Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Tìm kiếm nâng cao

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ: 37 Đỗ Xuân Cát, Quận Hải Châu , Đà Nẵng , Việt Nam

quy mô công ty
Quy mô: Từ 500 - 999 nhân viên

website công ty
Website: phuchoangngoc.vn

Mô tả công ty

Là công ty có hơn 10 năm trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng. Hoạt động chủ yếu trên địa bàn Đà Nẵng


Công Ty CP Tư Vấn Tk&xd Phúc Hoàng Ngọc Tuyển Dụng

Phó Phòng Tài Chính

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

1. Hoạch định chiến lược tài chính
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
- Tham gia xây dựng những chính sách đầu tư tài chính hiệu quả.
- Lập kế hoạch và tổ chức khai thác, sử dụng các nguồn vốn, cân đối nhu cầu sử dụng vốn cho các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của công ty; Đề xuất các phương án sử dụng các nguồn vốn của công ty
- Lập kế hoạch dòng tiền hàng tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Lường trước được nguy cơ và đưa ra được chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động từ bên ngoài
- Hoạch định cụ thể nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho Công ty, tối thiểu hóa rủi ro của dòng tiền.
2. Công tác Tài chính
- Huy động vốn cho công ty, đảm bảo vốn đầy đủ cho mọi hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo khả năng tạo tiền và bảo toàn tiền.
- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý tài chính, các định mức khoán chi phí cho các phòng ban.
- Lập phương án và phân tích các chỉ tiêu tài chính đối với các dự án đầu tư của Công ty trình TGĐ phê duyệt.
- Đảm bảo các khía cạnh tài chính (thu nhập, minh bạch trong báo cáo tài chính, trách nhiệm của kiểm toán) trong chính sách điều hành của Công ty.
- Hoạch định cụ thể nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho Công ty, tối thiểu hóa rủi ro của dòng tiền.
- Báo cáo thông tin về tài sản, tài chính, kết quả kinh doanh cho TP/ Ban Tổng giám đốc kịp thời, đầy đủ giúp công tác quản lý và điều hành một cách hiệu quả.
- Phân tích kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và đề xuất các biện pháp tối ưu trong việc quản lý tài chính, quản lý vốn của Công ty nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn và ứng phó với các rủi ro tài chính.
- Kiểm soát các khoản trước khi tiến hành chi tiền, đảm bảo các khoản chi được phê duyệt đúng thẩm quyền và đảm bảo mức độ chính xác, hợp lý, kiểm tra giá mua đúng với giá thị trường.
- Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính của Bộ Tài chính để tham mưu cho TP/ TGĐ giải quyết kịp thời.
- Tổng hợp kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các phòng để báo cáo cho Trưởng phòng.
3. Phối hợp công việc nội bộ
- Hỗ trợ và hợp tác với các bộ phận khác trong Công ty; tham mưu cho các bộ phận khác về khía cạnh tài chính.
- Tham gia vận hành hệ thống kiểm soát hệ thống tài chính kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tham gia hoạch định chiến lược Công ty, chiến lược tài chính, chiến lược thuế …v.v
- Hỗ trợ NV lập các hồ sơ vay vốn, các thủ tục bên NH yêu cầu, đảm bảo kịp thời và đầy đủ nguồn vốn cho hoạt động của công ty
- Phối hợp với P. Kế toán cân đối kế hoạch tài chính cho từng phòng ban, đảm bảo nguồn tiền và hiệu quả nhất
- Phối hợp với P.Kinh doanh trong công tác thu hồi nợ của KH.
- Phối hợp với các Phòng ban để lập dự toán chi phí thi công, công tác thanh quyết toán và kiểm soát các chi phí.
4. Ngân hàng
- Lập, kiểm soát, tổ chức thực hiện các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung hạn, Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng, mở L/C, trách nhiệm cao với công việc.
5. Đối ngoại
- Duy trì quan hệ hai chiều với người góp vốn, nhà cung cấp tài chính, phân tích tài chính.
6. Tham mưu
- Tham mưu về khía cạnh tài chính cho TP về mọi quyết định về chỉ tiêu, đầu tư, tài chính, …
- Tham mưu cho TP về các chiến lược tài chính trong từng giai đoạn
7. Đảm bảo công tác báo cáo
- Đảm bảo chất lượng ghi chép thông tin tài chính.
- Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
- Lập các báo cáo tài chính theo sự phân công của TP/TGĐ ; bảo đảm tính toàn vẹn và chất lượng của các báo cáo có liên quan đến tài chính, vốn, lợi nhuận…
- Báo cáo công việc hàng ngày, kết quả công việc ở bên ngoài cho TP vào cuối mỗi ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác khi Lãnh đạo phòng TC và bsan TGĐ phân công , điều động.
* QUYỀN HẠN
- Có quyền yêu cầu các phòng ban cung cấp số liệu để phục vụ cho công tác tài chính.
- Có quyền đề nghị, kiến nghị đối với các đơn vị/ phòng ban hoặc cá nhân là CBCNV trong Công ty khi phát hiện những đối tượng đó có hành vi gây ảnh hưởng thiệt hại đến tài sản vật tư, hàng hóa của Công ty
- Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định.
* ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
- Số ngày/ giờ làm việc trong tuần: Theo giờ hành chính - Số giờ/ tuần : 48 giờ/ tuần
* Thời gian làm việc trong ngày như sau:
* Từ thứ hai đến thứ bảy:
- Sáng từ: 7h30’ - 11h30’.
- Chiều từ: 13h30’- 17h30’.
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm….
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Xem chi tiết

Kế Toán Công Trình - Công Nợ

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCao đẳng trở lên

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Công ty;
- Hoạch toán và theo dõi doanh thu bán hàng của Công ty;
- Hoạch toán và theo dõi tiến độ, chi phí thi công của Công ty;
- Kiểm tra và đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) của các đội thi công, nhà cung cấp, khách hàng.
* Lưu trữ, theo dõi Hợp đồng xây dựng, nắm rõ các hạng mục, thời gian hoàn thành, chi phí đối với từng Hợp đồng
- Theo dõi và quản lý từng hợp đồng xây dựng, cần nắm bắt được chi tiết từng hợp đồng, từng công trình về giá trị, thời gian và các hạng mục hoàn thành.
- Hạch toán chi phí CT vào hệ thống phần mềm theo đúng quy trình về kế toán.
- Cần đọc kỹ dự toán, hiểu được tính chất từng công trình để nắm bắt được chính xác định mức, chi phí. Phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với dự toán ban đầu, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng … để báo cáo về BLĐ để có hướng xử lý kịp thời.
- Nắm rõ các quy định về giá của Sở Xây dựng từng địa phương theo từng thời điểm để có những đánh giá chi phí vật tư hợp lý cho từng CT. Kiểm soát tất cả giá vật tư, nhân công đầu vào để phê duyệt giá theo hướng tối ưu và có lợi nhất.
- Lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán và theo quy định của Công ty. Bảo mật số liệu kế toán.
* Quản lý lương và các thủ tục thuê nhân công tại Công trình
- Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế tại CT, nhật ký thi công đối với các đội thi công …Tập hợp chi phí CT một cách chi tiết, chính xác theo từng hạng mục, từng đối tượng chi phí. Kiểm tra và thực hiện đánh giá giá thành theo hạng mục CT, đề xuất các biện pháp để tối ưu hóa giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.
- Phối hợp với phòng hành chính nhân sự, kế toán thuế để hoàn thiện thủ tục cho các lao động thuê ngoài đúng thời điểm và chính xác.
* Báo cáo với Cấp quản lý trực tiếp chi phí thi công và đưa ra giải pháp
- Định kỳ, lập báo cáo chi tiết về chi phí thi công của từng hạng mục theo CT, những vấn đề phát sinh tại CT và có những thông tin hữu ích, chính xác báo cáo về Ban TGĐ, KTT hoặc phó phòng KT.
- Thông qua công tác tổng hợp, phát hiện những điểm không phù hợp trong công tác hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo và đề xuất hướng xử lý phù hợp.
* Kiểm tra tiến độ thi công, phân bổ chi phí hợp lý
- Kiểm soát được tiến độ thi công và phân bổ đúng chi phí cho từng hạng mục CT hoàn thành để phục vụ cho việc quyết toán theo hạng mục CT một cách chính xác và hợp lý nhất.
- Đối với những CT có thời gian thi công kéo dài qua nhiều kỳ kế toán, nhân viên kế toán CT phải có những cách thức quản lý số liệu một cách chi tiết và chặt chẽ để phân bổ chi phí và kiểm soát tiến độ thi công cho từng giai đoạn hoàn thành. Bên cạnh đó, phải hạch toán chi tiết chi phí SXKD dở dang cho từng hạng mục CT hoàn thành để có cơ sở quyết toán giá trị CT trong tương lai.
* Theo dõi và hoạch toán doanh thu
- Theo dõi doanh thu bán hàng toàn Công ty, lập hóa đơn ghi nhận doanh thu đúng quy định, lập bảng kê bán ra hàng tháng theo mẫu biểu.
- Hạch toán doanh thu, công nợ vào phần mềm kế toán đúng quy trình.
Theo dõi, giải quyết công nợ
- Phối hợp kế toán vật tư - công trình, kế toán thanh toán kiểm tra, đối chiếu các khoản công nợ phát sinh.
- Theo dõi hợp đồng bán hàng, hợp đồng đầu vào của các nhà cung cấp (NCC), Đội thi công các biên bản thanh lý hợp đồng của tất cả những hợp đồng đã ký kết.
- Theo dõi tình hình phát sinh công nợ phải thu phải trả theo quy định, chi tiết theo từng đối tượng. Rà soát những công nợ còn tồn đọng, không có khả năng thu hồi để báo cáo KTT. Cân đối các khoản công nợ quá hạn đối với NCC để đề xuất BLĐ có kế hoạch chi trả cho hợp lý.
- Hằng tuần, lập kế hoạch thanh toán công nợ cho các NCC, đội thi công trình KTT, TGĐ phê duyệt. Lập kế hoạch công việc để báo cáo cho KTT.
- Hằng tháng, lập biên bản đối chiếu công nợ đối với tất cả các NCC, ĐTC và các khách hàng.
- Cung cấp số liệu chi tiết và tổng hợp phục vụ cho các đợt kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công, liên hệ với NCC, đội thi công để thương thảo thời hạn thanh toán khi có đầy đủ hồ sơ.
- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Thông qua công tác tổng hợp, phát hiện những điểm không phù hợp trong công tác hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo và đề xuất hướng xử lý phù hợp.
* Các công việc khác
- Lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán hiện hành và quy định của Công ty. Bảo mật số liệu kế toán.
- Định kỳ (hằng tuần, cuối tháng), báo cáo tình hình công việc đã hoàn thành theo phần hành cho KTT, hoặc khi có yêu cầu theo chế độ báo cáo đã ban hành.
- Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của KTT, phó phòng KT. Thực hiện các công việc khác do KTT chỉ định.
- Xây dựng một môi trường làm việc theo văn hóa Công ty, tinh thần làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc. Phát triển bản thân trở thành một nhân viên kế toán đa năng.

Xem chi tiết

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềHành chính - Văn phòng
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Tham mưu cho Tổng giám đốc xây dựng, kiện toàn, cải tiến và tổ chức áp dụng các hạng mục liên quan đến công tác Tổ chức Hành chính – Nhân sự.

- Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ, công văn đi – đến.

- Chịu trách nhiệm thường xuyên và trực tiếp trước Tổng giám đốc về các hoạt động của Phòng HC-NS.

- Chỉ đạo, tổ chức quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng của công ty.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến Người lao động

- Tham gia phỏng vấn tuyển dụng các vị trí CB-NV trong công ty.

- Chỉ đạo, tổ chức các hội nghị, sự kiện, phong trào văn hóa trong công ty.

- Đề xuất, xây dựng các Chế độ - Chính sách cho phù hợp với công ty.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý, xử phạt vi phạm về nội quy, quy chế đã ban hành đối với CB-NV trong công ty và các đội thi công tại công trình.

- Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

Xem chi tiết

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKiến trúc - Tk nội thất, Xây dựng
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
1.. Xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch sử dụng vật tư và nhân lực của Ban Quản lý dự án.
Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công, tổ chức và điều hành mọi hoạt động của bộ phận kỹ thuật, các Ban chỉ huy công trường. Thực hiện và tổ chức các công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động trên công trình và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo mọi hoạt động của dự án;
Chuẩn bị Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng hợp dự toán xây dựng dự án để HĐQT tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.
2.. Trực tiếp giám sát các công trình được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn và các nhà thầu.
Phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xử lý kịp thời mọi vướng mắc, đảm bảo các kế hoạch thực hiện của dự án.
3.. Quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án theo quy định, kiểm soát an toàn, chất lượng, quản lý hợp đồng, ngân sách dự án.
- Thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng (nếu cần), chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng dự án;
- Quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết. Thực hiện thanh toán giai đoạn hoàn thành và tổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp có khối lượng phát sinh nhỏ, ban QLDA yêu cầu đơn vị thi công giải trình, được tổ chức thiết kế chấp thuận.
4.. Nghiệm thu và bàn giao công trình.
- Nghiệm thu, bàn giao công trình. Tổ chức giám định chất lượng xây dựng, nghiệm thu công trình và bàn giao công trình hoàn thành cho các tổ chức, đơn vị quản lý để đưa vào khai thác, sử dụng.
- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.
5. Tham gia công tác lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị.
- Trưởng Ban QLDA Xây dựng đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu.
- Lập Hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.
6. Đảm bảo các dự án được hoàn thành theo tiêu chuẩn về chất lượng, thời gian và trong phạm vi ngân sách được duyệt
- Làm việc với phòng Thiết kế để có thể đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tiết kiệm, khả thi và đảm bảo an toàn;
7. Các công việc liên quan khác.
- Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc thực hiện tất cả các công việc đối nội và đối ngoại của dự án.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
Xem chi tiết

Giám Sát Thi Công

Trưởng nhóm
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềXây dựng
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên

- Trực tiếp test, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác mỗi ngày.

- phân tách khối lượng, kết hợp với phòng ban quyết toán làm hồ sơ quyết toán với chủ đầu tư, tính toán khối lượng cho các Tổ/Đội nhân công;

- nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện phạm vào điều cấm qui trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế và giải pháp đã duyệt.

- Lập biên bản nghiệm thu công việc, danh mục công trình.

- kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ thông qua khối lượng thực sự, phiếu nghiệm thu…định kỳ/đột xuất.

- thử nghiệm chỉ dẫn công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng của các team thi công hoặc thầu phụ.

Xem chi tiết

Trưởng Phòng Đấu Thầu Và Thu Mua

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềXây dựng
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Điều hành, quản lý nhân viên của phòng thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ thi công dự án.

- Tham mưu cho lãnh đạo để lựa chọn thầu phụ, nhà cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án. Quản lý thầu phụ, kiểm tra đôn đốc và kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc với các nhà thầu phụ.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong công tác hoạch định kế hoạch mua và cung ứng vật tư phục vụ hoạt động xây dựng và tổ chức điều hành kho bãi của Công ty.

- Thẩm định hồ sơ mời thầu, dự thầu.

- Thẩm định dự toán.

- Thông thạo về thủ tục, kỹ thuật đấu thầu, chọn nhà thầu phù hợp.

- Thẩm định và tính khối lượng dự toán công trình.

- Phân tích khối lượng và chi phí các gói thầu.

- Phân tích vật tư theo định mức xây dựng cơ bản và thực tế.

- Đề xuất biện pháp thi công và tiến độ phục vụ công tác đấu thầu và chấm thầu.

- Phối hợp các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, lập các hồ sơ đấu thầu, triển khai các dự án và công trình.

- Tổ chức mời thầu, đấu thầu, chấm thầu.

- Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động xây dựng trên cơ sở Tổng giám đốc đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

- Lựa chọn, quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của Công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển… tổ chức đánh giá nhà cung cấp định kỳ;

 - Thương thảo giá cả, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế trình Tổng Giám đốc ký kết với các Nhà Cung ứng.

- Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất - tồn - kiểm kê vật tư của hệ thống Kho bãi của Công ty.

- Quyết toán định kỳ tình hình sử dụng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm.

Xem chi tiết

Kế Toán Công Trình, Vật Tư, Công Nợ

Nhân viên
5 - 7 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Lưu trữ, theo dõi Hợp đồng xây dựng, nắm rõ các hạng mục, thời gian hoàn thành, chi phí đối với từng Hợp đồng

- Quản lý lương và các thủ tục thuê nhân công tại Công trình. Báo cáo với Cấp quản lý trực tiếp chi phí thi công và đưa ra giải pháp

- Kiểm tra tiến độ thi công, phân bổ chi phí hợp lý, theo dõi và hoạch toán doanh thu. 

- Theo dõi, giải quyết công nợ 

- Tìm kiếm, chọn lọc và tham gia thương thảo với nhà cung cấp trên cơ sở DTNB được duyệt.

- Theo dõi quá trình triển khai dự án bao gồm: các hoạt động mua hàng, các hợp đồng cung cấp về tiến độ, số lượng, chất lượng, chứng từ hàng hóa. Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ.

- Theo dõi, đôn đốc, lập kế hoạch và thực thi thu hồi công nợ. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, đề xuất và thực hiện thanh quyết toán.

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ vật tư, trang thiết bị phục vụ công trình, lập kế hoạch thu hồi hoặc thanh lý sau khi công trình hoàn thành. Tập hợp phân bổ chi phí, tính giá thành công trình, hạng mục công trình, lãi/lỗ,...

- Định kỳ (hoặc đột xuất) thực hiện công tác giám sát, kiểm kê vật tư, chi tiêu tài chính tại công trình.

Và một số nhiệm vụ chi tiết được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Xem chi tiết

Nhân Viên Marketing

Nhân viên
15 - 20 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềMarketing - PR
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Lập kế hoạch phối hợp các bộ phận trong công ty tổ chức, thực hiện, các chương trình quảng cáo, truyền thông.
- Tổ chức, thực hiện các chương trình PR, sự kiện, trade marketing
- Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu
- Theo dõi tiến trình thực hiện các hợp đồng quảng cáo, tài trợ
- Thực hiện, theo dõi và lưu trữ tất cả các chứng từ, văn bản, hợp đồng, báo cáo của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính của phòng.
- Lập và tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu.
- Lập kế hoạch kinh phí, quản lý và phân bổ kính phí cho các hoạt động marketing.
- Thực hiện kế hoạch marketing và quảng bá sản phẩm qua internet.
- Thực hiện và quản lý kênh tiếp thị, truyền thông qua email, các bản tin điện tử;

Xem chi tiết

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Designer)

Nhân viên
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềIT phần mềm
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Công ty.
- Thiết kế các ấn phẩm, vật phẩm sử dụng trong ngày lễ mở bán, sự kiện (backdrop, banner, standee, giấy mời, standee, v.v…)
- Giám sát và quản lý chất lượng in ấn của các biểu mẫu, vật phẩm quảng cáo, đảm bảo thực hiện đúng với mẫu thiết kế đã được phê duyệt.
- Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của Công ty.
- Phối hợp với các nhân viên phòng Kinh doanh, HCNS thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh, tuyển dụng, quảng bá thương hiệu của công ty …
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Xem chi tiết

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Nhân viên
10 - 15 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềXây dựng
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…):

- Các Chiến lược, mục tiêu, hiệu quả của công trường.

- Phân công nhiệm vụ chi tiết, phân cấp chức danh định biên nhân sự tối ưu tại công trường.

- Quản lý các nguồn lực nội bộ công trường (Tài chính, nhân lực, vật tư thiết bị...).

- Công tác đối ngoại (giữ mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, chính quyền địa phương,…)

- Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…được Công ty phê duyệt:

- Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến công tác thi công tại công trường.

- Lập kế hoạch thi công bao gồm kế hoạch (tiến độ, huy động thiết bị - vật tư, nhân công, nhu cầu sử dụng vốn…).

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tiến độ, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình.

- Triển khai, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình.

- Công tác hồ sơ nghiệm thu, chất lượng, hoàn công.

Xem chi tiết

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Nhân viên
10 - 15 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềHành chính - Văn phòng
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Tìm hiểu và đánh giá năng lực chức danh ở các vị trí cấp quản lý và tham mưu TGĐ phương án sử dụng nhân sự phù hợp.

-  Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được TGĐ phân công.

- Tham mưu cho TGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển công ty, lên kế hoạch chiến lược marketing, kinh doanh.

- Nhận biết và báo cáo TGĐ các điểm không phù hợp trong quá trình thực hiện của các bộ phận, đưa ra các giải pháp.

- Kiểm tra các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình TGĐ phê duyệt.

- Xây dựng hệ thống nhân sự và phát triển nhân sự; đưa ra các phương án chiến lược đào tạo, lôi kéo nguồn từ các tổ chức khác.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của công ty của các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.

- Soạn thảo các văn bản, quyết định, hợp đồng mà TGĐ giao.

- Sắp xếp hợp lý lịch làm việc, lịch họp hàng ngày của TGĐ.

- Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp.

Xem chi tiết

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Nhân viên
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.

-Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

- In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu cho Ban Tổng giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

- Thực hiện công tác kế toán ngân hàng

- Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán

- Theo dõi ngân sách, tình hình nộp thuế

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Chấp hành lệnh điều động của cấp trên nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

Xem chi tiết

Nhân Viên Mua Hàng (Vật Liệu Xây Dựng - Tuyển Nam)

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềXây dựng
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCao đẳng trở lên

- Nhận các kế hoạch cung cấp vật tư được phân công từ Trưởng phòng vật tư.

- Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCC phù hợp.

- Lập hồ sơ và trình ký NCC được chọn.

- Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của Trưởng phòng vật tư.

- Lập các biên bản nghiệm thu, trình ký, hoàn tất hồ sơ như biên bản giao nhận, hóa đơn tài chính…..

- Thực hiện việc mua hàng đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà cung cấp không giao hàng được.

- Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp : năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…. để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.

- Sắp xếp kế hoạch sửa chữa, mua mới, đốc thúc giao hàng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD của các đơn vị

- Bằng các phương tiện tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới.

- Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm quyền.

* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

- Thử việc 2 tháng

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

- Tăng lương định kì 1 năm/lần.

- Được tổ chức khám sức khỏe định kì.

- Được đi du lịch hàng năm.

- Thưởng lễ, tết, thưởng quý, thưởng năm hấp dẫn.

- Thưởng lương tháng 13

- Mội trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Xem chi tiết

Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Trưởng nhóm
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềXây dựng
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung các hoạt động chung tại công trình

- Tổ chức thi công tại công trình theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…được Công ty phê duyệt

- Tổ chức lập báo cáo của Công trình theo yêu cầu của Công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của công trình. 

- Tham mưu cho Trưởng Phòng Kỹ thuật về lĩnh vực chuyên môn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Phòng.

Xem chi tiết

Trưởng Phòng Tài Chính

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềQuản trị kinh doanh
địa điểmĐà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCử nhân trở lên

- Bạn có biết, tại Phúc Hoàng Ngọc, nhân viên đang được hưởng những chính sách phúc lợi cực kỳ hấp dẫn, công việc ổn định với mức lương cạnh tranh nhất trên thị trường cộng thêm cơ hội mua nhà với giá ưu đãi.

- Hãy nắm bắt cơ hội nghề nghiệp tại Phúc Hoàng Ngọc để trở thành một phần của cuộc chơi phát triển Bất Động Sản đầy năng động, nơi bạn sẽ được truyền cảm hứng và đam mê cống hiến hết mình trong một tập thể đoàn kết và chuyên nghiệp!

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hoạch định chiến lược tài chính cho công ty, đảm bảo nguồn tài chính đầy đủ và mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.

- Kiểm soát các hoạt động tài chính ở công ty nhằm quản lý hiệu quả dòng tiền, các khoản nợ vay và đảm bảo tính tuân thủ mô hình quản lý TC-KT theo Công ty yêu cầu.

- Xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư/tổ chức tài chính chiến lược bên ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển thêm nguồn vốn cho các công ty thành viên khi có nhu cầu.

- Xây dựng các quy trình, hệ thống cơ chế báo cáo tài chính nhằm phân tích, kiểm soát và đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các báo cáo.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc.

- Theo dõi việc hoạch toán doanh thu, lợi nhuận của Công ty để tối đa hóa lợi ích thuế.

- Làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tài chính cho công tác huy động vốn.

* QUYỀN LỢI

- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động.

- Được đi du lịch hàng năm.

- Được tổ chức khám sức khỏe định kì.

- Chế độ phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, nghỉ 10/3, 30/4, 1/5, 2/9, 01/01, Tết Âm lịch.

- Phụ cấp cơm ca, xăng xe, điện thoại.

- Tuyên dương và khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc của quý, năm.

- Được đào tạo khóa đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn hoàn toàn miễn phí.

- Lương thứ 13 và theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia các hoạt động đoàn, thể thao, Teambuilding…

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Xem chi tiết

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng
Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng Chat với nhà tuyển dụng