Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Hàn

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

인사부서

Ẩn

직업의 목표

올 1년내내에 인사부서의 훌륭한 팀장이 되리라 노력할 것입니다.
 3년내내 인사분야에 일할 때 쌓았던 경험들 및 일에 대한 열정 및 높은 탐구정신으로써 귀사에서는 저한테 기회를 주신다면 업무를 효율적으로 진행하리라 믿습니다. 
작업-공헌-힘껏은 저의 방침이라고 합니다.

Ẩn

기능

추가
수정
삭제

인사기능

추가
수정
삭제

컴퓨터 기능

추가
수정
삭제

영어능력

Ẩn

상금

- 대학교의 노동 조합의 활동 참가에서 제일 우수한 성적으로써 노동조합의 상장
- CV365영어학원에서 2017년 10월 팀에 제일 우수한 성적이 있었던 팀의 채용 담당자

Ẩn

자격증

“A부터Z까지 사무적인 업무 및 인적자원관리”라는 학습과정 자격증 
- 기본 정보기술 응용 자격증- Toeic 450

Ẩn

취미

- 독서
- 영화 보기
- 사진 찍기
- 자원봉사   

Ẩn

참고자

Nguyen Thi B-경리장
CV365 주식회사
전화번호: 0123456789

Ẩn

학습과정

추가
삭제

CV365대학교

전공: 인적자원 관리 

학위: 상등
Ẩn

경력

추가
삭제

CV 365주식회사

직위: 인사부서의 직원

사무업무들:
- 인원들에게 휴무, 휴일제, 휴직, 급여 계산, 사회보장, 세금 등록 및 급여, 임명과 관련 제도 등 국가법률 및 회사규정에 따라 잘 진행함
- 시무실에 있는 도장 및 자료들 맟 설비와 장비 및 사무용품을 잘 관리하고 사무문서 업무을 분담하기도 함. 통신계약서와 홍보계약서를 과학적으로 보관함. 통신, 홍보, 이벤트 계약서의 검측서류 및 공문에 도장을 찍고 사인하도록 제출함
- 국가의 기관들과 내부단위 간의 문서를 접수하고 보관함
- 사장의 요구에 따라 내부보고서를 작성함
- 상사들이 회사 인원들과 연결하는 데에 도움이 되도록 내부 이벤트 아이디어 및 계획을 세움 
인사 채용
 상사 및 부서들의 지시에 따라 인사 채용
추가
삭제

CV365 주식회사

직위: 인사부서의 팀장 비서 

- 회사의 인원서류 및 사무관련 서류와 문서 관리
- 팀장의 요구 있을 때 서류 및 문서 작성
- 팀장의 지시에 따라 기타업무들 진행 
- 영업직원, 대리, 합작자 등 채용프로세스를 수립하는 데에 참석함
신입사원 접수 및 학습과 교류팀 관리 등 신입사원 접수절차 완료
Ẩn

교내 활동

추가
삭제

돌격청소년팀에 가입함

학교의 노동조합 지시에 따라 진행함

2015-2016수능기간에 고등학생 및 학부모에게 도움
병원에서 죽을 무료로 나눔
Ẩn

참가했던 프로젝트

추가
삭제

대학교의 돌격청소년팀에 가입함

프로젝트: “사랑죽”( 매주 토요일에 병원에서 죽을 무료로 나움)

주역할: 자원봉사에 참가하고싶은 대학생라는 지원자 채용
공통 역할: 병원에서 자원봉사를 직접 활동함
Ẩn

추가정보

추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
직업의 목표
기능
상금
자격증
취미
참고자
학습과정
경력
교내 활동
참가했던 프로젝트
추가정보

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype