Quay lại

Xí nghiệp là gì? Một số vị trí HOT trong Xí nghiệp bạn nên biết!

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Xí nghiệp là gì? Là nơi mang lại nhiều cơ hội việc làm cho nguồn nhân lực, đặc biệt là người lao động phổ thông. Nhờ vào sự phát triển của các xí nghiệp mà bài toán giải quyết thất nghiệp cũng đã có thêm nhiều chuyển biến tích cực hơn. Vậy xí nghiệp có nghĩa là gì? Hãy tham khảo ngay bài viết được chia sẻ dưới đây để có được câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất nhé!

Việc làm Quản trị kinh doanh

1. Các xí nghiệp là gì?

Xí nghiệp là cụm từ xuất hiện khá nhiều trên nhiều phương tiện truyền thông hay sách báo, bởi nó là một đơn vị sản xuất khá phổ biến trên thị trường sản xuất kinh doanh như hiện nay. Với nhiệm vụ chức năng chính là thực hiện kinh doanh, giao dịch thương mại, ký kết hợp đồng, và có thể hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn toàn độc lập.

Các xí nghiệp là gì?

Hoặc các bạn cũng có thể hiểu đơn giản khái niệm xí nghiệp là đơn vị kinh tế được mở ra, tồn tại và phát triển dưới dạng một địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh. Có phụ thuộc của doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, jsc, corporate hay các tổ chức khác. Và thông thường thì quy mô của xí nghiệp lớn hơn so với nhà máy, thậm chí còn gồm nhiều nhà máy nhỏ khác trong đó. Ngoài ra các xí nghiệp quốc doanh còn có thể hoạt động và thực hiện việc trở thành doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên vẫn còn nhiều xí nghiệp không thực hiện việc chuyển đổi và giữ nguyên mô hình cũ.

>> Xem thêm: Công việc hành chính nhân sự là gì

2. Xí nghiệp có tư cách pháp nhân không? 

Nếu như các bạn đã hiểu được phần nào về khái niệm xí nghiệp là gì? Thì có lẽ các bạn cũng có phần thắc mắc về phần nội dung này, bởi trên thục tế thì không phải tổ chức nào cũng có tư cách pháp nhân, hay nói dễ hiểu hơn thì không phải tổ chức nào cũng có tư cách pháp lý hoạt động một cách độc lập vào hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội…

Để có được câu trả lời cho phần này thì chúng ta cùng dựa vào nội dung đã được quy định bởi Luật doanh nghiệp, thì xí nghiệp có tư cách pháp nhân hay không phụ thuộc vào loại hình hoạt động của nó. Đối với những xí nghiệp thành lập và hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh cá thể mới thì theo quy định là không có tư cách pháp nhân.Còn đối với những xí nghiệp hoạt động theo loại hình kinh doanh khác đều có tư cách pháp nhân kèm theo đó là dấu pháp nhân, tuy nhiên trừ xí nghiệp hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Xí nghiệp có tư cách pháp nhân không? 

Chính vì vậy mà những xí nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động theo hộ kinh doanh cá thể mà muốn được dấu pháp nhân và có tư cách pháp nhân thì sẽ phải làm theo thủ tục để tiến hành giải thể rồi chuyển đổi hoạt động loại hình tham gia là doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên theo đúng với quy định của Pháp luật.

Có thể các bạn chưa biết một xí nghiệp/ doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thì sẽ thì được phân định rõ ràng cũng như tách bạch được tài sản của chủ sở hữu xí nghiệp. Đồng thời khi đó pháp nhân là doanh nghiệp (có hạn). Trong trường hợp xí/ doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân thì sẽ ngược lại hoàn toàn, tức là sẽ không tách bạch được. Nếu xí/ doanh nghiệp phá sản, thì lúc này chủ sở hữu sẽ đại diện và có tư cách pháp nhân, cùng với đó là chịu toàn bộ trách nhiệm có giới hạn về phần vốn của mình; còn trong loại hình doanh nghiệp tư nhân thì sẽ không có tư cách pháp nhân, kéo theo là trách nhiệm bằng cách sử dụng toàn bộ vốn (tài sản) của mình.

Việc làm quản trị kinh doanh tại Hà Nội

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của xí nghiệp

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Xí nghiệp đề ra chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trình lên người điều hành Công ty phê duyệt rồi giao xuống. Nếu xí nghiệp không đệ trình thì Công ty sẽ xem xét tình hình nhiệm vụ chung để ra chỉ tiêu cho Xí nghiệp thực hiện trong vòng năm ngày đầu kỳ kế hoạch. Xí nghiệp hoàn toàn có thể chủ động phát huy năng suất lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ và quyền hạn của xí nghiệp

- Lựa chọn chuyên ngành và thị trường kinh doanh

Xí nghiệp có toàn quyền trong việc lựa chọn mặt hàng, thị trường kinh doanh trong phạm vi quy định. Nếu do Công ty giao thì cũng phải có những quy định cụ thể.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế (mua, bán, thuê, mướn...)

Do người điều hành (Tổng giám đốc Công ty) ký kết, ký nháy, đóng dấu treo, dấu giáp lai và xí nghiệp đóng vai trò là người tổ chức thực hiện. Giám đốc Xí nghiệp ký kết hợp đồng thuê người lao động, mua bán hàng hóa để phục vụ sản xuất nhưng chỉ khi được uỷ quyền mới được nhân danh Công ty.

- Quyết định giá

Xí nghiệp có quyền quyết định giá mua, giá bán các loại miễn sao không lỗ theo nguyên tắc bảo đảm hiệu quả kinh tế.

- Sách lược, thủ thuật Marketing

Xí nghiệp có quyền hình thành riêng chiến dịch marketing, sách lược riêng miễn sao tuân thủ Pháp luật và quy định của Công ty. Tuy nhiên nó cũng cần phải phù hợp với thị trường cạnh tranh và khả năng tài chính, nhân sự... của Xí nghiệp.

- Quản lý tài sản và đất đai

Xí nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý tài sản theo Quy chế hiện hành của Công ty và đúng chế độ Nhà nước. Xí nghiệp có tài sản thừa hoặc chưa dùng thì có thể chủ động cho thuê và báo cáo để được đồng ý trước khi tiến hành. Vì xí nghiệp không được tự ý cho thuê, cho mượn đất. Đồng thời các xí nghiệp cũng sẽ có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ đất đai, chống sự xâm lấn ảnh hưởng đến mục đích sản xuất kinh doanh.

Quản lý chi phí kinh doanh, công nợ...

- Quản lý chi phí kinh doanh

Chủ động trong việc quản lý chi phí, chỉ tiêu SXKD và có quyền thuê tư vấn hoặc môi giới tuy nhiên vẫn phải gắn với việc thực hiện mục tiêu hiệu quả tính được bằng tiền. Xây dựng và thực hiện triển khai các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi ưu đãi miễn sao nó phù hợp với kinh phí.

Tìm việc làm chuyên viên kinh doanh

- Quản lý công nợ

Xí nghiệp quản lý công nợ phải thu - trả và có quyền xoá các khoản nợ xấu dưới 1 triệu đồng nếu không làm giảm lợi nhuận xuống dưới mức kế hoạch của Xí nghiệp theo quy định của Nhà nước. Đồng thời phải chủ động trong việc trả nợ tiền hàng cho các nhà cung ứng và không được vi phạm hợp đồng ký kết.

- Xử lý hàng kém phẩm chất và định giá lại hàng hoá vật tư tồn kho

Kiểm kê xử lý hàng hoá không đạt với tổng thiệt hại không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch của Xí nghiệp và không vượt quá 0,1% tổng trị giá mua trong kỳ.

>> Xem thêm: Hợp đồng tương lai là gì

4. Một số vị trí HOT trong Xí nghiệp

4.1. Giám đốc Xí nghiệp

Nếu bạn thắc mắc Giám đốc Xí nghiệp là gì? Thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản vai trò của vị trí này cũng tương tự như giám đốc của một doanh nghiệp bình thường, cụ thể là người đứng đầu Xí nghiệp vừa điều hành vừa đưa ra quyết định các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh trong Xí nghiệp để đạt được mục tiêu. Giám đốc Xí nghiệp thực thi, tuân thủ các Quy chế, thủ tục Công ty, Pháp luật và áp dụng những biện pháp tốt nhất để đạt được những mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giám đốc Xí nghiệp

Một số nhiệm vụ cụ thể của vị trí này mà các bạn nên biết như:

- Tổ chức điều hành hoạt động SXKD: Quản lý tiền vốn, tài sản và toàn bộ nguồn nhân lực của Xí nghiệp hiệu quả. Điều hành hoạt động SXKD hàng ngày. Xây dựng quy định của Xí nghiệp phù hợp với Pháp luật, và Quy chế của Công ty. Đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD cuả Xí nghiệp.

