0 Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ:

quy mô công ty
Quy mô: Đang cập nhật

Mô tả công ty

.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vinatic Tuyển Dụng

Quản Đốc Xưởng

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất, Cơ khí - Chế tạo
địa điểmHải Phòng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất đảm bảo chất lượng, đảm bảo theo target.
- Cải tiến quy trình , máy móc thiết bị , điều phối công việc để đạt năng suất cao
NHIỆM VỤ
- Quản lý nhân sự:
- Xây dựng quy trình làm việc, nội quy sản xuất, quy trình đào tạo và kiểm tra, các hướng dẫn thực hiện công việc, các bản mô tả công việc tại các vị trí, tổ, bộ phận, nhà máy, theo đúng yêu cầu của công việc.
- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc của các vị trí, tổ, bộ phận, nhà máy nhân viên làm việc tại nhà máy sản xuất
- Điều phối họat động hàng ngày và hàng tuần để đảm bảo các kế hoạch sản xuất và kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị được thực hiện với hiệu quả cao, đảm bảo thời gian theo quy định.
- Triển khai, giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định về 5S, chính sách chất lượng , vệ sinh An toàn, môi trường, nội quy, an toàn lao động trong khu vực sản xuất.
- Quản lý vật tư, nguyên liệu
- Điều phối công việc với tổ phân loại để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất liên tục.
- Quản lý, kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào
- Quản lý phê duyệt lệnh nhập xuất kho sản xuất
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch dự trữ, nguyên liệu vật tư và chuyển cho bộ phận chuyên trách của công ty kịp thời để phục vụ sản xuất.
- Xây dựng và Quản lý kế hoạch sản xuất, quy trình sản xuất.
- Lập kế hoạch sản xuất, triển khai sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu
- Tham gia xây dựng các qui trình vận hành sản xuất, mô tả hướng dẫn chi tiết công việc của từng vị trí trong ca sản xuất.
- Quản lý, giám sát toàn bộ tiến trình sản xuất
- Quản lý chất lượng sản phẩm
- Khâu kiểm định cuối cùng cho các thành phẩm và quyết định nhập kho thành phẩm.
- Xây dựng các quy trình kiểm tra sản phẩm tại các công đoạn sản xuất, như cách thức kiểm tra, thiết bị kiểm tra, tần xuất kiểm tra, bộ phận kiểm tra
- Đảm bảo 100% thành phẩm trước khi nhập kho và xuất xưởng luôn luôn đạt chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu
- Quản lý máy móc thiết bị:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ.
- Xây dựng các hướng dẫn vận hành máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và các thiết bị đo lường
- Xây dựng các quy phạm an toàn cho con người, máy móc, thiết bị
- Lập và kiểm tra định kỳ các chính sách về sản xuất và an toàn lao động
- Chỉ đạo, thực hiện việc bảo trì, khắc phục, sửa chữa các hệ thống máy móc, dây chuyền, điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy
- Đảm bảo kế hoạch bảo dưỡng máy móc định kỳ các nhà máy và chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ đảm bảo an toàn cho thiết bị luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất kịp thời
- Chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống PCCC, An toàn lao động, máy móc, dây chuyền sản xuất, hệ thống cơ điện, công cụ dụng cụ của nhà máy sản xuất luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc công ty trong việc đảm bảo máy móc thiết bị vận hành hiệu quả và luôn sẵn sàng cho sản xuất không gây cản trở cho hoạt động liên tục và an toàn của nhà máy sản xuất
- Công việc khác:
- Tham mưu, tư vấn, xử lý cho Ban quản trị các vấn đề có liên quan đến quá trình Sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty và Pháp luật về các công việc thực hiện liên quan đến nhà máy sản xuất.
- Lập báo cáo tổng hợp theo định về toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy hằng kỳ gửi cho Tổng Giám đốc tối thiểu mỗi tuần 1 lần một lần. (Trừ các trường hợp phải lập báo cáo đột xuất)
QUYỀN HẠN
- Điều động nhân sự, bố trí công việc hợp lý cho các đơn hàng
- Quyết định các biện pháp xử lý sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Đánh giá, xếp loại công nhân viên trong xưởng
- Kiến nghị, đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên trong bộ phận
- Các quyền hạn khác theo quy định tại điều lệ của Công ty, các quyết định của công ty.
TRÁCH NHIỆM
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
QUAN HỆ CÔNG VIỆC
- Báo cáo trực tiếp đến: Ban Giám đốc
- Quan hệ công việc bên ngoài: Các cá nhân, đơn vị bên ngoài đến liên hệ công việc liên quan
- Quan hệ công việc nội bộ: Tất cả các phòng ban trong Công ty và các Công ty thành viên.
Xem chi tiết

Kế Toán Trưởng Nhà Máy Tại Hải Phòng

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmHải Phòng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Xây dựng kế hoạch hoạt động và mục tiêu của Phòng kế toán phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
Xây dựng kế hoạch dự toán kế toán và thuế, kiểm soát việc thực hiện đúng kế hoạch dự toán.
Tham mưu cho Ban Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính kế toán phù hợp với các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty
Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty
Chịu trách nhiệm về các hồ sơ chi phí đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về Luật pháp và chính sách công ty.
Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các báo cáo kế toán theo Luật định và ký kết với Công ty.
Chỉ đạo phòng kế toán trong việc triển khai chính xác, hiệu quả các nghiệp vụ kế toán. Thực hiện các kiểm soát cần thiết đảm bảo tuân thủ, nâng cao năng lực đội ngũ kế toán
Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Công ty về việc tổ chức thực hiện, thu thập, ghi chép, tổng hợp và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động doanh của Công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán, đảm bảm tính chính xác, trung thực và kịp thời.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán về các báo cáo kế toán của Công ty
Tổ chức điều hành công việc của Nhân viên trong phòng kế toán. Xây dựng mô tả, phân công công việc, tuyển dụng và đào tạo nhân viên phù hợp với yêu cầu của công ty.
Xem chi tiết

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Phó trưởng phòng
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất, Cơ khí - Chế tạo
địa điểmHải Phòng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất của nhà máy: công tác tổ chức sản xuất, chất lượng của nhà máy; bảo dưỡng máy móc thiết bị; công tác dự trừ nguyên vật liệu sản xuất.
- Chuẩn bị các công việc chuẩn bị sản xuất: phân công Quản đốc, xây dựng và đề xuất các tài liệu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng và năng suất.
- Xây dựng các qui trình vận hành sản xuất, qui định và kỷ luật lao động trong khu vực sản xuất, hướng dẫn và triển khai cho toàn bộ nhân viên nhà máy.
- Quản lý, bố trí, sắp xếp, đào tạo nguồn cho nguồn nhân sự của nhà máy đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn công việc cùng các yêu cầu khác trong quá trình sản xuất.
- Lập kế hoạch theo dõi tiến độ, điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy đảm bảo hoàn sản phẩm đúng chất lượng, số lượng và thời gian yêu cầu. Quản lý, giám sát toàn bộ tiến trình sản xuất.
- Xây dựng các quy trình kiểm tra sản phẩm tại các công đoạn sản xuất, như cách thức kiểm tra, thiết bị kiểm tra, tần xuất kiểm tra, bộ phận kiểm tra
- Chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống PCCC, An toàn lao động, máy móc, dây chuyền sản xuất, hệ thống cơ điện, công cụ dụng cụ của nhà máy sản xuất luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực
- Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của xí nghiệp và đề xuất mua sắm, sửa chữa.
- Tham mưu, tư vấn, xử lý cho Ban quản trị các vấn đề có liên quan đến quá trình Sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty và Pháp luật về các công việc thực hiện liên quan đến nhà máy sản xuất.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Xem chi tiết

Phụ Trách Kho Vận

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềVận tải - Lái xe, Vật tư - Thiết bị
địa điểmHải Phòng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
- Tổ chức, giám sát việc nhập/xuất hàng/kiểm kê hàng hóa/bảo quản hàng hóa tất cả các kho (nguyên vật liệu/hàng hóa/CCDC sản xuất)
- Tổ chức các công việc liên quan việc nhập/xuất hàng như: bốc dỡ Nguyên vật liệu/di chuyển hàng giữa các kho/sắp xếp kho
- Chịu trách nhiệm về số lượng nguyên vật liệu nhập, hàng hóa xuất, tồn kho hàng hóa tại tất cả các kho.
- Xây dựng các định mức, hiệu suất từng kho, duy trì nguồn dự trừ Nguyên liệu tối thiếu cho sản xuất.
- Thiết lập các qui trình công việc cho việc nhập/xuất/quản lý các kho hàng, các kỷ luật công việc; Triển khai và giám sát thực hiện đúng các qui trình đã được thiết lập.
- Tổ chức công việc lưu trừ chứng từ, sổ sách của kho.
- Tổ chức, quản lý nguồn nhân lực của kho, chịu trách nhiệm đề xuất tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự kho nhằm đảm bảo nguồn nhân sự liên tục có chất lượng đáp ứng công việc được yêu cầu.
- Tổ chức, sắp xếp, đánh giá hoạt động của kho vận để tối ưu hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quản lý, giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy chữa cháy …đảm bảo an toàn của hàng hóa, tài sản;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Xây dựng và Quản lý kế hoạch sản xuất, quy trình sản xuất.
- Lập kế hoạch sản xuất, triển khai sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu
- Tham gia xây dựng các qui trình vận hành sản xuất, mô tả hướng dẫn chi tiết công việc của từng vị trí trong ca sản xuất.
- Quản lý, giám sát toàn bộ tiến trình sản xuất
Xem chi tiết

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Liên hệ qua chat365 Liên hệ qua skype

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!