Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Hàn

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

온라인 마케팅 전문가

Ẩn
Ẩn

자기소개

19/05/1992

Nam

facebook.com/abc

Ẩn

작업 목표

- 전문적인 근무 환경, 좋은 급여 및 좋은 승진 기회에 대한 열망  - 자신을 바치려는 욕망은 향후 5 년간 마케팅 사장이 되는 목표 달성
Ẩn

개인의 기능

추가
수정
삭제

사무실 컴퓨터CV365

추가
수정
삭제

영어

Ẩn

상금

년간에 실정이 가장 좋은 직원  CV365  
Ẩn

자격증

광고 아카데미  자격증2013  - 학교: Google Academy  - 등급: 우수
Ẩn

취미

스포츠 : 축구, 배구 …. 여행  수영. 단체적인 활동을 좋음
Ẩn
교육수준
추가
삭제

CV365 대학교

- 전공: 경영학                  2010/10 – 2014/05 

졸업 레벨: 중상, 평균점수7.5
Ẩn
경력
추가
삭제

CV365 유한회사 

온라인 마케팅 전문가

- 회사제품에 대해 고객사 유치하기 위해 온라인 마케팅 채널 (페이스 북, Google, Cốc cốc, Adnetwork..)을 계획 수립, 운영 및 최적화한다. - 콘텐츠 작성, 이미지 아이디어는 마케팅 채널을 위해 광고를 실행한다. - 회사 직원 모집, 이벤트 ...를 목적으로 페이스 북 광고를 실행하도록 지원한다. - 미디어 파트너와 조사 / 협상하여 잠재력 고객수를 늘립니다. - 더 효과적인 솔루션, 더 창조적인 방안을 만드기 위해 경쟁자의 온라인 미디어 채널을 연구, 평가한다. - 주간보고, 월변 보고 작성 
추가
삭제

CV365 주식회사

마케팅 직원  2014/06-  2015/10 

- 페이스 북, 이메일…을 통해 고객 유치를위한 마케팅 계획 수립한다. - 콘텐츠 작성, 트래픽 드래그, 페이스 북 팬 페이지 유지한다.  - 판매지원을 위해 미니 게임, 온라인 이벤트 를 조직하기 위해 부서 동료와 협력한다.  - 필요한 경우 미디어의 다른 부서를 지원한다
Ẩn
진행한 프로젝트
추가
삭제

Sunny Way (2014 - 2015)

고객사명 CV365

설명 모바일 응용 프로그램을 마케팅하여 사람들이 언제 어디서나 신속하게 일자리를 구할 수 있도록 도와줌
참가자 수 8직책 관리프로젝트에 역할 - - 계획수립- 직접 운영- 광고 채널 최적화사용된 기술 페이스 북, Google, Cốc cốc, Adnetwork
Ẩn
추가정보
추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
작업 목표
개인의 기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
운영 사항
진행한 프로젝트
추가정보

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype