Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

no image

Du An Cdc

địa chỉĐịa chỉ:

quy mô công tyQuy mô công ty: Đang cập nhật

websiteWebsite: Chưa cập nhật

Mô tả công ty

.

Tin tuyển dụng của Du An Cdc

Kế Toán Viên / Accountant

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmHồ Chí Minh
1. Nhiệm vụ chung/Overall position duties
- Là đầu mối liên lạc về tài chính và ngân sách cho Thỏa Thuận Hợp Tác (Cooperative Agreement - CoAg) giữa Trung tâm Dư phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC) và Sở Y Tế TPHCM (gọi tắt là dự án SYT – CDC); bảo đảm việc thực hiện dự án theo đúng quy định về kế toán/tài chính của Chính Phủ Việt Nam và CDC; chịu trách nhiệm làm các báo cáo tài chính cho dự án; lập kế hoạch làm việc của nhóm kế toán.
- Serving as a financial and budgetary point of contact for the Cooperative Agreement between CDC and HCMC Department of Health; ensuring the CoAg run in consistency with GVN and CDC’s accounting/financial regulations; responsible for all project’s financial reporting; making plans for the accounting team.
2. Vai trò và Trách nhiệm / Roles and Responsibilities
Vị trí này có nhiệm vụ hỗ trợ cho Ban Quản lý dự án của Sở Y Tế và các đơn vị ký hợp đồng phụ với Sở Y tế (đơn vị) về mặt tài chính. Vị trí này sẽ làm việc toàn thời gian và dưới sự giám sát của Kế toán trưởng hoặc Chánh VP Sở Y tế.
***Đối với Ban Quản lý dự án tại SYT (BQLDA):
Hỗ trợ BQLDA quản lý ngân sách tài trợ bằng cách theo dõi ngân sách được phê duyệt, việc chi tiêu tại cấp BQLDA ở SYT và tại cấp hợp đồng phụ, các khoản ngân sách sẽ chi và chưa lên kế hoạch, cung cấp các bảng phân tích tài chính để cập nhật tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:
- Lập kế hoạch cho nhóm kế toán đi giám sát đơn vị, làm báo cáo, xây dựng ngân sách hợp đồng phụ và ngân sách dự án hàng năm.
- Xây dựng các quy trình và hướng dẫn tài chính.
- Xây dựng ngân sách hoạt động của BQLDA.
- Hỗ trợ và hướng dẫn cán bộ chương trình xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm.
- Xây dựng bảng mô tả ngân sách hoạt động hàng năm.
- Tổng hợp ngân sách cho các hợp đồng phụ giữa Sở Y Tế và đơn vị thực hiện.
- Nộp báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm trên hệ thống quản lý thanh toán (Payment Management System- PMS) của CDC và các hệ thống bắt buộc khác của Chính phủ Mỹ.
- Chuyển ngân sách cho các đơn vị thực hiện; theo dõi chi tiêu, nhận báo cáo tài chính quý từ các đơn vị và xem xét chứng từ kế toán đơn vị gửi lên.
- Làm các báo cáo tài chính theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam, CDC và các báo cáo khác khi được yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm lập và nộp báo cáo Phân tích Chi tiêu theo yêu cầu của PEPFAR.
- Thanh toán các chi phí hàng ngày tại văn phòng dự án.
- Làm việc với công ty kiểm toán độc lập khi thực hiện kiểm toán hàng năm.
- Làm việc với cơ quan thuế về hoàn thuế GTGT.
***Đối với các đơn vị ký hợp đồng phụ:
Hỗ trợ các đơn vị trong việc tuân theo các yêu cầu của Chính Phủ Việt Nam và CDC, cụ thể:
- Hướng dẫn các đơn vị về quy trình/quy định tài chính nhằm đảm bảo việc tuân theo các yêu cầu của Chính Phủ Việt Nam và Chính Phủ Hoa Kỳ.
- Hỗ trợ kỹ thuật/tập huấn cho các đơn vị theo nhu cầu.
- Thực hiện các chuyến giám sát hỗ trợ hàng quý tại các đơn vị.
- Tư vấn cho các đơn vị thiết lập hệ thống theo dõi, giúp tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện và phân bổ ngân sách.
Vai trò giám sát:
- Vị trí này sẽ giám sát vị trí trợ lý kế toán.
The position will assist the Project Management Unit (PMU) at the Department of Health to financially manage the Cooperative Agreement and support implementing sites. The position will be full-time and supervised by the Chief Accountant or the Chief of Staff.
***Duties at the the Project Management Unit:
Support the Project Management Unit in managing its funds by tracking authorized funds, PMU and subcontract expenditures, obligated and unplanned funds, provide financial analysis for progress update through:
- Develop plans for the accounting team in monitoring sites, reporting, developing subcontracts, continuation application budgets.
- Developing financial SOPs and guidance.
- Developing an annual management and operation budget for the PMU.
- Providing assistance and guidance to technical staff in preparing budgets for their continuation application.
- Developing budget justification for an annual continuation application.
- Compiling budgets for subcontracts between DoH and its implementing partners.
- Submitting quarterly and annual financial reports on CDC’s Payment Management System and other U.S.Government required systems.
- Disbursing funds to DOH’s subcontractors; Tracking their expenditures; collecting their quarterly financial reports; reviewing financial docs.
- Prepare financial reports as required by GVN, CDC and at ad-hoc requests.
- Responsible for preparing and submitting Expenditure Analysis required by PEPFAR.
- Making payments for daily operations at the Project Management Unit.
- Working with independent auditors on annual audits.
- Working with Tax Office on VAT-refund.
***Duties to the subcontractors:
Support DoH’s subcontracts to comply with the GVN and CDC’s requirements through:
- Providing guidance to DoH’s subcontractors on financial procedures/regulations to guarantee they follow GVN and USG requirements.
- Providing technical assistance/training to subcontractors as needed.
- Conducting quarterly site visits.
- Advising subcontractors to establish tracking systems and helping them facilitate and distribute funds.
***Supervisory role:
- This position will supervise the assistant accountant position.
Xem chi tiết

Kế Toán Chính / Chief Accountant – Full-Time

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmHồ Chí Minh
1. Nhiệm vụ chung / Overall position duties
- Là đầu mối liên lạc về tài chính và ngân sách cho Thỏa Thuận Hợp Tác (Cooperative Agreement - CoAg) giữa Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC) và Sở Y Tế TPHCM (gọi tắt là dự án SYT – CDC); bảo đảm việc thực hiện dự án theo đúng quy định về kế toán/tài chính của Chính Phủ Việt Nam và CDC; chịu trách nhiệm làm các báo cáo tài chính cho dự án; lập kế hoạch làm việc của nhóm kế toán.
- Serving as a financial and budgetary point of contact for the Cooperative Agreement between CDC and HCMC Department of Health; ensuring the CoAg run in consistency with GVN and CDC’s accounting/financial regulations; responsible for all project’s financial reporting; making plans for the accounting team.
2. Vai trò và Trách nhiệm / Roles and Responsibilities
Vị trí này có nhiệm vụ hỗ trợ cho Ban Quản lý dự án của Sở Y Tế và các đơn vị ký hợp đồng phụ với Sở Y tế (đơn vị) về mặt tài chính. Vị trí này sẽ làm việc toàn thời gian và dưới sự giám sát của Kế toán trưởng hoặc Chánh VP Sở Y tế.
***Đối với Ban Quản lý dự án tại SYT (BQLDA):
Hỗ trợ BQLDA quản lý ngân sách tài trợ bằng cách theo dõi ngân sách được phê duyệt, việc chi tiêu tại cấp BQLDA ở SYT và tại cấp hợp đồng phụ, các khoản ngân sách sẽ chi và chưa lên kế hoạch, cung cấp các bảng phân tích tài chính để cập nhật tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:
- Lập kế hoạch cho nhóm kế toán đi giám sát đơn vị, làm báo cáo, xây dựng ngân sách hợp đồng phụ và ngân sách dự án hàng năm.
- Xây dựng các quy trình và hướng dẫn tài chính.
- Xây dựng ngân sách hoạt động của BQLDA.
- Hỗ trợ và hướng dẫn cán bộ chương trình xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm.
- Xây dựng bảng mô tả ngân sách hoạt động hàng năm .
- Tổng hợp ngân sách cho các hợp đồng phụ giữa Sở Y Tế và đơn vị thực hiện.
- Nộp báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm trên hệ thống quản lý thanh toán (Payment Management System- PMS) của CDC và các hệ thống bắt buộc khác của Chính phủ Mỹ.
- Chuyển ngân sách cho các đơn vị thực hiện; theo dõi chi tiêu, (báo cáo hàng quý về tình hình giải ngân tại các đơn vị cho BQLDA) nhận báo cáo tài chính quý từ các đơn vị và xem xét chứng từ kế toán đơn vị gửi lên.
- Tham mưu kịp thời cho BQLDA về công tác tài chính khi các đơn vị có thay đổi về kinh phí hoạt động
- Làm các báo cáo tài chính theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam, CDC và các báo cáo khác khi được yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm lập và nộp báo cáo Phân tích Chi tiêu theo yêu cầu của PEPFAR.
- Thanh toán các chi phí hàng ngày tại văn phòng dự án.
- Làm việc với công ty kiểm toán độc lập khi thực hiện kiểm toán hàng năm.
- Làm việc với cơ quan thuế về hoàn thuế GTGT.
***Đối với các đơn vị ký hợp đồng phụ:
Hỗ trợ các đơn vị trong việc tuân theo các yêu cầu của Chính Phủ Việt Nam và CDC, cụ thể:
- Hướng dẫn các đơn vị về quy trình/quy định tài chính nhằm đảm bảo việc tuân theo các yêu cầu của Chính Phủ Việt Nam và Chính Phủ Hoa Kỳ.
- Hỗ trợ kỹ thuật/tập huấn cho các đơn vị theo nhu cầu.
- Thực hiện các chuyến giám sát hỗ trợ hàng quý tại các đơn vị.
- Tư vấn cho các đơn vị thiết lập hệ thống theo dõi, giúp tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện và phân bổ ngân sách.
***Vai trò giám sát:
- Vị trí này sẽ giám sát vị trí trợ lý kế toán.
The position will assist the Project Management Unit (PMU) at the Department of Health to financially manage the Cooperative Agreement and support implementing sites . The position will be full-time and supervised by the Chief Accountant or the Chief of Staff.
***Duties at the the Project Management Unit:
Support the Project Management Unit in managing its funds by tracking authorized funds, PMU and subcontract expenditures, obligated and unplanned funds, provide financial analysis for progress update through:
- Develop plans for the accounting team in monitoring sites, reporting, developing subcontracts, continuation application budgets.
- Developing financial SOPs and guidance.
- Developing an annual management and operation budget for the PMU.
- Providing assistance and guidance to technical staff in preparing budgets for their continuation application.
- Developing budget justification for an annual continuation application.
- Compiling budgets for subcontracts between DoH and its implementing partners.
- Submitting quarterly and annual financial reports on CDC’s Payment Management System and other U.S.Government required systems.
- Disbursing funds to DOH’s subcontractors; Tracking their expenditures; collecting their quarterly financial reports; reviewing financial docs.
- Prepare financial reports as required by GVN, CDC and at ad-hoc requests.
- Responsible for preparing and submitting Expenditure Analysis required by PEPFAR.
- Making payments for daily operations at the Project Management Unit.
- Working with independent auditors on annual audits.
- Working with Tax Office on VAT-refund.
***Duties to the subcontractors
Support DoH’s subcontracts to comply with the GVN and CDC’s requirements through
- Providing guidance to DoH’s subcontractors on financial procedures/regulations to guarantee they follow GVN and USG requirements.
- Providing technical assistance/training to subcontractors as needed.
- Conducting quarterly site visits
- Advising subcontractors to establish tracking systems and helping them facilitate and distribute funds.
***Supervisory role:
This position will supervise the assistant accountant position.
Xem chi tiết

Từ khóa liên quan :

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại