Quay lại

UAT là gì? Thông tin từ A - Z về Kiểm tra chấp nhận người dùng

Tác giả: Hạ Linh - 23/11/2019

Trong kỹ thuật và các phân ngành khác nhau của nó, thử nghiệm chấp nhận là một thử nghiệm được tiến hành để xác định xem các yêu cầu của một đặc điểm kỹ thuật hoặc hợp đồng có được đáp ứng hay không? Trong đó, UAT hay đầy đủ là kiểm tra chất lượng người dùng bao gồm một quá trình xác minh rằng một giải pháp hoạt động cho người dùng. Vậy UAT là gì? Cùng Hạ Linh tìm hiểu về nó nhé!

Việc làm IT phần mềm

1. UAT là gì?

Bóc nghĩa UAT là gì?

UAT là kiểm thử chấp nhận của người dùng là một loại kiểm thử được thực hiện bởi khách hàng để xác định hệ thống đã làm việc đúng như mong đợi và thỏa mãn của người dùng. Hoạt động này được thực hiện ở giai đoạn cuối cùng trước khi sản phẩm được đưa vào chính thức hoạt động.

1.1. “Người dùng” trong UAT là gì?

Đầu tiên là từ người dùng. Người dùng trong cụm từ kiểm tra chấp nhận người dùng ở đây có nghĩa là người dùng doanh nghiệp thực sự, những người sẽ phải vận hành hệ thống. Thông thường họ là nhân viên của một tổ chức, những đó có thể là nhà cung cấp hoặc khách hàng của bạn. Họ là những người duy nhất hiểu chính xác doanh nghiệp là gì và hoạt động như thế nào. Do đó, họ là những người duy nhất đủ điều kiện để kiểm tra một hệ thống để xem liệu nó có mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp hoặc tổ chức hay không?

Các nhà phát triển hệ thống không thể làm điều đó, vì mặc dù họ là chuyên gia viết phần mềm, nhưng họ không thể viết bất cứ điều gì về thực tế của việc điều hành tổ chức. Sau đó là những gì họ có được từ thông số kỹ thuật yêu cầu và các tài liệu tương tự. Ngoài ra, họ đã tham gia chặt chẽ vào các thỏa hiệp thiết kế luôn ra khi một hệ thống đang được phát triển, và do đó có một cam kết với hệ thống như hiện tại.

1.2. “Chấp nhận” trong UAT là gì?

Việc chấp nhận một hệ thống có nghĩa là bạn tự tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức. Nó không có nghĩa là nó chỉ đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật ban đầu theo yêu cầu. Một hệ thống có thể đáp ứng rất tốt tất cả các thông số được yêu cầu, nhưng khi thử xem nó sẽ hoạt động như thế nào trong doanh nghiệp, người ta nhận ra rằng nó sẽ không mang lại điều gì tích cực, hoặc thậm chí có thể làm hỏng một cái gì đó. Điều này có thể vì một số lý do như thay đổi môi trường kinh doanh, phương pháp kinh doanh.

Vấn đề là một hệ thống có thể không được chấp nhận, ngay cả khi nó đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật. Bạn vẫn có thể phải trả tiền cho các nhà cung cấp, nhưng bạn sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào để thực hiện nó. Tất nhiên nó có thể không hoạt động đến đặc điểm kỹ thuật, điều này làm cho câu hỏi về sự chấp nhận thâm chí khó trả lời hơn. Có những trường hợp đáng để thực hiện và trả tiền cho các hệ thống, mặc dù không hoàn hảo nhưng mang lại giá trị kinh doanh thực sự.

1.3. “Kiểm tra” trong UAT là gì?

Bất cứ khi nào mọi người được hỏi kiểm tra, hay thử nghiệm là gì, nhiều người trong số họ nói rằng là để chứng minh hệ thống hoạt động được. Đây là vấn đề với chính cách sử dụng UAT trong nhiều tổ chức, doanh nghiệp vì không thể chứng minh bất kỳ hệ thống nào là chính xác. Trong thực tế, rất nhiều nỗ lực được sử dụng, và lãng phí, trong việc cố gắng để có được câu hỏi.

Có nhiều tài liệu về chủ đề thử nghiệm, và hầu hết đều đồng ý rằng tất cả những gì bạn có thể chứng minh là nếu một hệ thống sau. Do đó, một bài kiểm tra tốt là một bài kiểm tra được thiết kế để thử nghiệm và làm cho một hệ thống nhận ra nó đang bị lỗi, để phơi bày các lỗi của nó trước khi nó đi vào hoạt động. Loạt thử nghiệm này là hoạt động rất đáng để thực hiện.

Từ phân tích 3 khái niệm trên, có thể rút ra về khái niệm kiểm tra chấp nhận người dùng, hay còn gọi UAT là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng cho bất kỳ sản phẩm phần mềm nào. Nó thể hiện một bộ quy trình quan trọng trong vòng đời phát triển phần mềm. Trước khi một sản phẩm phần mềm được tung ra thị trường, nó cần phải được thử nghiệm UAT hoặc nó có thể bị “nổ tung” khi được phát hành mà không kiểm tra.

Bạn có thể hiểu giai đoạn thử nghiệm này là thử nghiệm Beta, thử nghiệm ứng dụng hoặc thử nghiệm người dùng cuối. Kiểm tra UAT đề cấp đến một tập hợp các bước kiểm tra được thực hiện ngay trước khi cung cấp một sản phẩm phần mềm để bán. Trong giai đoạn này, sản phẩm có thể được cung cấp miễn phí dưới dạng phiên bản Beta hoặc có thể được thử nghiệm nội bộ.

Xem thêm: Programmer là gì? Và những nội dung liên quan đến programmer

Việc làm it phần mềm tại Hồ Chí Minh

2. Hiểu đúng về kiểm tra UAT

Hiểu đúng về kiểm tra UAT

Nhiều nhà phát triển mới nghe về thử nghiệm UAT là gì, nhưng không biết nhiều về quy trình hoạt động nó. Kiểm tra cấp nhận người dùng là tự giải thích và đề cập đến việc thử nghiệm một sản phẩm trước khi phát hành để xem nó được chấp nhận cho người dùng cuối hay không?

Những người khác gọi đó là thử nghiệm Beta vì đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển sản phẩm phần mềm và phiên bản đang được thử nghiệm thường được gọi là phiên bản Beta.

Để giải thích cho câu hỏi về UAT là gì, nó đại diện cho một loạt các quy trình kiểm tra được xác định rõ ràng có thể được áp dụng bởi những người được chọn là một phần của đối tượng mục tiêu mà sản phẩm phần mềm sẽ được bán hoặc bởi đội nhà của người kiểm thử phần mềm.

Giai đoạn UAT về cơ bản giúp phát hiện các lỗi không mong muốn và các rào cản khác đối với trải nghiệm người dùng trơn tru để nhóm phát triển có thể sửa chúng trước khi ra mắt chính thức.

3. Tiêu chí của UAT

Tiêu chí của UAT

Bây giờ bạn đã biết thử nghiệm UAT là gì, đã đến lúc chuyển sang các tiêu chí được tính đến khi thực hiện giai đoạn thử nghiệm này. Nhìn chung, có một loạt các yêu cầu cần được tôn trọng trong quá trình Kiểm tra chấp nhận người dùng để có kết quả tốt nhất.

Các yêu cầu này được đặt theo sản phẩm phần mềm đang được phát triển, cũng như các điều kiện do doanh nghiệp sở hữu sản phẩm đó đặt ra. Đặt tiêu chí phù hợp cho thử nghiệm UAT sẽ đảm bảo sự thành công của toàn bộ hoạt động. Một số tiêu chí đầu vào phổ biến của UAT là:

 • Phân tích các yêu cầu kinh doanh nếu chúng đã được đáp ứng.
 • Đã phát triển mã ứng dụng đầy đủ và tất cả các thông số kỹ thuật.
 • Hoàn thành kiểm tra đơn vị, tích hợp và kiểm tra hệ thống trước khi bắt đầu kiểm tra UAT.
 • Không có khuyết điểm lớn nào xuất hiện trước giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Chỉ cho phép các khuyết tật thẩm mỹ trước UAT.
 • Hoàn thành kiểm tra hồi quy với ít hoặc không bao gồm một khuyết tật nào.
 • Tất cả các lỗi được tìm thấy trước khi bắt đầu với thủ tục UAT nên được sửa chữa.
 • Ma trận truy xuất nguồn gốc cho tất cả các thử nghiệm phải được hoàn thành.
 • Môi trường UAT phải sẵn sàng.
 • Liên lạc từ nhóm kiểm tra hệ thống rằng hệ thống đã sẵn sàng để thực hiện UAT.

4. Tại sao kiểm tra UAT rất quan trọng?

Tại sao kiểm tra UAT rất quan trọng?

Câu hỏi tiếp theo sẽ là tại sao các nhà phát triển cần Kiểm tra chấp nhận người dùng ngay từ đầu nếu sản phẩm về cơ bản đã sẵn sàng?

Câu trả lời rất đơn giản. Các nhà phát triển có một cách rất kỹ thuật để tạo ra một sản phẩm và họ giải thích dữ liệu và sự kiện theo quan điểm phương pháp luận. Các nhà phát triển biết khi nào sản phẩm phần mềm được hoàn thành chỉ khi nói về mã và các đặc tả chức năng,

Đây là nơi mà UAT sẽ can thiệp. Một sản phẩm chức năng không nhất thiết phải là một sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kinh doanh. Để thích ứng sản phẩm với hoàn cảnh thực tế, nó cần phải trải qua quá trình kiểm tra chấp nhận người dùng. Bằng cách này, sản phẩm được xác minh bởi những người muốn làm việc với sản phẩm và những người thực sự sẽ sử dụng sản phẩm một cách thường xuyên.

Bất cứ khi nào những người thử nghiệm UAT nhận thấy rằng có điều gì đó không đúng, họ có thể gửi phản hồi của mình cho nhóm phát triển có thể cải thiện thêm. Đây là cách an toàn nhất để cải thiện sản phẩm và khởi chạy mà không có lỗi. Càng nhiều thời gian được đầu tư vào Kiểm tra chấp nhận người dùng, sản phẩm phần mềm sẽ càng tốt hơn trong phiên bản cuối cùng.

Nếu không có thử nghiệm Beta, sản phẩm phần mềm sẽ không được xác thực và người dùng mua trực tiếp sẽ là người phát hiện ra các lỗi và nhược điểm của nó. Thay vì đưa một sản phẩm phần mềm bị hỏng ra thị trường, tốt nhất bạn nên chạy các chương trình UAT và xem những gì có thể được cải thiện.

Xem thêm: Nodejs là gì? Hệ thống phần mềm hiện đại bậc nhất 2021

Việc làm nhân viên phát triển phần mềm

5. Quy trình thực hiện UAT

Quy trình thực hiện UAT

UAT được thực hiện bởi người dùng dự định của hệ thống hoặc phần mềm. Loại kiểm thử phần mềm này thường xảy ra tại vị trí máy khách, được gọi là thử nghiệm Beta. Khi các tiêu chí Entry cho UAT được thỏa mãn, sau đây là các nhiệm vụ được thực hiện bởi những người thử nghiệm:

 • Phân tích yêu cầu kinh doanh
 • Tạo kế hoạch kiểm tra UAT
 • Xác định các kịch bản thử nghiệm
 • Tạo các trường hợp kiểm tra UAT
 • Chuẩn bị chạy dữ liệu thử nghiệm
 • Chạy các trường hợp thử nghiệm
 • Ghi kết quả
 • Xác nhận mục tiêu kinh doanh

5.1. Phân tích các yêu cầu kinh doanh

Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong UAT là xác định và phát triển các kịch bản thử nghiệm. Các kịch bản thử nghiệm này được lấy từ các tài liệu sau:

 • Điều lệ dự án
 • Các trường hợp sử dụng kinh doanh
 • Sơ đồ quy trình
 • Tài liệu yêu cầu kinh doanh (BRD)
 • Đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS)

Việc làm chuyên viên kinh doanh

5.2. Tạo kế hoạch UAT

Kế hoạch kiểm tra UAT phác thảo chiến lược sẽ được sử dụng để xác minh và đảm bảo ứng dụng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của nó. Nó ghi lại các tiêu chí nhập và xuất cho UAT, kịch bản thử nghiệm và cách tiếp cận trường hợp thử nghiệm và thời gian thử nghiệm.

5.3. Xác định các kịch bản thử nghiệm

Xác định các kịch bản thử nghiệm liên quan đến quy trình kinh doanh cấp cao và tạo các trường hợp thử nghiệm với các bước kiểm tra rõ ràng. Các trường hợp thử nghiệm phải đủ bao gồm hầu hết các kịch bản UAT. Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ là đầu vào để tạo các trường hợp thử nghiệm.

5.4. Chuẩn bị dữ liệu kiểm tra

Tốt nhất nên sử dụng dữ liệu trực tiếp cho UAT. Dữ liệu nên được xáo trộn vì lý do riêng tư và bảo mật. Người kiểm thử nên làm quen với luồng cơ sở dữ liệu.

5.5. Chạy và ghi lại kết quả

Thực hiện các trường hợp thử nghiệm và báo cáo lỗi nếu có. Kiểm tra lại lỗi một khi đã sửa. Công cụ quản lý kiểm tra có thể được sử dụng để thực hiện.

5.6. Xác nhận mục tiêu kinh doanh đã đáp ứng

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ hoặc người kiểm tra UAT cần gửi thư tắt sau khi kiểm tra UAT. Sau khi đăng nhập, sản phẩm tốt để đi vào sản xuất. Các sản phẩm để thử nghiệm UAT là Kế hoạch kiểm tra, Kịch bản UAT và Các trường hợp thử nghiệm, Kết quả kiểm tra và Nhật ký lỗi.

