Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Hàn

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

기계-전자 기사

Ẩn

직업의 목표

저는일에헌신할수있기위해좋은처우로전공,능력에적합한근무환경을찾을수있기를기대합니다.
전기엔지니어링산업및새로운기술을더깊이배우고연구하고업무에얻은지식, 경험을저용하여전자에지니어링분야에서전문가가되는목표를수행합니다.

Ẩn

기능

추가
수정
삭제

컴퓨터 기능

추가
수정
삭제

영어능력

추가
수정
삭제

Auto Cad사용능숙

추가
수정
삭제

합리, 창조적인사고방식

Ẩn

상금

Timviec365.vn전기산업회사에서학습및근무과정에서훌륭한업적을가진상위 5명의인턴표창장
2017년청년단업무에서훌륭한업적을얻으로인한학교청년단의표창장
학교의“좋은사람-좋은일” 표창장

Ẩn

자격증

- 체육: 축구, 수영…
- 사회활동참가
- 신기술, 새로운기술제품알아보기

Ẩn

취미

- 체육: 축구, 수영…
- 사회활동참가
- 신기술, 새로운기술제품알아보기

Ẩn

참고자

Nguyen Van B-기사장
Timviec365.vn기계전기주식회사
전화번호: 0123456789

Ẩn

교육수준

추가
삭제

Timviec365.vn대학교

전공:전기- 전자

평가: 최우수
Ẩn

경력

추가
삭제

Timviec365.vn기계전기주식회사

위치:기계전기기술자

- Timviec365.vn의건물관리인테페이스프로그래밍및설계: 건물전기시스템- 전기캐비닛, DDC (제어캐비닛)의설계및조립
- Timviec365.vn건물전기시스템시공감독
- 품질서류; 입력자재서류관리
- 일일업무보고
추가
삭제

Timviec365.vn전기산업회사

위치: 인턴

- 기계전자기술자의근무환경, 회사의전기-전자설비를알아보고배우기
- 인턴보고서작성
Ẩn

교내 활동

추가
삭제

학교봉사활동참가

자원봉사자 

어린이에게따뜻한목도리프로젝트, 기부및가난한어린이를위한선물조직시험시즌지원
회사의교외활동참가
팀빌딩-동료응집
전기-전자주제기술세미나참여
Ẩn

참가 프로젝트

추가
삭제

프로젝트: 도난방지경보시스템구축

졸업동안

업무: 경고시스템착상, 하드웨어설계및프로그래밍, 테스트실행및경고시스템업그레이드. 졸업도안보고
Ẩn

추가정보

추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
직업의 목표
기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
교내 활동
참가 프로젝트
추가정보

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype