Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương điều hành tour

Biểu đồ lương điều hành tour

9 triệu 437 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của điều hành tour9,437,000 VNĐ