Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Hàn

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

종합 회계원

Ẩn

교육수준

추가
삭제

CV365 대학교

전공: 회계               2010/10 – 2014/05 

평가: 최우수
Ẩn

경력

추가
삭제

CV365 주식히사

위치: 종합 회계원

- 회사의 매출액 및 모든 생산 영업 활동을 종합함.
- 법률의 규정 및 회사의 요구에 따라 재무제표, 관리보고서, 세금보고서를 작성함.
- 데이터 설명, 세무기관과 만남과 같은 세무와 관련된 업무를 수행하는 책임을 짐. 
- 수입과 지출 및 비용 통제
- 사장님에게 은행과 거래를 이행하는 것(또는 발생 문제 해결)을 지원함.    
추가
삭제

CV365 주식회사

마케팅 직원  2014/06-  2015/10 

- 페이스 북, 이메일…을 통해 고객 유치를위한 마케팅 계획 수립한다. - 콘텐츠 작성, 트래픽 드래그, 페이스 북 팬 페이지 유지한다.  - 판매지원을 위해 미니 게임, 온라인 이벤트 를 조직하기 위해 부서 동료와 협력한다.  - 필요한 경우 미디어의 다른 부서를 지원한다
Ẩn

운영 사항

추가
삭제

CV365 유한책임회사

위치: 회계원 

- 회사 직원의 급여 및 보험과 관련된 회계 업무
- 회계증서를 감시, 검사 및 종합함.
- 수입-지출 관리하고 현금 기금을 종합하고 매일 경영진에게 보고함.
- 경리장의 지시에 따라 업무 이행  과정에서 기타 발생 문제를 해결하는 것을 지원함.  
Ẩn

진행한 프로젝트

추가
삭제

학교가 조직한 과학 연구에 참가했음.

테마: Hung Ha 지급 주식회사에서 비용 관리 회계

“2018년 고향 설날 “프로젝트-  장소: 하노이, Son Tay
역할: 프로젝트의 수입-지출 관리, 후원자와 연락하고 교환함 
Ẩn

추가정보

추가
삭제

기타 정보( 필요시)

19/05/1992

facebook.com/abc

Ẩn

작업 목표

단기 목표: 회계 업무에 대한 지식 및 경험으로 새로운 근무환경을 찾습니다. 저는 미래에 회사의 개발에 기여할 수 있기를 원합니다.
장기 목표: 감사원이 되는 것입니다. 

Ẩn

개인의 기능

추가
수정
삭제

컴퓨터 기능

추가
수정
삭제

영어능력

Ẩn

상금

- 대학 급의 과학연구 테마 3등상
- 학교에서 청년단 업무 참여 과정에서 탁월한 업적을 얻기로인한 학교 청년단, 하노이시 단의 표창장 

Ẩn

자격증

- 종합 회계 자격증
- 기본 컴퓨터 공학 적용 자격증     
- B1급 영어 자격증

Ẩn

취미

- 독서
- 영화 보기
- 사진 찍기
- 자원봉사   

Ẩn

참고자

Nguyen Thi B-경리장
CV365 주식회사
전화번호: 0123456789

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
작업 목표
개인의 기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
운영 사항
진행한 프로젝트
추가정보

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype