Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương biên phiên dịch tiếng anh

Biểu đồ lương biên phiên dịch tiếng anh

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng anh8,500,000 VNĐ