Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lái xe cho sếp

Biểu đồ lương lái xe cho sếp

7 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lái xe cho sếp7,666,000 VNĐ