Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân sự tiền lương

Biểu đồ lương nhân sự tiền lương

7 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân sự tiền lương7,250,000 VNĐ