Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương bảo hiểm xã hội

Biểu đồ lương bảo hiểm xã hội

Danh sách tin tuyển dụng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một trong những quyền lợi không thể thiếu được đối với người lao động. Vậy, Lương bảo hiểm xã hội mà người lao động cần phải đóng được tính như thế nào? Các đối tượng khác nhau cần đóng mức lương bảo hiểm xã hội khác nhau như thế nào? Toàn bộ các thông tin về lương bảo hiểm xã hội sẽ được trình bày trong bài viết ngay sau đây. 

Để có thể xác định được số tiền cần đóng bảo hiểm xã hội thì cần dựa vào mức lương và các khoản thu nhập hàng tháng mà người lao động có được để tính ra số tiền cần đóng bảo hiểm mỗi tháng. Căn cứ theo khoản 2, điều 89, thông tin có trong luật bảo hiểm 2014 thì số tiền lương dùng để đóng bảo hiểm xã hội bao gồm các khoản như sau: Lương cứng/ lương chính/lương cơ bản/mức lương theo năng lực cộng thêm các khoản phụ cấp về lương khác, các khoản bổ sung(nếu có). 

 Các nguồn đóng bảo hiểm xã hội là những nguồn nào?
 Các nguồn đóng bảo hiểm xã hội là những nguồn nào? 

Trong đó các khoản tiền bổ sung được quy định rõ trong thông tư số 47 do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành năm 2015 tại khoản 3 điều 4. Theo đó, các khoản bổ sung khác về mức lương bao gồm các thông tin như sau: 

- Các khoản tiền bổ sung xác định, được ký kết trong hợp đồng lao động, được trả thường xuyên theo định kỳ. 

- Các khoản tiền bổ sung không xác định được số tiền cụ thể căn cứ theo hợp đồng lao động, được trả theo định kỳ thường xuyên hoặc không thường xuyên và khoản bổ sung đó được trả theo năng lực làm việc của người lao động. 

Căn cứ theo thông tin của bộ luật lao động tại điều số 103 thì còn có các khoản được bổ sung như sau: Tiền thưởng, các khoản tiền phụ cấp như là phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đi lại, gửi xe, công tác, di chuyển, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tại nạn lao động và mắc các căn bệnh nghề nghiệp. Các chế độ phúc lợi khác như hiếu, hỷ, sinh nhật cũng được tính vào các khoản bổ sung được quy vào mức lương đóng bảo hiểm xã hội.

Các nguồn đóng bảo hiểm xã hội là những nguồn nào?
Các nguồn đóng bảo hiểm xã hội là những nguồn nào? 

Như vậy số tiền đóng bảo hiểm dựa trên tổng thu nhập của người lao động bao gồm các khoản như sau: Tiền lương, công thêm các khoản phụ cấp bao gồm phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên đối với người đã làm lâu năm trong nghề, phụ cấp khu vực và phụ cấp lưu động đối với những lao động hay phải đi công tác xa hay phải di chuyển nhiều. Ngoài ra còn có thêm các khoản như phụ cấp thu hút, các khoản phụ cấp và bổ sung như đã nêu ở trên. 

Bảo hiểm xã hội được chia ra làm hai loại chính đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với bảo hiểm bắt buộc để biết được mức lương tối đa và mức lương tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu? Thì trước tiên phải xét về mặt các đối tượng người tham gia đóng bảo hiểm xã hội họ là những ai? 

Đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì mức lương tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội đó dựa trên mức lương tối thiểu tại vùng mà lao động đó làm việc và không được thấp hơn mức lương tối thiểu tại vùng. 

Mức lương tối đa và tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?
Mức lương tối đa và tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu? 

- Đối với những lao động đã được đào tạo và có tay nghề thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu của vùng. 

- Đôi với những người lao động làm việc trong môi trường làm việc nguy hiểm, độc hại đến sức khỏe thì mức lương đóng baorh hiểm sẽ cao hơn % đối với những người làm việc trong điều kiện bình thường và có chức danh nghề nghiệp. 

1.1. Mức lương tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu? 

Mức lương tối thiểu được phân chia dựa trên hai tiêu chí thứ nhất là vùng lao động, thứ hai là môi trường và điều kiện làm việc. Cụ thể các mức lương tối thiểu được phân chia theo từng vùng và điều kiện làm việc lần lượt đó là: 

Vùng I: Mức lương tối thiểu đối với người lao động trong điều kiện bình thường đó là 4.420.000, mức lương tối thiểu đối với người đã qua đào tạo và có tay nghề là 4.729.400 đồng/tháng, đối với người làm việc trong điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm mức lương tối thiểu sẽ là 4.965.870 đồng/tháng và cuối cùng là 5.060.458 đồng/tháng - mức lương tối thiểu đối với người làm  việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc. 

Mức lương tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?
Mức lương tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu? 

Vùng II: Mức lương tối thiểu đối với các đối tượng dựa theo môi trường và điều kiện làm việc như trên lần lượt là: 3.920.000 đồng/ tháng, 4.194.400 đồng/tháng, 4.404.120 đồng/tháng và 4.488.008 đồng/ tháng. 

Vùng III: mức lương tối thiểu được chia ra lần lượt như sau: 

- Đối với người lao động trong điều kiện làm việc bình thường là 3.430.000 đồng/tháng

- Đối với lao động đã qua đào tạo là 3.670.100 đồng/tháng. 

- Lao động trong điều kiện và môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm sẽ có mức lương tối thiểu là 3.853.605/ đồng/tháng.

- Và 3.927.007 đồng/ tháng đối với người lao động trong điều kiện/ môi trường làm việc đặc biệt nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc đến sức khỏe. 

Vùng IV: Các mức lương đối với lần lượt được chia ra thành 4 cấp độ về điều kiện và môi trường làm việc với người lao động là: 3.070.000 đồng/ tháng, 3.284.900 đồng/ tháng, 3.449.145 đồng/ tháng và 3.514.183 đồng/tháng. 

1.2. Mức lương tối đa để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu? 

Căn cứ theo thông tin về nghị định số 38 năm 2019 do chính phủ ban hành có quy định về mức lương cơ sở - mức lương dùng làm căn cứ để tính các mức lương bảng lương cho các đối tượng lao động khác nhau. 

Và mức lương tối đa để đóng bảo hiểm xã hội lại dựa trên tổng số mức lương cơ sở cộng lại trong thời gian 20 tháng. Và mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1,49 triệu đồng. Như vậy, áp dụng công thức ta có phép tính sau: 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/ tháng.

Mức lương tối đa để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?
Mức lương tối đa để đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu? 

Tuy nhiên, 1,49 triệu đồng/ tháng là mức lương tối đa của năm 2019, từ năm 2020 mức lương tối đa được tính theo công thức là 20 x 1,6 = 32 triệu đồng/ tháng. Và mức lương tối thiểu và tối đa này có thể thay đổi theo từng năm làm việc, căn cứ theo thông tin và các quy định có trong luật lao động. 

2. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là bao nhiêu? 

Căn cứ theo các điều số 5, 14, 18 và điều số 22 tại quyết định số 595 của Bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo các tỷ lệ như sau: 

- Tỷ lệ người đóng bảo hiểm xã hội là 17,5 %

- Người lao động phải đóng là 8%

Trong đó, 17,5% chi phí doanh nghiệp cần phải đóng có bao gồm các loại quỹ như sau: 

- 3% được trích vào quỹ ốm đau thai sản

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là bao nhiêu?
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là bao nhiêu? 

- 14% được trích vào quỹ hưu trí và tử tuất

- 0,5% còn lại được trích vào quỹ tai nạn lao động, và bệnh nghề nghiệp. 

Qũy bảo hiểm xã hội này với tỷ lệ % như trên sẽ được trích vào phần chi phí doanh nghiệp. Đối với 8% tỷ lệ bảo hiểm xã hội mà người lao động phải nộp được trích từ lương người lao động.

Không chỉ đối với bảo hiểm xã hội có thời hạn nộp mà cả đối với bảo hiểm xã hội cũng có thời hạn đóng nhất định. Vậy thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là khi nào? Bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội theo tháng hoặc từ 3 đến 6 tháng 1 lần. Cụ thể, mỗi lần đóng bảo hiểm xã hội sẽ có các thông tin cần lưu ý như sau: 

Người lao động nộp bảo hiểm xã hội theo mỗi tháng, hạn cuối để nộp là ngày cuối cùng của tháng. Các đơn vị sẽ trích khoản tiền mà người lao động cần phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến với cơ quan bảo hiểm xã hội được mở tại kho bạc nhà nước. 

 Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là khi nào?
 Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là khi nào? 

Đối với trường hợp người lao động đóng theo định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần thì các đơn vị bao gồm: Doanh nghiệp, các hộ kinh doanh hay hợp tác xã và các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như nông, lâm, ngư nghiệp thì lương được trả theo sản phẩm hoặc trả theo tháng thì có thể đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng/ lần hoặc 6 tháng/ lần. 

Đối với phương thức này bạn cần đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Đồng thời cần thanh toán bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ thanh toán là kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng/lần. 

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đó thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Việc đóng bảo hiểm xã hội đúng thời hạn và đủ số tiền như quy định sẽ giúp cho doanh nghiệp đó đảm bảo được quyền lợi của chính mà và cho cả các cán bộ, nhân viên trong công ty. 

Như vậy từ những thông tin trong bài viết lương bảo hiểm xã hội như trên, hy vọng các bạn đã có thêm thông tin chi tiết về các vấn đề có xoay quanh vấn đề lương bảo hiểm xã hội. Bạn cũng có thể là một trong số những người được hưởng những quyền lợi từ bảo hiểm xã hội. 

Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là khi nào?
Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là khi nào? 

Không thể phủ nhận vai trò của bảo hiểm xã hội đối với đời sống công người và đặc biệt là trong công việc, kinh doanh thì việc được tham gia đóng và hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội chính là một trong những yếu tố để có thể thu hút người lao động làm việc tại các công ty/doanh nghiệp. 

Hy vọng với các thông tin được cung cấp trong bài viết bạn đã có thêm thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội, các đối tượng và mức lương tối đa, tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội là gì? Khi các bạn nắm được các thông tin này cũng chính là cách để bạn có thể tự bảo vệ được quyền lợi cho bản thân khi làm việc ở bất kỳ doanh nghiệp nào.

Rút gọn

Tra cứu lương kỹ sư ô tô

Lương của kỹ sư ô tô ra sao bạn có biết? Làm sao để có được mức lương cao đối với công việc của một kỹ sư ô tô? Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức lương cao hay thấp là gì? Mời bạn cùng tham khảo bài viết lương kỹ sư ô tô ngay sau đây. 

Lương kỹ sư ô tô