Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương biên phiên dịch tiếng anh

Biểu đồ lương biên phiên dịch tiếng anh

10 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng anh10,250,000 VNĐ