ban hành và được đưa ra theo quyết định của các bộ phận quản lý tổ chức đó.

Nội dung trong quy chế quản lý tài sản DN

2.1. Quy chế quản lý tài sản của doanh nghiệp nhà nước

Trong doanh nghiệp nhà nước, quy chế quản lý tài sản nhà nước thường bao gồm các quyết định có nội dung về:

- Phạm vi quy chế điều chỉnh, áp dụng. Những nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị.

- Quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng tài sản. Liệt kê cụ thể những tài sản chuyên dùng phục vụ công việc.

- Quyền và nghĩa vụ của những đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Trách nhiệm của các cơ quan, nghĩa vụ của cán bộ đứng đầu trong việc quản lý tài sản.

- Các quy chế liên quan tới đầu tư xây dựng mua sắm tài sản cũng như hoạt động thuê tài sản. Bên cạnh đó cũng có quy chế liên quan tới các quyết định bảo dưỡng sửa chữa thay thế các tài sản nhà nước.

- Quy định về lập và báo cáo các hoạt động đăng ký tài sản nhà nước, biên bản tiếp nhận tài sản được bàn giao hay các hình thức khác.

Những doanh nghiệp đơn vị công lập cần đảm bảo thực hiện theo các quy chế sử dụng quản lý tài sản được ban hành. Tránh xảy ra sai sót trong việc quản lý tài sản đơn vị làm ảnh hưởng tới các hoạt động của tổ chức.

2.2. Quy chế quản lý tài sản của các doanh nghiệp nói chung

Các doanh nghiệp cũng có thể ban hành các quy chế quản lý tài sản với những nội dung mà doanh nghiệp cho là cần thiết trong việc kiểm soát, quản lý tài sản. Những quy chế cụ thể mà doanh nghiệp có thể đề cập tới như:

Quản lý tài sản trong doanh nghiệp cần tuân theo các quy chế

2.2.1. Trách nhiệm của nhân sự trong việc sử dụng bảo vệ tài sản

Quy chế có thể đưa ra một số quy định về trách nhiệm của nhân sự trong việc bảo vệ các tài sản có trong doanh nghiệp. Một số các vi phạm nghiêm cấm khi sử dụng tài sản cũng như những mức phạt có thể áp dụng.

Những trách nhiệm cơ bản có thể đề cập như việc sử dụng tài sản theo đúng hướng dẫn vận hành hoạt động của tài sản. Đối với những tài sản cần sự cho phép phải xin ý kiến của cán bộ chịu trách nhiệm trước khi sử dụng.

Mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của doanh nghiệp. Nếu có các vấn đề phát sinh liên quan tới tài sản doanh nghiệp phải báo cáo ngay để kịp thời xử lý.

2.2.2. Quy trình thu mua, sử dụng, quản lý tài sản doanh nghiệp

Khi phát sinh nhu cầu mua tài sản, trang thiết bị cho công ty thì cần có người lập đề nghị yêu cầu mua và có sự xác nhận của trưởng bộ phận hay người chịu trách nhiệm quản lý tài sản bộ phận ký xác nhận.

Đối với những tài sản có giá trị lớn cần sự xem xét thì có thể trình yêu cầu mua lên các cấp quản trị để được phê duyệt từ đó mới thực hiện tìm kiếm và thu mua.

Đối với hoạt động mua tài sản, bộ phận quản lý tài sản cần thu mua cung ứng tài sản đáp ứng được những tiêu chí cần thiết như chất lượng, giá cả, bảo hành, dịch vụ sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Quy chế quản lý tài sản DN quy định quy trình quản lý

2.2.3. Quy chế trong việc sửa chữa, bảo trì, thay thế tài sản

Đối với những tài cần được sửa chữa bảo trì bộ phận quản lý cũng tiến hành thực hiện hoạt động lập các báo cáo chi tiết về những lần thực hiện sửa chữa, đưa ra các khuyến nghị về việc thay thế, bổ sung để đáp ứng máy móc thiết bị cho doanh nghiệp.

