Quay lại

Tài chính kế toán là gì? Hiểu biết cơ bản về tài chính – kế toán

Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết

FAME  - một cụm từ quen thuộc trong giới kinh doanh nhắc tới 04 ngành kinh tế ngày càng có nhu cầu mở rộng nguồn nhân lực và được quan tâm nhiều trong doanh nghiệp là Finance – tài chính, Accounting – kế toán, Management – quản trị và Economics – kinh tế. Trong đó tài chính – kế toán là hai ngành đảm nhận vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực thi những hoạt động quản lý, theo dõi dòng tiền đồng thời là các vấn đề liên quan tới tài chính. Sau đây để hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của hai ngành nghề này, hãy cùng tác giả của Timviec365.vn tìm hiểu tài chính kế toán là gì qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Việc làm Quản trị kinh doanh

1. Tài chính – kế toán trong doanh nghiệp là gì? 

Tài chính – kế toán là hai chức năng chính trong ngành công nghiệp hiện nay

Trước thời kỳ kinh tế hội nhập phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ngày càng nhiều sự xuất của doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ đó tạo ra thương trường cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp muốn đảm bảo cơ hội được tồn tại phát triển trong lâu dài phải có nội lực mạnh bên trong. Trong đó tài chính – kế toán là hai chức năng chính trong ngành công nghiệp hiện nay. 

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp,… từ đó cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức giúp Ban lãnh đạo đưa ra những quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp. 

Tài chính doanh nghiệp là một khâu trong hệ thống tài chính của nền kinh tế thị trường

Tài chính doanh nghiệp là một khâu trong hệ thống tài chính của nền kinh tế thị trường, là phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tính chất và mức độ phát triển của tài chính doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào tính chất và nhịp độ phát triển của nền kinh tế hàng hóa. 

Nếu kế toán là bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp doanh thu, tính toán ra con số cụ thể mọi hoạt động thu – chi tài chính, luân chuyển dòng tiền, theo dõi và thực hiện thanh toán các hóa đơn,… thì bộ phận tài chính là đơn vị tiếp nhận những con số đó để phân tích và dự đoán ngoài kinh phí để đảm bảo khai thác tối đa hiệu quản nguồn vốn. Từ đó thực hiện tư vấn, đề xuất cho Ban lãnh đạo các giải pháp về chi phí trong các dự án, đầu tư vốn,… hỗ trợ mọi hoạt động liên quan tới tài chính cùng doanh nghiệp phát triển. 

Xem thêm:  Các định khoản kế toán cơ bản. Cách định khoản cho người mới học

Việc làm Tài chính

2. Vai trò của tài chính – kế toán trong doanh nghiệp 

Tài chính – kế toán là hai hoạt động không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào trong giới kinh doanh hiện nay. Gánh trên vai trọng trách tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty và tổ chức để thực thi các công việc như:

Tài chính - kế toán giúp doanh nghiệp dự đoán trước nhu cầu tài chính hỗ trợ hoạt động lập kế hoạch kinh doanh và kế toán tài chính doanh nghiệp

- Hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ các loại tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả,…

- Các hoạt động thu – chi tài chính

- Giúp doanh nghiệp dự đoán trước nhu cầu tài chính hỗ trợ hoạt động lập kế hoạch kinh doanh và kế toán tài chính doanh nghiệp 

- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo và thực hiện kiểm tra giám sát việc quản lý và chất hàng chế độ tài chính kế toán

Qua đó, tài chính – kế toán có nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là bộ phận chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan để hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và nhiều năm cho công ty. Bên cạnh đó, tài chính – kế toán còn đảm nhận vai trò quản lý công tác tác đầu tư tài chính, cho vay – trả nợ tại doanh nghiệp. 

Tài chính – kế toán là hai bộ phận mà Ban lãnh đạo tham mưu nhiều ý kiến để chỉ đạo thực hiện 

Tài chính – kế toán là hai bộ phận mà Ban lãnh đạo tham mưu nhiều ý kiến để chỉ đạo thực hiện đôi khi thay lãnh đạo trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính – kế toán. Thông tin mà bộ phận tài chính – kế toán phân tích được tiếp tục nghiên cứu trước khi đề xuất với Lãnh đạo các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo chấp hành tốt chế độ hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất. 

Có thể thấy mọi hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp đều có sự góp mặt của bộ phận tài chính – kế toán, vậy nên nhân sự trong hai bộ phận này luôn cần được quan tâm ngay từ khâu tuyển dụng đảm bảo chất lượng lao động có kiến thức, kỹ năng hoàn thành tốt công việc hỗ trợ Ban lãnh đạo phát triển doanh nghiệp ngày một lớn mạnh.   

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

3. Công việc của nhân viên tài chính và nhân viên kế toán trong doanh nghiệp 

3.1. Công việc của nhân viên kế toán

Công việc kế toán được phân ra rất nhiều loại trong đó theo chức năng cung cấp thông tin kế toán được chia thành kế toán tài chính và kế toán quản trị, trong đó: 

3.1.1. Công việc kế toán tài chính 

Kế toán tài chính đảm nhận việc các nhân viên ghi chép, tổng hợp số liệu phản ánh thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp

Kế toán tài chính đảm nhận việc các nhân viên ghi chép, tổng hợp số liệu phản ánh thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp qua những con số trong báo cáo tài chính phục vụ nhu cầu thông tin trong nội bộ doanh nghiệp và cả cho các đơn vị quan tâm bên ngoài doanh nghiệp đảm bảo tính thống nhất, khách quan, tuân theo các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành được quy định về kế toán của từng quốc gia. 

Công việc của tài chính kế toán đảm nhận được giao nhiệm vụ bao gồm:

- Việc chuẩn bị báo cáo mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năm bằng cách thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin để tính toán số liệu cụ thể 

- Cung cấp thông tin về doanh thu và các vấn đề liên quan tới dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

- Tính toán thuế và thu nhập. Bạn có thể xem công thức tính thuế tncn trên excel để phục cụ quá trình làm việc.

- Thực hiện và giám sát tài chính nội bộ, lập và xử lý mọi thủ tục tài chính trong doanh nghiệp 

- Là đơn vị hậu cần thực hiện công tác chuẩn bị ngân sách, phát triển dự án. Phối hợp cùng bộ phận tài chính trong doanh nghiệp (nếu có) hoặc trực tiếp phân tích tài chính, tìm ra nguyên ro lợi nhuận giảm và đề xuất giải pháp tăng lợi nhuận từ việc thúc đẩy doanh thu cao nhất có thể cho doanh nghiệp, tổ chức. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.  

Bạn đọc có thể quan tâm xem thêm: mẫu giấy đề nghị thanh toán một loại giấy tờ mà người làm kế toán tài chính nắm rõ

3.1.2. Công việc kế toán quản trị 

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế, tài chính 

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế, tài chính dựa trên những yêu cầu trong quản trị để đưa ra những quyết định về kinh tế, tài chính trong phạm vi bộ phận kế toán. Kế toán quản trị không đảm nhận công việc thu thập số liệu mà chủ yếu tập trung đưa ra các quyết định liên quan tới nghiệp vụ kế toán đặc biệt là các quyết định liên quan tới: 

- Các yếu tố sản xuất kinh doanh bao gồm các quyết định mua sắm, sử dụng các đối tượng lao động – hàng tồn kho, quản lý kiểm soát tư liệu lao động là các loại tài sản cố định đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ tuyển dụng lao động và tiền lương cho công nhân,… 

- Các chi phí và giá thành sản phẩm: kế toán quản trị nắm một phần vai trò trong công tác định giá sản phẩm, phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, phân bổ chi phí, tham gia vào các tình huống quyết định quản trị diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp,… 

- Kiểm soát, giải quyết các khoản nợ của doanh nghiệp 

- Quản trị các hoạt động đầu tư tài chính 

- Tham gia vào nhiệm quản trị các hoạt động khác của doanh nghiệp

Thông tin của kế toán quản trị không chỉ là những thông tin đã diễn ra trong quá khứ mà bao gồm các những kế hoạch, dự toán, dự tính,… cho tương lai. Không giống như kế toán tài chính chỉ tập trung chủ yếu các thông tin về giá trị  mà kế toán quản trị bao gồm rộng hơn là cả thông tin về hiện vật và thời gian lao động,… 

3.2. Công việc của các nhà phân tích tài chính 

Tài chính doanh nghiệp bao gồm các công việc đọc báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính và quản lý các tùy chọn tài chính

