Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên telesale

Biểu đồ lương cộng tác viên telesale

9 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên telesale9,833,000 VNĐ