Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lái xe cho sếp

Biểu đồ lương lái xe cho sếp

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lái xe cho sếp9,750,000 VNĐ