Tài chính doanh nghiệp bao gồm các công việc đọc báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính và quản lý các tùy chọn tài chính, cụ thể: 

- Công việc đọc báo cáo tài chính từ bộ phận kế toán, tập trung ghi nhận thông tin trong bảng sao kê lợi nhuận và lời lỗ cho biết doanh nghiệp doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời đọc thêm các báo cáo về lưu chuyển tiền tệ, cung cấp thông tin về cách mà các quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp tăng lên hay giảm đi theo thời gian. Và cuối cùng thông qua bảng cân đối kế toán sẽ chỉ rõ ra lợi nhuận và thua lỗ của doanh nghiệp diễn ra như thế nào? 

- Lập kế hoạch chiến lược cung cấp cho doanh nghiệp một nền tảng tài chính giúp thực hiện  các dự án và kế hoạch trong phạm vi cho phép về nguồn lực tài chính. Chẳng hạn, khi doanh nghiệp muốn triển khai một chiến lược tiếp thị sản phẩm mới ra thị trường, tài chính doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp biết những khoản cần phải chi trả bao nhiêu từ đó dự đoán và tính ra số lượng sản phẩm mới bạn phải bán ra để bù đắp chi phí ban đầu khi tung ra sản phẩm. Đó là cơ sở để doanh nghiệp thu lại kinh phí đã bỏ ra. 

- Quản lý các tùy chọn tài chính: Công việc phát huy tác dụng khi doanh nghiệp của bạn gặp khó khắn về dòng tiền, tài chính kế toán lúc này thực hiện công việc giúp doanh nghiệp hiểu và đưa ra các tùy chọn tài chính. Đó là việc lựa chọn mức vay phù hợp với năng lực hoàn trả trong tương lai thông qua việc tính toán các khoản thanh toán tiền lãi và tiền gốc kết hợp với thông tin đã được lập trong báo cáo tài chính. 

Xem thêm: Hướng dẫn viết hóa đơn hợp đồng Hot nhất 2021

4. Sự khác biệt giữa tài chính và kế toán trong doanh nghiệp 

Kế toán và tài chính đều là hai hình thức quản lý tiền mặt trong doanh nghiệp nhưng chúng lại được sử dụng không cùng mục đích

Kế toán và tài chính đều là hai hình thức quản lý tiền mặt trong doanh nghiệp nhưng chúng lại được sử dụng không cùng mục đích. Theo như phân tích công việc của kế toán và tài chính có thể hình dung kế toán là một phần của tài chính, kế toán có phạm vi bao trùm hẹp hơn tài chính. 

- Kế toán là một phần thiết yếu của tài chính, thông tin kế toán cung cấp phục vụ bộ phận tài chính phân tích tình hình tài chính và các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. 

- Các dữ liệu trong báo cáo tài chính giúp bộ phận tài chính phân tích các hoạt động trước đây và định hướng kế hoạch trong tương lai 

- Kế toán thực hiện công việc xác định số dư nguồn vốn và các hoạt động làm thay đổi nguồn vốn là thu nhập, chi phí,… còn tài chính xác định số dư nguồn vốn dựa trên vòng quay của tiền mặt. 

- Kế toán có mục đích thu thập và trình bày thông tin tài chính, công việc của nhân viên kế toán là liên tục cập nhật dữ liệu cả trong quá khứ và hiện tại trong khi bộ phận tài chính lại dựa trên những thông tin thu thập đó để lập chiến lược tài chính, quản lý và kiểm soát và ra quyết định. 

5. Nhu cầu nhân lực kế toán trong tương lai 

Việc làm kế toán và kiểm toán đang nằm trong top những ngành nghề có nhu cầu nhân lực nhiều nhất ở Việt Nam 

Trong xu hướng hội nhập kinh tế Việt Nam với nền kinh tế trên thế giới, số lượng các doanh nghiệp trong nước xuất hiện ngày càng nhiều mà bộ phận tài chính – kế toán lại không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ. Theo số liệu thống kế từ thông tin việc làm kế toán kiểm toán tại Hà Nội và 62 tỉnh thành trên Timviec365.vn cho thấy kế toán và kiểm toán đang nằm trong top những ngành nghề có nhu cầu nhân lực nhiều nhất ở Việt Nam trong năm 2019 vừa qua và nhu cầu này vẫn tiếp tục tăng trong những năm tới đây cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế nước nhà. 