Cuối cùng, thử nghiệm UAT phân tích xem sản phẩm có tôn trọng các yêu cầu kinh doanh hay không. Nếu câu trả lời là tích cực, sản phẩm có thể được tung ra thị trường. Nếu vẫn còn vấn đề cần khắc phục, một vòng UAT khác sẽ được yêu cầu sau khi thực hiện các thay đổi cần thiết.

Đọc ngay: Ngôn ngữ PHP là gì? Sự khác biệt HTML, XML, PHP, CSS, JavaScript

6. UAT Tester và những điều cần biết

UAT Tester và những điều cần biết

Một nhầm lẫn phổ biến khác khi thảo luận về UAT là gì có liên quan đến việc ai là người thực hiện nó.

6.1. Phẩm chất của người thực hiện UAT

Kiểm tra chấp nhận người dùng, như tên gọi của nó, cho thấy rằng nó được thực hiện bởi người dùng thông thường. Người kiểm thử chuyên nghiệp chỉ xử lý các phần kiểm tra của sản phẩm phần mềm kỹ thuật hơn. Mặt khác, người dùng cuối được yêu cầu kiểm tra toàn bộ trải nghiệm của họ với sản phẩm.

Các thành viên trong nhóm sản phẩm sẽ không có quan điểm khách quan về sản phẩm khi thử nghiệm nó. Đây là lý do tại sao thử nghiệm UAT được thực hiện bởi những người nằm ngoài nhóm phát triển. Bất kỳ ai là một phần của quá trình phát triển sẽ có quan điểm tầm nhìn đường hầm không phù hợp để thử nghiệm. Hơn nữa, các nhà phát triển có xu hướng bỏ qua các bước trong quy trình thử nghiệm vì họ đã biết cách sản phẩm hoạt động, tiết kiệm thời gian nhưng rất không hiệu quả vì các sự cố không mong muốn có thể dễ dàng phát sinh khi sử dụng không chuẩn.

Thứ hai, thử nghiệm UAT đòi hỏi phản ứng của người dùng chính hãng, đưa ra một số gợi ý về việc sản phẩm có được các thành viên mục tiêu đánh giá cao hay không. UAT Tester nên sở hữu kiến thức tốt về kinh doanh. Họ nên độc lập về suy nghĩ như một người dùng chưa biết đến hệ thống. Người kiểm thử nên là người suy nghĩ, phân tích và bên cạnh đó kết hợp tất cả các loại dữ liệu để làm cho UAT thành công. Người kiểm tra hoặc Chuyên viên phân tích nghiệp vụ hoặc Đối tượng chuyên gia cần hiểu rõ các yêu cầu hoặc luồng kinh doanh có thể chuẩn bị kiểm tra và dữ liệu thực tế cho doanh nghiệp.

6.2. Cách thực hành UAT tốt nhất

Những điểm sau đây cần được xem xét để làm nên thành công của UAT:

 • Chuẩn bị kế hoạch UAT sớm trong vòng đời dự án
 • Chuẩn bị danh sách kiểm tra trước khi bắt đầu UAT
 • Tiến hành phiên Pre-UAT trong giai đoạn Kiểm tra hệ thống
 • Đặt kỳ vọng và xác định rõ phạm vi của UAT
 • Kiểm tra kết thúc để kết thúc lưu lượng kinh doanh và tránh kiểm tra hệ thống
 • Kiểm tra hệ thống hoặc ứng dụng với các kịch bản và dữ liệu trong thế giới thực
 • Hãy suy nghĩ như một người dùng không xác định đối với hệ thống
 • Thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng
 • Tiến hành phiên phản hồi và cuộc họp trước khi chuyển sang sản xuất

Như bạn có thể nhận thấy, UAT không thể bị bỏ qua. Thử nghiệm UAT có thể ngăn nhóm phát triển thực hiện các thay đổi khó khăn hoặc lãng phí thời gian, và có thể cứu doanh nghiệp khỏi những sai lầm không đáng xấu hổ. Quá trình thử nghiệm giữ cho cả người dùng và doanh nghiệp đều hài lòng, giảm một lượng chi phí đáng kể, tiết kiệm thời gian và nhiều lợi ích khác đáng để xem xét.

Cuối cùng, một sản phẩm phần mềm không bao giờ được tung ra mà không tiến hành kiểm tra chấp nhận người dùng, vì họ sẽ bị phát hiện ra lỗi. Mặc dù lỗi đó có thể nhỏ, nhưng chúng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng và với điều đó doanh số của công ty sẽ được cải thiện một cách đáng kể.

Trên đây là những thông tin về khái niệm UAT là gì? Nếu đang tìm kiếm công việc UAT Tester, bạn hoàn toàn có thể truy cập vào Timviec365.vn để có được những thông tin việc làm it hấp dẫn nhất, mới nhất nhé.

Bài viết tham khảo: Những bước đi trên con đường học quản trị mạng Microsoft

Cần tìm việc làm

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-