Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

MB & HR System

chinglu

Lượt xem: 356 | Ngày cập nhật: 17/10/2018 (4 năm trước)

Tỉnh thành tuyển dụng: Long An

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: Đã hết hạn nộp hồ sơ

Chat365

Quét mã QR chat ngay nhà tuyển dụng

Thông tin

- Chức vụ: Nhân viên

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

- Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Số lượng cần tuyển: 0 ứng viên

- Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng Nhân sự Luật - Pháp lý

Mô tả công việc

Job Duties / Responsibilities
Trách nhiệm công việc
- Ensure 100% participation in practical problem solving and continuous improvement activities.
Đảm bảo 100% tham gia vào các hoạt động cải tiến liên tục và giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Ensure building up HR system integrated with MES, to support workforce data management.
Đảm bảo xây dựng hệ thống Nhân sự tích hợp hệ thống MES, nhằm hỗ trợ Quản lý nguồn lực lao động.
- Ensure 100% MC HR KPI reports updated accurately and ready for an integrated HRIS system.
Đảm bảo 100% báo cáo KPI Nhân sự được cập nhật đầy đủ và sẵn sàng xây dựng hệ thống thông tin Nhân sự (HRIS) tích hợp.
- Be responsible for Micro Benefit (MB) project coordinator, aligning with each team to develop HR functions on MB apps.
Chịu trách nhiệm điều phối dự án Micro Benefit (MB), phối hợp với từng nhóm để xây dựng các tính năng sử dụng cho người lao động dựa trên nền hoạt động của các ứng dụng từ MB.
Tasks
Nhiệm vụ
- Participate in practical problems solving, kaizen and Eco-system activities (including: Quality Circle, Safety Kaizen, ECRS, WBK, …) & escalating unsolved problems.
Tham gia giải quyết vấn đề, hoạt động cải tiến và hoạt động thuộc hệ thống Eco (bao gồm: Vòng tròn chất lượng, quan sát an toàn, cải tiến an toàn, cải tiến quy trình (ECRS), cải tiến hạnh phúc (WBK) ...) và báo cáo các vấn đề không giải quyết được.
- Cooperate with Scheduling & related departments to build up HR system integrated with MES to provide real-time HR data, design E-display for TM training plan & skill record.
Phối hợp với bộ phận Sinh quản & các bộ phận liên quan để xây dựng hệ thống Nhân sự tích hợp với hệ thống MES, cung cấp dữ liệu Nhân sự thực tế, thiết kế giao diện cho Kế hoạch đào tạo & Tổng hợp kỹ năng cho thành viên.
- Keep tracking & continuous improving the accuracy of HR-integrated MES system in MC.
Thường xuyên theo dõi & liên tục cải tiến độ chính xác của hệ thống Nhân sự tích hợp với hệ thống MES tại MC.
- Prepare HRM report (Unplanned/ Planned absenteeism, PPH, Turn-over rate) and update accurately & timely.
Chuẩn bị các báo cáo Nhân sự (Tỉ lệ vắng có báo/ không báo, PPH, Tỉ lệ nghỉ việc) và cập nhật thông tin chính xác & đúng thời hạn.
- Attend MB initial training to catch-up and develop HR functions on MB apps; deploy the complete package and receive feedback to improve.
Tham gia các khóa đào tạo sử dụng MB và xây dựng các chức năng Nhân sự trên nền ứng dụng MB; triển khai các gói chức năng và tiếp nhận phản hồi để cải thiện.
- Work as contact window to cooperate with related departments to develop & deploy MB apps to MC.
Điều phối & phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm xây dựng và triển khai các ứng dụng MB tại MC.
- Generate MB reports accurately and timely to refect completion progress of the project.
Thực hiện các báo cáo MB chính xác và đúng thời hạn, cập nhật tiến trình thực hiện dự án.
- Support in conducting engagement activities, by: preparing the facilities, tracking & analysising survey results, etc.
Hỗ trợ thực hiện các hoạt động Gắn kết thành viên: Chuẩn bị các công cụ, trang thiết bị, theo dõi & phân tích kết quả khảo sát, v.v.
- Participate in Well-being kaizen activities: prepare A3 report, file ppt, video & photos; support TMs to complete Questionaire & Report; keep track of report for 30, 60, 90 days follow-up.
Tham gia các hoạt động cải tiến hạnh phúc: thực hiện báo cáo A3, file ppt, video & hình ảnh của hoạt động; hỗ trợ thành viên chuẩn bị Bảng câu hỏi & Báo cáo; thực hiện kế hoạch theo dõi 30, 60, 90 ngày.
- Collect survey results/ feedback, analyse & update to ppt report, prepare and communicate results to TMs as required.
Thu thập phản hồi/ kết quả khảo sát, phân tích & cập nhật kết quả vào file ppt, chuẩn bị và thực hiện phản hồi kết quả cho thành viên theo đúng quy trình.
- 100% Implement Safety requirements to build culture of safety (including: complying with Safety regulations, involving in hazard analysis and reduction, encouraging members participating in safety activities and implement safety observation and escalation ...).
100% Thực hiện các yêu cầu về an toàn nhằm xây dựng văn hóa an toàn (gồm: tuân thủ theo các quy trình/ quy định về An toàn, phân tích và giảm thiểu mối nguy công việc, khuyến khích cán bộ và thành viên tham gia vào các hoạt động an toàn, thực hiện quan sát và báo cáo an toàn ...).
- Keep well-understanding and self-complying with company regulations.
Hiểu rõ và tự giác tuân thủ theo các quy định, nội quy công ty.
- Implement other tasks required from direct supervisor & above, and work on looking for more effective method.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp & cấp trên, và không ngừng tìm kiếm những phương pháp hiệu quả hơn.

Yêu cầu công việc

Job Specification (Skillsets)
Yêu cầu đối với công việc (Bộ kỹ năng)
Qualification
Trình độ
Education: College degree, major in: Business Administration, or Law, or Human Resources as min requirement.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, ngành: Quản trị kinh doanh, hoặc Luật, hoặc Quản trị Nhân sự.
Experience: At least 1 year experience working in Human Resources.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự.
Other certificates
Chứng chỉ khác
- Language: English (Good at 4 skills: Listening, Speaking, Reading, Writing)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt)
- Computer: Proficient in using Office (Word, Excel, Powerpoint)
Vi tính: Sử dụng thành thạo Office (Word, Excel, Powerpoint)
Knowledge
Kiến thức
- Familiar with Eco-system criteria & basic lean tools (including: 5S, 7 wastes, TM engagement, PDCA, Quality circle, kaizen activities, TT & CT, etc.)
Có kiến thức cơ bản về các yêu cầu hệ thống Eco & công cụ Lean cơ bản (gồm: 5S, 7 lãng phí, gắn kết thành viên, phân tích vấn đề (PDCA), quản lý chất lượng, hoạt động kaizen, thời gian tiêu chuẩn (TT) & thời gian thực tế (CT), v.v...)
- Knowledge of company & MCs vision & strategy; Safety & HR strategy.
Hiểu biết về tầm nhìn & chiến lược của công ty & MC, chiến lược Nhân sự & An toàn.
- Well-know the company regulation, procedures and policy.
Hiểu biết về các nội quy, quy trình & chính sách của công ty.
- Knowledge of Vietnamese Labour Law.
Kiến thức về luật lao động Việt Nam.
- Understand the general HSE requirements.
Hiểu những yêu cầu về an toàn, sức khỏe & môi trường.
Skills
Kỹ năng
- Skill of data consolidation & analysis, data driven decision & problem solving.
Kỹ năng tổng hợp & phân tích số liệu, giải quyết & đưa ra quyết định dựa trên số liệu.
- Be able to use JI method for training.
Kỹ năng đào tạo & hướng dẫn công việc theo phương pháp JI.
- Facilitating skill in conducting Kaizen activities.
Kỹ năng điều phối, hướng dẫn thực hiện các hoạt động cải tiến.
- Presentation, Communication (listening/ empathizing/ giving feedback) & Motivating skill.
Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp (lắng nghe/thấu hiểu/phản hồi ý kiến) & kỹ năng động viên.
- Skill of job hazards identification & risk assessment.
Kỹ năng nhận dạng mối nguy & đánh giá rủi ro.
Attitude
Thái độ
- Complying with safety standards is the first working priority.
Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn là ưu tiên hàng đầu.
- Teamwork, mutual trust & respect.
Làm việc nhóm, tin tưởng & tôn trọng lẫn nhau.
- Flexible and able to work under high pressure.
Linh hoạt và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- High sense of responsibility and positive thinking.
Có tinh thần trách nhiệm cao và suy nghĩ tích cực.
- Adaptability, Quick learning & willing to comply with instruction.
Có khả năng thích nghi, học nhanh và sẵn sàng làm theo hướng dẫn.

Quyền lợi được hưởng

- The wage agreements in interview
- Able to work in an active and professional working environment
- Able to work in an active and professional working environment

Hình ảnh

Lưu công việc Phản ánh NTD Ứng tuyển nhanh So sánh lương
Chia sẻ:

Việc làm tương tự

Tìm việc làm theo tiêu chí Tìm việc làm theo tiêu chí

Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng Chat với nhà tuyển dụng

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng