Quay lại

Hướng dẫn chi tiết nhất về cách tính lương hưu quân đội

Tác giả: Nguyễn Tú Anh

Lương hưu chính là quyền lợi mà những người phục vụ trong quân đội được hưởng. Bộ Quốc phòng đã chỉ ra cách tính lương hưu quân đội tuy nhiên không phải ai cũng kịp thời cập nhật sự thay đổi này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tính lương hưu trong quân đội bạn nhé.

1. Điều kiện để quân nhân được hưởng lương hưu

Theo Nghị định số 33/2016/NĐ-CP tại điều số 8 đã quy định về điều kiện đối tượng phục vụ trong quân ngũ được hưởng mức lương hưu hàng tháng. Các khoảng thời gian làm việc sẽ được cộng dồn khi tính lương hưu cho người lao động.

Điều kiện để quân nhân được hưởng lương hưu

- Với người lao động làm việc trong trong môi trường nguy hiểm, nặng nhọc

Theo danh mục mà  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, người lao động là đối tượng có thời gian làm công việc độc hại, nguy hiểm hoặc các công việc đặc biệt nguy hiểm thuộc danh mục sẽ được hưởng chế độ lương hưu quân đội.

Những người lao động có thời gian công tác trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại chiến trường B, C và trước ngày 31 tháng 8 năm 1989 tại chiến trường K, người có thời gian công tác tại nơi có phụ cấp khu vực với hệ số từ 0,7 trở lên là đối tượng được xét hưởng lương hưu.

Nếu như người lao động có thời gian công tác bị ngắt quãng thì các khoảng thời gian công tác sẽ được cộng dồn. Khoảng thời gian này sẽ là căn cứ để giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động khi phải xét điều kiện.

- Tính lương hưu theo tuổi quân trong quân đội

Theo quy định tại Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ở Khoản 2 Điều 8 đã chỉ ra thời gian người lao động được hưởng chế độ lương hưu sẽ tính theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội, các tổ chức cơ yếu sẽ tính theo thâm niên tuổi nghề. Các khoảng thời gian này cũng sẽ được tính công đồn khi xét lương hưu cho quân nhân.

Tính lương hưu theo tuổi quân trong quân đội

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà vẫn chưa đủ thời gian 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (còn thiếu tối đa không quá 06 tháng) mà vẫn có nguyện vọng được quy định tại Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ở Khoản 1, 2 Điều 2.

Lúc này người lao động có thể một lần đóng toàn bộ số tiền bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu. Mức đóng này được tính bằng tổng mức đóng của người sử dụng lao động và người lao động đóng hàng tháng là 22% tính theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tháng dùng làm căn cứ tính cho tỷ lệ đóng chính là tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc để hưởng lương hưu.

- Với đối tượng là nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi làm việc trong điều kiện bình thường nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có thời gian còn thiếu tối đa không quá 6 tháng sẽ được xét hưởng chế độ lương hưu quân đội.

- Những người tổng thời gian làm nghề nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc môi trường đặc biệt độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành với điều kiện đủ 45 tuổi đối với nữ và đủ 50 tuổi đối với nam, có thời gian công tác tại chiến trường trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại chiến trường B, C và chiến trường K trước 31/08/1989 và nơi làm việc tại khu vực có hệ số phụ cấp từ 0,7 trở lên, còn thiếu tối đa không quá 6 tháng sẽ đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm thuộc đối tượng được tính lương hưu.

Đối tượng làm việc trong môi trường độc hại

- Đối tượng được tính tiếp theo là nam đủ 50 tuổi và nữ đủ 45 tuổi mà khả năng lao động bị suy giảm từ 61% trở lên và thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa không quá 6 tháng sẽ đủ 20 năm đóng bảo hiểm.

- Đối tượng còn thiếu thời gian để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội với thời gian thiếu tối đa không quá 06 tháng làm công việc đặc biệt nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc với đủ 15 năm làm nghề và khả năng lao động bị suy giảm 61% trở lên.

Ngoài ra còn có đối tượng do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bị nhiễm HIV/AIDS trong khi thi hành nhiệm vụ có thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu như những đối tượng bên trên cũng sẽ được tính lương hưu quân đội.

2. Cách tính lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần

2.1. Lương hưu quân nhân hàng tháng

Theo Nghị định số 33/2016/NĐ-CP cách tính lương hưu hàng tháng được quy định cụ thể như sau:

Lương hưu quân nhân hàng tháng

- Với người có thời gian bắt đầu hưởng chế độ lương hưu từ 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017 sẽ tính tỷ lệ lương hưu hàng tháng tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bằng 45%. Các năm tiếp theo mỗi năm sẽ tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với nam. Tỷ lệ tính tối đa ở đây sẽ là 75%.

Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có tháng lẻ thì khi tính tỷ lệ lương hưu sẽ tính là nửa năm với khoảng thời gian từ 1 đến đủ 6 tháng và tính là một năm với khoảng thời gian từ 7 tháng đến 11 tháng.

- Kể từ ngày 01/01/2018 trở đi mà lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu thì tỷ lệ tính lương hưu sẽ được tính tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ 45%. Những năm tiếp theo sẽ được tính thêm 2% mỗi năm với mức tối đa theo quy định là 75%.

- Đối tượng lao động là nam kể từ ngày 01/01/2018 trở đi bắt đầu hưởng lương hưu thì căn cứ theo số năm đóng bảo hiểm xã hội mà tỷ lệ hưởng lương sẽ được tính tương ứng. Các năm sau đó mỗi năm được tính thêm 2% với mức tối đa bằng 75%.

Riêng trường hợp người lao động bị suy giảm từ 61% trở lên khả năng lao động và đáp ứng đủ điều kiện theo Luật Bảo hiểm xã hội ở Khoản 2 Điều 55 thì theo quy định tại Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ở Khoản 3 Điều 9 sẽ tiến hành việc tính lương như sau:

Tính lương cho người suy giảm khả năng lao động

- Theo Luật Bảo hiểm xã hội Điều 54 tại Điểm a Khoản 2 người lao động sẽ được tính lương theo đúng quy định tại khoản 1 với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi là 50 tuổi với nữ và 55 tuổi với nam. Nếu đối tượng nghỉ hưu trước tuổi với tuổi 45 là nữ và 50 tuổi là nam thì tỷ lệ hưởng lương hưu giảm đi 2% theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội tại Điểm b Khoản 2 Điều 54.

Nếu người lao động nghỉ hưu trong thời hạn có lẻ từ 01 tháng đến đủ 06 tháng thì tỷ lệ phần trăm bị giảm do nghỉ hưu trước tuổi là 1%. Với người lao động có thời gian nghỉ hưu lẻ trên 6 tháng thì không bị tính giảm tỷ lệ phần trăm nghỉ hưu trước tuổi.

- Người lao động được hưởng mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở.

2.2. Cách tính trợ cấp một lần cho quân nhân

Để được hưởng trợ cấp một lần thì người lao động cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định đó là thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cần cao hơn số năm tương ứng của tỷ lệ hưởng lương hưu là 75%.

Cách tính trợ cấp một lần cho quân nhân

Khi tính trợ cấp cho người lao động thì mức trợ cấp sẽ được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội. Số năm này phải cao hơn với tỷ lệ tương ứng của tỷ lệ lương hưu là 75%. Trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 0,5 tháng.

Như vậy là bạn không chỉ biết về cách tính lương hưu quân đội mà còn biết thêm về khoản trợ cấp một lần đối với quân nhân. Hy vọng những thông tin mà bài viết cung cấp đã giúp bạn thuận lợi khi tính lương hưu để đảm bảo quyền lợi của mình.

Cách tính lương sĩ quan quân đội

Ngoài những thông tin về cách tính lương hưu quân đội thì bạn có thể cùng với timviec365.vn tìm hiểu thêm về cách tính lương sĩ quan quân đội. Bài viết sẽ giúp bạn cập nhật những thông tin chính xác về chế độ lương và thưởng của một sĩ quan.

Cách tính lương sĩ quan quân đội

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-