- Quản lý xí nghiệp và nguồn nhân lực: đề xuất tuyển dụng, trực tiếp tuyển chọn và ký hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động (hợp đồng không thời hạn, hợp đồng dài hạn),…

- Bố trí sắp xếp, phân công lao động tại Xí nghiệp: Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của người lao động để bố trí, phân công để phát huy được hết khả năng của từng người.

Ngoài ra còn nhiều nhiệm vụ công việc khác nữa, để tham khảo chi tiết hơn thì các bạn tham khảo nội dung tuyển dụng được cập nhật trên timviec365.vn nhé.

4.2. Phó Giám đốc Xí nghiệp

Phó giám đốc làm xí nghiệp là gì? Câu trả lời cũng không khác gì nhiều so với những giám đốc làm việc tại các tổ chức khác, nói rõ ra thì phó giám đốc xí nghiệp cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ công việc được giao bởi giám đốc xí nghiệp và chủ yếu là hỗ trợ việc quản lý và điều hành xí nghiệp cùng với giám đốc để đạt được những mục tiêu nhất định đã đề ra.

Phó Giám đốc Xí nghiệp

Mặc dù chức vụ có kém hơn so với giám đốc nhưng đây cũng là vị trí có quyền hạn nhất định và thay thế được giám đốc khi giám đốc đi vắng hoặc khi công tác. Nếu quan tâm các bạn cũng có thể tham khảo kỹ hơn thông qua tin tức tuyển dụng timviec365.vn

4.3. Nhân viên kế toán

Là bộ phận có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tham mưu cho Giam đốc Xi nghiệp về các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán. Thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tổ chức công tác kế toán theo đúng Luật kế toán: hệ thống chứng từ kế toán, ghi chép và luân chuyển chứng từ kế toán, hạch toán theo chuẩn mực kế toán đang hiện hành.

- Xây dựng và Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính: tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính sao cho tiết kiệm các nguồn vốn, cân đối nguồn tài chính nhằm đạt hiệu quả cao.

- Quản lý chặt chẽ vốn, tài sản: thu hồi công nợ, đề xuất bịên pháp tiết kiệm chi phí và không ngừng hạ thấp tỉ suất chi phí lưu thông hàng hóa của xí nghiệp.

- Công tác kiểm tra: kiểm tra việc sử dụng tài sản, nguồn vốn và việc chấp hành các quy định án trong SXKD trong phạm vi toàn Xí nghiệp.

-  Lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ kịp thời, đúng quy định, thủ tục hành chính của pháp luật.

Nhân viên kế toán trong xí nghiệp

Với khối lượng công việc như vậy thì các bạn cũng đã thấy được phần nào về những vất vả và khó khăn của việc làm này, và yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng không hề đơn giản. Nếu thực sự muốn theo đuổi thành công vị trí này thì các bạn cần phải có đam mê và không ngừng tìm hiểu học hỏi, rèn luyện kỹ năng của bản thân để vượt qua được mọi thử thách trong công việc.

Tìm việc làm kế toán trưởng

4.4. Nhân viên kinh doanh

vị trí việc làm trực tiếp mang lại lợi nhuận và doanh thu cho xí nghiệp, thực hiện các công việc như:

- Công tác kế hoạch: Lập kế hoạch tổng hợp (SXKD, đầu tư, trang thiết bị, tiến bộ kỹ thuật, marketing...); theo dõi đôn đốc các bộ phận cửa hàng, kho… để thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra; báo cáo tình hình hoạt động theo quy định về Công ty.

- Công tác hợp đồng: Tham mưu và báo cáo thường xuyên tình hình ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định.

- Công tác thị trường: Nghiên cứu tình hình môi trường kinh doanh; đối thủ cạnh tranh; xây dựng các chiến lược marketing phù hợp để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của Xí nghiệp.

- Về nghiệp vụ kinh doanh: Quản lý các chính sách, nghiệp vụ kinh doanh, từng bước nâng cao trình độ chuyên nghiệp trong kinh doanh… Để mang lại doanh số lớn nhất có thể cho xí nghiệp.

Nhân viên kinh doanh trong xí nghiệp

Trên đây là những câu trả lời về xí nghiệp là gì? Hy vọng đã mang lại nhiều thông tin hữu ích đến bạn!

Tìm việc

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-