Quay lại

Vụ trưởng là gì? Phẩm chất người vụ trưởng bạn cần có

Tác giả: Phạm Diệp

Vụ trưởng, một trong những chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý của nhà nước. Vậy vụ trưởng là gì, bạn đã hiểu chưa? Chức năng chính của vụ trưởng là gì? Đâu là những phẩm chất và năng lực mà bất kỳ người làm vụ trưởng nào cũng cần phải có? Cùng tìm hiểu chủ đề này ngay qua bài viết dưới đây nhé.

Việc làm Công chức - Viên chức

1. Khái niệm về vụ trưởng là gì?

Vụ trưởng - một trong những vị trí, chức vụ quản lý nằm trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, cơ quan thuộc Chính phủ và người vụ trưởng chính là một công chức viên đứng đầu một Vụ, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Vụ để thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao. Có thể hiểu chức vụ này tương đương với các chức vụ trong cơ quan của Bộ. 

Ví dụ có thể kế đến như: vụ trưởng Vụ đào tạo; vụ trưởng Ngân sách nhà nước; vụ trưởng Đầu tư, vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng an ninh đặc biệt,..

Việc làm Luật - Pháp lý

2. Nhiệm vụ và chức năng chính của vụ trưởng 

Căn cứ theo Nghị định 181/CP ngày 9-11-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; thì nhiệm vụ và chức năng chính của vụ trưởng được quy định theo những chức năng chính như sau: 

1. Vụ trưởng hay người đứng đầu điều hành công chức trong vụ, sẽ có vai trò và nhiệm vụ thực hiện các chức năng công việc chính, cụ thể:

 •  Thực hiện việc tổ chức, tham mưu, đưa ra các đề xuất ý kiến giúp các thành phần trong ban lãnh đạo của Bộ xây dựng để đi đến quy hoạch và mô tả bản kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong việc phát triển từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành cụ thể.
 • Thực hiện, tổ chức và chủ trì các buổi họp bàn giao để phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ nghiên cứu xây dựng hay cũng có thể kiến nghị sửa đổi các chế độ chính sách, các văn bản pháp quy có liên quan và tác động đến công tác quản lý ngành để trình Chính phủ hoặc Bộ ban hành
 • Thực hiện tổ chức hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi toàn ngành việc thực hiện các văn bản pháp quy, các chế độ, chính sách đã ban hành có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Vụ và kiến nghị xử lý những vi phạm.
 • Thực hiện tổ chức và chuẩn bị các nội dung cụ thể trong các buổi họp quý, tuần, năm để tổng kết, đánh giá kết quả của các hoạt động theo từng giai đoạn phát triển trong từng lĩnh vực, từng chuyên ngành theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện tổ chức nắm tình hình, tổng hợp thông tin, thống kê, lưu trữ số liệu về quản lý nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. 
 • Bên cạnh đó cũng có thể thực hiện thêm một số các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Nhiệm vụ và chức năng chính của vụ trưởng 

2. Vụ trưởng hay người đứng đầu điều hành công chức trong vụ có vai trò tổ chức chỉ đạo và thực hiện các công tác hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành đối với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương 

3.Vụ trưởng hay người đứng đầu điều hành công chức trong vụ có vai trò thực hiện các công tác chủ trì hay cũng có thể tham gia trực tiếp vào các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của Vụ.

4. Vụ trưởng hay người đứng đầu điều hành công chức trong vụ có nhiệm vụ thực hiện các công tác quản lý công chức - viên chức và bảo vệ, bảo quản, sử dụng có hiệu quả tài sản cơ quan đã giao cho Vụ theo quy định của Nhà nước.

Hệ tại chức là gì? Đây là một thuật ngữ hay được sử dụng trong hệ đào tạo giáo dụng tại Việt Nam. Có rất nhiều bạn  vẫn chưa hiểu rõ về hệ tại chức, hoặc bạn đang muốn tham khảo để đăng ký học hệ tại chức và muốn tìm hiểu để hiểu rõ hơn về hệ tại chức là gì? Thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Việc làm Giáo dục - Đào tạo

3. Làm vụ trưởng các ứng viên cần đáp ứng được những điều kiện gì?

Tùy vào từng lĩnh vực phụ trách mà mỗi người làm vụ trường cũng sẽ có những yêu cầu khác nhau, trong đó có thể phân chia cụ thể thành 3 yếu tố chính như sau:

3.1. Điều kiện về năng lực

Ở bất kỳ công việc nào cũng vậy năng lực chính là một trong những yếu tố quan trọng, đặc biệt là với những vị trí đòi hỏi về khả năng lãnh đạo cao như vụ trưởng, cụ thể

 • Vụ trưởng là người phải có năng lực quản lý, có khả năng điều hành các hoạt động của Vụ; có năng lực trong việc tổ chức các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự phát triển của ngành và lĩnh vực đang quản lý ngành.
 • Là người có khả năng thực hiện các nghiên cứu và xây dựng các văn bản pháp quy, hoạch định chiến lược quản lý vĩ mô và đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động của Bộ, ngành.
Làm vụ trưởng các ứng viên cần đáp ứng được những điều kiện gì?

3.2. Điều kiện về kiến thức, hiểu biết

 • Bên cạnh việc nắm vững các kiến thức trong lĩnh vực, chuyên ngành quản lý thì bản thân mỗi người làm vụ trưởng cũng cần phải có sự hiểu biết của bản thân trong những vấn đề sau:
 • Có sự hiểu biết và nắm vững trong các chủ trương, đường lối và chính sách của đảng, Nhà nước về lĩnh vực được giao.
 • Nắm vững các quy định, các luật đã được ban hành trong các văn bản pháp quy của Nhà nước trong từng lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực và phạm vi phụ trách.
 • Có sự hiểu biết chuyên sâu của bản thân về nghiệp vụ quản lý trong lĩnh vực và ngành chuyên môn, có kinh nghiệm tổ chức và xử lý nghiệp vụ.
 • Có sự am hiểu của bản thân trong các vấn đề về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và các khu vực khác trên thế giới 

3.3. Điều kiện về trình độ:

Để có thể ứng tuyển chức vụ vụ trưởng, ứng viên cần đáp ứng được tối thiểu những điều kiện cơ bản sau:

 • Ứng viên có trình độ lý luận chính trị ở mức cao cấp.
 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên chính trở lên.
 • Ứng viên có sự hiểu biết của bản thân về một ngoại ngữ thông dụng trình độ C (sơ cấp).
 • Ứng viên đã trải qua đào tạo về chương trình quản lý hành chính Nhà nước (xét từ trình độ sơ cấp trở lên).

3.4. Một số những điều kiện cơ bản khác 

Bên cạnh những điều kiện kể trên thì để có thể đảm nhận được các chức năng công việc của vị trí vụ trưởng, ứng viên cũng cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Ứng viên là người có ít nhất từ 5 năm công tác trở lên trong ngành có liên quan đến lĩnh vực quản lý, trong đó bắt buộc phải có  ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
 • Ứng viên có tuổi đời không quá 45 tuổi đối với nữ và không quá 50 tuổi đối với nam (tính từ thời điểm khi bổ nhiệm)
 • Ứng viên là người có sức khỏe tốt, có khả năng đảm nhận được các nhiệm vụ công việc được giao trong quá trình làm việc và công tác

Các yêu cầu này được căn cứ theo Quyết định số 137/TCCP-CCVC ngày 11-7-1996 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

>>>Xem thêm: Thể chế hành chính nhà nước là gì? Những vấn đề có liên quan

 

4. Phẩm chất của vụ trưởng, bạn cần những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức ban hành kèm theo Quyết định 1808/QĐ-BHXH năm 2017 thì 04 tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bao gồm: 

1. Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Người làm vụ trưởng cần là người có phẩm chất đạo đức trong sáng; phẩm chất khiêm tốn, liêm chính, chí công vô tư; lối sống trung thực, chân thành, giản dị. Luôn có tinh thần tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

3. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đối với làm. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

4. Có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn; Thực sự tiên phong, gương mẫu, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Phẩm chất của vụ trưởng, bạn cần những gì?

Trên đây là một số những chia sẻ về chủ đề “vụ trưởng là gì”, hi vọng rằng thông qua những kiến thức được chia sẻ trong bài viết đã có thể đem đến cho bạn một câu trả lời tổng quan nhất về chức vụ này, cũng như một số vấn đề liên quan khác. Cảm ơn bạn vì đã luôn đồng hành và dành thời gian quan tâm theo dõi bài viết. Chúc các bạn thành công!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-