Dù cho lời đồn “kế toán đang thừa nhân lực, sinh viên ra trường ngành kế toán có tỷ lệ thất nghiệp cao” lan rộng thì chuyên ngành kế toán vẫn được xem là ngành có nhiều sinh viên lựa chọn theo học. Và thực tế cho thấy sinh viên tốt nghiệp ngày này nếu sở hữu kiến thức chuyên môn cao, có kỹ năng làm việc vị trí làm nhân viên kế toán với mức thu nhập ổn định không bao giờ là thiếu. Nếu là người trong ngành chắc hẳn bạn hiểu rõ được vai trò và tầm quan trọng của bộ phận kế toán là không thể thiếu trong tất cả các công ty, tổ chức do đó đây là một trong những nghề không lo thất nghiệp nhất. 

Các bạn học sinh muốn theo nghề kế toán - kiểm toán có thể tham khảo review học kế toán ở đâu tốt để xem xét chọn trường cũng như ngành học. Ngoài ra bạn nên xem thêm điểm chuẩn ngành kế toán áng chừng số điểm thi Đại học của mình để chắc chắn tỷ lệ đỗ cao hơn.

Tuy số lượng sinh viên lựa chọn theo nghề chiếm phần đông thế nhưng theo dự báo trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 này, khi tốc độ kinh tế phát triển không chờ đợi sự chuẩn bị của nhân lực, nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao có nguy cơ thiếu hụt trầm trọng. Tình trạng lao động trong ngành kế toán ra trường không có việc làm là do trình độ làm việc không đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Kế toán là một nghề đòi hỏi sự cẩn thận đến từng chi tiết, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt công việc kế toán lại liên quan trực tiếp tới nguồn lực tài chính – yếu tố quyết định tới “sống còn” của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh. 

Tuyển nhân viên kế toán

Có rất nhiều tin tuyển dụng việc làm kế toán đang chào đón ứng viên “apply” hồ sơ xin việc trên Timviec365.vn

Hãy đảm bảo mình sở hữu những tố chất sau đây để trở thành một nhân viên kế toán chuyên nghiệp:

- Có khả năng tư duy tốt, yêu thích làm việc với những con số 

- Là người trung thực trong công việc, có trách nhiệm với từng công việc 

- Là người tỉ mỉ, cẩn thận khi làm việc nhưng thao tác làm việc không được quá chậm ảnh hưởng tới tiến độ công việc gây cản trở hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp 

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp thời gian, công việc hợp lý đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng kế hoạch

- Kỹ năng tin học là không thể thiếu ở một nhân viên kế toán khi họ phải làm việc thường xuyên trên máy tính. Nhờ những công cụ, phần mềm mà công việc của họ được tiến hành nhanh chóng, dễ dàng hơn. 

Nếu bạn đã chuẩn bị được đầy đủ cho mình những tố chất trên, cơ hội việc làm đến với bạn không thiếu quan trọng là bạn tìm việc ở đâu mới đảm bảo. Với sự phát triển của Internet hiện nay cùng với nhu cầu “người tìm việc – việc tìm người” ngày một tăng, không thiếu các website cung cấp dịch vụ tìm và tuyển dụng việc làm trực tuyến trong đó Timviec365.vn là một trong những trang web mang tới ứng viên thông tin tuyển dụng việc làm chất lượng nhất trên thị trường hiện nay. Có rất nhiều tin tuyển dụng việc làm kế toán ở hầu hết các tỉnh thành trên khắp cả nước đang chào đón ứng viên “apply” hồ sơ xin việc tại đây. 

Xem thêm: Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán và cách xây dựng nội dung

Tìm việc làm nhanh

Tài chính – kế toán là hai bộ phận góp mặt trên hầu hết chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Hy vọng với những thông tin về “tài chính kế toán là gì?” mà Timviec365.vn cung cấp trên đây sẽ hữu ích với tất cả độc giả. Timviec365.vn mong rằng sẽ luôn được cùng ứng viên đồng hành trên con đường chinh phục việc làm kế toán cả ở hiện tại và tương lai. Chúc các bạn thành công!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-