0 Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ: #15 - N3 Street, Song Than 3 Industrial Zone, Park1, Phu Tan Ward, 590000, Thu Dau Mot City, Viet Nam

quy mô công ty
Quy mô: Đang cập nhật

Mô tả công ty

MM Packaging Vidon Limited Liability Company is a branch of MAYR-MELNHOF GROUP - a leading manufacturer of folding carton in Europe. Headquartered in Vienna-Austria and with approximately 7,000 employees. We deliver outstanding performance in all common preprint, print and finishing technologies, successfully concentrating on a material that provides convincing sustainability. Our focus is on the long term. Our worldwide network of currently 34 locations is growing in parallel with the global interests of our customers. Every employee at MMPV is part of a team. All our major achievements are team efforts. In order to create a working environment that supports our objectives we believe in planning, inspiration, dedication and, most of all, innovation. Applications should include cover letter, reference number, CV, certified copies of qualifications, required salary & references & should be forwarded to Ms Lê Mộng Tiệp– HRs & Admin Assisstant, MMPV LLC, Song Than 3 Industrial Zone, Phu Tan Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong. Or via VietnamWorks You can find out more about us at http://www.mm-packaging,com/en/company/

Mm Packaging Vidon Limited Liability Company Tuyển Dụng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Bảo Trì/ Mainternance Supervisor

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềCơ khí - Chế tạo
địa điểmBình Dương
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
MS nhóm CV/Employees code: e11006
Báo cáo cho/Report to: Quản lý Sản xuất/Production manager
A. Mục tiêu/Target :
1 Đảm bảo máy móc trong quá trình sản xuất vận hành không gián đoạn.
Ensure that machines will not stop during workin time.
2 Ngăn chặn kịp thời các nguy cơ dẫn đến hỏng hóc máy móc đột xuất, bất ngờ, không lường trước được
Prevent in time all the risks leaded to suddenly damaged machines, unpridicted
3 Tuân thủ tốt các quy định trong quy trình bảo trì các máy móc theo lịch trình và quyền hạn
Fulfil and comply with rules in maintained machines procedure followed with schedule and rights.
B. Trách nhiệm/Responsibles
1 Quản lý mọi hoạt động của Phòng Kỹ thuật Bảo trì. Làm việc với các phòng ban hữu quan để giải quyết các vướng
mắc trong CV hàng ngày của phòng.
Manage all the Mainternance tasks. Working with related departments to solve daily tasks problems of
Mainternance.
2 Truyền tải mục tiêu của công ty trong các vấn đề của bảo trì.
Deliver company odjective on maintenance issues.
3 Tuân thủ đầy đủ các quy trình bảo trì và đảm bảo sự thực hiện đúng.
Fulfil, comply maintenance procedures and ensure implementation.
4 Thực hiện việc kiểm tra công cụ, dụng cụ để xác định và giải quyết vấn đề.
Carry out inspections of the facilities to identify and resolve issues.
5 Kiểm tra hệ thống điện và kỹ thuật của nhà máy để đảm bảo chức năng.
Check electrical and technological systems of fatory to ensure functionality.
7 Phân bổ công việc và giám sát nhân viên bảo trì.
Allocate workload and supervise upkeep staff.
8 Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong nhóm để công việc đạt tiến độ và hiệu quả cao nhất.
Guid, train new staff in team to make the tasks meet the best effect.
9 Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật năng lực nhân viên và việc thực hiện các quy định.
Check, supervise,evaluate, award, or discipline about employees abilities and doing company regulation.
10 Theo dõi và lên kế hoạch dự trù vật tư, máy móc và trang thiết bị trong nhà máy.
Monitor and make reserved plan for materials, machines and all equipment inside the factory.
11 Báo cáo theo yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Report as requested from Quanlity control system as ISO 9001: 2015 standard.
12 Theo dõi chi phí và kiểm soát ngân sách cho bảo trì
Monitor expenses and control the budget for maintenance.
13 Quản lý các mối quan hệ với nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ.
Manage relationships with contractors and service providers.
14 Cập nhật và lưu giữ các bản báo cáo, nhật ký bảo trì về các hoạt động hàng ngày.
Update and keep maintenance logs and report on daily activities.
15 Đảm bảo tuân thủ và thực hiện các quy định về sức khỏe, an toàn.
Ensure health and safety policies and complied.
16 Thực hiện và kiểm tra 5S, TPM tại văn phòng và tất cả các máy móc, tủ điện trong nhà máy.
Carry out and Check 5S, TPM at the office and all machines, distribution boards in the factory.
17 Lên kế hoạch bao trì theo 3 cấp độ: vận hành, bảo trì, chuyên gia hoặc nhà cung cấp và giám sát việc thực hiện kế
hoạch đó.
Make 3 levels maintained plan: operate, maintain, expert or supplier and monitor the application.
18 Chuẩn bị tài liệu và hướng dẫn xử lý sự cố để đào tạo nhân viên.
Prepare documents and guide how to problem solving in order to train staff.
19 Cập nhật ma trận phân chia để ôn lại các phương pháp giải quyết cho từng sự cố đã xảy ra.
Update breakdown matrix to review solutions for each happened problems.
C. Quyền hạn/Rights :
1 Đại diện công ty làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ thuê ngoài và thỏa thuận về chất lượng yêu cầu.
To represent company to work directly with sub-contractors and deal with them about required qualities.
2 Kiến nghị lên Ban Giám Đốc các cách thức cải thiện công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc
To suggest to B.O.D improving solutions for mainternance tasks.
3 Được quyền làm những việc trực tiếp với trưởng và NV các phòng ban để giải quyết các việc phát sinh có liên quan.
To have the rights to work with other related H.O.D to solve concerned issues.
4 Bố trí, giao nhiệm vụ, kiểm tra theo dõi việc thực hiện công việc và nhân viên trong phòng.
To assign, designate,check and supervise status of mainternance tasks and other empoyees in Mainternance room.
5 Đánh giá nhân viên, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bãi nhiệm, tăng hoặc giảm lương CNV thuộc quyền.
Được quyền từ chối nhận hoặc trả lại các nhân viên không đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.
To evaluate, propose for reward, discipline, appoint, dismiss, rise or low staffs salary.
To agree or return under performed employees.
6 Tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới.
To accept and traing new employees.
7 Tuân thủ, giao cho cấp dưới và thực thi các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng như tài liệu trong quá trình làm
thủ tục
áp dụng hệ thống tương ứng và / hoặc các tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như sự tuân thủ về chính sách chất lượng,
đóng góp xây dựng cũng như sử dụng các form mẫu.
To fullfil comply with, assign to staff and do as requirement from quality control system as documents for
applying correspondent techniques and /or supporting documents, such as the compliance of quality policies,
donate for building the company or using the sample form.
Xem chi tiết

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Liên hệ qua chat365 Liên hệ qua skype

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!