0 Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ: Lot III - 6, Road No 11, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

quy mô công ty
Quy mô: Đang cập nhật

Mô tả công ty

Oai Hung Constantia company has pioneered the field of pharmaceutical packaging since 1988, to manufacture “High-Quality“ pharmaceutical packaging and food packaging products is its goal. Oai Hung Constantia always meets the requirements from its customers both domestically and abroad. With the main products including PVC, PET film, PVdC film, and Aluminum film, Oai Hung Constantia increasingly attracts more customers and has been building the good reputation as the prestigious Vietnamese brand in the field of pharmaceutical packaging and food packaging. As many customers commented: High-Quality, competitive price and good after sales service are the features of Oai Hung Constantia. That’s why Oai Hung Constantia has good relationship with its customers for a long time. Oai Hung Constantia provides friendly, comfortable and developed working environment to the community. With professional, dynamic, and creative environment, Oai Hung Constantia always creates promotional opportunities for all emplyees with professional development and long-term commitment. Let’s join us to develop your career path today!

Oai Hung Constantia Company Limited Tuyển Dụng

Nhân Viên Kinh Doanh ( Nam )

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềDịch vụ, Marketing - PR, Việc làm bán hàng
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
- Liên hệ khách hàng của Công ty hàng ngày để trao đổi về công việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng .
- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng nhằm mở rộng thị trường nâng cao doanh số.
- Quản lý công nợ của khách hàng phát sinh.
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm lên cấp quản lý.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
Xem chi tiết

Nhân Viên Kiểm Soát Trong Quá Trình ( Nam )

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Trách nhiệm và quyền hạn
a. Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng về các hoạt động liên quan đến kiểm soát trong quá trình sản xuất.
b. Quyền hạn: Nhận định các kết quả kiểm tra, kiểm soát trong quá trình sản xuất. Có quyền loại bỏ sản phẩm nếu sản phẩm không đạt chất lượng.
Quan hệ công tác
a. Với cấp trên: Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng.
b. Với đồng cấp: Trao đổi thông tin công việc với các nhân viên của phòng Kiểm tra chất lượng và phòng ban liên quan.
Mô tả công việc
a. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất theo từng dây chuyền sản xuất (In ấn và Chia cuộn GMP, In ấn và Chia cuộn Non-GMP, PET, Tráng nhôm, Ghép màng) (QC-SO-003).
b. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra khỏi khu vực sản xuất.
c. Ghi kết quả kiểm tra vào biểu mẫu báo cáo trong quá trình sản xuất.
d. Giám sát và đảm bảo nhân viên sản xuất làm việc theo đúng SOP.
e. Báo cáo kết quả kiểm tra cho Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng.
f. Lưu hồ sơ liên quan theo SOP.
g. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
Xem chi tiết

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềDịch vụ, Marketing - PR, Việc làm bán hàng
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
- Liên hệ khách hàng của Công ty hàng ngày để trao đổi về công việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng .
- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng nhằm mở rộng thị trường nâng cao doanh số.
- Quản lý công nợ của khách hàng phát sinh.
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm lên cấp quản lý.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
Xem chi tiết

Nhân Viên Kiểm Soát Trong Quá Trình

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Trách nhiệm và quyền hạn
a. Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng về các hoạt động liên quan đến kiểm soát trong quá trình sản xuất.
b. Quyền hạn: Nhận định các kết quả kiểm tra, kiểm soát trong quá trình sản xuất. Có quyền loại bỏ sản phẩm nếu sản phẩm không đạt chất lượng.
Quan hệ công tác
a. Với cấp trên: Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng.
b. Với đồng cấp: Trao đổi thông tin công việc với các nhân viên của phòng Kiểm tra chất lượng và phòng ban liên quan.
Mô tả công việc
a. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất theo từng dây chuyền sản xuất (In ấn và Chia cuộn GMP, In ấn và Chia cuộn Non-GMP, PET, Tráng nhôm, Ghép màng) (QC-SO-003).
b. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra khỏi khu vực sản xuất.
c. Ghi kết quả kiểm tra vào biểu mẫu báo cáo trong quá trình sản xuất.
d. Giám sát và đảm bảo nhân viên sản xuất làm việc theo đúng SOP.
e. Báo cáo kết quả kiểm tra cho Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng.
f. Lưu hồ sơ liên quan theo SOP.
g. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
Xem chi tiết

Trợ Lý Sản Xuất

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềHành chính - Văn phòng, Sản xuất - Vận hành sản xuất
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Trách nhiệm quyền hạn
a. Trách nhiệm: Có trách nhiệm hòan thành những yêu cầu công việc đã mô tả trong bảng mô tả công việc
b. Quyền hạn:
Đề xuất các giải pháp, ý tưởng để cải tiến công việc và đảm bảo thực hiện các quy định liên quan.
Quan hệ công tác
a. Với cấp trên: Xin ý kiến và báo cáo công tác với Giám đốc sản xuất hoặc Ban Giám đốc khi có yêu cầu.
b. Với đồng cấp: Quan hệ với các phòng ban trong việc triển khai các hoạt động liên quan.
c. Với cấp dưới: Chỉ đạo, đôn đốc công việc của các tổ trưởng, công nhân.
Mô tả công việc
a. Hỗ trợ sản xuất trong việc quản lý nhân sự, đánh giá nhân viên hàng tháng và theo định kỳ, điểm danh nhân sự sản xuất hàng ngày.
- Cập nhật đánh giá chuyên cần hàng tháng từ các bộ phận gửi về
- Ghi nhận vi phạm, khen thưởng đưa vào đánh giá chuyên cần khi có phát sinh
- Chuyển thông tin chuyên cần cho Kế toán vào cuối tháng
- Cập nhật đánh giá kỹ năng nhân viên theo quý
b. Theo dõi, đánh giá đội xe. (Hỗ trợ QĐSX): hàng tuần cập nhật số liệu từ Bảo vệ, HCNS
c. Thu thập và thống kê số liệu:
- Thu thập số liệu và lập các báo cáo định kỳ.
- Thu thập, thống kê số liệu liên quan đến sản xuất.
- Xác nhận và lưu trữ hồ sơ các báo cáo, hồ sơ liên quan sản xuất.
d. Hỗ trợ công tác đào tạo:
- Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ đào tạo.
- Lưu trữ và quản lý hồ sơ.
e. Hỗ trợ công việc hành chánh:
- Theo dõi và quản lý cấp phát đồng phục cho khối sản xuất trực tiếp.( theo định kỳ và khi phát sinh nhân viên mới).Theo dõi việc đo may đồng phục cho nhân viên theo định kỳ.
- Theo dõi hợp đồng, Bảo hiểm cho nhân viên sản xuất.
f. Quản lý cấp phát văn phòng phẩm và các vật dụng cho sản xuất
g. Các công việc hỗ trợ khác trong sản xuất (Hỗ trợ GĐSX/QĐSX)
- Soạn thảo văn bản, chỉnh sửa SOP cho sản xuất, thông báo nội bộ để truyền đạt thông tin, văn bản được ban hành xuống công nhân thực hiện.
- Tiếp nhận, in, cập nhật và triển khai lệnh Sản xuất (khi Quản đốc vắng mặt )
- Nhập và lưu báo cáo sản xuất chia cuộn.
- Theo dõi việc ghi chép hồ sơ lô sản xuất đảm bảo ghi đúng thông tin sản xuất
- Báo cáo mọi hoạt động của sản xuất đến người Quản đốc sản xuất.
- Theo dõi số lượng sản xuất.
- Hỗ trợ, tính toán lượng sản xuất, thống kê nguyên vật liệu, thành phẩm, hao hụt trong sản xuất,.. và kiểm tra đảm bảo ghi nhận đầy đủ và đúng thông tin yêu cầu trong hồ sơ lô.
- Thống kê, kiểm tra nhật ký sản xuất hàng ngày để đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa khi có ghi nhận sự cố.
- Hỗ trợ quản ký sản xuất theo dõi tính toán năng suất hàng ngày và tính toán sự cố xãy ra trong sản xuất để làm cơ sở tính năng suất.
- Kiểm tra đảm bảo việc tuân theo quy trình và hướng dẫn công việc để ngăn ngừa những sản phẩm không phù hợp được gây nên bởi nhân viên sản xuất.
- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo tất cả nhân viên sản xuất tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh máy móc thiết bị và vệ sinh trong khu vực sản xuất.
- Đảm bảo tất cả những sản phẩm giao đến kho đều có kết quả đạt từ QC
- Làm việc với bộ phận kỹ thuật trong trường hợp thiết bị có sự cố để đảm bảo tiến độ sản xuất.
- Đảm bảo tất cả hồ sơ của sản xuất được lưu file và giữ trong thời hạn quy định.
- In và chuyển giao Hồ sơ sản xuất và các biểu mẫu sử dụng cho SX.
- Tổng kết và lưu hồ sơ SX.
- Hỗ trợ người quản lý sản xuất giúp cải tiến sản xuất được hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐSX/QĐSX
Xem chi tiết

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất, Cơ khí - Chế tạo
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Trách nhiệm quyền hạn
a. Trách nhiệm: chịu trách nhiệm với Trưởng phòng kế hoạch và Giám đốc sản xuất về các hoạt động liên quan đến kế hoạch sản xuất và triển khai lệnh sản xuất.
b. Quyền hạn:
- Chuyển giao thông tin kế hoạch sản xuất cho Trưởng ca, Kho và QC.
- Chuyển giao thông tin giao hàng cho TLKD và TL ĐV.
- Kiến nghị với Trưởng phòng về kế hoạch sản xuất và giao hàng hiệu quả.
Quan hệ công tác
a. Với cấp trên: xin ý kiến và báo cáo công tác cho Trưởng phòng kế hoạch và GĐSX.
b. Với đồng cấp: phối hợp với trưởng ca, Kho, QA, QC, TLKD và TLĐV.
Mô tả công việc
a. Nhận đơn hàng từ trợ lý kinh doanh và hàng xử lý từ QA.
b. Kiểm tra tồn kho và phản hồi thời gian hoàn tất đơn hàng
c. Lập lệnh sản xuất , triền khai tới các bộ phận, lập kế hoạch sản xuất
d. Theo dõi tiến độ sản xuất và xử lý lệnh sản xuất có hàng không phù hợp phát sinh
e. Lập lệnh giao hàng, theo dõi kế hoạch giao hàng và kết thúc lệnh giao hàng
f. Phản hồi thông tin cho KD về tiến độ sản xuất và giao hàng.
g. Theo dõi tồn kho nguyên liệu và thành phẩm.
h. Gửi kế hoạch sản xuất của ngày hôm sau vào lúc 15h hàng ngày cho các bộ phận liên quan
i. Báo cáo định kỳ về cộng việc phụ trách
- Báo cáo ngày : trước 16h30 chiều mỗi ngày
j. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
Xem chi tiết

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Liên hệ qua chat365 Liên hệ qua skype

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!