Những hoạt động thanh lý cũng cần được sự cho phép của các cá nhân, bộ phận thực hiện quản lý tài sản. Quy trình thanh lý tài sản cũng có thể được nêu ra trong quy chế để đảm bảo được hoạt động thanh lý có thể diễn ra hiệu quả.

2.2.4. Quy định về việc kiểm kê, trích lập khấu hao tài sản

Trích khấu hao tài sản là hoạt động cần thiết trong quy trình quản lý tài sản doanh nghiệp, những tài sản cố định cần được trích khấu hao để giúp hoạt động thống kê chi phí, hạch toán nghiệp vụ kế toán được thực hiện sát với thực tế.

Quy chế có thể đưa ra việc hạch toán khấu hao tài sản cố định theo định kỳ, với cách thức khấu hao cụ thể được nêu rõ và cần có sự đảm bảo tính chính xác tương đối trong hoạt động trích khấu hao.

Doanh nghiệp sẽ có nhu cầu kiểm kê tài sản định kỳ hoặc kiểm kê tài sản thường xuyên do vậy những bộ phận quản lý tài sản cần nắm bắt thông tin, tiến hành lập báo cáo, đề xuất cho hoạt động sử dụng và quản lý tài sản trong doanh nghiệp.

2.2.5. Quy định quản lý bàn giao tài sản doanh nghiệp

Tài sản doanh nghiệp sẽ được phân chia và bàn giao cho các bộ phận, phòng ban hoặc các cá nhân. Khi có hoạt động thay thế hay bổ sung tài sản thì cần có các văn bản bàn giao cụ thể nêu rõ tên tài sản, các đặc điểm hiện có của tài sản.

Các quy định có trong quy chế quản lý tài sản DN

Khi một cá nhân nghỉ việc hay chuyển bộ phận thì cũng phải bàn giao lại những tài sản của doanh nghiệp mình đang sử dụng để đảm bảo tài sản được quản lý theo một quy trình khép kín.

2.2.6. Những quy định khác trong quy chế quản lý tài sản

Một số quy định về trách nhiệm quản lý tài sản dành cho người đứng đầu bộ phận cũng có thể được để cập trong quy chế của doanh nghiệp. Hay việc báo cáo cập nhật tình hình sử dụng tài sản doanh nghiệp cần được thực hiện theo đúng một quy trình được để ra.

Bên cạnh đó những vấn đề mà doanh nghiệp chú trọng quan tâm trong vấn đề quản lý tài sản cũng sẽ được nêu ra trong quy chế và đảm bảo truyền đạt được những quy chế này tới các bộ phận, phòng ban có liên quan đến tài sản doanh nghiệp.

3. Những lưu ý trong việc áp dụng các quy chế quản lý tài sản DN

Quản lý tài sản doanh nghiệp cần tuân theo những quy chế, quy định cụ thể để đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra hiệu quả. 

Không những ban hành quy chế mà các nhà đảm nhận nhiệm vụ quản lý tài sản cho doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu, nắm bắt và thay đổi, bổ sung các quy chế quản lý tài sản nhằm đảm bảo tính phù hợp và nhất thiết với hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

Các cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp cần nắm rõ các quy chế được ban hành, thực hiện đúng và không vi phạm quy chế đó.

Lưu ý đối với quy chế quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Bài viết về quy chế quản lý tài sản trong doanh nghiệp đã đem đến cho bạn một số thông tin cần thiết trong hoạt động quản lý tài sản doanh nghiệp. Hy vọng rằng qua đó bạn hiểu hơn về vai trò cũng như nội dung của loại quy chế này trong hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc điểm của tài sản trong một doanh nghiệp

Tham khảo về đặc điểm tài sản trong một doanh nghiệp để có được nhiều thông tin hữu ích liên quan tới quản lý tài sản doanh nghiệp.

Đặc điểm của tài sản trong một doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-