Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương biên dịch tiếng nhật

Biểu đồ lương biên dịch tiếng nhật

9 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng nhật9,500,000 VNĐ