Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Hàn

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

종합 회계원

19/05/1992

Ẩn

교육수준

추가
삭제

CV365대학교

전공: 경영학

학위: 상등
Ẩn

경력

추가
삭제

CV365화장품 주식회사

직위: 화장품 가게에서 고객당당자

고객이 궁급한 점이 있으면 회사에 통화할 수 있어어 저는고객 지원하도록  핫라인을 당직함
고객에게 제품에 대해 상담하고 샘플 테스트에는 고객에게 도움이 됨
일일 출입고 품목량과 판매량 검사 및 모니터
고객과 첩속하기 위해 마케팅과 같이 협력하고 전략을 수립함.
일일 업무 보고서
추가
삭제

CV365회사

직위: 고객담당자

- 저는고객 지원하도록  핫라인, livechat을 당직함
- 기존 고객 리스트를 접수하고 제품에 대해 소개하기 위해 컨설팅을 위한 통화를 함
- 목표 고객을 선택하고 고객관리함
- 서비스 사용과정에서 고객 지원
- 일일 업무결과에 대한팀장에게 보고
Ẩn

운영 사항

추가
삭제

고객 서비스 세미나에 참석

세미나의 이름: 판매 기술 및 고객 서비스 기술, 각별하기 위한 고객 서비스 세미나

-적극적인 대학생 동아리의 구성원대외반을 역할으로  동아리의 활동에서 참가함
- CV365대학교에서 3번째 헌혈함 
Ẩn

진행한 프로젝트

추가
삭제

프로젝트: 적극걱인 대학생 동아리의 2016년 농촌 추석

담당업무: 프로젝트를 위한 품목 구매기획을 세웠던 업무로 주최측의 구성원


Ẩn

추가정보

추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Ẩn

작업 목표

업무에서 자신 가치를 긍정하는 거 저의 일등목표입니다.
올 2년내내에 제가 배운 경험과 지식 및 업무에서 열정적인 마음으로 앞으로 고객 관리의 팀장이 되리라 믿습니다.

Ẩn

개인의 기능

추가
수정
삭제

컴퓨터 기능

추가
수정
삭제

영어능력

Ẩn

상금

영업팀에best seller상을 탐
적극적인 대학생 동아리에서 우수한 성적을 얻은 구성원

Ẩn

자격증

- 컴퓨터 기능 자격증 (B 급)
“고객을 파트너로 바꾸다”라는 고객관리 프로그램 자격증

Ẩn

취미

- 독서
- 영화 보기
- 사진 찍기
- 자원봉사   

Ẩn

참고자

응웬반B –팀장
CV365 주식회사
전화번호: 0123456789

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
작업 목표
개인의 기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
운영 사항
진행한 프로젝트
추가정보

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype