Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Trung

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

建筑经济工程师

Ẩn

学习水平

删除

从abcd年ab月ab日、至abcd年ab月ab日
CV365大学

专业:机械制造

成绩:好
Ẩn

工作经验

删除

从abcd年ab月ab日至今
CV365工艺股份公司

职位:CNC程序设计员

接受图纸、看图并分析2D图以设计CNC程序
发行set up sheet引导工作
了解和改进以提升产能并最优化生产费用
设计三四轴铣床、车床的程序
呈上技师长的每天/每周工作进度报告
删除

从abcd年ab月ab日、至abcd年ab月ab日
CV 365工艺公司

职位:实习生

程序设计并使用CNC铣床
在应用上详细了解并设计机器
研究设计图并详细加工
Ẩn

活动

删除

学校之志愿活动

志愿员

参加志愿献血活动
参加2016年夏季志愿者活动
Ẩn

参与项目

删除

参加由学校举办的科学研究

提案:给自动爪物器设计并制造控制电-电子部分

角色:一组四个人的成员。寻找资料、设计并制造控制电-电子部分
Ẩn

其他信息

删除

4/2017 - 1/2019
补充其他信息(若需要)

个人简历

19/05/1992

Ẩn

事业目标

机器制造专科毕业, 于所有的嗜好和知识及自己的经验我在追求CNC程序工程师职位。
长期目标是不停地学习以成为一个多能的机械工程师、五年后成为技师长

Ẩn

技能

修改
删除

成熟使用Autocad 2D, 3D

修改
删除

给Fanuc 和 OKUMA 模式之CNC铣床设计手动程序

修改
删除

成熟使用和运转三四轴的CNC铣床

修改
删除

有效地管理时间

Ẩn

奖励

由学校举办之科学研究的第三奖
奖状:参加学校团会运动的成绩

Ẩn

 证书

“程序设计-运转CNC铣车床”学期完成证书
“CNC工艺机械加工”证书
CSWA – Certificate Soldiworks Associate证书

Ẩn

爱好

了解并看看机械人的节目
踢足球
听音乐
爬山

Ẩn

确认者

阮文B – 课长
CV 365 Land公司
电话号码:0123456789

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
事业目标
技能
奖励
 证书
爱好
确认者
学习水平
工作经验
活动
参与项目
其他信息

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật (Xem thêm tại đây).
2. Đơn xin việc (Xem thêm tại đây).
3. CV xin việc (Xem thêm tại đây).
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype